การสลับระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้ของไคลเอ็นต์ Skype for Business กับ Lync

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สำหรับองค์กรที่ใช้ Skype for Business Online คุณสามารถใช้ PowerShell ระยะไกลใน Office 365 เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ Skype for Business ของคุณใช้งานส่วนติดต่อผู้ใช้ไคลเอ็นต์ Skype for Business หรือ Skype for Business (Lync) การตั้งค่าตามค่าเริ่มต้นจะกำหนดให้ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของไคลเอ็นต์ Skype for Business ถ้าคุณต้องการใช้ประสบการณ์ไคลเอ็นต์ Lync คุณสามารถจัดการลักษณะการทำงานการเปิดใช้งานครั้งแรกของไคลเอ็นต์เพื่อแสดงส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Lync ได้ตามขั้นตอนถัดไปในหัวข้อนี้

หมายเหตุ: ประสบการณ์ไคลเอ็นต์ Lync 2013 ไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับเวอร์ชันไคลเอ็นต์ Skype for Business 2016 ก่อนที่คุณจะพยายามกำหนดค่าสภาพแวดล้อมไคลเอ็นต์ของคุณเพื่อใช้ไคลเอ็นต์ Lync 2013 โปรดตรวจสอบเวอร์ชันไคลเอ็นต์เพื่อให้แน่ใจว่าเวอร์ชันไม่ได้เริ่มต้นด้วยหมายเลข 16 ตัวอย่างเช่น: 16.x.x.x

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการสลับส่วนติดต่อผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย และไม่ต้องการทำตามขั้นตอนด้วยตนเอง ดูศูนย์ดาวน์โหลด Microsoftสำหรับสคริปต์ PowerShell เพื่อให้ง่ายขึ้น

การสลับส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Skype for Business สำหรับผู้ใช้

มอดูล Windows PowerShell สำหรับ Skype สำหรับธุรกิจ Online ช่วยให้คุณสามารถสร้างเซสชัน Windows PowerShell ระยะไกลที่เชื่อมต่อกับ Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์ โมดู ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนเฉพาะบนคอมพิวเตอร์แบบ 64 บิตสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ในWindows PowerShell Module สำหรับ Skype สำหรับธุรกิจ Online สำหรับข้อมูล ดูที่การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับ Skype สำหรับการจัดการธุรกิจ Online

สิ่งสำคัญ: การตั้งค่านโยบาย Global สำหรับการสลับส่วนติดต่อผู้ใช้จะไม่นำไปใช้กับผู้ใช้ที่มีการใช้นโยบายแบบกำหนดเองอยู่แล้ว ในการเปลี่ยนส่วนติดต่อผู้ใช้ คุณต้องเรียกใช้รายการต่อไปนี้สำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่มีใช้นโยบายแบบกำหนดเอง:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

ข้อควรระวัง: นโยบาย ClientPolicyEnableSkypeUI จะแทนที่การตั้งค่านโยบายแบบกำหนดเองที่มีอยู่ของผู้ใช้

เมื่อต้องการให้ผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรของคุณใช้งานไคลเอ็นต์ Skype for Business ให้เปิด PowerShell ระยะไกล แล้วพิมพ์ดังต่อไปนี้:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

ถ้าคุณตั้งค่านโยบายถูกต้องแล้ว คุณจะเห็น:

PowerShell: SkypeUIEnabled

เมื่อต้องการให้ผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรของคุณใช้งานไคลเอ็นต์ Skype for Business (Lync) ให้เปิด PowerShell ระยะไกล แล้วพิมพ์ดังต่อไปนี้:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

ถ้าคุณตั้งค่านโยบายถูกต้องแล้ว คุณจะเห็น:

PowerShell: SkypeUIDisabled

เมื่อต้องการให้ผู้ใช้หนึ่งรายในองค์กรของคุณใช้งานไคลเอ็นต์ Skype for Business ให้เปิด PowerShell ระยะไกล แล้วพิมพ์ดังต่อไปนี้:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

ถ้าคุณตั้งค่านโยบายถูกต้องแล้ว คุณจะเห็น:

Skype for Business Online - เปิดใช้งาน UI

เมื่อต้องการให้ผู้ใช้หนึ่งรายในองค์กรของคุณใช้งานไคลเอ็นต์ Skype for Business (Lync) ให้เปิด PowerShell ระยะไกล แล้วพิมพ์ดังต่อไปนี้:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

ถ้าคุณตั้งค่านโยบายถูกต้องแล้ว คุณจะเห็น:

