การสร้าง การเปลี่ยนแปลง หรือการลบมุมมองของรายการหรือไลบรารี

การสร้าง การเปลี่ยนแปลง หรือการลบมุมมองของรายการหรือไลบรารี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างมุมมองแบบกำหนดเองของไลบรารีและรายการเพื่อจัดระเบียบ และแสดงรายการที่มีประโยชน์สูงสุดความสำคัญกับคุณ (เช่นบางคอลัมน์), เพิ่มการกรอง หรือการเรียงลำดับ ลง หรือมีสไตล์น่าสนใจมากขึ้น คุณสามารถสร้างมุมมองส่วนบุคคล (ที่คุณเท่านั้นที่สามารถมองเห็น) หรือ ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการทำเช่นนั้น คุณสามารถสร้างมุมมองสาธารณะสำหรับทุกคนที่ใช้รายการเพื่อดู

หมายเหตุ: ถ้าหน้าจอของคุณตรงกับที่แสดงด้านล่าง คุณอาจกำลังใช้ประสบการณ์การใช้งานใหม่ใน SharePoint Online ดูการสร้างมุมมองแบบกำหนดเองของไลบรารีเอกสาร

บทความนี้ครอบคลุมถึง:

สร้างมุมมอง

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังสร้างมุมมองที่สามารถเข้าถึง ด้วยโทรศัพท์และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ คุณจำเป็นต้องพิจารณาความสามารถของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูกำหนดค่าไซต์ SharePoint สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

เมื่อต้องการสร้างมุมมอง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ไปยังรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสร้างมุมมอง ให้คลิกแท็บรายการ หรือไลบรารี จากนั้น คลิกสร้างมุมมอง

  หมายเหตุ: ถ้าสร้างมุมมอง ถูกปิดใช้งาน คุณไม่มีสิทธิ์ในการสร้างมุมมอง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ที่คุณต้องการสร้างมุมมองส่วนบุคคล และสาธารณะ ดูส่วนการตั้งค่าสำหรับมุมมองที่ด้านล่าง

  ปุ่มมุมมองสร้างไลบรารี SharePoint บน Ribbon

 2. บนหน้าการตั้งค่า เลือกชนิดมุมมอง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละชนิด ดูชนิดของมุมมองที่คุณสามารถเลือกที่ด้านล่าง

 3. ในกล่อง ชื่อมุมมอง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับมุมมองของคุณ เลือก กำหนดให้มุมมองนี้เป็นมุมมองเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการกำหนดให้มุมมองนี้เป็นมุมมองเริ่มต้นสำหรับรายการหรือไลบรารีนั้น เฉพาะมุมมองสาธารณะเท่านั้นที่สามารถใช้เป็นมุมมองเริ่มต้นสำหรับรายการหรือไลบรารีได้

  สร้างหน้าการตั้งค่ามุมมอง
 4. ในส่วนผู้ชม ภายใต้แสดงผู้ชม เลือกสร้างมุมมองส่วนบุคคล หรือสร้างมุมมองสาธารณะ สร้างมุมมองส่วนบุคคลเมื่อคุณต้องการในมุมมองสำหรับตัวคุณเอง สร้างมุมมองสาธารณะเมื่อคุณต้องการให้ทุกคนที่ใช้รายการเพื่อดูรายงาน

  หมายเหตุ: ถ้าตัวเลือก สร้างมุมมองสาธารณะ ถูกปิดใช้งานอยู่ คุณจะไม่มีสิทธิ์ในการสร้างมุมมองสาธารณะสำหรับรายการหรือไลบรารีนี้

 5. ในส่วน คอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการให้อยู่ในมุมมอง และล้างคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการให้ปรากฏ ถัดจากหมายเลขคอลัมน์ ให้เลือกลำดับที่คุณต้องการให้คอลัมน์ปรากฏขึ้นในมุมมอง

 6. กำหนดการตั้งค่าอื่น ๆ สำหรับมุมมองของคุณ เช่นเรียงลำดับ และกรอง และคลิกตกลง ที่ด้านล่างของหน้า สำหรับคำอธิบายของการตั้งค่าคุณสามารถเลือกทั้งหมด ดูที่การตั้งค่าสำหรับมุมมองด้านล่าง

