การสร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ความสัมพันธ์จะช่วยให้คุณผนวกรวมข้อมูลจากสองตารางที่แตกต่างกันได้ แต่ละความสัมพันธ์จะประกอบด้วยเขตข้อมูลในตารางสองตาราง พร้อมกับข้อมูลที่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเขตข้อมูล หมายเลขผลิตภัณฑ์ ในตาราง ผลิตภัณฑ์ และในตาราง รายละเอียดการสั่งซื้อ แต่ละระเบียนในตาราง รายละเอียดการสั่งซื้อ จะมี หมายเลขผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับระเบียนในตาราง ผลิตภัณฑ์ ที่มี หมายเลขผลิตภัณฑ์ เดียวกัน

เมื่อคุณใช้ตารางที่สัมพันธ์กันในคิวรี ความสัมพันธ์จะทำให้ Access สามารถกำหนดได้ว่าระเบียนใดจากแต่ละตารางที่จะรวมไว้ในชุดผลลัพธ์ ความสัมพันธ์ยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย โดยจะรักษาข้อมูลที่ถูกลบให้อยู่ในการซิงค์อยู่เสมอ

บทความนี้จะอธิบายถึงกระบวนการแต่ละขั้นตอนในการสร้าง แก้ไข และลบความสัมพันธ์ และยังอธิบายถึงวิธีการบังคับให้มี Referential Integrity เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสร้างระเบียนที่ไม่มีความสัมพันธ์ วิธีตั้งค่าชนิดการรวมเพื่อกำหนดว่ามีระเบียนใดบ้างจากความสัมพันธ์แต่ละด้านที่จะถูกรวมลงในผลลัพธ์คิวรี และวิธีการตั้งค่าตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเพื่อให้การอ้างอิงซิงโครไนซ์อยู่เสมอ

ในบทความนี้

ภาพรวม

การสร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้บานหน้าต่างความสัมพันธ์

การสร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เพื่อเพิ่มเขตข้อมูล

การสร้างหรือการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลบนเว็บ

แก้ไขความสัมพันธ์

การบังคับให้มี Referential Integrity

ลบความสัมพันธ์ของตาราง

ภาพรวม

ในฐานข้อมูล Access ปกติ คุณจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้ในการสร้างความสัมพันธ์ของตาราง

 • ในหน้าต่างความสัมพันธ์ เพิ่มตารางที่คุณต้องการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ แล้วลากเขตข้อมูลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์จากตารางหนึ่งเข้ากับอีกตารางหนึ่ง

 • ลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังแผ่นข้อมูลตาราง

เมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง เขตข้อมูลร่วมไม่จำเป็นต้องมีชื่อเดียวกัน แม้ว่าบ่อยครั้งเขตข้อมูลที่ใช้ร่วมกันนั้นจะมีชื่อเดียวกันก็ตาม เขตข้อมูลร่วมจะต้องมีชนิดข้อมูลเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าเขตข้อมูลคีย์หลักเป็นเขตข้อมูล AutoNumber เขตข้อมูล Foreign Key สามารถเป็นเขตข้อมูลตัวเลขได้เช่นกันถ้าคุณสมบัติ FieldSize ของเขตข้อมูลทั้งสองเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจับคู่เขตข้อมูล AutoNumber กับเขตข้อมูลตัวเลขได้เมื่อคุณสมบัติ FieldSize ของเขตข้อมูลทั้งสองคือ Long Integer เมื่อเขตข้อมูลร่วมทั้งสองเป็นเขตข้อมูลตัวเลข เขตข้อมูลทั้งสองนี้ต้องมีการตั้งค่าคุณสมบัติ FieldSize ที่เหมือนกัน

ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลบนเว็บ

สิ่งสำคัญ: ทั้งนี้หน้าต่างความสัมพันธ์จะไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลบนเว็บ

ในฐานข้อมูลบนเว็บ คุณสร้างความสัมพันธ์โดยใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาและความสัมพันธ์ คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในตารางใดตารางหนึ่ง และเขตข้อมูลใหม่จะได้ค่าโดยการค้นหาค่าเหล่านั้นในตารางที่มีอยู่แล้ว

