การสร้างไลบรารีเอกสารหรือชนิดเนื้อหาของไซต์สำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลายทีมงานใช้ Microsoft Windows SharePoint Services เพื่อรวบรวมข้อมูลและใช้แฟ้มร่วมกัน ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในองค์กรของคุณ คุณสามารถใช้ไซต์ SharePoint เป็นวิธีหนึ่งสำหรับผู้ใช้ของคุณเพื่อใช้ร่วมกัน ติดตาม และผสานฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ที่ผู้ใช้เหล่านั้นของคุณกรอก ตัวอย่างเช่น ทีมการขายอาจใช้ไซต์ SharePoint เป็นตำแหน่งในการกรอก บันทึก และแสดงข้อมูลจากฟอร์มรายงานการขาย

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

บทนำสู่การสร้างไลบรารีหรือชนิดเนื้อหาของไซต์

การสร้างไลบรารีเมื่อคุณประกาศแม่แบบฟอร์ม

การสร้างชนิดเนื้อหาของไซต์เมื่อคุณประกาศแม่แบบฟอร์ม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสาร ทุกฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นในไลบรารีเอกสารนั้นจะโดยยึดตามเทมเพลฟอร์ม ประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารช่วยให้คุณปรับใช้ฟอร์มเดี่ยวใช้ เช่นแบบสำรวจไม่เป็นทางการจับภาพการกำหนดลักษณะร้านอาหารสำหรับอาหารกลางวันในทีมได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Windows SharePoint Services 3.0 คุณยังสามารถทำต่อไปนี้:

ประกาศเทมเพลตฟอร์มเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์     เมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์มเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ คุณเปิดใช้งานผู้ใช้ เพื่อกำหนดเทมเพลตฟอร์มที่หลายกับไลบรารีเอกสารเดียว หรือกำหนดเทมเพลตฟอร์สู่ไลบรารีหลายทั่วทั้งไซต์คอลเลกชัน ไซต์คอลเลกชันคือ ชุดของเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่มีเจ้าของเดียวกัน และการตั้งค่าการดูแลระบบที่ใช้ร่วมกัน ไซต์คอลเลกชันแต่ละประกอบด้วยเว็บไซต์ระดับบนสุด และสามารถประกอบด้วยไซต์ย่อยหนึ่ง หรือเพิ่มเติม อาจเป็นไซต์คอลเลกชันหลายบนแต่ละเซิร์ฟเวอร์เสมือน ใช้ชนิดเนื้อหาของไซต์เมื่อคุณต้อง การนำข้อมูลทั่วไป หรือเมื่อต้อง การเปิดใช้งานการรวบรวมข้อมูลจากหลายแบบฟอร์มในเดียว

เปิดใช้งานผู้ใช้แก้ไขเขตข้อมูล โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล    คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลสำหรับเขตข้อมูล โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล หรือ ด้วยการแก้ไขคุณสมบัติสำหรับฟอร์มในไลบรารีเอกสาร ช่วยให้ผู้ใช้ในการเพิ่ม หรืออัปเดตข้อมูลสำหรับอย่าง น้อยหนึ่งฟอร์มโดยไม่ต้องเปิดฟอร์มจริง

หมายเหตุ: มุมมองแผ่นข้อมูลถูกเปิดใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์สำหรับผู้ใช้ที่มีการติดตั้งMicrosoft Office Access 2007 เท่านั้น

ด้านบนของเพจ

บทนำสู่การสร้างไลบรารีหรือชนิดเนื้อหาของไซต์

เมื่อต้องการสร้างไลบรารีหรือชนิดเนื้อหาของไซต์ คุณต้องมีการเข้าถึงไซต์ SharePoint คุณยังจะต้องมีสิทธิ์ในการสร้างไลบรารีหรือชนิดเนื้อหาของไซต์บนไซต์นั้นอีกด้วย

