การสร้าง การเชื่อมโยง หรือการปรับปรุงพื้นที่ทำงานการประชุม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างพื้นที่ทำงานการประชุมใหม่

เชื่อมโยงไปยังพื้นที่ทำงานการประชุมที่มีอยู่

ปรับปรุงทั้งการเรียกประชุมและพื้นที่ทำงานการประชุม

เอาการเชื่อมโยงพื้นที่ทำงานการประชุมออกจากการเรียกประชุม

ลบพื้นที่ทำงานการประชุม

สร้างพื้นที่ทำงานการประชุมใหม่

 1. ในการเรียกประชุมใหม่หรือที่มีอยู่ บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม ผู้เข้าร่วมประชุม ให้คลิก พื้นที่ทำงานการประชุม

 2. ถ้าคุณยังไม่มี ให้เพิ่มข้อมูลดังต่อไปนี้ลงในการเรียกประชุม

  • ในกล่อง ถึง ให้เพิ่มชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ หรือเพิ่มชื่อในชื่อรายการการแจกจ่าย โดยชื่อของผู้รับเชิญเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรายการ ผู้เข้าร่วมประชุม ในพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณส่งการเรียกประชุมแล้ว

  • ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของการประชุม โดยชื่อเรื่องนี้จะแสดงอยู่ที่ด้านบนของพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติ และจะใช้เป็นชื่อไซต์ในที่อยู่ของพื้นที่ทำงาน

  • ระบุวันที่ เวลา และสถานที่ในการประชุม โดยข้อมูลนี้จะแสดงอยู่ภายใต้ชื่อเรื่องในพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้การประชุมเป็นชุดเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตร บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กิจวัตร จากนั้นใส่ข้อมูลเกี่ยวกับชุดเหตุการณ์ให้สมบูรณ์

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ตั้งค่าพื้นที่ทำงานเป็นครั้งแรก   

   ถ้าคุณยังไม่เคยสร้างพื้นที่ทำงานการประชุมใหม่หรือไม่เคยเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ทำงานการประชุมที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว คุณต้องระบุตำแหน่งที่ตั้ง (เซิร์ฟเวอร์) ที่คุณต้องการใส่พื้นที่ทำงานไว้ แล้วเลือกภาษาและแม่แบบที่คุณต้องการใช้

   1. ในบานหน้าต่างงาน พื้นที่ทำงานการประชุม ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า

    สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าแต่ละค่า ให้คลิก ข้อมูลเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงาน

   2. ในขั้นตอนที่ 1 ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ

   3. ในขั้นตอนที่ 2 ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือก สร้างพื้นที่ทำงานใหม่ แล้วเลือกภาษาและชนิดของแม่แบบ การตั้งค่าเหล่านี้จะกลายเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของคุณสำหรับพื้นที่ทำงานที่คุณจะสร้างขึ้นในอนาคต

   4. หลังจากทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังบานหน้าต่างงานแรก

   5. คลิก สร้าง

    หมายเหตุ: ทันทีที่คุณคลิก สร้าง พื้นที่ทำงานจะถูกสร้างขึ้นบนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณระบุไว้ ถ้าคุณตั้งใจจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งหรือแม่แบบที่แตกต่างออกไปสำหรับพื้นที่ทำงานนี้ คุณต้องสร้างอีกพื้นที่ทำงานหนึ่งที่มีการตั้งค่าที่คุณต้องการ โดยคุณควรจะลบพื้นที่ทำงานที่คุณไม่ต้องการใช้งานออก

  • ตั้งค่าพื้นที่ทำงานเพิ่มเติม   

   ถ้าคุณเคยสร้างหรือเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ทำงานการประชุมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งและแม่แบบเหล่านั้นจะกลายเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของคุณในปัจจุบัน และจะปรากฏอยู่ในบานหน้าต่างงานแรก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   1. เมื่อต้องการใช้การตั้งค่าเริ่มต้นเหล่านั้นสำหรับพื้นที่ทำงานใหม่ของคุณ ในบานหน้าต่างงาน ให้คลิก สร้าง

   2. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้น ในบานหน้าต่างงาน ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า แล้วเลือกการตั้งค่าต่างๆ ที่คุณต้องการใช้ หลังจากทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังบานหน้าต่างงานแรก จากนั้นให้คลิก สร้าง

