การสร้าง แก้ไข และจัดการการเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ Microsoft Office Excel เมื่อต้องการสร้าง และแก้ไขการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่จะถูกเก็บไว้ ในเวิร์กบุ๊ก หรือ ในไฟล์การเชื่อมต่อ โดยใช้กล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถจัดการเชื่อมต่อเหล่านี้ รวมถึงสร้าง แก้ไข และการลบออกได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: การเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกอาจถูกปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะนี้ เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับข้อมูลเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊ก คุณต้องเปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูล โดยใช้แถบศูนย์ความเชื่อถือ หรือย้ายเวิร์กบุ๊กในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่ม เอา ออก หรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้สำหรับไฟล์ของคุณเพิ่ม เอา ออก หรือดูผู้ประกาศที่เชื่อถือได้และดูตัวเลือกและการตั้งค่าในศูนย์ความเชื่อถือของฉัน

ข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก Excel อาจมาจากตำแหน่งที่ตั้งแตกต่างกันสอง ข้อมูลอาจถูกจัดเก็บโดยตรงในเวิร์กบุ๊ก หรืออาจถูกเก็บไว้ในแหล่งข้อมูลภายนอก เช่นไฟล์ข้อความ ฐานข้อมูล หรือแอคิวบ์ Online Analytical Processing (OLAP) แหล่งข้อมูลภายนอกถูกเชื่อมต่อกับเวิร์กบุ๊กผ่านการเชื่อมต่อข้อมูล ซึ่งเป็นชุดของข้อมูลที่อธิบายถึงวิธีการค้นหา เข้าสู่ระบบใน แบบสอบถาม และเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอก

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก คุณยังสามารถทำการดำเนินการรีเฟรชเพื่อรับข้อมูลอัปเดตแล้ว ทุกครั้งที่คุณรีเฟรชข้อมูล คุณดูเวอร์ชันล่าสุดของข้อมูล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อมูลเนื่องจากมีการรีเฟรชล่าสุด

ข้อมูลการเชื่อมต่อสามารถอาจถูกจัดเก็บไว้ ในสมุดงาน หรือ ในการเชื่อมต่อ เช่นไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล Office (ODC) (.odc) หรือแฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลสากล (UDC) (.udcx) ไฟล์การเชื่อมต่อที่มีประโยชน์ สำหรับการแชร์การเชื่อมต่อบนพื้นฐานสอดคล้อง และเข้าใจจัดการแหล่งข้อมูลได้

ถ้าคุณใช้ไฟล์การเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล Excel คัดลอกข้อมูลการเชื่อมต่อจากไฟล์การเชื่อมต่อลงในเวิร์กบุ๊ก Excel เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลง โดยใช้กล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ คุณแก้ไขข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลที่เก็บอยู่ในเวิร์กบุ๊ก Excel ปัจจุบัน และไม่ไฟล์ต้นฉบับข้อมูลการเชื่อมต่อที่อาจถูกใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ ระบุชื่อไฟล์ที่แสดงอยู่ในคุณสมบัติไฟล์การเชื่อมต่อ เมื่อคุณแก้ไขข้อมูลการเชื่อมต่อ (ยกเว้นคุณสมบัติการเชื่อมต่อชื่อ และคำอธิบายการเชื่อมต่อ ), ลิงก์ไปยังไฟล์การเชื่อมต่อจะถูกเอาออก และยกเลิกเลือกคุณสมบัติไฟล์การเชื่อมต่อ ออก

กล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อเวิร์กบุ๊ก ช่วยคุณจัดการอย่าง น้อยหนึ่งการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกในเวิร์กบุ๊กของคุณ คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อทำต่อไปนี้:

 • สร้าง แก้ไข รีเฟรช และลบการเชื่อมต่อที่ใช้อยู่ในเวิร์กบุ๊ก

 • ตรวจสอบที่มาข้อมูลภายนอกจาก เนื่องจาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อถูกกำหนด โดยผู้ใช้อื่น

 • แสดงที่มีใช้การเชื่อมต่อแต่ละรายการในเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน

 • วินิจฉัยข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก

 • เปลี่ยนเส้นทางการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อื่นหรือแหล่งข้อมูล หรือแทนไฟล์การเชื่อมต่อสำหรับการเชื่อมต่อที่มีอยู่

 • แสดงกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อที่มีอยู่ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก (นำเข้า)

 • แสดงกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ เพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติการเชื่อมต่อข้อมูล แก้ไขแบบสอบถาม และเปลี่ยนพารามิเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสมบัติการเชื่อมต่อ