การสนับสนุนสำหรับไลบรารีและชนิดเนื้อหาของไซต์แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 หรือWindows SharePoint Services 3.0 ดังนั้น คุณควรขอให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ถ้า คุณไม่แน่ใจว่า Windows SharePoint Services รุ่นใดกำลังทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายความแตกต่างบางประการระหว่างการสร้างไลบรารีเอกสารกับชนิดเนื้อหาของไซต์บนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Windows SharePoint Services 2.0 หรือ Windows SharePoint Services 3.0

Windows SharePoint Services 2.0

เมื่อคุณประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังไซต์ที่ยึดตาม Windows SharePoint Services 2.0 คุณจะสร้างไลบรารีฟอร์ม ไลบรารีฟอร์มเป็นโฟลเดอร์ที่คอลเลกชันของฟอร์มซึ่งยึดตามแม่แบบฟอร์มเดียวกันถูกเก็บและใช้งานร่วมกัน แต่ละฟอร์มในไลบรารีฟอร์มจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเองซึ่งแสดงในรายการเนื้อหาสำหรับไลบรารีนั้น

เมื่อต้องการประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังไลบรารีฟอร์มบนไซต์ที่ยึดตาม Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 คุณต้องอยู่ในกลุ่มไซต์ผู้ออกแบบเว็บบนไซต์นั้น

Windows SharePoint Services 3.0

เมื่อคุณประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังไซต์ที่ยึดตาม Windows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถสร้างไลบรารีเอกสาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เหมือนไลบรารีฟอร์มใน Windows SharePoint Services 2.0 หรือคุณสามารถสร้างชนิดเนื้อหาของไซต์สำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณได้ อย่างน้อยคุณต้องมีสิทธิ์การออกแบบบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 เพื่อประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารหรือเพื่อสร้างชนิดเนื้อหาของไซต์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างเทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ คุณต้องประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง InfoPath Forms Services ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InfoPath Forms Services ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของเพจ

การสร้างไลบรารีเมื่อคุณประกาศแม่แบบฟอร์ม

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีสร้างไลบรารีด้วยการประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Windows SharePoint Services 2.0 หรือ Windows SharePoint Services 3.0

 1. บันทึกแม่แบบฟอร์มของคุณ

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศ

 3. ในตัวช่วยสร้างการประกาศ ให้คลิก ไปยังเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่มีหรือไม่มี InfoPath Forms Services แล้วคลิก ถัดไป

 4. ในกล่อง ใส่ตำแหน่งที่ตั้งไซต์ SharePoint หรือ InfoPath Forms Services ของคุณ ให้ใส่ตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ SharePoint แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ไลบรารีเอกสาร แล้วคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังประกาศเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ไปยังไซต์ SharePoint กล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานฟอร์มที่จะถูกกรอกนี้โดยการใช้เบราว์เซอร์ จะไม่พร้อมให้ใช้งานได้ เมื่อต้องการสร้างเทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ คุณต้องประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง InfoPath Forms Services ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InfoPath Forms Services ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 6. คลิก สร้างไลบรารีเอกสารใหม่ แล้วคลิก ถัดไป

 7. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับไลบรารีเอกสาร

 8. คุณจะพิมพ์คำอธิบายลงในกล่อง คำอธิบาย หรือไม่ก็ได้

  ชื่อและคำอธิบายของแม่แบบฟอร์มจะปรากฏขึ้นในมุมมองเริ่มต้นของไลบรารีเอกสาร

 9. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เพิ่มคอลัมน์

  1. คลิก เพิ่ม

  2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ลงในไลบรารีเอกสาร ให้เลือกเขตข้อมูลซึ่งมีข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในคอลัมน์ แล้วเลือก (ไม่มี: สร้างคอลัมน์ใหม่ในไลบรารีนี้) ในรายการ กลุ่มคอลัมน์ของไซต์ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับคอลัมน์นั้นในกล่อง ชื่อคอลัมน์

   • เมื่อต้องการใช้คอลัมน์ของไลบรารีเอกสารหรือคอลัมน์ของไซต์ที่มีอยู่ ให้เลือกประเภทในรายการ กลุ่มคอลัมน์ของไซต์ แล้วเลือกชื่อในรายการ ชื่อคอลัมน์

    ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูลจากการเกิดซ้ำเพื่อแสดงข้อมูลในไลบรารีเอกสาร คุณสามารถกำหนดวิธีที่คุณต้องการแสดงเขตข้อมูลในไลบรารีเอกสาร โดยการคลิกค่าในรายการฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงค่าแรกในเขตข้อมูล ค่าสุดท้ายในเขตข้อมูล หรือการนับจำนวนเขตข้อมูลทั้งหมดหรือเลือกว่าต้องการผสานค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน

    1. เมื่อต้องการทำให้ผู้ใช้เพื่อเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลนี้ โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล หรือ ด้วยแก้ไขคุณสมบัติสำหรับฟอร์มในไลบรารีเอกสาร เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลนี้โดยใช้แผ่นข้อมูลหรือคุณสมบัติของหน้า

     หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้มุมมองแผ่นข้อมูล ผู้ใช้ต้องมีMicrosoft Office Access 2007 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา

  การเอาคอลัมน์ออก

  1. ภายใต้ชื่อคอลัมน์ คลิกชื่อของเขตข้อมูลคอลัมน์เกี่ยวข้องที่คุณต้องการเอา นั้นแล้ว คลิกเอาออก

  ปรับเปลี่ยนคอลัมน์

  1. ภายใต้ ชื่อคอลัมน์ ให้คลิกชื่อของเขตข้อมูลที่มีคอลัมน์ที่สอดคล้องซึ่งคุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

  2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับคอลัมน์นั้นในกล่อง ชื่อคอลัมน์

   • เลือกประเภทในรายการ กลุ่มคอลัมน์ของไซต์ แล้วเลือกชื่อในรายการ ชื่อคอลัมน์

    ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูลจากการเกิดซ้ำเพื่อแสดงข้อมูลในไลบรารีเอกสาร คุณสามารถกำหนดวิธีที่คุณต้องการแสดงเขตข้อมูลในไลบรารีเอกสาร โดยการคลิกค่าในรายการฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงค่าแรกในเขตข้อมูล ค่าสุดท้ายในเขตข้อมูล หรือนับจำนวนเขตข้อมูลทั้งหมดหรือเลือกว่าต้องการผสานค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน

    1. เมื่อต้องการทำให้ผู้ใช้เพื่อเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลนี้ โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล หรือ ด้วยการแก้ไขคุณสมบัติสำหรับฟอร์มในไลบรารีเอกสาร เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลนี้โดยใช้แผ่นข้อมูลหรือคุณสมบัติของหน้า

     หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้มุมมองแผ่นข้อมูล ผู้ใช้ต้องมีMicrosoft Office Access 2007 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา

 10. เมื่อคุณเลือกคอลัมน์สำหรับไลบรารีของคุณเสร็จสิ้น ให้คลิก ถัดไป

 11. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง แล้วคลิก ประกาศ

ด้านบนของเพจ

การสร้างชนิดเนื้อหาของไซต์เมื่อคุณประกาศแม่แบบฟอร์ม

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีสร้างชนิดเนื้อหาของไซต์ด้วยการประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Windows SharePoint Services 3.0

 1. บันทึกแม่แบบฟอร์มของคุณ

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศ

 3. ในตัวช่วยสร้างการประกาศ ให้คลิก ไปยังเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่มีหรือไม่มี InfoPath Forms Services แล้วคลิก ถัดไป

 4. ในกล่อง ใส่ตำแหน่งที่ตั้งไซต์ SharePoint หรือ InfoPath Forms Services ของคุณ ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งไซต์ SharePoint แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์ (ขั้นสูง) แล้วคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังประกาศเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ไปยังไซต์ SharePoint กล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานฟอร์มที่จะถูกกรอกนี้โดยการใช้เบราว์เซอร์ จะไม่พร้อมให้ใช้งานได้ เมื่อต้องการสร้างเทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ คุณต้องประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง InfoPath Forms Services ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InfoPath Forms Services ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 6. คลิก สร้างชนิดเนื้อหาใหม่ แล้วคลิก ถัดไป