Skype for Business Online - ปิดใช้งาน UI

เมื่อต้องการให้ผู้ใช้หลายรายในองค์กรของคุณใช้งานไคลเอ็นต์ Skype for Business ให้เปิด PowerShell ระยะไกล แล้วพิมพ์ดังต่อไปนี้:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

เมื่อต้องการให้ผู้ใช้หลายรายในองค์กรของคุณใช้งานไคลเอ็นต์ Skype for Business (Lync) ให้เปิด PowerShell ระยะไกล แล้วพิมพ์ดังต่อไปนี้:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

เมื่อต้องการให้ผู้ใช้กลุ่มหนึ่งในองค์กรของคุณใช้งานไคลเอ็นต์ Skype for Business ให้เปิด PowerShell ระยะไกล แล้วพิมพ์ดังต่อไปนี้:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

เมื่อต้องการให้ผู้ใช้กลุ่มหนึ่งในองค์กรของคุณใช้งานไคลเอ็นต์ Skype for Business (Lync) ให้เปิด PowerShell ระยะไกล แล้วพิมพ์ดังต่อไปนี้:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

หมายเหตุ: ชื่อผู้ใช้ คือชื่อบัญชีของผู้ใช้ที่คุณจะต้องกำหนดนโยบายนั้นๆ ให้ ชื่อบัญชีของผู้ใช้สามารถระบุได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้:

 • ที่อยู่ SIP ของผู้ใช้

 • ชื่อบัญชีผู้ใช้หลักของผู้ใช้ (UPN)

 • โดเมน\ชื่อผู้ใช้

 • ชื่อที่ใช้แสดงของ Active Directory ของผู้ใช้นั้นๆ

ใช้ Windows PowerShell เพื่อจัดการ Lync Online

การตั้งค่านโยบายของ Skype for Business Online

ตารางนี้จะแสดงสถานการณ์ที่ผู้ใช้จะพบเมื่อมีการนำนโยบายไปใช้กับผู้ใช้เป็นครั้งแรก:

การตั้งค่านโยบายของผู้ดูแลระบบ

ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่แสดง

ไม่มีการตั้งค่านโยบาย

ผู้ใช้จะใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของไคลเอ็นต์ Skype for Business ต่อไป

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

ผู้ใช้จะใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของไคลเอ็นต์ Skype for Business ต่อไป

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

ผู้ใช้จะถูกขอให้สลับไปยังส่วนติดต่อผู้ใช้ของไคลเอ็นต์ Skype for Business (Lync) พวกเขาจะสามารถสลับได้ในภายหลัง

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

ผู้ใช้จะใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของไคลเอ็นต์ Skype for Business

Grant-CsClientPolicy-PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

ผู้ใช้จะถูกขอให้สลับไปยังส่วนติดต่อผู้ใช้ของไคลเอ็นต์ Skype for Business (Lync) ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าให้สลับไปเป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Skype for Business ได้ในอนาคต

ตารางนี้จะแสดงสถานการณ์ที่ผู้ใช้จะพบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย:

การตั้งค่านโยบายของผู้ดูแลระบบ

ส่วนติดต่อผู้ใช้ Skype for Business (Lync)

ส่วนติดต่อผู้ใช้ Skype for Business

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

ผู้ใช้จะถูกขอให้สลับไปยังส่วนติดต่อผู้ใช้ของไคลเอ็นต์ Skype for Business

ผู้ใช้จะใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของไคลเอ็นต์ Skype for Business ต่อไป

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

ผู้ใช้จะใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของไคลเอ็นต์ Skype for Business (Lync) ต่อไป

ผู้ใช้จะถูกขอให้สลับไปยังส่วนติดต่อผู้ใช้ของไคลเอ็นต์ Skype for Business (Lync)

ไม่มีการตั้งค่านโยบาย

ถ้าไม่ได้ตั้งค่านโยบายไว้ ผู้ใช้จะไม่เห็นส่วนติดต่อผู้ใช้ของไคลเอ็นต์ Skype for Business (Lync) พวกเขาจะใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของไคลเอ็นต์ Skype for Business เสมอ

ผู้ใช้จะใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของไคลเอ็นต์ Skype for Business ต่อไป

ตารางนี้แสดงนโยบายออนไลน์แบบกำหนดเองทั้งหมดที่พร้อมใช้งาน มีนโยบายใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ความยืดหยุ่นกับผู้ดูแลระบบในการรักษานโยบายเก่าแบบกำหนดเอง ในขณะที่สลับระหว่างค่าสถานะ EnableSkypeUI โปรดใช้ cmdlet จากด้านบนในการให้สิทธิ์นโยบายใดนโยบายหนึ่งด้านล่างกับผู้ใช้ของคุณ