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลบนเว็บ ให้คุณเลือกเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน แล้วเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาอีกครั้งเพื่อปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์นั้น

ด้านบนของหน้า

การสร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้หน้าต่าง ความสัมพันธ์

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

 2. ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่ปรากฏ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก แสดงตาราง

  กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะแสดงตารางและคิวรีทั้งหมดในฐานข้อมูลนั้น เมื่อต้องการดูเฉพาะตาราง ให้คลิก ตาราง เมื่อต้องการดูเฉพาะคิวรี ให้คลิก คิวรี เมื่อต้องการดูทั้งสองอย่าง ให้คลิก ทั้งสองอย่าง

 3. เลือกตารางหรือคิวรีอย่างน้อยหนึ่งรายการ จากนั้นคลิก เพิ่ม เมื่อคุณเพิ่มตารางและคิวรีไปยังแท็บเอกสารความสัมพันธ์เสร็จแล้ว ให้คลิก ปิด

 4. ลากเขตข้อมูล (โดยทั่วไปจะเป็นคีย์หลัก) จากตารางหนึ่งไปยังเขตข้อมูลร่วม (Foreign Key) ในตารางอื่นๆ เมื่อต้องการลากเขตข้อมูลหลายเขต ให้กดแป้น CTRL แล้วคลิกแต่ละเขตข้อมูล จากนั้นจึงทำการลาก

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏขึ้น

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์

 5. ตรวจสอบว่าชื่อเขตข้อมูลที่แสดงให้เห็นนั้นเป็นเขตข้อมูลร่วมสำหรับความสัมพันธ์ ถ้าชื่อเขตข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้คลิกชื่อเขตข้อมูล และเลือกเขตข้อมูลที่เหมาะสมจากรายการ

  เมื่อต้องการบังคับให้มี referential integrity สำหรับความสัมพันธ์นี้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายบังคับให้มี Referential Integrity สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ referential integrity ให้ดูส่วนการบังคับให้มี Referential Integrity

 6. คลิก สร้าง

  Access จะสร้างเส้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองตาราง ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity แล้ว เส้นความสัมพันธ์นี้จะปรากฏหนาขึ้นที่ปลายแต่ละด้าน นอกจากนี้ ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity แล้ว ตัวเลข 1 จะปรากฏบนส่วนหนาที่ด้านหนึ่งของเส้นความสัมพันธ์ และสัญลักษณ์อนันต์ () จะปรากฏบนส่วนหนาที่อีกด้านหนึ่งของเส้น ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

ลากเขตข้อมูลจากตารางไปยังเขตข้อมูลที่ตรงกันในอีกตาราง

หมายเหตุ: 

 • การสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง    เขตข้อมูลทั่วไปทั้งสองรายการ (โดยปกติคือเขตข้อมูลคีย์หลักและ Foreign Key ) จะต้องมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งหมายความว่า คุณสมบัติ ใส่ดัชนี ของเขตข้อมูลเหล่านี้ควรตั้งค่าเป็น ใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน) ถ้าเขตข้อมูลทั้งสองมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน Access จะสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง

 • การสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม    เขตข้อมูลบนด้านหนึ่ง (โดยทั่วไปจะเป็นคีย์หลัก) ของความสัมพันธ์ต้องมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งหมายความว่า คุณสมบัติ ใส่ดัชนี ของเขตข้อมูลนี้ควรจะตั้งค่าเป็น ใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน) เขตข้อมูลฝั่งที่เป็นกลุ่ม ไม่ ควรมีดัชนีที่ค่าไม่ซ้ำกัน เขตข้อมูลนี้สามารถมีดัชนีได้ แต่ต้องอนุญาตให้มีการซ้ำกันได้ นั่นหมายความว่า คุณสมบัติ ใส่ดัชนี ของเขตข้อมูลนี้ควรจะตั้งค่าเป็น ไม่ใช่ หรือ ใช่ (มีค่าที่ซ้ำกันได้) เมื่อเขตข้อมูลหนึ่งมีดัชนีที่ค่าไม่ซ้ำกัน และอีกเขตข้อมูลมีดัชนีที่ค่าซ้ำกันได้ Access จะสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม

ด้านบนของหน้า

การสร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เพื่อเพิ่มเขตข้อมูล

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงในตารางที่มีอยู่ซึ่งเปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูลได้ด้วยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล โดยบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล จะแสดงเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานในตารางที่สัมพันธ์กัน และยังแสดงเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานในตารางอื่นๆ ในฐานข้อมูลอีกด้วย

เมื่อคุณลากเขตข้อมูลจากตาราง "อื่นๆ" (ไม่เกี่ยวข้องกัน) แล้ว ดำเนินการตัวช่วยสร้างการค้นหา ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มใหม่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่างตารางในบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล และตารางที่คุณลากเขตข้อมูล ความสัมพันธ์นี้ สร้างขึ้น โดย Access ไม่บังคับให้มี referential integrity ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการบังคับให้มี referential integrity คุณต้องแก้ไขความสัมพันธ์ ดูที่ส่วนแก้ไขความสัมพันธ์ของตารางสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ดับเบิลคลิกที่ตาราง

เปิดบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

 • กด ALT+F8 บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล จะปรากฏขึ้น

  บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล จะแสดงให้เห็นตารางอื่นๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของคุณ โดยจัดกลุ่มเป็นประเภทไว้ เมื่อคุณทำงานกับตารางในมุมมอง แผ่นข้อมูล Access จะแสดงเขตข้อมูลให้เห็น 2 ประเภทภายในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ได้แก่ เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางที่สัมพันธ์กัน และเขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางอื่น โดยประเภทแรกจะแสดงรายการตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์กับตารางที่คุณกำลังทำงานอยู่ด้วยในปัจจุบัน ส่วนประเภทที่สองจะแสดงรายการตารางทั้งหมดที่ตารางของคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์อยู่ด้วย

ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เมื่อคุณคลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่ถัดจากชื่อตาราง คุณจะเห็นรายการของเขตข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในตารางนั้น เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลให้กับตารางของคุณ ให้ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์จากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

 1. เมื่อตารางเปิดอยู่ในมุมมอง แผ่นข้อมูล ให้กด ALT+F8 บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล จะปรากฏขึ้น

 2. ภายใต้ เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางอื่น ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากชื่อตารางเพื่อแสดงรายการของเขตข้อมูลในตารางนั้น

 3. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังตารางที่เปิดอยู่ในมุมมอง แผ่นข้อมูล

 4. เมื่อเส้นการแทรกปรากฏขึ้น ให้วางเขตข้อมูลลงในตำแหน่งที่ต้องการ

  ตัวช่วยสร้างการค้นหา เริ่มทำงาน

 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำของ ตัวช่วยสร้างการค้นหา จนเสร็จสมบูรณ์

  เขตข้อมูลนั้นจะปรากฏอยู่ในตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

เมื่อคุณลากเขตข้อมูลจากตาราง "อื่นๆ" (ไม่เกี่ยวข้องกัน) แล้ว ดำเนินการตัวช่วยสร้างการค้นหา ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มใหม่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่างตารางในรายการเขตข้อมูล และตารางที่คุณลากเขตข้อมูล ความสัมพันธ์นี้ สร้างขึ้น โดย Access ไม่บังคับให้มี referential integrity ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการบังคับให้มี referential integrity คุณต้องแก้ไขความสัมพันธ์ ดูที่ส่วนแก้ไขความสัมพันธ์ของตารางสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

การสร้างหรือการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลบนเว็บ

เมื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลบนเว็บ คุณต้องใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา ทั้งนี้หน้าต่างความสัมพันธ์จะไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลบนเว็บ คุณจะใช้เขตข้อมูลในตารางหนึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับค่าในเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กันในอีกตารางหนึ่ง

หมายเหตุ: เขตข้อมูลที่คุณใช้เป็นแหล่งสำหรับค่าจะต้องมีอยู่แล้วก่อนที่คุณจะสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา

สร้างความสัมพันธ์โดยใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา

 1. เปิดตารางที่ควรได้รับค่าจากตารางอื่นนั้น

 2. ที่ด้านขวาของเขตข้อมูลสุดท้าย ให้คลิก คลิกเพื่อเพิ่ม จากนั้นคลิก การค้นหาและความสัมพันธ์

