ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
การสร้าง เปลี่ยน หรือกำหนดมุมมองเอง

การสร้าง เปลี่ยน หรือกำหนดมุมมองเอง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

มุมมองให้วิธีต่าง ๆ ในการดูรายการในโฟลเดอร์ แต่ละโฟลเดอร์Outlook เช่นกล่องจดหมายเข้า และปฏิทิน ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งมุมมองของคุณเมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดระเบียบรายการ ฟอนต์ และการตั้งค่าอื่น ๆ จำนวนมาก

การเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปเพื่อทำให้ไปยังมุมมองจะเปลี่ยนขนาดฟอนต์ในรายการข้อความ บานหน้าต่างการอ่าน หรือ ขณะเขียนข้อความ

เปลี่ยนฟอนต์หรือขนาดฟอนต์ในรายการข้อความ

 1. เลือกมุมมอง >ตั้งค่ามุมมอง

 2. เลือกการตั้งค่าอื่น ๆ ในกล่องการตั้งค่ามุมมองขั้นสูง

 3. เลือกฟอนต์ของคอลัมน์ หรือแถวฟอนต์
  คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์ในมุมมองของคุณ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ของข้อความ preview ชื่อผู้ส่ง และชื่อเรื่องในมุมมองเริ่มต้นกล่องจดหมายเข้า เลือกฟอนต์ของแถว

 4. เลือกฟอนต์ สไตล์ฟอนต์ และขนาดที่คุณต้อง จาก นั้นคลิกตกลง สามครั้งเพื่อบันทึกการตั้งค่า และใช้การเปลี่ยนแปลงของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนฟอนต์หรือขนาดฟอนต์สำหรับการแสดงตัวอย่างข้อความ (บรรทัดของข้อความที่คุณเห็นภายใต้ชื่อเรื่องและผู้ส่ง เลือกแบบอักษร ภายใต้การแสดงตัวอย่างข้อ ความ

เปลี่ยนฟอนต์หรือขนาดฟอนต์ในบานหน้าต่างการอ่านของคุณ

บานหน้าต่างการอ่านไม่อนุญาตให้คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นหรือขนาดฟอนต์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถขยาย หรือย่อ/ขยายออกได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถบอก Outlook เพื่อแสดงทั้งหมดของข้อความอีเมลของคุณในข้อความธรรมดา และมีขนาดฟอนต์ควบคุมเพิ่มเติม

ถ้าคุณมีสมาชิก Office 365คุณสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ย่อ/ขยายที่ยังคงมีอยู่ทั้งหมดของคุณอ่านข้อความ

 1. ที่มุมขวาล่างของบานหน้าต่างการอ่าน คลิกเปอร์เซ็นต์ (โดยปกติแล้ว 100%) เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบย่อ/ขยายในขณะอ่าน

  คุณสามารถเลือกระดับการย่อ/ขยายเริ่มต้นของคุณ
 2. เลือกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เริ่มต้น หรือใส่ค่าเปอร์เซ็นต์ของคุณเอง เลือกกล่องกาเครื่องหมายจำการกำหนดลักษณะของฉัน เมื่อต้องการเก็บระดับการย่อ/ขยายของคุณเหมือนกันระหว่างข้อความทั้งหมดที่คุณได้รับ

ถ้าคุณไม่มี Office 365 สมาชิก เปอร์เซ็นต์ย่อ/ขยายจะไม่บันทึกจากข้อความหนึ่งไปยังอีก ทุกครั้งที่คุณเปิดข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน คุณจะต้องการขยาย หรือย่อ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงของคุณเปอร์เซ็นต์ย่อ/ขยาย ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เมื่อต้องการขยาย หรือย่อในบานหน้าต่างการอ่าน ค้นหาตัวเลื่อนขยายที่มุมขวาล่างของบานหน้าต่างการอ่าน

  คุณสามารถย่อ หรือขยายในบานหน้าต่างการอ่าน
 2. เลื่อนแถบเลื่อนไปทางซ้าย หรือขวาเมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน

  หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับระดับการย่อ/ขยายเท่านั้นยังคงอยู่ในขณะที่คุณกำลังดูข้อความ ถ้าคุณเลือกข้อความแตกต่างกัน เปอร์เซ็นต์ย่อ/ขยายจะส่งกลับเป็น 100% ถ้าคุณคลิกกลับไปยังข้อความแรก เปอร์เซ็นต์ย่อ/ขยายจะไม่ถูกบันทึก

เปลี่ยนขนาดฟอนต์สำหรับข้อความเมื่อเขียน ตอบกลับ และส่งต่อ

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์สำหรับข้อความขณะเรียบเรียง ตอบกลับ และโอน ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกไฟล์ >ตัวเลือก >จดหมาย >สเตชันเนอรีและฟอนต์

 2. เลือกปุ่มฟอนต์ สำหรับข้อความจดหมายใหม่ หรือข้อความตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้น ขนาดฟอนต์ และสีฟอนต์เมื่อเขียน หรือการตอบกลับข้อความ

  ใช้ลายเซ็นและสเตชันเนอรีตัวเลือกการเปลี่ยนแบบอักษรของคุณ
 3. คลิกตกลง สองครั้งเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

สำหรับงานเพิ่มเติม เลือกจากตัวเลือกที่ด้านล่าง

บางครั้ง จะเป็นการง่ายกว่าเริ่มต้น ด้วยมุมมองใหม่แทนที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีอยู่แล้ว คุณสามารถสร้างมุมมองใหม่ในโฟลเดอร์ Outlook

 1. คลิกมุมมอง >มุมมองปัจจุบัน >เปลี่ยนมุมมอง >จัดการมุมมอง >ใหม่

  เลือกเปลี่ยนมุมมองเพื่อเลือกมุมมองใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเริ่มต้นจากมุมมองที่มีอยู่ ในกล่องโต้ตอบจัดการมุมมองทั้งหมด เลือกsettings> มุมมอง <Current แล้ว เลือกคัดลอก

 2. ใส่ชื่อสำหรับมุมมองใหม่ของคุณ จากนั้น เลือกชนิดของมุมมอง

  สร้างมุมมองใหม่
 3. ภายใต้สามารถใช้ได้บน ยอมรับการตั้งค่าเริ่มต้นของจดหมายทั้งหมดและโฟลเดอร์โพสต์ หรือเลือกตัวเลือกอื่น นั้นแล้ว เลือกตกลง

 4. ในตัวตั้งค่ามุมมองขั้นสูง:มุมมองใหม่กล่องโต้ตอบ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ และเลือกตกลง แล้ว

 5. เมื่อต้องการใช้มุมมองทันที เลือกมุมมองการนำไปใช้

มีอยู่หลายชนิดของมุมมองที่คุณสามารถเลือกได้เมื่อสร้างมุมมองใหม่

 • ตาราง มุมมองแบบตารางแสดงข้อมูลของคุณในแถวและคอลัมน์ นี่คือค่าใดค่าหนึ่งในมุมมองมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับข้อความอีเมล

 • ไทม์ไลน์ มุมมองไทม์ไลน์แสดงเฉพาะรายการของคุณตามไทม์ไลน์ถาวร จะมีประโยชน์ สำหรับงาน หรือโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยขนาดเล็กจำนวนรายการเพิ่มระยะห่างระหว่างช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น คอลเลกชันของอีเมลที่ยี่สิบสำหรับโครงการเฉพาะเจาะจง

 • บัตร โดยปกติจะสามารถใช้มุมมองบัตรสำหรับโฟลเดอร์ที่ติดต่อ ในมุมมองบัตร คุณจะเห็นต่าง ๆ ของเขตข้อมูลที่นำไปใช้กับแต่ละรายการ ว่าพวกเขากำลังใส่ข้อมูลใน หรือไม่

 • นามบัตร โดยปกติจะสามารถใช้มุมมองนามบัตรสำหรับโฟลเดอร์ที่ติดต่อ ในมุมมองนามบัตร คุณดูเฉพาะเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูล

 • บุคคล มุมมองบุคคลเป็นมุมมองของที่ติดต่อที่ไม่ได้แสดงระดับเดียวกันรายละเอียดที่คุณเห็นจากมุมมองบัตรหรือนามบัตร คุณจะเห็นรายการที่ติดต่อของคุณด้วยชื่อของพวกเขาและรูปถ่าย

