การสร้าง แสดง หรือลบกลุ่มปฏิทิน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณมีชุดของปฏิทินที่คุณมักดูร่วมกัน เช่นผู้ร่วมงานของคุณทำงานหรือครอบครัวของคุณ ปฏิทินกลุ่มโดยใช้ทำให้ง่ายสำหรับคุณสามารถดูกำหนดการรวมอย่างรวดเร็ว กลุ่มปฏิทินสามารถรวมแหล่งข้อมูลปฏิทินบนอินเทอร์เน็ตหรือปฏิทิน SharePoint

หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

การสร้างกลุ่มปฏิทิน

คุณสามารถสร้างกลุ่มปฏิทินได้สองวิธีดังต่อไปนี้

 • เลือกสมาชิกจากการสมุดรายชื่อ หรือรายการที่ติดต่อ

 • การสร้างกลุ่มปฏิทินโดยยึดตามปฏิทินที่คุณกำลังดูอยู่

การเลือกสมาชิกจาก สมุดรายชื่อ หรือรายการที่ติดต่อ

 1. ใน ปฏิทิน บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม จัดการปฏิทิน ให้คลิก กลุ่มปฏิทิน แล้วคลิก สร้างกลุ่มปฏิทินใหม่

 2. พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มปฏิทินใหม่ แล้วคลิก ตกลง

 3. ภายใต้สมุดรายชื่อ เลือกสมุดรายชื่อ หรือรายการที่ติดต่อที่คุณต้องการเลือกสมาชิกของกลุ่มของคุณ

 4. เรียกดูชื่อหรือพิมพ์ชื่อในกล่อง ค้นหา และคลิกชื่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก สมาชิกกลุ่ม ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับปฏิทินแต่ละรายการที่คุณต้องการรวมไว้ในกลุ่ม จากนั้นคลิก ตกลง

การสร้างกลุ่มปฏิทินโดยยึดตามปฏิทินที่คุณกำลังดูอยู่

 1. ใน ปฏิทิน บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม จัดการปฏิทิน ให้คลิก กลุ่มปฏิทิน แล้วคลิก บันทึกเป็นกลุ่มปฏิทินใหม่

 2. พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มปฏิทินใหม่ แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • กลุ่มปฏิทินใหม่จะเปิดขึ้นข้างๆ ปฏิทินหรือกลุ่มปฏิทินใดๆ ที่เปิดอยู่แล้ว

  • เมื่อต้องการเพิ่มปฏิทินอื่น ๆ ไปยังมุมมอง เลือกกล่องกาเครื่องหมายของปฏิทินที่คุณต้องการในบานหน้าต่างนำทาง

การเพิ่มปฏิทินในกลุ่มปฏิทิน

เมื่อต้องการเพิ่มปฏิทินลงในกลุ่มปฏิทินที่มีอยู่แล้ว ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ลากปฏิทินนั้นไปยังกลุ่มปฏิทินที่คุณต้องการ

ถ้าปฏิทินที่คุณต้องการเพิ่มไม่อยู่ในบานหน้าต่างนำทางของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ใน ปฏิทิน บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม จัดการปฏิทิน ให้คลิก เปิดปฏิทิน แล้วคลิกชนิดปฏิทินที่คุณต้องการ

 2. เรียกดูชื่อหรือพิมพ์ชื่อในกล่อง ค้นหา และคลิกชื่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก ปฏิทิน ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับปฏิทินแต่ละรายการที่คุณต้องการรวมไว้ในกลุ่ม จากนั้นคลิก ตกลง ปฏิทินที่เพิ่มจะปรากฏขึ้นในโฟลเดอร์ ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน ในบานหน้าต่างนำทาง

  หมายเหตุ:  ในมุมมองกำหนดการ คุณสามารถคลิกกล่อง เพิ่มปฏิทิน ที่ด้านล่างของมุมมอง แล้วใส่ชื่อที่คุณต้องการ ปฏิทินจะถูกเพิ่มในโฟลเดอร์ ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน ในบานหน้าต่างนำทาง

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ลากปฏิทินจาก ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน ไปยังกลุ่มปฏิทินที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถย้ายสมาชิกของกลุ่มปฏิทินใดๆ ไปยังกลุ่มอื่นได้ ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ลากปฏิทินไปยังกลุ่มปฏิทินที่คุณต้องการ

การดูกลุ่มปฏิทิน

 • ในตัวบานหน้าต่างนำทาง เลือกกล่องกาเครื่องหมายปฏิทิน

  กลุ่มปฏิทินในบานหน้าต่างนำทาง

ปฏิทินกลุ่มจะปรากฏขึ้นเคียงข้างกัน หรือปรากฏขึ้นตามตามแนวนอนใน มุมมองกำหนดการ เมื่อต้องการดูปฏิทินในโหมดวางซ้อน ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก วันสัปดาห์การทำงานสัปดาห์ หรือ เดือน

  ปฏิทินนั้นจะถูกจัดเรียงเคียงข้างกัน

 2. ให้คลิกลูกศร แสดงในโหมดวางซ้อน บนแท็บบนแต่ละปฏิทินที่คุณต้องการวางซ้อน

  หมายเหตุ: 

  • ปฏิทินใดๆ ที่อยู่ในบานหน้าต่างนำทางสามารถดูพร้อมกันกับกลุ่มใดๆ ก็ได้ แม้ว่าจะไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มดังกล่าวก็ตาม คุณยังสามารถดูกลุ่มปฏิทินหลายกลุ่มพร้อมกันได้อีกด้วย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของปฏิทินหรือกลุ่มปฏิทินใดๆ ที่คุณต้องการดู

  • คุณสามารถซ่อนไม่ให้เห็นปฏิทินใดๆ โดยการล้างกล่องกาเครื่องหมายของปฏิทินนั้นบนบานหน้าต่างนำทาง หรือโดยการคลิก ปิดปฏิทิน บนแท็บของปฏิทินนั้น ซึ่งจะเปลี่ยนเฉพาะปฏิทินที่อยู่ในมุมมองปัจจุบัน โดยจะไม่เอาปฏิทินใดๆ ออกจากกลุ่มปฏิทิน

การลบกลุ่มปฏิทิน

 • ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่กลุ่มปฏิทินที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก ลบกลุ่ม

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×