การสร้าง เปลี่ยน หรือกำหนดมุมมองเอง

การสร้าง เปลี่ยน หรือกำหนดมุมมองเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แต่ละโฟลเดอร์Outlook เช่นกล่องจดหมายเข้า และปฏิทิน แสดงรายการในเรียกว่ามุมมองเค้าโครง และแต่ละโฟลเดอร์ที่มีหลายกำหนดไว้ล่วงหน้ามุมมองที่คุณสามารถเลือกจาก หรือคุณสามารถสร้างมุมมองแบบกำหนดเอง

มุมมองจะประกอบด้วยชนิดมุมมอง เขตข้อมูล สี ฟอนต์ และตั้งค่าอื่น ๆ จำนวนมาก และแสดงวิธีต่าง ๆ ในการดูรายการในโฟลเดอร์ คุณสามารถสร้างมุมมองใหม่โดยยึดตามการ หรือคุณสามารถสร้างมุมมองแบบกำหนดเอง ใหม่

คุณต้องการทำอะไร

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองปัจจุบัน เลือกเปลี่ยนมุมมอง >มุมมองที่มีจัดการ

 2. ในกล่องโต้ตอบจัดการมุมมองทั้งหมด เลือกใหม่

 3. ในกล่องโต้ตอบสร้างมุมมองใหม่ ใส่ชื่อสำหรับมุมมองใหม่ของคุณ นั้นแล้ว เลือกชนิดของมุมมอง

 4. ภายใต้สามารถใช้ได้บน ยอมรับการตั้งค่าเริ่มต้นของจดหมายทั้งหมดและโฟลเดอร์โพสต์ หรือเลือกตัวเลือกอื่น นั้นแล้ว เลือกตกลง

 5. ในตัวตั้งค่ามุมมองขั้นสูง:มุมมองใหม่กล่องโต้ตอบ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ และเลือกตกลง แล้ว

 6. เมื่อต้องการใช้มุมมองทันที เลือกมุมมองการนำไปใช้

หมายเหตุ: มุมมองใหม่จะถูกเพิ่มลงในมุมมองปัจจุบัน

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองปัจจุบัน เลือกการตั้งค่ามุมมอง

 2. ในตัวตั้งค่ามุมมองขั้นสูง: แบบกระชับ กล่องโต้ตอบ ภายใต้คำอธิบาย เลือกปุ่มที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าที่คุณต้อง การเปลี่ยนแปลง ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้ว เลือกตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

 3. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองปัจจุบัน เลือกเปลี่ยนมุมมอง >มุมมองที่มีจัดการ

 4. ภายใต้มุมมองสำหรับโฟลเดอร์ เลือกตั้งค่ามุมมองปัจจุบัน

 5. คลิกคัดลอก และในมุมมองใหม่คัดลอก กล่องโต้ตอบ ในกล่องชื่อมุมมองใหม่ ให้ใส่ชื่อ

 6. ภายใต้สามารถใช้ได้บน ยอมรับการตั้งค่าจดหมายทั้งหมด และโฟลเดอร์ข้อความติดประกาศ หรือเลือกตัวเลือกอื่นเมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่มุมมองจะพร้อมใช้งาน

 7. เลือกตกลง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการอีก โฟลเดอร์ที่เลือกไปใช้มุมมองปัจจุบัน บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองปัจจุบัน เลือกเปลี่ยนมุมมอง >ใช้มุมมองปัจจุบันไปยังโฟลเดอร์อื่น เลือกกล่องกาเครื่องหมายของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้มุมมอง

สิ่งสำคัญ: คุณไม่สามารถลบมุมมองกำหนดไว้ล่วงหน้า แม้ว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองปัจจุบัน เลือกเปลี่ยนมุมมอง >มุมมองที่มีจัดการ

 2. ภายใต้มุมมองสำหรับโฟลเดอร์ เลือกมุมมองแบบกำหนดเองที่คุณต้องการเอาออก

 3. เลือกลบ ยืนยันการลบ แล้ว เลือกตกลง

คุณต้องการทำอะไรได้อย่างไร

 1. สลับไปยังมุมมองที่คุณต้องการยึดตามมุมมองใหม่

 2. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่จัดเรียงตาม นั้นแล้ว คลิกกำหนดเอง

 3. สำหรับแต่ละชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้อง การทำให้ คลิกปุ่ม แล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเพิ่ม หรือเอาคอลัมน์ออก คลิกเขตข้อมูล (คอลัมน์จะเรียกว่าเขตข้อมูล) แล้วเพิ่ม หรือเอาเขตข้อมูล หรือสร้างเขตข้อมูลแบบกำหนดเอง

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการทำการเปลี่ยนแปลง ปิดมุมมองที่กำหนดเอง: ชื่อมุมมอง กล่องโต้ตอบ

 5. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กกำหนดมุมมอง

 6. ในกล่องมุมมองสำหรับโฟลเดอร์ชื่อโฟลเดอร์ คลิกการตั้งค่ามุมมองปัจจุบัน

 7. คลิก คัดลอก

 8. ในกล่อง ชื่อของมุมมองใหม่ ให้ใส่ชื่อ

 9. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่จะพร้อมใช้งานมุมมองใหม่ คลิกตัวเลือกภายใต้สามารถใช้ได้บน

หมายเหตุ: โปรแกรมทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้การตั้งค่าวันที่จากระบบปฏิบัติการของคุณจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในแผงควบคุม

 • ถ้าคุณกำลังใช้เค้าโครงแบบหลายบรรทัด และเพิ่มหลายเขตข้อมูลไปยังมุมมองของคุณ คุณอาจต้องการเพิ่มจำนวนรายการที่แสดงอยู่ในเค้าโครงแบบหลายบรรทัดเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