 7. ในกล่อง ชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับชนิดเนื้อหา

 8. คุณจะพิมพ์คำอธิบายลงในกล่อง คำอธิบาย หรือไม่ก็ได้

  ชื่อและคำอธิบายของชนิดเนื้อหาจะปรากฏขึ้นในรายการของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์ SharePoint

 9. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแม่แบบฟอร์ม แล้วคลิก ถัดไป

 10. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เพิ่มคอลัมน์ของไซต์

  1. คลิก เพิ่ม

  2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ลงในไลบรารีเอกสาร ให้เลือกเขตข้อมูลซึ่งมีข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏอยู่ในคอลัมน์ เลือก (ไม่มี: สร้างคอลัมน์ของไซต์ใหม่) ในรายการ กลุ่มคอลัมน์ของไซต์ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับคอลัมน์ในกล่อง ชื่อคอลัมน์

   • เมื่อต้องการใช้คอลัมน์ของไซต์ที่มีอยู่ ให้เลือกประเภทในรายการ กลุ่มคอลัมน์ของไซต์ แล้วเลือกชื่อในรายการ ชื่อคอลัมน์

    ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูลจากการเกิดซ้ำเพื่อแสดงข้อมูลในไลบรารีเอกสาร คุณสามารถกำหนดวิธีที่คุณต้องการแสดงเขตข้อมูลในไลบรารีเอกสาร โดยการคลิกค่าในรายการฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงค่าแรกในเขตข้อมูล ค่าสุดท้ายในเขตข้อมูล หรือการนับจำนวนเขตข้อมูลทั้งหมดหรือเลือกว่าต้องการผสานค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน

    1. เมื่อต้องการทำให้ผู้ใช้เพื่อเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลนี้ โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล หรือ ด้วยการแก้ไขคุณสมบัติสำหรับฟอร์มในไลบรารีเอกสาร เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลนี้โดยใช้แผ่นข้อมูลหรือคุณสมบัติของหน้า

     หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้มุมมองแผ่นข้อมูล ผู้ใช้ต้องมีMicrosoft Office Access 2007 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา

  เอาคอลัมน์ของไซต์ออก

  1. ภายใต้ชื่อคอลัมน์ คลิกชื่อของเขตข้อมูลคอลัมน์เกี่ยวข้องที่คุณต้องการเอา นั้นแล้ว คลิกเอาออก

  ปรับเปลี่ยนคอลัมน์ของไซต์

  1. ภายใต้ ชื่อคอลัมน์ ให้คลิกชื่อของเขตข้อมูลที่มีคอลัมน์ที่สอดคล้องซึ่งคุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

  2. เลือกเขตข้อมูล แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับคอลัมน์นั้นลงในกล่อง ชื่อคอลัมน์

   • เลือกประเภทในรายการ กลุ่มคอลัมน์ของไซต์ แล้วเลือกชื่อในรายการ ชื่อคอลัมน์

    ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูลจากการเกิดซ้ำเพื่อแสดงข้อมูลในไลบรารีเอกสาร คุณสามารถกำหนดวิธีที่คุณต้องการแสดงเขตข้อมูลในไลบรารีเอกสาร โดยการคลิกค่าในรายการฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงค่าแรกในเขตข้อมูล ค่าสุดท้ายในเขตข้อมูล หรือนับจำนวนเขตข้อมูลทั้งหมดหรือเลือกว่าต้องการผสานค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน

    1. เมื่อต้องการทำให้ผู้ใช้เพื่อเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลนี้ โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล หรือ ด้วยแก้ไขคุณสมบัติสำหรับฟอร์มในไลบรารีเอกสาร เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลนี้โดยใช้แผ่นข้อมูลหรือคุณสมบัติของหน้า

     หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้มุมมองแผ่นข้อมูล ผู้ใช้ต้องมีMicrosoft Office Access 2007 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา

 11. เมื่อคุณเลือกคอลัมน์สำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์ของคุณเสร็จสิ้น ให้คลิก ถัดไป

 12. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง แล้วคลิก ประกาศ

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×