เปลี่ยนมุมมอง

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนมุมมอง เช่น การกำหนดให้เป็นมุมมองเริ่มต้น การเพิ่มหรือการลบคอลัมน์ และการเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงของรายการในมุมมอง

หมายเหตุ: เมื่อมีสร้างมุมมอง คุณไม่สามารถเปลี่ยนชนิดมุมมอง (ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถสลับจากมุมมองมาตรฐานไปยังมุมมองแผ่นข้อมูล หรือมุมมอง Gantt เพื่อดูปฏิทิน หรือกลับกัน) ได้ คุณจะมีการสร้างมุมมองใหม่ให้กับชนิดของมุมมองที่คุณต้องการ ถ้าคุณกำลังมองการแก้ไขคอลัมน์และแถวในรายการหรือไลบรารีได้อย่างรวดเร็วเพียง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถชั่วคราวเปลี่ยนมุมมองมาตรฐานไปยังมุมมองแผ่นข้อมูล โดยใช้การแก้ไขด่วน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไปยังแท็บรายการ หรือไลบรารี ใน ribbon แล้วคลิกแก้ไขด่วน เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว มุมมองจะกลับไปยังสิ่งที่ก่อนหน้านี้ โปรดสังเกตว่า คุณไม่สามารถใช้แก้ไขด่วนบนมุมมองที่ถูกจัดกลุ่มรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองแผ่นข้อมูล ดูส่วนมุมมองแผ่นข้อมูลด้านล่างในชนิดของมุมมองที่คุณสามารถเลือก

 1. ไปรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงมุมมอง แล้วคลิกแท็บรายการ หรือไลบรารี

 2. คลิกปรับเปลี่ยนมุมมอง

  หมายเหตุ: ถ้ามีการปรับเปลี่ยนมุมมอง ถูกปิดใช้งาน คุณไม่มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนมุมมองปัจจุบัน คุณสามารถ ปรับเปลี่ยนมุมมองส่วนบุคคลของคุณอย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ที่คุณต้องการสร้างมุมมองส่วนบุคคล และสาธารณะ ให้ดูส่วนการตั้งค่าสำหรับมุมมองในภายหลังในบทความ

 3. เลือกมุมมองที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงจากรายการดรอปดาวน์ มุมมองปัจจุบัน

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้ว คลิ กตกลง ที่ด้านล่างของหน้า คำอธิบายของการตั้งค่าทั้งหมดสำหรับ คุณอาจต้องการปรับเปลี่ยน ดูที่การตั้งค่าสำหรับมุมมองด้านล่าง

  หมายเหตุ: มุมมองในรายการดรอปดาวน์ของมุมมองปัจจุบันไม่ได้เรียงลำดับตามลำดับตัวอักษร และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง คุณสามารถ เปลี่ยนชื่อของมุมมองของคุณอย่างไรก็ตาม เพื่อให้ตัวอักษรตัวแรกคือตามลำดับตัวอักษรที่คุณต้องการ

การลบมุมมอง

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อต้องการลบมุมมอง

 1. ไปที่รายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการลบมุมมอง และคลิกแท็บไลบรารี หรือรายการ

 2. เลือกมุมมองคุณต้องการลบจากรายการดรอปดาวน์ของมุมมองปัจจุบัน

  รายการดรอปดาวน์ของมุมมองรายการปัจจุบัน

 3. คลิกปรับเปลี่ยนมุมมอง

  หมายเหตุ: ถ้ามีการปรับเปลี่ยนมุมมอง ถูกปิดใช้งาน คุณไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนมุมมองปัจจุบัน คุณสามารถ ปรับเปลี่ยนมุมมองส่วนบุคคลของคุณอย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ที่คุณต้องการสร้างมุมมองส่วนบุคคล และสาธารณะ ดูการตั้งค่าสำหรับมุมมองในภายหลังในบทความนี้