  คุณอาจต้องเลื่อนตามแนวนอนเพื่อที่จะดู คลิกเพื่อเพิ่ม

 3. ที่หน้าจอแรกของตัวช่วยสร้างการค้นหา ให้เลือก ฉันต้องการให้เขตข้อมูลการค้นหารับค่าจากตารางอื่น แล้วคลิก ถัดไป

 4. เลือกตารางที่มีค่าที่เป็นแหล่งข้อมูล แล้วคลิก ถัดไป

 5. ในกล่อง เขตข้อมูลที่มีอยู่ ให้ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลที่มีค่าที่เป็นแหล่งข้อมูล จากนั้นคลิก ถัดไป

 6. หรือคุณจะระบุลำดับการจัดเรียงสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาก็ได้ คลิก ถัดไป

 7. หรือให้ปรับความกว้างของเขตข้อมูลการค้นหาซึ่งนับเป็นวิธีที่ดีถ้าค่านั้นมีลักษณะที่ยาว คลิก ถัดไป

 8. ใส่ชื่อให้กับเขตข้อมูลใหม่นี้ ถ้าคุณต้องการให้แน่ใจว่าค่าในตารางทั้งสองนั้นตรงกันเสมอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วคลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ลบสิ่งที่เกี่ยวข้อง ตัวเลือกนี้หมายความว่าถ้าคุณลบระเบียนออกจากตารางหนึ่ง ระเบียนที่สอดคล้องกันในตารางอื่นจะถูกลบไปด้วย

  • ลบแบบจำกัด ตัวเลือกนี้หมายความว่าถ้าคุณพยายามที่จะลบระเบียนจากตารางหนึ่ง แต่มีระเบียนที่สอดคล้องกันในตารางอื่น การลบจะไม่สามารถทำได้

   หมายเหตุ:  อย่าเลือก อนุญาตให้มีหลายค่า ในตัวช่วยสร้างการค้นหา เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์

ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลบนเว็บ

 1. เปิดตารางที่ได้ค่ามาจากอีกตารางหนึ่ง

 2. เลือกเขตข้อมูลที่ได้ค่ามาจากอีกตารางหนึ่ง

 3. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม คุณสมบัติ ให้คลิก ปรับเปลี่ยนการค้นหา

 4. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่อไปนี้ได้

  • เขตข้อมูลที่เป็นแหล่งข้อมูลของค่า

  • ลำดับการจัดเรียงของค่า

  • ความกว้างของเขตข้อมูล และจะซ่อนคอลัมน์หลักหรือไม่

  • ป้ายชื่อสำหรับเขตข้อมูลการค้นหา

  • จะเปิดใช้งานความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือไม่

  • ถ้าเปิดใช้งานความสมบูรณ์ของข้อมูล จะให้มีการลบสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่ให้มีการลบสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขความสัมพันธ์

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ได้ด้วยการเลือกความสัมพันธ์ในหน้าต่าง ความสัมพันธ์ แล้วทำการแก้ไข

 1. วางเคอร์เซอร์อย่างระมัดระวังเพื่อที่จะให้ชี้ไปที่เส้นความสัมพันธ์ จากนั้นคลิกที่เส้นดังกล่าวเพื่อเลือก

  เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 2. หลังจากที่เลือกเส้นความสัมพันธ์แล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่เส้นดังกล่าว

  หรือ

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก แก้ไขความสัมพันธ์

กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏขึ้น

เปิดกล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

  หน้าต่างความสัมพันธ์จะปรากฏ

  ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดหน้าต่าง ความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้น ถ้ากล่องโต้ตอบนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก ปิด

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น โดยแสดงให้เห็นเส้นความสัมพันธ์ โปรดสังเกตว่า ตารางที่ซ่อนไว้ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางเหล่านั้นจะไม่ถูกแสดง เว้นแต่ตัวเลือก แสดงวัตถุที่ซ่อน จะถูกเลือกในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

 3. คลิก เส้นของความสัมพันธ์ สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 4. ดับเบิลคลิกที่เส้นของความสัมพันธ์

