การสร้าง เปลี่ยน หรือเอาข้อมูลธุรกิจออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ชุดข้อมูลธุรกิจเป็นกลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือองค์กรที่กำหนดขึ้นเอง ซึ่งสามารถนำมาใช้เติมลงในที่ที่เหมาะสมในสิ่งพิมพ์ เช่น นามบัตรหรือใบปลิว ได้อย่างรวดเร็ว

ชุดข้อมูลธุรกิจสามารถประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น ชื่อบุคคล ตำแหน่งงาน ชื่อองค์กร ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ที่อยู่อีเมล สโลแกนหรือคำขวัญ และโลโก้ คุณสามารถสร้างชุดข้อมูลธุรกิจต่างๆ ได้มากเท่าที่คุณต้องการ

เมื่อคุณสร้างสิ่งพิมพ์ ชุดข้อมูลธุรกิจที่คุณใช้ล่าสุดจะถูกนำมาใส่ลงในสิ่งพิมพ์ใหม่ ถ้าคุณยังไม่ได้สร้างชุดข้อมูลธุรกิจเอาไว้ ระบบจะนำชื่อผู้ใช้และชื่อองค์กรจากข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ขณะทำการติดตั้ง ระบบ Microsoft Office 2007 มาแทรกลงไป

In this article

สร้างชุดข้อมูลธุรกิจ

เปลี่ยนข้อมูลในชุดข้อมูลธุรกิจ

เอาข้อมูลธุรกิจจากสิ่งพิมพ์ของคุณ

การสร้างชุดข้อมูลธุรกิจ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ และจากนั้น ภายใต้ ข้อมูลธุรกิจ ในบานหน้าต่างงาน กำหนดเอง ให้คลิก สร้างใหม่

  • บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ข้อมูลธุรกิจ

   ถ้าคุณได้สร้างชุดข้อมูลธุรกิจไว้เรียบร้อยแล้ว คุณต้องคลิก สร้าง เพื่อสร้างชุดข้อมูลธุรกิจขึ้นใหม่อีกหนึ่งชุด

 2. ในกล่องโต้ตอบ สร้างชุดข้อมูลธุรกิจใหม่ ให้พิมพ์ข้อมูลธุรกิจของคุณ และจากนั้นให้เพิ่มโลโก้ของคุณลงไป

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณเพิ่มข้อมูลธุรกิจของคุณลงไปในสิ่งพิมพ์ที่เปิดใช้งานอยู่ก่อนที่จะเปิดกล่องโต้ตอบ สร้างข้อมูลธุรกิจใหม่ ข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบ

  • ถ้าคุณได้ลบโลโก้ออกจากชุดข้อมูลธุรกิจสำหรับสิ่งพิมพ์ก่อนหน้าใดๆ ที่สร้างขึ้นโดยใช้ Microsoft Office Publisher 2007 ปุ่ม เปลี่ยน และ เอาออก จะถูกแทนที่โดยปุ่ม เพิ่ม

 3. ในกล่อง ชื่อชุดข้อมูลธุรกิจ ให้พิมพ์ชื่อของชุดข้อมูลธุรกิจนี้ลงไป

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนข้อมูลในชุดข้อมูลธุรกิจ

 1. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ข้อมูลธุรกิจ

 2. ภายใต้ เลือกชุดข้อมูลธุรกิจ ให้คลิกชุดข้อมูลธุรกิจที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก แก้ไข

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขข้อมูลธุรกิจ ให้ทำการแก้ไขตามที่คุณต้องการ แล้วคลิก บันทึก

 4. คลิก ปรับปรุงสิ่งพิมพ์ เพื่อฟื้นฟูสิ่งพิมพ์ที่เปิดอยู่

  หมายเหตุ: 

  • คุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลทางธุรกิจได้โดยคลิกที่ปุ่มสมาร์ทแท็ก รูปปุ่ม สำหรับรายการข้อมูลธุรกิจ เช่นชื่อบริษัทหรืออยู่ แล้ว คลิกแก้ไขข้อมูลธุรกิจ (ปุ่มสมาร์ทแท็กปรากฏขึ้นเมื่อคุณชี้ไปที่ข้อความ หรือคลิกโลโก้)