 • วัน/สัปดาห์/เดือน โดยทั่วไปจะมีใช้มุมมองวัน/สัปดาห์/เดือนสำหรับโฟลเดอร์ปฏิทิน แต่คุณสามารถใช้สำหรับโฟลเดอร์อีเมด้วย

 • ไอคอน มุมมองไอคอนแสดงรายการของคุณที่ มีไอคอนและชื่อเรื่องของพวกเขา มุมมองนี้จะมีประโยชน์ สำหรับโฟลเดอร์มีสองสามรายการ หรือโฟลเดอร์บันทึกย่อ

สิ่งสำคัญ: คุณไม่สามารถลบมุมมองกำหนดไว้ล่วงหน้า แม้ว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองปัจจุบัน เลือกเปลี่ยนมุมมอง >จัดการมุมมอง

 2. ภายใต้มุมมองสำหรับโฟลเดอร์ เลือกมุมมองแบบกำหนดเองที่คุณต้องการเอาออก

 3. เลือกลบ ยืนยันการลบ แล้ว เลือกตกลง

คุณต้องการทำอะไรได้อย่างไร

 1. สลับไปยังมุมมองที่คุณต้องการยึดตามมุมมองใหม่

 2. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่จัดเรียงตาม นั้นแล้ว คลิกกำหนดเอง

 3. สำหรับแต่ละชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้อง การทำให้ คลิกปุ่ม แล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเพิ่ม หรือเอาคอลัมน์ออก คลิกเขตข้อมูล (คอลัมน์จะเรียกว่าเขตข้อมูล) แล้วเพิ่ม หรือเอาเขตข้อมูล หรือสร้างเขตข้อมูลแบบกำหนดเอง

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการทำการเปลี่ยนแปลง ปิดมุมมองที่กำหนดเอง: ชื่อมุมมอง กล่องโต้ตอบ

 5. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กกำหนดมุมมอง

 6. ในกล่อง มุมมองสำหรับโฟลเดอร์ ชื่อโฟลเดอร์ ให้คลิก การตั้งค่ามุมมองปัจจุบัน

 7. คลิก คัดลอก

 8. ในกล่อง ชื่อของมุมมองใหม่ ให้ใส่ชื่อ

 9. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่จะพร้อมใช้งานมุมมองใหม่ คลิกตัวเลือกภายใต้สามารถใช้ได้บน

หมายเหตุ: โปรแกรมทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้การตั้งค่าวันที่จากระบบปฏิบัติการของคุณจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในแผงควบคุม

 • ถ้าคุณกำลังใช้เค้าโครงแบบหลายบรรทัด และเพิ่มหลายเขตข้อมูลไปยังมุมมองของคุณ คุณอาจต้องการเพิ่มจำนวนรายการที่แสดงอยู่ในเค้าโครงแบบหลายบรรทัดเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

  วิธีการมีดังนี้

  • บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน คลิ กกำหนดมุมมองปัจจุบัน

  • คลิก การตั้งค่าอื่น ๆ

  • ภายใต้ตัวเลือกอื่น ๆ เปลี่ยนค่า x ในเค้าโครงกระชับข้อมูลใช้ความกว้างน้อยกว่า x อักขระ

   ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าของอักขระ 80 หมายความว่า เมื่อใดก็ ตามรายการของส่วนหัวของข้อความจะลดลงให้มีความกว้างของอักขระน้อยกว่า 80, Outlook โดยอัตโนมัติแสดงตัวอย่างสองบรรทัดไว้

 • มุมมองใหม่จะถูกเพิ่มลงในมุมมองปัจจุบันเมนูย่อย  

 • ในที่ติดต่องาน และบันทึกย่อ คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองปัจจุบันอย่างรวดเร็ว โดยใช้ตัวเลือกกำหนดมุมมองปัจจุบัน ในบานหน้าต่างนำทาง

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กกำหนดมุมมอง

 2. คลิก ใหม่

 3. ในกล่องชื่อมุมมองใหม่ พิมพ์ชื่อ

 4. ในกล่องชนิดของมุมมอง เลือกชนิดมุมมอง ที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่จะพร้อมใช้งานมุมมอง เลือกตัวเลือกภายใต้สามารถใช้ได้บน