  หรือ

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก แก้ไขความสัมพันธ์

  กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของตารางได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตารางหรือคิวรีที่ด้านใดด้านหนึ่งของความสัมพันธ์หรือเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลต่างๆ ที่ด้านใดด้านหนึ่ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าชนิดการรวม หรือบังคับให้มี Referential Integrity และเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดการรวมและวิธีการตั้งค่า ให้ดูในส่วน ตั้งค่าชนิดการรวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีบังคับให้มี Referential Integrity และเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด ให้ดูที่ส่วน การบังคับให้มี Referential Integrity

ตั้งค่าชนิดการรวม

เมื่อคุณกำหนดความสัมพันธ์ของตาราง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์จะให้ข้อมูลการออกแบบคิวรีของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสองตาราง และจากนั้นคุณสร้างคิวรีที่ใช้สองตารางนั้น Access จะเลือกเขตข้อมูลที่ตรงกันเริ่มต้นโดยอัตโนมัติโดยยึดตามเขตข้อมูลที่ระบุในความสัมพันธ์ คุณสามารถแทนที่ค่าเริ่มต้นแรกเริ่มเหล่านี้ในคิวรีของคุณได้ แต่ค่าต่างๆ ที่ได้รับจากความสัมพันธ์มักจะเป็นค่าที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่าถูกต้อง เนื่องจากการจับคู่และการรวบรวมข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่งตารางเป็นสิ่งที่คุณจะทำอยู่บ่อยครั้งในฐานข้อมูลอย่างง่ายส่วนใหญ่ การตั้งค่าเริ่มต้นด้วยการสร้างความสัมพันธ์จะช่วยประหยัดเวลาทำงานและเป็นประโยชน์ได้มาก

คิวรีแบบหลายตารางจะรวมข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่งตารางด้วยการจับคู่ค่าต่างๆ ในเขตข้อมูลร่วม การดำเนินการที่ทำการจับคู่และการรวมนี้เรียกว่าการรวม ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการแสดงใบสั่งซื้อของลูกค้า คุณสามารถสร้างคิวรีที่รวมตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อไว้บนเขตข้อมูล รหัสลูกค้าได้ ผลลัพธ์คิวรีจะมีข้อมูลลูกค้าและข้อมูลใบสั่งซื้อสำหรับแถวที่มีข้อมูลที่สอดคล้องกันเท่านั้น

ค่าใดค่าหนึ่งที่คุณสามารถระบุให้กับแต่ละความสัมพันธ์คือชนิดการรวม ชนิดการรวมจะบอก Access ให้รู้ว่ามีระเบียนใดบ้างที่จะรวมอยู่ในผลลัพธ์คิวรี ตัวอย่างเช่น ให้ลองพิจารณาคิวรีที่รวมตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อไว้บนเขตข้อมูลร่วมที่แสดงรหัสลูกค้าอีกครั้ง การใช้ชนิดการรวมที่เป็นค่าเริ่มต้น (เรียกว่าการรวมภายใน) จะทำให้คิวรีส่งกลับเฉพาะแถวลูกค้าและแถวใบสั่งซื้อที่เขตข้อมูลร่วม (หรือที่เรียกว่าเขตข้อมูลที่ถูกรวม) มีค่าเท่ากันเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม สมมติว่าคุณต้องการรวมเอาลูกค้าทั้งหมดมาด้วย  แม้ว่าจะเป็นลูกค้าที่ยังไม่ได้ทำการสั่งซื้อใดๆ ก็ตาม วิธีการทำให้สำเร็จได้คือ คุณจะต้องเปลี่ยนชนิดการรวมจาก การรวมภายใน ไปเป็นสิ่งที่เรียกว่า การรวมภายนอกด้านซ้าย การรวมภายนอกด้านซ้ายจะส่งกลับแถวทั้งหมดในตารางทางด้านซ้ายของความสัมพันธ์และเฉพาะแถวที่ตรงกันในตารางด้านขวาเท่านั้น ส่วนการรวมภายนอกด้านขวาจะส่งกลับแถวทั้งหมดในด้านขวาและเฉพาะแถวที่ตรงกันทางด้านซ้ายเท่านั้น

