การสลับมุมมองปฏิทินระหว่างนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงและแบบ 24 ชั่วโมง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Outlook ใช้การตั้งค่าประเทศ/ภูมิภาคของคอมพิวเตอร์ของคุณในการกำหนดวิธีแสดงผลเวลา

ตัวอย่างเช่น ใน ปฏิทิน ในมุมมองเดือน ถ้าคุณใช้การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับสหรัฐอเมริกา Outlook จะแสดงนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง โดยหลังจากเวลา 12:59 p.m. เวลาจะแสดงเป็น 1 p.m. ส่วนภูมิภาคอื่น ๆ จะใช้นาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง

มุมมองปฏิทินที่แสดงการตั้งค่านาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง และนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีที่นาฬิกาจะปรากฏบนจอแสดงผลได้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนการแสดงผลนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ระบบปฏิบัติการจัดเตรียมไว้ให้ ไม่ใช่ Outlook

เปลี่ยนการตั้งค่าเวลาใน Windows

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยยึดตามระบบปฏิบัติการที่คุณใช้

 • Windows Vista   

  1. ใน Windows คลิกปุ่ม รูปปุ่ม เริ่มต้น

  2. คลิก แผงควบคุม (Control Panel) แล้วคลิก นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค (Clock, Language, and Region)

   หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้แผงควบคุมในมุมมองคลาสสิก (Classic View) ให้คลิกสองครั้งที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา (Regional and Language Options) แล้วข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3

  3. คลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

  4. คลิก กำหนดรูปแบบนี้เอง (Customize this format)

  5. บนแท็บ เวลา (Time) ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  6. เปลี่ยน รูปแบบเวลา (Time Format) เป็น HH:mm:ss สำหรับนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง

  7. เปลี่ยน รูปแบบเวลา เป็น hh:mm:ss tt สำหรับนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง

 • Microsoft Windows Server 2003   

  1. ในแผงควบคุมให้คลิกสองครั้งที่ ตัวเลือกภูมิภาค (Regional Options)

  2. ใน ตัวเลือกภูมิภาค ให้คลิก กำหนดเอง (Customize)

  3. คลิกแท็บ เวลา

  4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เปลี่ยน รูปแบบเวลา เป็น HH:mm:ss สำหรับนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง

   • เปลี่ยน รูปแบบเวลา เป็น hh:mm:ss tt สำหรับนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง

 • Microsoft Windows XP   

  1. ใน แผงควบคุม ให้คลิก ตัวเลือกวันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค (Date, Time, Language, and Regional Options)

   หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้แผงควบคุมในมุมมองคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา และข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3

  2. คลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

  3. คลิก กำหนดเอง

  4. คลิกแท็บ เวลา

  5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เปลี่ยน รูปแบบเวลา เป็น HH:mm:ss สำหรับนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง

   • เปลี่ยน รูปแบบเวลา เป็น hh:mm:ss tt สำหรับนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×