  ปรับเปลี่ยนมุมมองปุ่มกับแบบดรอปดาวน์ที่เปิด

 4. เลื่อนลงไปยังมุมมอง ส่วนหน้าการตั้งค่า คลิ กมุมมองที่คุณต้องการลบ

 5. ในพื้นที่ด้านบนของมุมมอง ให้คลิก ลบ

  ลบปุ่มมุมมอง

  หมายเหตุ: ถ้าลบ ไม่ใช่ตัวเลือก นี้อาจเป็นมุมมองเริ่มต้นสำหรับรายการหรือไลบรารี และคุณไม่สามารถลบมุมมองเริ่มต้น ก่อนอื่นคุณต้องการปรับเปลี่ยนมุมมองอื่น และทำให้เป็นค่าเริ่มต้น

 6. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้คลิก ตกลง

ชนิดของมุมมองที่คุณสามารถเลือกได้

หน้าชนิดมุมมอง

หมายเหตุ: เมื่อสร้าง คุณไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบของมุมมอง เช่นจากปฏิทินไปยังมุมมอง Gantt อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างมุมมองเพิ่มเติมของข้อมูลเดียวกันสำหรับแต่ละรูปแบบใหม่ที่คุณต้องการใช้

ต่อไปนี้เป็นชนิดของมุมมองที่คุณสามารถเลือกจาก:

มุมมองมาตรฐาน    มุมมองนี้จะแสดงข้อมูลในรายการและไลบรารีของคุณแบบเรียงเป็นแถว มุมมองมาตรฐานเป็นมุมมองเริ่มต้นสำหรับชนิดรายการและไลบรารีส่วนใหญ่ คุณสามารถกำหนดมุมมองเองได้หลายวิธี เช่น โดยการเพิ่มหรือเอาคอลัมน์ออกจากมุมมอง

มุมมองมาตรฐาน

มุมมองปฏิทิน    มุมมองนี้แสดงรายการและไลบรารีของคุณในรูปแบบคล้ายกับปฏิทินผนัง คุณสามารถใช้มุมมองรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนในรูปแบบนี้ มุมมองนี้อาจมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการดูรายการในรายการหรือไลบรารีวันเดือนปี เมื่อต้องการใช้มุมมองนี้ รายการหรือไลบรารีของคุณต้องประกอบด้วยคอลัมน์ที่ มีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสำหรับรายการปฏิทิน

มุมมองปฏิทิน

มุมมองแผ่นข้อมูล    มุมมองนี้แสดงรายการในรายการและไลบรารีในตาราง คล้ายกับสเปรดชีต มุมมองนี้ เรียกว่าแก้ไขด่วน สามารถมีประโยชน์ถ้าคุณจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลจำนวนมากในรายการหรือไลบรารีในเวลาเดียวกัน มุมมองนี้จะมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการส่งออกข้อมูลของคุณกับโปรแกรมสเปรดชีตหรือฐานข้อมูล มีบางข้อจำกัดไปยังมุมมองแผ่นข้อมูล - ฟังก์ชัน Excel ที่ไม่ใช่ทั้งหมดจะพร้อมใช้งาน ตัวอย่าง ถ้าข้อมูลในคอลัมน์เป็นสีเทา แล้วคอลัมน์ชนิดที่ไม่สามารถแก้ไข

มุมมองแผ่นข้อมูล

มุมมอง Gantt    มุมมองนี้แสดงรายการในรายการและไลบรารีในแถบที่ติดตามความคืบหน้า มุมมอง Gantt สามารถช่วยคุณจัดการโครงการ คุณสามารถใช้มุมมองนี้ ตัวอย่างเช่น เพื่อดูว่างานใดที่ซ้อนทับกัน และ การแสดงความคืบหน้าโดยรวม เมื่อต้องการใช้มุมมองนี้ รายการหรือไลบรารีของคุณต้องประกอบด้วยคอลัมน์ที่ มีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด

มุมมอง Gantt

มุมมอง access    ใช้ Microsoft Access เพื่อสร้างฟอร์มและรายงานที่ยึดตามรายการหรือไลบรารี เฉพาะพร้อมใช้งานเมื่อคุณได้ติดตั้ง Microsoft Access

การสร้างมุมมองด้วย Microsoft Access

มุมมองแบบกำหนดเองใน SharePoint Designer    เริ่มต้น และใช้แอป SharePoint Designer เพื่อสร้างมุมมองแบบกำหนดเองขั้นสูง ซึ่งต้องมีสิทธิ์ขั้นสูงและ SharePoint Designer