ในกรณีนี้ "ซ้าย" และ "ขวา" หมายถึงตำแหน่งของตารางในกล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ ไม่ใช่ในหน้าต่างความสัมพันธ์

คุณควรพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่คุณจะต้องการบ่อยที่สุดจากคิวรีที่รวมตารางในความสัมพันธ์นี้ จากนั้นตั้งค่าชนิดการรวมให้สอดคล้องกัน

การตั้งค่าชนิดการรวม

 1. ในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ ให้คลิก ชนิดการรวม

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม จะปรากฏขึ้น

 2. คลิกตัวเลือกของคุณ แล้วคลิก ตกลง

ตารางต่อไปนี้ (โดยใช้ตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อ) จะแสดงทางเลือกสามทางที่แสดงในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม ชนิดของการรวมที่ใช้ และแถวทั้งหมดหรือแถวที่ตรงกันจะถูกส่งกลับสำหรับแต่ละตารางหรือไม่

ตัวเลือก

การรวมเชิงสัมพันธ์

ตารางด้านซ้าย

ตารางด้านขวา

1. รวมเฉพาะแถวซึ่งเขตข้อมูลที่นำมาใช้ในการรวมจากทั้งสองตารางต้องมีค่าเท่ากันเท่านั้น

การรวมภายใน

แถวที่ตรงกัน

แถวที่ตรงกัน

2. รวมระเบียนทั้งหมดจาก 'ลูกค้า' และเฉพาะระเบียนจาก 'ใบสั่งซื้อ' ซึ่งมีเขตข้อมูลที่ใช้ในการรวมเท่ากัน

การรวมภายนอกด้านซ้าย

แถวทั้งหมด

แถวที่ตรงกัน

3. รวมระเบียนทั้งหมดจาก 'ใบสั่งซื้อ' และเฉพาะระเบียนจาก 'ลูกค้า' ซึ่งมีเขตข้อมูลที่ใช้ในการรวมเท่ากัน

การรวมภายนอกด้านขวา

แถวที่ตรงกัน

แถวทั้งหมด

เมื่อคุณเลือกตัวเลือก 2 หรือตัวเลือก 3 จะมีลูกศรแสดงให้เห็นบนเส้นของความสัมพันธ์ ลูกศรนี้จะชี้ไปที่ด้านของความสัมพันธ์ที่แสดงเฉพาะแถวที่ตรงกันเท่านั้น

ทำการเปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดหน้าต่าง ความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้น ถ้ากล่องโต้ตอบนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก ปิด

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

 3. ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น แสดงเส้นความสัมพันธ์ โปรดสังเกตว่า ตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่ถูกซ่อน กล่องกาเครื่องหมายในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ของตารางถูกเลือก) และความสัมพันธ์ของพวกเขาจะไม่แสดงเว้นแต่ว่ามีเลือกแสดงวัตถุที่ซ่อนอยู่ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทาง

 4. คลิกที่เส้นของความสัมพันธ์สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 5. ดับเบิลคลิกที่เส้นความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏขึ้น

 6. คลิก ชนิดการรวม

 7. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม ให้คลิกตัวเลือก จากนั้นคลิก ตกลง

  1. กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม

 8. ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ กับความสัมพันธ์นั้น แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การบังคับให้มี Referential Integrity

จุดประสงค์ของ Referential Integrity คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยง กล่าวคือระเบียนที่อ้างอิงถึงระเบียนอื่นที่ไม่ได้มีอยู่แล้ว คุณสามารถบังคับให้มี Referential Integrity ได้ด้วยการเปิดใช้งาน Referential Integrity สำหรับความสัมพันธ์ของตาราง เมื่อมีการบังคับให้มี Referential Integrity แล้ว Access จะปฏิเสธการดำเนินการใดๆ ที่อาจจะละเมิด Referential integrity สำหรับความสัมพันธ์ของตารางดังกล่าว นั่นหมายความว่า Access จะปฏิเสธทั้งการอัปเดตที่เปลี่ยนเป้าหมายของการอ้างอิง และการลบที่เอาเป้าหมายของการอ้างอิงนั้นออก เมื่อต้องการให้ Access เผยแพร่การอัปเดตและการลบการอ้างอิงเพื่อให้แถวทั้งหมดที่สัมพันธ์กันเปลี่ยนแปลงอย่างสอดคล้องกัน ให้ที่ดูส่วน ตั้งค่าตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด

การเปิดหรือปิดใช้งาน Referential Integrity

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น โดยแสดงให้เห็นเส้นความสัมพันธ์ โปรดสังเกตว่า ตารางที่ซ่อนไว้ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางเหล่านั้นจะไม่ถูกแสดง เว้นแต่ตัวเลือก แสดงวัตถุที่ซ่อน จะถูกเลือกในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

 3. คลิก เส้นของความสัมพันธ์ สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 4. ดับเบิลคลิกที่เส้นความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏขึ้น

 5. เลือกหรือล้าง บังคับให้มี Referential Integrity

 6. ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ กับความสัมพันธ์นั้น แล้วคลิก ตกลง

ถ้าคุณบังคับให้มี Referential Integrity จะมีการนำกฎต่อไปนี้ไปใช้

 • คุณไม่สามารถป้อนค่าในเขตข้อมูล Foreign Key ของตารางที่เกี่ยวข้องได้ ถ้าค่าดังกล่าวไม่มีอยู่ในเขตข้อมูลคีย์หลักของตารางหลัก  การทำเช่นนี้จะเป็นการสร้างระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยง

 • คุณไม่สามารถลบระเบียนออกจากตารางหลักได้ถ้ามีระเบียนที่ตรงกันอยู่ในตารางที่สัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถลบระเบียนพนักงานจากตารางพนักงานได้ถ้ามีใบสั่งซื้อที่มอบหมายให้กับพนักงานคนดังกล่าวในตารางใบสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะลบระเบียนหลัก และ ระเบียนที่สัมพันธ์กันทั้งหมดในการดำเนินการเพียงครั้งเดียวได้โดยเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าคีย์หลักในตารางหลักได้ถ้าการทำเช่นนี้ได้จะทำให้เกิดระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยง ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขใบสั่งซื้อในตารางใบสั่งซื้อได้ ถ้ามีรายการบรรทัดถูกกำหนดให้กับใบสั่งซื้อนั้นอยู่ในตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะอัปเดตระเบียนหลัก และ ระเบียนที่สัมพันธ์กันทั้งหมดได้ในการดำเนินการเพียงครั้งเดียวโดยเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อัปเดตเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณประสบความยุ่งยากในการเปิดใช้งาน Referential Integrity ให้สังเกตว่าเงื่อนไขต่อไปนี้ต้องการบังคับให้มี Referential Integrity ดังนี้

  • เขตข้อมูลร่วมจากตารางหลักจะต้องเป็นคีย์หลักหรือมีดัชนีที่ค่าไม่ซ้ำกัน

  • เขตข้อมูลร่วมจะต้องมีชนิดข้อมูลเดียวกัน มีข้อยกเว้นหนึ่งข้อคือเขตข้อมูล AutoNumber สามารถเกี่ยวข้องกับเขตข้อมูล Number ที่มีการตั้งค่าคุณสมบัติ FieldSize เป็น Long Integer ได้

  • ตารางทั้งสองจะต้องอยู่ในฐานข้อมูล Access เดียวกัน โดยคุณจะไม่สามารถบังคับให้มี Referential Integrity กับตารางที่ถูกเชื่อมโยงได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าตารางที่เป็นแหล่งข้อมูลอยู่ในรูปแบบ Access คุณสามารถเปิดฐานข้อมูลดังกล่าวที่มีตารางนั้นอยู่และเปิดใช้งาน Referential Integrity ในฐานข้อมูลนั้นได้