   3. เมื่อต้องการเปิดเบราว์เซอร์ของคุณและดูพื้นที่ทำงาน ให้คลิก ไปที่พื้นที่ทำงาน ในบานหน้าต่างงาน หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถคลิกที่การเชื่อมโยงที่ถูกเพิ่มไว้ในเนื้อความของการเรียกประชุม คุณสามารถเพิ่มข้อมูลหรือกำหนดพื้นที่ทำงานเองในตอนนี้หรือในภายหลังก็ได้

 4. เมื่อต้องการทำการเรียกประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ ให้สลับกลับไปที่ Microsoft Office Outlook 2007 โดยการกด ALT+TAB

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการส่งการเรียกประชุมและเชิญผู้อื่นมาร่วมการประชุมและพื้นที่ทำงาน ให้คลิก ส่ง ถ้าเป็นการเรียกประชุมที่เคยส่งก่อนหน้านี้แล้ว ให้คลิก ส่งการปรับปรุง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างหรือการเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ทำงานการประชุม ให้ดู วิธีใช้ ในพื้นที่ทำงานการประชุม

ด้านบนของเพจ

เชื่อมโยงไปยังพื้นที่ทำงานการประชุมที่มีอยู่

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ทำงานการประชุมที่มีอยู่แล้วซึ่งมีเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรได้

 1. ในการเรียกประชุมใหม่หรือที่มีอยู่ บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม ผู้เข้าร่วมประชุม ให้คลิก พื้นที่ทำงานการประชุม

 2. ถ้าคุณยังไม่มี ให้เพิ่มข้อมูลดังต่อไปนี้ลงในการเรียกประชุม

  1. ในกล่อง ถึง ให้เพิ่มชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ หรือเพิ่มชื่อในชื่อรายการการแจกจ่าย โดยชื่อของผู้รับเชิญเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรายการ ผู้เข้าร่วมประชุม ในพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณส่งการเรียกประชุมแล้ว

  2. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของการประชุม โดยชื่อเรื่องนี้จะแสดงอยู่ที่ด้านบนของพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติ และจะใช้เป็นชื่อไซต์ในที่อยู่ของพื้นที่ทำงาน

  3. ระบุวันที่ เวลา และสถานที่ในการประชุม โดยข้อมูลนี้จะแสดงอยู่ภายใต้ชื่อเรื่องในพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

   ถ้าคุณต้องการให้การประชุมเป็นชุดเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตร บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กิจวัตร จากนั้นใส่ข้อมูลเกี่ยวกับชุดเหตุการณ์ให้สมบูรณ์

  4. ใน เคล็ดลับ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงาน ให้คลิกข้อความ

  5. ในขั้นตอนที่ 1 ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่มีพื้นที่ทำงานที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปถึง

  6. ในขั้นตอนที่ 2 ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือก เชื่อมโยงไปยังพื้นที่ทำงานที่มีอยู่แล้ว จากนั้นให้เลือกพื้นที่ทำงานที่คุณต้องการใช้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าพื้นที่ทำงานที่คุณเลือกนั้นถูกต้องหรือไม่ ให้คลิก ดูพื้นที่ทำงาน เพื่อยืนยัน

  7. หลังจากทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังบานหน้าต่างงานแรก

  8. คลิก เชื่อมโยง

 3. เมื่อต้องการเปิดเบราว์เซอร์ของคุณและดูพื้นที่ทำงาน ให้คลิก ไปที่พื้นที่ทำงาน ในบานหน้าต่างงาน หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถคลิกที่การเชื่อมโยงที่ถูกเพิ่มไว้ในเนื้อความของการเรียกประชุม คุณสามารถเพิ่มข้อมูลหรือกำหนดพื้นที่ทำงานเองในตอนนี้หรือในภายหลังก็ได้

 4. เมื่อต้องการทำให้การเรียกประชุมเสร็จสมบูรณ์ ให้สลับกลับไปที่ Office Outlook 2007 ด้วยการกด ALT+TAB

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการส่งการเรียกประชุมและเชิญผู้อื่นมาร่วมการประชุมและพื้นที่ทำงาน ให้คลิก ส่ง ถ้าเป็นการเรียกประชุมที่เคยส่งก่อนหน้านี้แล้ว ให้คลิก ส่งการปรับปรุง