ชื่อนโยบาย

EnableSkypeUI

ClientPolicyDefaultPhoto

ClientPolicyDefaultPhotoDisableSkypeUI

เท็จ

ClientPolicyNoIMURL

ClientPolicyNoIMURLDisableSkypeUI

เท็จ

ClientPolicyNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

เท็จ

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingI

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingDisableSkypeUI

เท็จ

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURL

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLDisableSkypeUI

เท็จ

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

เท็จ

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhotoDisableSkypeUI

เท็จ

เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน Windows PowerShell ให้ดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

ลักษณะการทำงานการเปิดใช้งานครั้งแรกของไคลเอ็นต์

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อผู้ใช้เปิดใช้ Skype for Business เป็นครั้งแรก ผู้ใช้จะเห็นส่วนติดต่อผู้ใช้ Skype for Business เสมอ แม้ว่าคุณได้เลือกประสบการณ์ไคลเอ็นต์ Lync โดยการตั้งค่านโยบายไคลเอ็นต์ให้กับประสบการณ์ไคลเอ็นต์ Lync (Grant-CsClientPolicy –PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI) ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม หลังจากหลายนาทีผ่านไป ผู้ใช้จะถูกขอให้สลับไปยังโหมด Lync

ถ้าคุณต้องการให้แสดงส่วนติดต่อผู้ใช้ Lync เมื่อผู้ใช้เปิดใช้ไคลเอ็นต์ Skype for Business เป็นครั้งแรก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนที่จะเริ่มไคลเอนต์เป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้อัปเดต

 1. ทำตามขั้นตอนก่อนหน้าในหัวข้อนี้ และยืนยันว่านโยบายไคลเอ็นต์ถูกตั้งค่าเพื่อปิดใช้งานส่วนติดต่อผู้ใช้ Skype for Business

 2. อัปเดตรีจิสทรีของระบบบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ คุณควรทำสิ่งนี้ก่อนที่ผู้ใช้จะเปิดใช้ไคลเอ็นต์ Skype for Business ในครั้งแรก และคุณควรดำเนินการนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้าง Group Policy Object เพื่ออัปเดตรีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมในโดเมน ให้ดูที่ส่วนต่อไปในหัวข้อนี้

  ในคีย์ [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]    ให้สร้างค่า ไบนารี ใหม่

  ชื่อค่า ต้องเป็น EnableSkypeUI    และ ข้อมูลค่า ต้องตั้งค่าเป็น 00 00 00 00   

  คีย์ควรมีลักษณะต่อไปนี้

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]

  "CanSharePptInCollab"=dword:00000001

  "CanShareOneNoteInCollab"=dword:00000001

  "CanAppShareInCollab"=dword:00000001

  "EnableSkypeUI"=hex:00,00,00,00

ในตอนนี้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Lync จะแสดงเมื่อผู้ใช้เปิดใช้ไคลเอ็นต์ Skype for Business เป็นครั้งแรก

บทช่วยสอนควบคุมการแสดงหน้าจอต้อนรับ

เมื่อผู้ใช้เปิดไคลเอ็นต์ Skype for Business ลักษณะการทำงานเริ่มต้นคือการแสดงหน้าจอต้อนรับที่มี 7 เคล็ดลับง่ายๆ ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ถามถึง คุณสามารถปิดการแสดงหน้าจอต้อนรับได้ แต่ยังคงอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงบทช่วยสอนได้โดยการเพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์

ในคีย์ [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    สร้าง ค่า DWORD (32 บิต)    ใหม่ ชื่อค่า    ต้องเป็น IsBasicTutorialSeenByUser    และ ข้อมูลค่า    ต้องตั้งค่าเป็น 1   

คีย์ควรมีลักษณะต่อไปนี้

"IsBasicTutorialSeenByUser"=dword:00000001

ปิดบทช่วยสอนไคลเอ็นต์

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึงบทช่วยสอน คุณสามารถปิดบทช่วยสอนไคลเอ็นต์ได้ด้วยค่ารีจิสทรีต่อไปนี้

ในคีย์ [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    สร้าง ค่า DWORD (32 บิต)    ใหม่ ชื่อค่า    ต้องเป็น TutorialFeatureEnabled    และ ข้อมูลค่า    ต้องตั้งค่าเป็น 0   

