การสลับระหว่างชุดต่างๆ ของค่าโดยใช้สถานการณ์สมมติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สถานการณ์สมมติคือ ชุดของค่าที่ Excel จะบันทึก และสามารถแทนที่โดยอัตโนมัติบนแผ่นงานของคุณ คุณสามารถสร้าง และบันทึกกลุ่มของค่าแตกต่างกันเป็นสถานการณ์สมมติแล้ว สลับไปมาระหว่างสถานการณ์สมมติเหล่านี้เพื่อดูผลลัพธ์แตกต่างกัน

ถ้าคนหลายคนมีข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในสถานการณ์สมมติ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลไว้ในคนละสมุดงาน แล้วผสานสถานการณ์สมมติจากแต่ละสมุดงานเข้าเป็นหนึ่งเดียว

หลังจากที่คุณมีสถานการณ์สมมติที่คุณต้องการทั้งหมดแล้ว คุณสามารถสร้างรายงานสรุปสถานการณ์สมมติที่รวมข้อมูลจากสถานการณ์สมมติทั้งหมดได้

สถานการณ์สมมติจะจัดการกับตัวช่วยสร้างตัวจัดการสถานการณ์สมมติจากกลุ่มการวิเคราะห์แบบ What-Ifบนแท็บข้อมูล

มีสามประเภทของเครื่องมือการวิเคราะห์แบบ What-If ที่มาพร้อมกับ Excel:สถานการณ์สมมติตารางข้อมูลและการค้นหาค่าเป้าหมาย สถานการณ์สมมติและตารางข้อมูลใช้ชุดของค่าป้อนเข้าและ project ไปข้างหน้าเพื่อกำหนดผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ค้นหาค่าเป้าหมายแตกต่างจากสถานการณ์สมมติและตารางข้อมูลที่จะใช้ผลลัพธ์และโครงการย้อนกลับเพื่อกำหนดค่าป้อนข้อมูลที่สร้างผลลัพธ์ที่เป็นไปได้

สถานการณ์สมมติแต่ละสามารถรองรับค่าตัวแปรได้ถึง 32 ถ้าคุณต้องการวิเคราะห์ 32 มากกว่าค่า และค่าตัวแทนตัวแปร 1 หรือ 2 เท่านั้น คุณสามารถใช้ตารางข้อมูล แม้ว่าจะจำกัดเพียงหนึ่ง หรือสองตัวแปร (สแควร์สำหรับเซลล์ป้อนเข้าแถว) และสำหรับเซลล์ป้อนเข้าคอลัมน์ ตารางข้อมูลสามารถรวมข้าแตกต่างกันค่าตัวแปร ตามที่คุณต้องการ สถานการณ์สมมติได้สูงสุดของค่าแตกต่างกัน 32 แต่คุณสามารถสร้างสถานการณ์สมมติมาก ตามที่คุณต้องการ

นอกเหนือจากเครื่องมือเหล่านี้สาม คุณสามารถติดตั้ง add-in ที่ช่วยให้คุณทำการวิเคราะห์แบบ What-If เช่นตัวSolver add-in ในได้ Solver add-in นี้คล้ายกับการค้นหาค่าเป้าหมาย แต่สามารถให้เหมาะสมกับตัวแปรเพิ่มเติม คุณยังสามารถสร้างคาดการณ์ได้ โดยใช้จุดจับเติมและคำสั่งต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วใน Excel สำหรับตัวแบบขั้นสูงยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้ในAnalysis ToolPak add-in ใน

สมมติว่า คุณต้องการสร้างงบประมาณ แต่ไม่แน่ใจว่าของรายได้ของคุณ คุณสามารถกำหนดค่าที่เป็นไปได้แตกต่างกันสำหรับรายได้ และสลับไปมาระหว่างสถานการณ์สมมติการดำเนินการวิเคราะห์แบบ what-if แล้ว โดยใช้สถานการณ์สมมติ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าสถานการณ์งบประมาณสำหรับกรณีที่ร้ายแรงที่สุดคือ รายได้ขั้นต้นเท่ากับ $50,000 ต้นทุนของสินค้าที่ขายได้เท่ากับ $13,200 ทำให้มีกำไรขั้นต้น $36,800 เมื่อต้องการกำหนดชุดของค่านี้เป็นสถานการณ์สมมติ คุณต้องใส่ค่าในแผ่นงานก่อน ตามที่แสดงในภาพต่อไปนี้

สถานการณ์สมมติ - การตั้งค่าสถานการณ์กับเซลล์เปลี่ยนและผลลัพธ์

เปลี่ยนเซลล์มีค่าที่คุณพิมพ์ใน ในขณะที่เซลล์ผลลัพธ์ประกอบด้วยสูตรที่จะขึ้นอยู่กับเซลล์เปลี่ยน (ในภาพประกอบนี้ เซลล์ B4 มีสูตร= B2 B3)