  2. เมื่อต้องการบันทึกการเรียกประชุมแต่ไม่ต้องการส่งการเรียกประชุมนั้น บนแท็บ การนัดหมาย ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก บันทึกแล้วปิด จะทำให้ไม่มีการส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมไปยังพื้นที่ทำงาน แต่รายละเอียดการประชุมอื่นๆ (เรื่อง ชื่อเรื่อง วันที่ เวลา และสถานที่) จะถูกส่งไป

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างหรือการเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ทำงานการประชุมจากไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ให้ดูวิธีใช้ในพื้นที่ทำงานการประชุม

ด้านบนของเพจ

ปรับปรุงทั้งการเรียกประชุมและพื้นที่ทำงานการประชุม

คุณสามารถปรับปรุงข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม สถานที่ วันที่ หรือเวลาในการเรียกประชุม โดย Outlook จะส่งการปรับปรุงไปยังพื้นที่ทำงาน เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นในพื้นที่ทำงานการประชุม คุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงนี้จากพื้นที่ทำงาน

 1. เปิดการเรียกประชุมที่มีการเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ทำงาน

 2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลในเขตข้อมูลใดต่อไปนี้ ได้แก่ ถึงสถานที่เวลาเริ่มต้นเวลาสิ้นสุด

 3. เมื่อต้องการส่งการปรับปรุงทั้งหมดไปยังพื้นที่ทำงานและผู้เข้าร่วมประชุม ให้คลิก ส่งการปรับปรุง

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณปรับปรุงการเรียกประชุม และคลิก บันทึกแล้วปิด ข้อมูลที่ปรับปรุงจะไม่ถูกส่งไปยังพื้นที่ทำงานการประชุม เมื่อต้องการส่งข้อมูลที่ปรับปรุง คุณต้องคลิก ส่งการปรับปรุง

 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ ในพื้นที่ทำงาน ให้ดูวิธีใช้ในพื้นที่ทำงาน

ด้านบนของเพจ

เอาการเชื่อมโยงพื้นที่ทำงานการประชุมออกจากการเรียกประชุม

ถ้าคุณไม่ต้องการให้การเรียกประชุมเชื่อมโยงกับพื้นที่ทำงานอีกต่อไป คุณสามารถเอาการเชื่อมโยงและข้อความที่ถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติพร้อมกับการเชื่อมโยงออกจากเนื้อหาของการเรียกประชุมได้ เมื่อคุณเอาการเชื่อมโยงออก พื้นที่ทำงานจะไม่ได้รับการปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำกับการเรียกประชุมอีกต่อไป การเอาการเชื่อมโยงออกไม่ได้เป็นการลบพื้นที่ทำงานไปด้วย คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมโยงพื้นที่ทำงานไปยังการเรียกประชุมนี้ได้ในภายหลัง หรือไปยังการเรียกประชุมอื่นก็ได้ อีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถลบพื้นที่ทำงาน หากคุณไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไป

หมายเหตุ: ถ้าเป็นการเรียกประชุมสำหรับชุดการประชุมที่เป็นกิจวัตร คุณจะไม่สามารถเอาการเชื่อมโยงออกจากการประชุมเพียงรายการเดียวในชุดการประชุมได้ คุณจะต้องเอาการเชื่อมโยงออกจากชุดการประชุมทั้งหมดเท่านั้น และเมื่อคุณทำเช่นนั้น คุณจะไม่สามารถเชื่อมโยงพื้นที่ทำงานดังกล่าวกับการเรียกประชุมใดๆ ได้อีก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมโยงชุดการประชุมที่เป็นกิจวัตรชุดเดิมไปยังพื้นที่ทำงานอื่นได้

 • ในบานหน้าต่างงานพื้นที่ทำงานการประชุม ให้คลิก เอาออก การทำเช่นนี้จะเอาการเชื่อโยงออกจากในเนื้อหาข้อความ

เมื่อต้องการลบพื้นที่ทำงาน ให้ไปที่พื้นที่ทำงานและดูวิธีใช้เกี่ยวกับการลบไซต์

ด้านบนของเพจ

ลบพื้นที่ทำงานการประชุม

คุณไม่สามารถลบพื้นที่ทำงานการประชุมออกจาก Office Outlook 2007 ได้ แต่คุณสามารถลบไซต์ออกจากพื้นที่ทำงานหรือออกจากเว็บไซต์แม่ที่มีพื้นที่ทำงานนี้เป็นเว็บไซต์ย่อยได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบไซต์ ให้ดูวิธีใช้ในพื้นที่ทำงาน

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×