"TutorialFeatureEnabled"=dword:00000000

คุณสามารถเปิดบทช่วยสอนได้โดยการตั้งค่า ข้อมูลค่า    เป็น 1   

สร้าง Group Policy Object เพื่อปรับเปลี่ยนรีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมในโดเมน

การอัปเดตรีจิสทรีเพื่อแสดงประสบการณ์ไคลเอ็นต์ Lync ในครั้งแรกที่ผู้ใช้เปิดใช้งานไคลเอ็นต์ Skype for Business ควรจะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าคุณใช้ Group Policy Object (GPO) เพื่ออัปเดตรีจิสทรี คุณจำเป็นต้องกำหนดวัตถุเพื่อสร้างค่าใหม่แทนที่จะอัปเดตข้อมูลค่า เมื่อ GPO ถูกนำไปใช้ ถ้าค่าใหม่ไม่มีอยู่ GPO จะสร้างค่านั้น และตั้งค่าข้อมูลค่าเป็น 0

กระบวนงานต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีเพื่อให้ประสบการณ์ไคลเอ็นต์ Lync แสดงขึ้นในครั้งแรกที่ผู้ใช้เปิดใช้ Skype for Business คุณยังสามารถใช้กระบวนงานนี้ในการอัปเดตรีจิสทรีเพื่อปิดใช้งานหน้าจอต้อนรับของบทช่วยสอนตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้

เมื่อต้องการสร้าง GPO

 1. เริ่ม คอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่ม

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้คอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่ม ดูคอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่ม

 2. คลิกขวาที่โหนด Group Policy Objects และเลือก ใหม่ บนเมนู

 3. ในกล่องโต้ตอบ GPO ใหม่ ให้ใส่ชื่อสำหรับ GPO ตัวอย่างเช่น MakeLyncDefaultUI แล้วคลิก ตกลง

 4. คลิกขวาที่ GPO ใหม่ที่คุณเพิ่งสร้าง แล้วเลือก แก้ไข จากเมนู

 5. ใน ตัวแก้ไขการจัดการนโยบายกลุ่ม ให้ขยาย การกำหนดค่าผู้ใช้ ขยาย การกำหนดลักษณะ ขยาย การตั้งค่า Windows แล้วเลือกโหนด รีจิสทรี

 6. คลิกขวาที่โหนด รีจิสทรี แล้วเลือก ใหม่ > รายการรีจิสทรี

 7. บนกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติรีจิสทรีใหม่ ให้อัปเดตต่อไปนี้

  เขตข้อมูล

  ค่าที่จะเลือกหรือใส่

  การดำเนินการ

  สร้าง

  ไฮฟ์

  HKEY_CURRENT_USER

  เส้นทางคีย์

  Software\Microsoft\Office\Lync

  ชื่อค่า

  EnableSkypeUI

  ชนิดของค่า

  REG_BINARY

  ข้อมูลค่า

  00000000

 8. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วปิด GPO

ถัดจากนั้น คุณจะต้องเชื่อมโยง GPO ที่คุณสร้างกับกลุ่มของผู้ใช้ที่คุณต้องการกำหนดนโยบายให้ เช่น OU

เมื่อต้องการใช้ GPO เพื่อกำหนดนโยบาย

 1. ในคอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่ม ให้คลิกขวาที่ OU ที่คุณต้องการกำหนดนโยบายให้ แล้วเลือก เชื่อมโยงไปยัง GPO ที่มีอยู่

 2. บนกล่องโต้ตอบ เลือก GPO ให้เลือก GPO ที่คุณสร้าง แล้วเลือก ตกลง

 3. บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เป้าหมาย ให้เปิดพร้อมท์คำสั่ง และพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้

  gpupdate /target:user   

  ข้อความ "กำลังอัปเดตนโยบาย..." จะแสดงขึ้นในขณะที่ GPO ถูกนำไปใช้ เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ข้อความ "การอัปเดตนโยบายผู้ใช้เสร็จสมบูรณ์แล้ว" จะแสดงขึ้น

 4. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้

  gpresult /r   

  คุณควรเห็น "มอบหมาย Group Policy Objects แล้ว" พร้อมด้วยชื่อของ GPO ที่คุณสร้างขึ้นแสดงที่ด้านล่าง

คุณยังสามารถตรวจสอบว่า GPO อัปเดตรีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เรียบร้อยแล้วหรือยัง โดยการตรวจสอบรีจิสทรี เปิดตัวแก้ไขรีจิสทรีและนำทางไปยังคีย์ [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]    ถ้า GPO อัปเดตรีจิสทรีเรียบร้อยแล้ว คุณจะเห็นค่า EnableSkypeUI เป็น 0

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×