รูปภาพของหน้า SharePoint Designer 2013

มุมมองที่มีอยู่     ถ้ามุมมองที่มีอยู่เป็นมุมมองที่คุณต้องเกือบ คุณสามารถประหยัดเวลาได้ โดยใช้มุมมองที่มีอยู่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการสร้างมุมมองใหม่ของคุณ ภายใต้หัวเรื่องเริ่มต้นจากมุมมองที่มีอยู่ คุณจะเห็นรายการของมุมมองปัจจุบันของคุณ คลิกมุมมองเพื่อสร้างมุมมองใหม่

เริ่มต้นจากมุมมองที่มีอยู่

การตั้งค่าสำหรับมุมมอง

มุมมองจะมีการตั้งค่ามากมายที่ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่ต้องการในรายการหรือไลบรารีได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ต่อไปนี้คือการตั้งค่าสำหรับมุมมอง SharePoint การตั้งค่าบางอย่างจะไม่สามารถใช้ได้กับมุมมองบางชนิด การตั้งค่าสำหรับมุมมองปฏิทินจะแตกต่างจากมุมมองชนิดอื่นๆ

จำนวนสูงสุดของรายการในมุมมองคือ 5000 คุณสามารถจัดการจำนวนรายการในมุมมอง โดยใช้การตั้งค่าขีดจำกัดของตัวกรองและแต่ละรายการ ดูจัดการรายการและไลบรารีที่ มีหลายรายการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • มุมมองเริ่มต้น    รายการและไลบรารีทั้งหมดได้ในมุมมองเริ่มต้น ซึ่งเป็นมุมมองที่ผู้ใช้เห็นเมื่อพวกเขาไปยังรายการหรือไลบรารี คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นเป็นมุมมองสาธารณะสำหรับรายการหรือไลบรารีนั้น แต่คุณไม่สามารถตั้งค่ามุมมองส่วนบุคคลเป็นมุมมองเริ่มต้น เมื่อต้องการลบมุมมองที่มุมมองเริ่มต้น ทำมุมมองสาธารณะอื่นเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับรายการหรือไลบรารีนั้น

  หมายเหตุ: ถ้าทำให้มุมมองเริ่มต้น จะไม่แสดงบนเครื่องหมายสร้าง หรือแก้ไขมุมมองหน้า คุณไม่มีสิทธิ์ในการสร้างมุมมองสาธารณะ หรือมุมมองเป็นมุมมองส่วนบุคคล เมื่อต้องการสร้างมุมมองสาธารณะที่คุณจำเป็นต้องอยู่ในกลุ่ม Designer สำหรับรายการหรือไลบรารี หรือได้รับสิทธิ์ที่เทียบเท่ากัน ดูที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ใน SharePointสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • ผู้ชม    เมื่อคุณสร้างมุมมอง คุณสามารถตั้งค่าสำหรับผู้ชมสำหรับมุมมองเป็นมุมมองส่วนบุคคล หรือมุมมองสาธารณะ มุมมองส่วนบุคคลเป็นมุมมองที่คุณเท่านั้นที่สามารถมองเห็น มุมมองสาธารณะเป็นมุมมองที่ทุกคนสามารถมองเห็น

  คุณไม่สามารถเปลี่ยนมุมมองส่วนบุคคลให้เป็นมุมมองสาธารณะ หรือเปลี่ยนมุมมองสาธารณะให้เป็นมุมมองส่วนบุคคลได้ คุณสามารถใช้มุมมองสาธารณะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับมุมมองส่วนบุคคลหรือมุมมองสาธารณะได้ แต่คุณสามารถใช้มุมมองส่วนบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับมุมมองส่วนบุคคลเท่านั้น

  ถ้าสร้างมุมมอง ถูกปิดใช้งานเมื่อคุณพยายามสร้างมุมมอง คุณไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างมุมมอง ถ้าสร้างมุมมอง จะพร้อมใช้งาน แต่ตัวเลือกสร้างมุมมองสาธารณะ ถูกปิดใช้งานคุณจำเป็นต้องอยู่ในกลุ่ม Designer หรือสิทธิ์เทียบเท่านั้น ด้วยการสร้างมุมมองส่วนบุคคล คุณจำเป็นต้องอยู่ในกลุ่มสมาชิกสำหรับรายการหรือไลบรารี หรือมีสิทธิ์เทียบเท่ากัน