  วิธีการมีดังนี้

  • บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน คลิ กกำหนดมุมมองปัจจุบัน

  • คลิก การตั้งค่าอื่น ๆ

  • ภายใต้ตัวเลือกอื่น ๆ เปลี่ยนค่า x ในเค้าโครงกระชับข้อมูลใช้ความกว้างน้อยกว่า x อักขระ

   ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าของอักขระ 80 หมายความว่า เมื่อใดก็ ตามรายการของส่วนหัวของข้อความจะลดลงให้มีความกว้างของอักขระน้อยกว่า 80, Outlook โดยอัตโนมัติแสดงตัวอย่างสองบรรทัดไว้

 • มุมมองใหม่จะถูกเพิ่มลงในมุมมองปัจจุบันเมนูย่อย  

 • ในที่ติดต่องาน และบันทึกย่อ คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองปัจจุบันอย่างรวดเร็ว โดยใช้ตัวเลือกกำหนดมุมมองปัจจุบัน ในบานหน้าต่างนำทาง

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กกำหนดมุมมอง

 2. คลิก ใหม่

 3. ในกล่องชื่อมุมมองใหม่ พิมพ์ชื่อ

 4. ในกล่องชนิดของมุมมอง เลือกชนิดมุมมอง ที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่จะพร้อมใช้งานมุมมอง เลือกตัวเลือกภายใต้สามารถใช้ได้บน

 6. คลิก ตกลง

 7. ในตัวมุมมองที่กำหนดเอง: ชื่อมุมมอง โต้ตอบกล่อง เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้

 8. เมื่อคุณเสร็จสิ้นแล้วเลือกตัวเลือก คลิกตกลง

 9. เมื่อต้องการใช้มุมมองนั้นทันที ให้คลิก ใช้มุมมอง

หมายเหตุ: โปรแกรม Office 2007 ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้การตั้งค่าวันที่จากระบบปฏิบัติการของคุณจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในแผงควบคุม

 • ถ้าคุณกำลังใช้เค้าโครงแบบหลายบรรทัด และเพิ่มหลายเขตข้อมูลไปยังมุมมองของคุณ คุณอาจต้องการเพิ่มจำนวนรายการที่แสดงอยู่ในเค้าโครงแบบหลายบรรทัดเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

  วิธีการมีดังนี้

  • บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน คลิ กกำหนดมุมมองปัจจุบัน

  • คลิก การตั้งค่าอื่น ๆ

  • ภายใต้ตัวเลือกอื่น ๆ เปลี่ยนค่า x ในเค้าโครงกระชับข้อมูลใช้ความกว้างน้อยกว่า x อักขระ

   ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าของอักขระ 80 หมายความว่า เมื่อใดก็ ตามรายการของส่วนหัวของข้อความจะลดลงให้มีความกว้างของอักขระน้อยกว่า 80, Outlook โดยอัตโนมัติแสดงตัวอย่างสองบรรทัดไว้

 • มุมมองใหม่จะถูกเพิ่มลงในมุมมองปัจจุบันเมนูย่อย  

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กกำหนดมุมมอง

 2. ในกล่องมุมมองสำหรับโฟลเดอร์ชื่อโฟลเดอร์ คลิกมุมมองที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 3. คลิก เปลี่ยนชื่อ

 4. ในกล่องชื่อมุมมองใหม่ พิมพ์ชื่อใหม่

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อมุมมองกำหนดไว้ล่วงหน้า แม้ว่าคุณได้กำหนดมุมมอง แทน คัดลอกมุมมองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้คัดลอกชื่อใหม่ และเปลี่ยนการตั้งค่า

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กกำหนดมุมมอง

 2. ในกล่องมุมมองสำหรับโฟลเดอร์ชื่อโฟลเดอร์ คลิกมุมมองที่คุณต้องการให้มีอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น

 3. คลิก คัดลอก

 4. ในกล่องชื่อมุมมองใหม่ พิมพ์ชื่อ

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่จะพร้อมใช้งานมุมมอง คลิกตัวเลือกภายใต้สามารถใช้ได้บน

 6. คลิก ตกลง

 7. เมื่อต้องการใช้มุมมองนั้นทันที ให้คลิก ใช้มุมมอง

หมายเหตุ: มุมมองใหม่จะถูกเพิ่มลงในมุมมองปัจจุบันเมนูย่อย  

 1. สลับไปยังมุมมองที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  วิธีการมีดังนี้

  • บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กมุมมองที่คุณต้องการ

 2. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่จัดเรียงตาม นั้นแล้ว คลิกกำหนดเอง

 3. คลิก การตั้งค่าอื่น ๆ

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กกำหนดมุมมอง

 2. ในกล่องมุมมองสำหรับโฟลเดอร์ชื่อโฟลเดอร์ คลิกมุมมอง ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเมื่อต้องการตั้งค่าเดิม

 3. คลิก ตั้งค่าใหม่

หมายเหตุ: ถ้าปุ่มการตั้งค่าใหม่ จะไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจเลือกมุมมองแบบกำหนดเองหรือมุมมองมาตรฐานที่ไม่ได้รับการกำหนดเอง

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กกำหนดมุมมอง

 2. ในกล่องมุมมองสำหรับโฟลเดอร์ชื่อโฟลเดอร์ คลิกมุมมอง ที่คุณต้องการลบ

 3. คลิก ลบ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบมุมมองกำหนดไว้ล่วงหน้า แม้ว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับมุมมอง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×