 • เมื่อต้องการสร้าง และแชร์ไฟล์การเชื่อมต่อกับผู้ใช้ได้ง่ายขึ้น

เมื่อต้องการจัดการการเชื่อมต่อในเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

ระบุการเชื่อมต่อ

ในส่วนบนของกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กจะแสดงโดยอัตโนมัติ ด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

คอลัมน์

ข้อคิดเห็น

ชื่อ

ชื่อของการเชื่อมต่อ ที่กำหนดเองในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ

คำอธิบาย

คำอธิบายของการเชื่อมต่อ ที่กำหนดเองในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ

รีเฟรชล่าสุด

วันและเวลาที่การเชื่อมต่อมีการรีเฟรชล่าสุดเรียบร้อยแล้ว ถ้าว่าง แล้วการเชื่อมต่อมีไม่มีการรีเฟรช

เพิ่มการเชื่อมต่อ

แสดงข้อมูลการเชื่อมต่อ

 • เลือกการเชื่อมต่อ แล้ว คลิ กคุณสมบัติ เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสมบัติการเชื่อมต่อ

รีเฟรชข้อมูลภายนอก

 • คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรช แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการรีเฟรชเชื่อมต่อที่เฉพาะเจาะจง เลือกอย่าง น้อยหนึ่งการเชื่อมต่อ แล้ว คลิ กรีเฟรช

  • การรีเฟรชเชื่อมต่อทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก ยกเลิกการเชื่อมต่อทั้งหมด แล้ว คลิกรีเฟรชทั้งหมด

  • เมื่อต้องการดูข้อมูลสถานะเกี่ยวกับการดำเนินการรีเฟรช เลือกอย่าง น้อยหนึ่งการเชื่อมต่อ แล้ว คลิ กสถานะการรีเฟรช

  • เมื่อต้องการหยุดการดำเนินการรีเฟรชปัจจุบัน คลิกยกเลิกการรีเฟรช

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ รีเฟรชข้อมูลที่เชื่อมต่อ (นำเข้า)

การเอาออกอย่าง น้อยหนึ่งการเชื่อมต่อ

 • เลือกอย่าง น้อยหนึ่งการเชื่อมต่อจะถูกเอาออกจากเวิร์กบุ๊ก แล้ว คลิ กเอาออก

  หมายเหตุ: 

  • ปุ่มนี้ถูกปิดใช้งานเมื่อมีป้องกันสมุดงาน หรือวัตถุ เช่นรายงาน PivotTable ที่ใช้การเชื่อมต่อได้รับการป้องกัน

  • เอาการเชื่อมต่อเฉพาะเอาการเชื่อมต่อ และไม่เอาวัตถุหรือข้อมูลใด ๆ จากเวิร์กบุ๊ก

สิ่งสำคัญ: เอาการเชื่อมต่อตัวแบ่งการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล และอาจทำให้เกิดลำดับโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่นผลลัพธ์ของสูตรแตกต่างกันและมีปัญหากับฟีเจอร์อื่น ๆ ของ Excel

แสดงตำแหน่งที่ตั้งของการเชื่อมต่ออย่าง น้อยหนึ่งในเวิร์กบุ๊ก

 • เลือกอย่าง น้อยหนึ่งการเชื่อมต่อ และภายใต้ตำแหน่งที่ตั้งที่มีใช้การเชื่อมต่อในเวิร์กบุ๊กนี้ คลิกลิงก์คลิกที่นี่เพื่อดูที่ใช้การเชื่อมต่อที่เลือก

  ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา

คอลัมน์

ข้อคิดเห็น

แผ่นงาน

แผ่นงานที่มีใช้การเชื่อมต่อ

ชื่อ

ชื่อแบบสอบถาม Excel

ตำแหน่งที่ตั้ง

การอ้างอิงไปยังเซลล์ ช่วง หรือวัตถุ

ค่า

ค่าของเซลล์ หรือค่าว่างสำหรับช่วงของเซลล์

สูตร

สูตรในเซลล์ หรือช่วงของเซลล์

เลือกการเชื่อมต่ออื่นที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบล้างการแสดงข้อมูลปัจจุบัน

โดยใช้กล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ หรือตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คุณสามารถใช้ Excel เพื่อสร้างไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล Office (ODC) (.odc)

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 2. บันทึกข้อมูลการเชื่อมต่อกับไฟล์การเชื่อมต่อ โดยการคลิกส่งออกไฟล์การเชื่อมต่อ บนแท็บข้อกำหนด ของกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบบันทึกไฟล์ แล้ว บันทึกการเชื่อมต่อปัจจุบัน ข้อมูลไปยังไฟล์ ODC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสมบัติการเชื่อมต่อ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×