 • คอลัมน์    คอลัมน์ในมุมมองประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการดูสำหรับรายการหรือไลบรารี คอลัมน์ ร่วมกับฟีเจอร์อื่น ๆ ของมุมมอง เช่นการกรอง สามารถช่วยให้คุณดูเฉพาะข้อมูลที่มีความสำคัญสูงสุดเมื่อต้องการทำงานของคุณ นี่เป็นประโยชน์มากถ้ารายการหรือไลบรารีประกอบด้วยรายการจำนวนมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับคอลัมน์เพื่อสร้างมุมมองแบบกำหนดเอง ดูที่การสร้างคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารี

 • คอลัมน์ Gantt    เลือกคอลัมน์ที่จะอยู่ในมุมมอง Gantt เขตข้อมูล ชื่อเรื่อง เป็นเขตข้อมูลที่จำเป็น วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด เป็นเขตข้อมูลวันที่ที่จำเป็น เมื่อคุณเลือกคอลัมน์ เช่น ชื่อเรื่อง ถ้าไม่มีตัวเลือกแสดงในรายการแบบดรอปดาวน์ คุณจะต้องสร้างคอลัมน์เพื่อสนับสนุนมุมมองนี้

 • เรียงลำดับ    ตั้งค่าลำดับของการปรากฏของรายการในมุมมอง คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขได้ไม่เกินสองข้อ ตัวอย่างเช่น กำหนดให้แสดงรายการในรายการงานที่จัดเรียงตามสำดับความสำคัญแล้วเรียงตามวันที่ครบกำหนด เป็นต้น

 • กรอง    กำหนดค่ามุมมองให้แสดงรายการย่อยในรายการหรือไลบรารีด้วยการกรองด้วยข้อมูลในคอลัมน์ของรายการหรือไลบรารี ตัวอย่างเช่น มุมมองสามารถแสดงเอกสารในไลบรารีที่เป็นของโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะได้ เป็นต้น

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้คอลัมน์จากการคำนวณหรือตัวกรองที่ใช้คำนวณ เช่น [Today] เพื่อแสดงรายการเมื่อตรงกับวันปัจจุบันหรือ [Me] จะแสดงรายการสำหรับผู้ใช้ของมุมมอง คุณยังสามารถรวมแบบง่ายสมการกับฟังก์ชัน ตัวอย่าง เพื่อแสดงรายการที่สร้างขึ้นในช่วงเจ็ดวันที่ผ่าน ตัวกรองบนคอลัมน์สร้างตั้งค่าตัวดำเนินการจะน้อยกว่าและตั้งค่าเป็น[Today] -7 (ไม่มีช่องว่าง) ดูตัวอย่างของสูตรทั่วไปในรายการ SharePointสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • มุมมองแบบตาราง    มีกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการแต่ละรายการเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลหลายๆ ข้อมูลในรายการหรือไลบรารีเพื่อดำเนินการเป็นกลุ่มได้ การทำเช่นนี้จะช่วยประหยัดเวลาได้มากถ้าคุณต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำนวนมากในรายการหรือไลบรารี ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถเลือกและเช็คเอาท์เอกสารหลายฉบับได้

 • จัดกลุ่มโดย    จัดกลุ่มข้อมูลในรายการและไลบรารีโดยใช้ข้อมูลในคอลัมน์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น จัดกลุ่มข้อมูลในรายการงานตามลำดับความสำคัญและจากนั้นตามเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ของงาน

 • ผลรวม    แสดงการคำนวณสรุปสำหรับคอลัมน์ต่างๆ ในมุมมอง เช่น จำนวน ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ตัวอย่างเช่น โดยการตั้งค่าคอลัมน์ชื่อเรื่องเป็น Count ในไลบรารีเอกสาร มุมมองจะแสดงจำนวนเอกสารในมุมมองและจำนวนเอกสารในกลุ่มที่อยู่ในมุมมอง คอลัมน์ที่สามารถหาผลรวมได้และการตั้งค่าที่ใช้ได้สำหรับแต่ละคอลัมน์จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์ เช่น ตัวเลข และชนิดของรายการหรือไลบรารีที่มุมมองนั้นถูกสร้างขึ้น

