การสลับไปยังโหมดออกแบบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟอร์ม Microsoft Office InfoPath (แฟ้ม .xml) ทุกฟอร์มยึดตามแม่แบบฟอร์มต้นแบบ (แฟ้ม .xsn) แม่แบบฟอร์มกำหนดลักษณะที่ปรากฏ และลักษณะการทำงานโดยรวมของรายการในฟอร์ม เช่น กล่องข้อความและกล่องกาเครื่องหมาย ถ้าคุณต้องการออกแบบแม่แบบฟอร์มแทนที่จะกรอกฟอร์ม คุณต้องสลับไปยังโหมดออกแบบ

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ออกแบบฟอร์ม

    หมายเหตุ: ถ้าคำสั่ง ออกแบบฟอร์ม ไม่พร้อมให้ใช้งานได้ แสดงว่าตัวออกแบบฟอร์มอาจ "ล็อก" ฟอร์มนั้นไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงได้

  2. ในกล่องโต้ตอบ ออกแบบฟอร์ม ให้คลิกตัวเลือกที่เหมาะสม

    เมื่อคุณสลับไปยังโหมดออกแบบได้สำเร็จ คำนำหน้า (การออกแบบ) จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องของ InfoPath

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×