การสลับจากการออกแบบแม่แบบฟอร์มไปยังการกรอกฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Office InfoPath มีโหมดสองโหมดที่แยกต่างหากกันที่ออกแบบมาสำหรับงานสองงานที่แตกต่างกัน — นั่นคือการออกแบบแม่แบบฟอร์มและการกรอกฟอร์มที่สร้างขึ้นตามแม่แบบฟอร์มเหล่านั้น เมื่อคุณ อยู่ในโหมดออกแบบ ซึ่งเป็นโหมดที่คุณสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์ม ส่วนนำหน้าชื่อ (Design) จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องของ InfoPath ส่วนนำหน้าชื่อนี้จะหายไปเมื่อคุณเปิดฟอร์มที่คุณต้องการกรอก เมื่อต้องการสลับจากการออกแบบแม่แบบฟอร์มไปยังการกรอกฟอร์ม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. บนเมนูไฟล์ คลิกสีเติมออกจากฟอร์มแบบ

  2. ในกล่องโต้ตอบการเริ่มต้นใช้งาน ภายใต้เปิดฟอร์ม คลิกบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน

  3. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เรียกดูไปยังฟอร์มที่คุณต้องการกรอก แล้วคลิก เปิด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×