 • สไตล์    กำหนดเค้าโครงของมุมมอง เช่น จดหมายข่าว สไตล์บางอย่างจะไม่สามารถใช้งานได้กับมุมมองบางชนิด

  • ตารางพื้นฐาน    แสดงรายการเป็นแถว
   มุมมองมาตรฐาน

  • ในช่อง    แสดงรายการในรายการโดยใช้เค้าโครงเหมือนกับที่นามบัตร สไตล์นี้จะพร้อมใช้งานสำหรับรายการเท่านั้น
   มุมมองสไตล์ในช่อง

  • ในช่อง ไม่มีป้ายชื่อ    คล้ายกับสไตล์แบบกล่อง แต่จะไม่มีป้ายชื่อของคอลัมน์ในมุมมอง สไตล์นี้สามารถใช้ได้กับรายการเท่านั้น

  • เริ่มต้น    มุมมองเริ่มต้นจะแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับชนิดและการกำหนดค่าของรายการหรือไลบรารี

  • รายละเอียดของเอกสาร    แสดงไฟล์ในไลบรารีโดยใช้เค้าโครงเหมือนกับที่นามบัตร สไตล์นี้จะพร้อมใช้งานสำหรับไลบรารีส่วนใหญ่ แต่ไม่ได้แสดงรายการ
   มุมมองรายละเอียดของเอกสาร

  • จดหมายข่าว    แสดงรายการเป็นแถวโดยมีบรรทัดคั่นระหว่างแถว
   มุมมองสไตล์จดหมายข่าว

  • จดหมายข่าว ไม่มีบรรทัด    แสดงรายการเป็นแถวการแรเงาสลับ โดยไม่มีบรรทัดคั่นระหว่างแถว
   มุมมองจดหมายข่าวแบบไม่มีเส้นบรรทัด

  • บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง แสดงชื่อของรายการทางด้านซ้ายของหน้า เมื่อคุณชี้ไปชื่อของรายการ คอลัมน์ที่เลือกไว้สำหรับมุมมองจะแสดงทางด้านขวาของหน้า
   สไตล์มุมมอง บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

  • แรเงา    แสดงรายการเป็นแถวการแรเงาสลับ
   มุมมองแรเงา

 • โฟลเดอร์    เลือก แสดงรายการในโฟลเดอร์ เพื่อแสดงโฟลเดอร์ของรายการหรือไลบรารีในมุมมองพร้อมกับรายการ เลือก แสดงรายการทั้งหมดโดยไม่มีโฟลเดอร์ เพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลในรายการหรือไลบรารีในมุมมอง หรือเรียกอีกอย่างว่ามุมมองแบบแฟลต นอกจากนั้น คุณยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้มุมมองที่คุณกำลังสร้างใช้งานได้กับในทุกโฟลเดอร์ เฉพาะในโฟลเดอร์ระดับบนสุด หรือในโฟลเดอร์ที่เป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ชนิดใดชนิดหนึ่งได้อีกด้วย

 • จำนวนรายการสูงสุด    คุณสามารถระบุจำนวนรายการที่จะแสดงพร้อมกัน (ชุดของรายการ) ในมุมมองแต่ละมุมมองหรือจำนวนของรายการทั้งหมดที่จะแสดงในมุมมองได้ ยิ่งชุดรายการในมุมมองมีขนาดใหญ่ขึ้น คุณก็จะต้องใช้เวลาดาวน์โหลดในเบราว์เซอร์นานขึ้น

 • อุปกรณ์เคลื่อนที่    คุณสามารถระบุได้ว่ามุมมองนี้เป็นมุมมองสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือเป็นมุมมองเคลื่อนที่เริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และสามารถระบุจำนวนรายการที่จะแสดงใน Web Part มุมมองรายการสำหรับมุมมองนี้ได้ ตัวเลือกนี้จะไม่สามารถใช้งานได้สำหรับรายการและไลบรารีบางชนิด มุมมองต้องเป็นมุมมองสาธารณะ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ชนิดคอลัมน์ของไซต์และตัวเลือก

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×