  • ถ้าคุณเปลี่ยนองค์ประกอบข้อมูลธุรกิจในสิ่งพิมพ์ที่เปิดอยู่โดยตรง แล้วเปิดกล่องโต้ตอบ ข้อมูลธุรกิจ แล้วคลิก ปรับปรุงสิ่งพิมพ์ ชุดข้อมูลธุรกิจปัจจุบันจะเขียนทับการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำไว้ในสิ่งพิมพ์ของคุณ

การนำชุดข้อมูลธุรกิจอื่นไปใช้กับสิ่งพิมพ์

 1. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ข้อมูลธุรกิจ

 2. ภายใต้ เลือกชุดข้อมูลธุรกิจ ให้คลิกชุดข้อมูลธุรกิจที่คุณต้องการนำไปใช้กับสิ่งพิมพ์ที่เปิดอยู่

 3. คลิก ปรับปรุงสิ่งพิมพ์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำในกล่องโต้ตอบ แก้ไขชุดข้อมูลธุรกิจ ไปใช้ คุณต้องคลิก ปรับปรุงสิ่งพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ ข้อมูลธุรกิจ เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในสิ่งพิมพ์ที่คุณสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วไปใช้ คุณต้องเปิดสิ่งพิมพ์ทีละชุด แล้วคลิก ปรับปรุงสิ่งพิมพ์ ในแต่ละชุด

ด้านบนของหน้า

การเอาข้อมูลธุรกิจออกจากสิ่งพิมพ์ของคุณ

คุณสามารถเอาอินสแตนซ์เฉพาะของส่วนใดๆ ของชุดข้อมูลธุรกิจออกจากสิ่งพิมพ์ที่เปิดอยู่ด้วยตนเองได้ หรือคุณสามารถเอาข้อมูลออกจากชุดข้อมูลธุรกิจเองได้เช่นกัน ดังนั้นจึงสามารถเอาอินสแตนซ์ทั้งหมดของข้อมูลดังกล่าวออกจากสิ่งพิมพ์ที่เปิดอยู่และจากสิ่งพิมพ์อื่นใดก็ตามที่คุณปรับปรุงหลังจากนั้นได้

การเอาอินสแตนซ์ของข้อมูลธุรกิจออกจากสิ่งพิมพ์ที่เปิดอยู่ด้วยตนเอง

ในสิ่งพิมพ์ ให้เลือกข้อมูลธุรกิจใดๆ ก็ได้  เช่น บรรทัดหนึ่งบรรทัดของที่อยู่ธุรกิจของคุณ  แล้วกด DELETE

อินสแตนซ์อื่นๆ ทั้งหมดของข้อมูลธุรกิจที่คุณลบจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งในสิ่งพิมพ์ที่เปิดอยู่และในสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่มีอยู่ทั้งหมด

หมายเหตุ: ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลบอินสแตนซ์หนึ่งอันของบรรทัดที่อยู่หนึ่งบรรทัดซึ่งปรากฏขึ้นสามครั้งในสิ่งพิมพ์ที่เปิดอยู่ อินสแตนซ์ที่เหลืออีกสองอันก็จะยังคงปรากฏอยู่

การเอาองค์ประกอบข้อมูลออกจากชุดข้อมูลธุรกิจ

 1. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ข้อมูลธุรกิจ

 2. ภายใต้ เลือกชุดข้อมูลธุรกิจ ให้คลิกชุดข้อมูลธุรกิจที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก แก้ไข

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขข้อมูลธุรกิจ ให้ลบข้อความหรือโลโก้ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก บันทึก

 4. คลิก ปรับปรุงสิ่งพิมพ์ เพื่อฟื้นฟูสิ่งพิมพ์ที่เปิดอยู่

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณลบองค์ประกอบข้อมูลใดๆ ออกจากชุดข้อมูลธุรกิจ สิ่งพิมพ์ใหม่ที่ออกแบบโดย Publisher ซึ่งคุณสร้างขึ้นหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีองค์ประกอบที่คุณได้ลบทิ้งไป

  • องค์ประกอบข้อมูลที่คุณลบออกจากชุดข้อมูลธุรกิจจะถูกลบออกจากสิ่งพิมพ์ที่เปิดอยู่เท่านั้น เมื่อต้องการลบองค์ประกอบข้อมูลออกจากสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่มีอยู่ ให้เปิดสิ่งพิมพ์ทีละอัน แล้วคลิก ปรับปรุงสิ่งพิมพ์ ในแต่ละอัน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×