นอกจากนี้คุณแล้วใช้กล่องโต้ตอบตัวจัดการสถานการณ์สมมติเมื่อต้องการบันทึกค่าเหล่านี้เป็นสถานการณ์ ไปการแท็บข้อมูล > วิเคราะห์แบบ What-If > ตัวจัดการสถานการณ์สมมติ > เพิ่ม

รับไปยังตัวจัดการสถานการณ์สมมติจากข้อมูล > การคาดการณ์ได้อย่างไร การวิเคราะห์แบบ What-if

ตัวช่วยสร้างตัวจัดการสถานการณ์สมมติ

ในกล่องโต้ตอบสถานการณ์ชื่อชื่อสถานการณ์สมมติกรณีที่แย่ที่สุด และระบุว่า เซลล์ B2 และ B3 คือ ค่าที่เปลี่ยนระหว่างสถานการณ์สมมติ ถ้าคุณได้เลือกเปลี่ยนเซลล์บนแผ่นงานของคุณก่อนที่จะเพิ่มสถานการณ์ ตัวจัดการสถานการณ์สมมติจะแทรกเซลล์ที่ให้คุณโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้น คุณสามารถพิมพ์ด้วยตนเอง หรือใช้กล่องโต้ตอบเลือกเซลล์ทางด้านขวาของกล่องโต้ตอบเปลี่ยนเซลล์

ตั้งค่าสถานการณ์กรณีแย่ที่สุด

หมายเหตุ: แม้ว่าตัวอย่างนี้ประกอบด้วยสอง เปลี่ยนเซลล์ (B2 และ B3), สถานการณ์สามารถประกอบด้วยได้ถึง 32 เซลล์

ป้องกัน– คุณสามารถป้องกันไม่ให้มีสถานการณ์ของคุณ เพื่อให้ในตัวป้องกัน ส่วนให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ หรือยกเลิกถ้าคุณไม่ต้องป้องกันใด ๆ ได้

  • เลือกป้องกันการเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันการแก้ไขสถานการณ์สมมติเมื่อถูกป้องกันเวิร์กชีต

  • เลือกซ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้แสดงสถานการณ์นี้เมื่อมีป้องกันแผ่นงาน

หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้นำไปใช้เฉพาะกับแผ่นงานที่ได้รับการป้องกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันเวิร์กชีต ดูป้องกันเวิร์กชีต

ขณะนี้ สมมติว่า สถานการณ์ของคุณงบประมาณกรณีที่ดีที่สุดคือ รายได้รวมของ $150000 และต้นทุนของสินค้าที่ขายของ $26000 ออกจาก $124,000 ในกำไรขั้นต้น เมื่อต้องการกำหนดชุดของค่านี้เป็นสถานการณ์ คุณสร้างสถานการณ์อื่น ชื่อกรณีที่ดีที่สุด และใส่ค่าต่าง ๆ สำหรับเซลล์ B2 (150000) และเซลล์ B3 (26000) เนื่องจากกำไรขั้นต้น (เซลล์ B4) เป็นสูตร -ความแตกต่างระหว่างรายได้ (B2) และต้นทุน (B3) - คุณไม่เปลี่ยนเซลล์ B4 สำหรับสถานการณ์สมมติกรณีที่ดีที่สุด

สลับไปมาระหว่างสถานการณ์สมมติ

หลังจากที่คุณบันทึกสถานการณ์ พร้อมใช้งานในรายการของสถานการณ์สมมติที่คุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์แบบ what-if ของคุณ กำหนดค่าในภาพประกอบก่อนหน้า ถ้าคุณเลือกที่จะแสดงสถานการณ์กรณีที่ดีที่สุด จะเปลี่ยนค่าในแผ่นงานให้คล้ายกับภาพประกอบต่อไปนี้:

สถานการณ์สมมติกรณีที่ดีที่สุด

อาจมีบางครั้งเมื่อคุณมีข้อมูลทั้งหมดในเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กที่จำเป็นต้องสร้างสถานการณ์สมมติทั้งหมดที่คุณต้องการพิจารณาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลอื่น ตัวอย่าง สมมติว่า คุณกำลังพยายามสร้างงบประมาณบริษัท คุณอาจรวบรวมสถานการณ์สมมติจากแผนก เช่นยอดขาย ค่าจ้าง ผลิต ตลาด และ กฎหมาย เนื่องจากแต่ละรายการของแหล่งข้อมูลเหล่านี้มีข้อมูลที่แตกต่างกันไปใช้ในการสร้างงบประมาณ

คุณสามารถรวมสถานการณ์สมมติเหล่านี้ไว้ในแผ่นงานเดียวโดยใช้คำสั่ง ผสาน แหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งสามารถให้ค่าเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงแปลงได้มากหรือน้อยตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้แต่ละฝ่ายให้ข้อมูลการประมาณการค่าใช้จ่าย แต่ก็ต้องการให้บางฝ่ายให้ข้อมูลการประมาณการรายได้ด้วย

