การสลับมุมมองปฏิทินระหว่างนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงและแบบ 24 ชั่วโมง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Outlook ใช้การตั้งค่าประเทศ/ภูมิภาคสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อต้องการกำหนดลักษณะที่ปรากฏของเวลา

ตัวอย่าง ในปฏิทิน ในมุมมองเดือน ถ้าคุณกำลังใช้การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา Outlook แสดงในแบบนาฬิกา 12 ชั่วโมง หลังจาก 12:59 P.M. เวลาถูกแสดงเป็น 1 P.M. ประเทศ/ภูมิภาคอื่นใช้นาฬิกา 24 ชั่วโมง

มุมมองปฏิทินที่แสดงการตั้งค่านาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง และนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะนาฬิกาปรากฏในการแสดงผล อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนการแสดงนี้เป็นตัวเลือกที่ให้ไว้ โดยระบบปฏิบัติการ Outlook ไม่

เปลี่ยนการตั้งค่าเวลาใน Windows

 1. เริ่มแผงควบคุม จากนั้น ภายใต้นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค คลิ กวันเปลี่ยนแปลง เวลา หรือรูปแบบตัวเลข

 2. บนแท็บรูปแบบ ภายใต้จัดรูปแบบวันและเวลา ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบ 24 ชั่วโมง ในรายการดรอปดาวน์เวลาแบบสั้น เลือกhh: mm และในรายการดรอปดาวน์เวลานาน เลือกHH:mm:ss

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบ 12 ชั่วโมง ในรายการดรอปดาวน์เวลาแบบสั้น เลือกh:mm:tt และในรายการดรอปดาวน์เวลานาน เลือกh:mm:ss:tt

 3. คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง

 1. เริ่มแผงควบคุม จากนั้น ภายใต้นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค คลิ กวันเปลี่ยนแปลง เวลา หรือรูปแบบตัวเลข

 2. บนแท็บรูปแบบ ภายใต้จัดรูปแบบวันและเวลา ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบ 24 ชั่วโมง ในรายการดรอปดาวน์เวลาแบบสั้น เลือกhh: mm และในรายการดรอปดาวน์เวลานาน เลือกHH:mm:ss

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบ 12 ชั่วโมง ในรายการดรอปดาวน์เวลาแบบสั้น เลือกh:mm:tt และในรายการดรอปดาวน์เวลานาน เลือกh:mm:ss:tt

 3. คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง

 1. ใน Windows คลิกปุ่ม รูปปุ่ม เริ่มต้น

 2. คลิกแผงควบคุม แล้ว คลิ กนาฬิกา ภาษา และภูมิภาค

 3. ภายใต้ภูมิภาคและภาษา คลิกเปลี่ยนวัน เวลา หรือรูปแบบตัวเลข

 4. บนแท็บรูปแบบ ภายใต้จัดรูปแบบวันและเวลา ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบ 24 ชั่วโมง ในรายการดรอปดาวน์เวลาแบบสั้น เลือกhh: mm และในรายการดรอปดาวน์เวลานาน เลือกHH:mm:ss

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบ 12 ชั่วโมง ในรายการดรอปดาวน์เวลาแบบสั้น เลือกh:mm:tt และในรายการดรอปดาวน์เวลานาน เลือกh:mm:ss:tt

 5. คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง

 1. ใน Windows คลิกปุ่ม รูปปุ่ม เริ่มต้น

 2. คลิกแผงควบคุม แล้ว คลิ กนาฬิกา ภาษา และภูมิภาค

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้แผงควบคุมในมุมมองคลาสสิก ดับเบิลคลิกที่ตัวเลือกภาษาและภูมิภาค แล้ว ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3

 3. คลิกตัวเลือกภาษาและภูมิภาค

 4. คลิกกำหนดรูปแบบนี้

 5. บนแท็บเวลา ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปลี่ยนรูปแบบเวลา เป็นHH:mm:ss สำหรับนาฬิกา 24 ชั่วโมง

  • เปลี่ยนรูปแบบเวลาhh:mm:ss tt สำหรับนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×