การตั้งค่าตัวเลือกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

คุณอาจเจอกับสถานการณ์ที่คุณมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่าบนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์ ในกรณีนี้ คุณต้องให้ Access อัปเดตแถวทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบโดยอัตโนมัติในการดำเนินการเดียว ด้วยวิธีนี้จะทำให้การอัปเดตมีความสมบูรณ์เต็มทำให้ฐานข้อมูลของคุณไม่ตกอยู่ในสภาพที่ไม่สอดคล้องกัน  ที่บางแถวมีการอัปเดตแต่บางแถวไม่ได้รับการอัปเดตด้วย Access จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ด้วยการสนับสนุนตัวเลือก อัปเดตเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อคุณบังคับให้มี Referential Integrity และเลือกตัวเลือก อัปเดตเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จากนั้นคุณได้อัปเดตคีย์หลัก Access จะอัปเดตเขตข้อมูลทั้งหมดที่อ้างอิงคีย์หลักโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ คุณอาจต้องการที่จะลบแถวและระเบียนที่สัมพันธ์กันทั้งหมด  ตัวอย่างเช่น ระเบียนผู้ขนส่งสินค้ากับใบสั่งซื้อทั้งหมดที่สัมพันธ์กับผู้ขนส่งสินค้าดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ Access ได้สนับสนุนตัวเลือก ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อคุณบังคับให้มี Referential Integrity แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Access จะลบระเบียนทั้งหมดที่อ้างอิงคีย์หลักโดยอัตโนมัติเมื่อคุณลบระเบียนที่มีคีย์หลัก

การเปิดหรือปิดการอัปเดตทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการลบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น โดยแสดงให้เห็นเส้นความสัมพันธ์ โปรดสังเกตว่า ตารางที่ซ่อนไว้ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางเหล่านั้นจะไม่ถูกแสดง เว้นแต่ตัวเลือก แสดงวัตถุที่ซ่อน จะถูกเลือกในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

 3. คลิก เส้นของความสัมพันธ์ สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 4. ดับเบิลคลิกที่เส้นของความสัมพันธ์

  กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อัปเดตเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือ ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือเลือกทั้งสองตัวเลือก

 7. ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ กับความสัมพันธ์นั้น แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ถ้าคีย์หลักคือเขตข้อมูล AutoNumber การเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อัปเดตเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะไม่มีผลกระทบ เนื่องจากคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในเขตข้อมูล AutoNumber ได้

ด้านบนของหน้า

การลบความสัมพันธ์ของตาราง

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณเอาความสัมพันธ์ออก คุณยังได้เอาการสนับสนุน Referential Integrity ของความสัมพันธ์ดังกล่าวออกด้วย ถ้ามีการเปิดใช้งานการสนับสนุนนั้นอยู่ ด้วยเหตุนี้ Access จะไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการสร้างระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยงบนด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติได้อีกต่อไป

เมื่อต้องการเอาความสัมพันธ์ของตารางออก คุณต้องลบเส้นความสัมพันธ์ในหน้าต่างความสัมพันธ์ ให้วางเคอร์เซอร์ชี้ไปที่เส้นความสัมพันธ์ แล้วคลิกที่เส้นดังกล่าว เส้นความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก ในขณะที่เส้นความสัมพันธ์ถูกเลือกอยู่ ให้กด DELETE

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น โดยแสดงให้เห็นเส้นความสัมพันธ์ โปรดสังเกตว่า ตารางที่ซ่อนไว้ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางเหล่านั้นจะไม่ถูกแสดง เว้นแต่ตัวเลือก แสดงวัตถุที่ซ่อน จะถูกเลือกในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

 3. คลิกที่เส้นของความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ที่ต้องการลบ เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 4. กดแป้น DELETE

 5. Access อาจแสดงข้อความ คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการที่จะลบความสัมพันธ์ที่คุณได้เลือกออกจากฐานข้อมูลของคุณอย่างถาวร ถ้าข้อความการยืนยันนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่

หมายเหตุ:  ถ้ากำลังมีการใช้ตารางใดตารางหนึ่งเกี่ยวข้องกับความสำคัญของตาราง  ซึ่งอาจจะเป็นโดยบุคคลอื่นหรือโดยกระบวนการอื่น หรือในวัตถุฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ เช่น ฟอร์ม คุณจะไม่สามารถลบความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ คุณจะต้องปิดวัตถุใดๆ ที่เปิดอยู่ซึ่งใช้งานตารางเหล่านั้นก่อน จึงจะสามารถเอาความสัมพันธ์นั้นออกได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×