การสลับเค้าโครงหรือชนิดของกราฟิก SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างกราฟิก SmartArt คุณจะเลือกเค้าโครงจากประเภท หรือชนิด ของกราฟิก SmartArt ซึ่งแต่ละชนิดมีเค้าโครงที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น จากชนิด วงกลม คุณอาจเลือกเค้าโครง วงกลมรัศมี

ในบทความนี้

ภาพรวมของการเปลี่ยนเค้าโครงและชนิดสำหรับกราฟิก SmartArt

เปลี่ยนเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt

เปลี่ยนชนิดสำหรับกราฟิก SmartArt

ภาพรวมของการเปลี่ยนเค้าโครงและชนิดสำหรับกราฟิก SmartArt

เค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt บางเค้าโครงมีจำนวนรูปร่างที่แน่นอน ตัวอย่างเช่น เค้าโครง ลูกศรถ่วงดุล ในชนิด ความสัมพันธ์ ได้รับการออกแบบเพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดที่สวนทางกัน ดังนั้นรูปร่างเพียงสองรูปเท่านั้นที่สามารถมีข้อความได้

เค้าโครง ลูกศรถ่วงดุล

ถ้าคุณต้องการนำเสนอแนวคิดมากกว่าสองแนวคิด ให้สลับไปยังเค้าโครงอื่นที่มีรูปร่างพร้อมใช้งานสำหรับข้อความมากกว่าสองรูป  เช่น เค้าโครง รายการพีระมิด โปรดระลึกไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงเค้าโครงหรือชนิดสำหรับกราฟิก SmartArt สามารถเปลี่ยนแปลงความหมายที่แท้จริงของข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น เค้าโครงที่มีลูกศรทั้งหมดชี้ไปด้านขวา เช่น กระบวนการพื้นฐาน ในชนิด กระบวนการ มีความหมายแตกต่างจากเค้าโครงที่มีลูกศรวนเป็นวงจร เช่น วงกลมแบบต่อเนื่อง ในชนิด วงกลม

คุณสามารถเพิ่มและลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt ส่วนใหญ่ ทั้ง และเปลี่ยนตำแหน่งของรูปร่างต่าง ๆ ดังนั้นคุณควรเลือกเค้าโครงที่มีภาพดีที่สุดของข้อมูลของคุณได้ จัดแนวและตำแหน่งของรูปร่างมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่ม หรือเอารูปร่าง หรือแก้ไขข้อความ ตามทั้งตัวเลขของรูปร่าง และ ตามจำนวนของข้อความภายในรูปร่าง

ถ้าคุณกำหนดกราฟิก SmartArt ของคุณเอง จากนั้นคุณเปลี่ยนแปลงเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt นั้น การกำหนดเองบางอย่างอาจไม่ถูกโอนไปยังเค้าโครงใหม่ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสลับกลับไปยังเค้าโครงต้นฉบับก่อนที่คุณบันทึกและปิดเอกสารของ ระบบ Microsoft Office 2007 ปัจจุบันของคุณ การกำหนดเองทั้งหมดของคุณจะปรากฏอีกครั้งในเค้าโครงต้นฉบับ

การกำหนดเองบางอย่างจะไม่ถูกโอน เพราะอาจดูไม่เหมาะสมเมื่ออยู่ในเค้าโครงใหม่ ตารางต่อไปนี้ระบุว่าการกำหนดเองแบบใดที่จะถูกบันทึกและแบบใดสูญหายไป

การกำหนดเองที่ถูกโอน

การกำหนดเองที่ไม่ถูกโอน

สี (รวมถึงลักษณะเส้นและลักษณะการเติม)

การหมุนของรูปร่าง

ลักษณะ (รวมถึงลักษณะที่ใช้กับรูปร่างเฉพาะและลักษณะที่ใช้กับกราฟิก SmartArt ทั้งชุด)

การกลับด้านรูปร่าง

ลักษณะพิเศษ (เช่น เงา การสะท้อน ยกนูน และเรืองแสง)

การจัดตำแหน่งรูปร่างใหม่

การจัดรูปแบบที่นำไปใช้กับข้อความ

การปรับขนาดรูปร่าง

การเปลี่ยนทรงเรขาคณิตของรูปร่าง (ตัวอย่างเช่น จากวงกลมเป็นสี่เหลี่ยม)

การเปลี่ยนทิศทางจากขวาไปซ้ายหรือจากซ้ายไปขวา

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีเค้าโครงที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูทั้งหมดของเค้าโครงพร้อมใช้งานภายในหนึ่งชนิด ในกลุ่มเค้าโครง คลิกเพิ่มเติม ปุ่ม รูปปุ่ม ถัดจากรูปขนาดย่อของเค้าโครง เมื่อต้องการดูชนิดและเค้าโครงทั้งหมด คลิกเค้าโครงเพิ่มเติม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชนิดสำหรับกราฟิก SmartArt

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ชนิดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเค้าโครง คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กเค้าโครงเพิ่มเติม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 3. คลิกชนิดและเค้าโครงที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×