 6. คลิก ตกลง

 7. ในตัวมุมมองที่กำหนดเอง: ชื่อมุมมอง โต้ตอบกล่อง เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้

 8. เมื่อคุณเสร็จสิ้นแล้วเลือกตัวเลือก คลิกตกลง

 9. เมื่อต้องการใช้มุมมองนั้นทันที ให้คลิก ใช้มุมมอง

หมายเหตุ: โปรแกรม Office 2007 ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้การตั้งค่าวันที่จากระบบปฏิบัติการของคุณจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในแผงควบคุม

 • ถ้าคุณกำลังใช้เค้าโครงแบบหลายบรรทัด และเพิ่มหลายเขตข้อมูลไปยังมุมมองของคุณ คุณอาจต้องการเพิ่มจำนวนรายการที่แสดงอยู่ในเค้าโครงแบบหลายบรรทัดเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

  วิธีการมีดังนี้

  • บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน คลิ กกำหนดมุมมองปัจจุบัน

  • คลิก การตั้งค่าอื่น ๆ

  • ภายใต้ตัวเลือกอื่น ๆ เปลี่ยนค่า x ในเค้าโครงกระชับข้อมูลใช้ความกว้างน้อยกว่า x อักขระ

   ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าของอักขระ 80 หมายความว่า เมื่อใดก็ ตามรายการของส่วนหัวของข้อความจะลดลงให้มีความกว้างของอักขระน้อยกว่า 80, Outlook โดยอัตโนมัติแสดงตัวอย่างสองบรรทัดไว้

 • มุมมองใหม่จะถูกเพิ่มลงในมุมมองปัจจุบันเมนูย่อย  

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กกำหนดมุมมอง

 2. ในกล่องมุมมองสำหรับโฟลเดอร์ชื่อโฟลเดอร์ คลิกมุมมองที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 3. คลิก เปลี่ยนชื่อ

 4. ในกล่องชื่อมุมมองใหม่ พิมพ์ชื่อใหม่

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อมุมมองกำหนดไว้ล่วงหน้า แม้ว่าคุณได้กำหนดมุมมอง แทน คัดลอกมุมมองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้คัดลอกชื่อใหม่ และเปลี่ยนการตั้งค่า

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กกำหนดมุมมอง

 2. ในกล่องมุมมองสำหรับโฟลเดอร์ชื่อโฟลเดอร์ คลิกมุมมองที่คุณต้องการให้มีอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น

 3. คลิก คัดลอก

 4. ในกล่องชื่อมุมมองใหม่ พิมพ์ชื่อ

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่จะพร้อมใช้งานมุมมอง คลิกตัวเลือกภายใต้สามารถใช้ได้บน

 6. คลิก ตกลง

 7. เมื่อต้องการใช้มุมมองนั้นทันที ให้คลิก ใช้มุมมอง

หมายเหตุ: มุมมองใหม่จะถูกเพิ่มลงในมุมมองปัจจุบันเมนูย่อย  

 1. สลับไปยังมุมมองที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  วิธีการมีดังนี้

  • บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กมุมมองที่คุณต้องการ

 2. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่จัดเรียงตาม นั้นแล้ว คลิกกำหนดเอง

 3. คลิก การตั้งค่าอื่น ๆ

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กกำหนดมุมมอง

 2. ในกล่องมุมมองสำหรับโฟลเดอร์ชื่อโฟลเดอร์ คลิกมุมมอง ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเมื่อต้องการตั้งค่าเดิม

 3. คลิก ตั้งค่าใหม่

หมายเหตุ: ถ้าปุ่มการตั้งค่าใหม่ จะไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจเลือกมุมมองแบบกำหนดเองหรือมุมมองมาตรฐานที่ไม่ได้รับการกำหนดเอง

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กกำหนดมุมมอง

 2. ในกล่อง มุมมองสำหรับโฟลเดอร์ ชื่อโฟลเดอร์ ให้คลิกมุมมองที่คุณต้องการลบ

 3. คลิก ลบ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบมุมมองกำหนดไว้ล่วงหน้า แม้ว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับมุมมอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×