เมื่อคุณเลือกที่จะผสาน ตัวจัดการสถานการณ์สมมติจะโหลดตัวช่วยสร้างสถานการณ์เวียนซึ่งจะแสดงรายการทั้งหมดของเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่ ตลอดจนรายการใด ๆ เวิร์กบุ๊กอื่นคุณอาจเปิดในเวลา ตัวช่วยสร้างจะบอกวิธีหลายสถานการณ์ที่คุณมีในแต่ละเวิร์กชีตต้นฉบับที่คุณเลือก

กล่องโต้ตอบสถานการณ์สมมติผสาน

เมื่อคุณรวมสถานการณ์สมมติที่ต่างกันจากแหล่งต่างๆ คุณควรใช้โครงสร้างเซลล์ที่เหมือนกันในแต่ละแผ่นงาน ตัวอย่างเช่น รายได้อาจอยู่ในเซลล์ B2 เสมอ และค่าใช้จ่ายอาจอยู่ในเซลล์ B3 เสมอ ถ้าคุณใช้โครงสร้างต่างกันสำหรับสถานการณ์สมมติที่มาจากแหล่งต่างๆ การผสานผลลัพธ์อาจทำได้ยาก

เคล็ดลับ: พิจารณาสร้างสถานการณ์สมมติด้วยด้วยตัวคุณเองก่อน แล้วจึงส่งสำเนาของสมุดงานที่มีสถานการณ์สมมตินั้นให้แก่เพื่อนร่วมงาน วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ง่ายขึ้นว่า สถานการณ์สมมติทั้งหมดมีโครงสร้างแบบเดียวกัน

การเปรียบเทียบสถานการณ์ คุณสามารถสร้างรายงานที่สรุปข้อมูลเหล่านั้นบนหน้าเดียวกัน รายงานสามารถรายการสถานการณ์สมมติเคียงข้างกัน หรือนำเสนอเหล่านั้นในแบบรายงาน PivotTable

กล่องโต้ตอบสรุปสถานการณ์สมมติ

รายงานสรุปสถานการณ์สมมติโดยยึดตามสถานการณ์สองตัวอย่างก่อนหน้านี้จะมีลักษณะดังต่อไปนี้:

สถานการณ์สมมติสรุปที่ มีการอ้างอิงเซลล์

คุณจะสังเกตเห็นว่า Excel มีเพิ่มระดับการจัดกลุ่มโดยอัตโนมัติสำหรับคุณ ซึ่งจะขยาย และยุบมุมมอง ตามที่คุณคลิกตัวเลือกอื่น

หมายเหตุปรากฏที่ส่วนท้ายของรายงานสรุปที่อธิบายว่า คอลัมน์ค่าปัจจุบันแทนค่าของเปลี่ยนเซลล์ในเวลาที่สร้างรายงานสรุปสถานการณ์ และที่เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงสำหรับสถานการณ์สมมติแต่ละรายการจะถูกเน้นเป็นสีเทา

หมายเหตุ: 

  • ตามค่าเริ่มต้น รายงานสรุปใช้การอ้างอิงเซลล์เพื่อระบุเปลี่ยนเซลล์และเซลล์ผลลัพธ์ ถ้าคุณได้สร้างช่วงที่มีชื่อสำหรับเซลล์ก่อนที่คุณเรียกใช้รายงานสรุป รายงานจะประกอบด้วยชื่อแทนที่เป็นการอ้างอิงเซลล์

  • รายงานสถานการณ์สมมติไม่ได้คำนวณซ้ำโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงค่าของสถานการณ์สมมติ การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะไม่แสดงในรายงานสรุปที่มีอยู่ แต่จะแสดงให้เห็นถ้าคุณสร้างรายงานสรุปใหม่

  • คุณไม่จำเป็นต้องใช้เซลล์ผลลัพธ์เพื่อสร้างรายงานสรุปสถานการณ์สมมติ แต่คุณต้องใช้เซลล์ผลลัพธ์สำหรับรายงาน PivotTable ของสถานการณ์สมมติ

สถานการณ์สมมติสรุปกับช่วงที่มีการตั้งชื่อ
สถานการณ์สมมติกับช่วงที่มีชื่อ


สถานการณ์สมมติรายงาน PivotTable
สถานการณ์สมมติรายงาน PivotTable

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ตารางข้อมูล

ค้นหาค่าเป้าหมาย

บทนำสู่การวิเคราะห์แบบ What-if

กำหนด และแก้ไขปัญหา โดยใช้ Solver

ใช้ Analysis ToolPak เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหา และแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

คีย์ลัดใน Excel สำหรับ Windows

คีย์ลัดใน Excel for Mac

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×