การสร้างไซต์ใน SharePoint Server 2007

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ก่อนที่คุณสร้างไซต์ในMicrosoft Office SharePoint Server 2007 คุณจำเป็นต้องระบุว่า คุณต้องการให้ไซต์ย่อยภายในโครงสร้างของไซต์ที่มีอยู่หรือไซต์ระดับบนสุดใหม่ บทความนี้ให้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจ ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม หรือถ้าคุณต้องการสร้างไซต์ย่อยหรือไซต์ระดับบนสุด หลายพิจารณาปรึกษากับผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ในบทความนี้

ภาพรวม

ตัดสินใจว่า จะสร้างไซต์ย่อยหรือไซต์ระดับบนสุด

สร้างไซต์ย่อยภายใต้ไซต์ที่มีอยู่

การสร้างไซต์ระดับบนสุด โดยใช้การสร้างไซต์ด้วยตนเอง

วิธีอื่น ๆ ในการสร้างไซต์

ภาพรวม

ไซต์คือ กลุ่มของหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องที่ทีมของคุณสามารถทำงานบนโครงการ จัดการการประชุม และแชร์ข้อมูล องค์กรของคุณสามารถใช้ไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อยเพื่อแบ่งเนื้อหาของไซต์ลงในไซต์ที่ไม่ซ้ำกัน ง่าย ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณอาจต้องไซต์ที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์หรือภูมิภาคของคุณ

เว็บไซต์ระดับบนสุดสามารถมีหลายไซต์ย่อยและไซต์ย่อยก็สามารถมีหลายไซต์ย่อยได้ โครงสร้างทั้งหมดของเว็บไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อยทั้งหมดเรียกว่าไซต์คอลเลกชัน

คุณจะสามารถสร้างไซต์และไซต์ย่อยได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวิธีที่องค์กรของคุณตั้งค่าไซต์และสิทธิ์ในการสร้าง บางองค์กรจำเป็นต้องรักษาการควบคุมที่แน่นหนาว่าใครสามารถสร้างไซต์ได้หรือไซต์ถูกสร้างเมื่อใดและที่ไหน องค์กรอื่นอาจยอมให้ผู้ใช้เข้าถึงและมีอิสระมากกว่าในการสร้างไซต์เมื่อต้องการ

ไซต์ย่อย

คุณสามารถสร้างไซต์ย่อยใหม่ภายในโครงสร้างไซต์ที่มีอยู่ถ้าคุณมีระดับสิทธิ์การออกแบบ ตามค่าเริ่มต้น ไซต์ย่อยใหม่จะใช้ URL ของไซต์แม่เป็นส่วนแรกของ URL ไซต์ย่อยสามารถสืบทอดสิทธิ์และการนำทางของไซต์ที่มีอยู่ แต่คุณยังสามารถระบุสิทธิ์และการนำทางเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น ไซต์ย่อยใหม่ใช้แถบการเชื่อมโยงบนสุดที่มีอยู่และโฮมเพจตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถระบุให้ใช้แถบการเชื่อมโยงบนสุดและโฮมเพจของไซต์ย่อยได้

แถบการเชื่อมโยงบนสุด

แถบการเชื่อมโยงบนสุดจะปรากฏเป็นแท็บที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติอย่างน้อยหนึ่งแท็บตลอดแนวด้านบนของเพจทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ถ้าไซต์ของคุณชื่อว่า 'การวางแผนจัดประชุม' การเชื่อมโยงไปยังไซต์ 'การวางแผนจัดประชุม' สามารถปรากฏในแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่ เพื่อให้คนที่เยี่ยมชมไซต์แม่สามารถหาไซต์ 'การวางแผนจัดประชุม' ของคุณได้อย่างง่ายดาย

เมื่อคุณสร้างไซต์ย่อยใหม่ คุณสามารถมีไซต์ย่อยในองค์ประกอบการนำทางของไซต์แม่เพื่อช่วยให้ผู้อื่นหาไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีไซต์ย่อยในแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่และบนเปิดใช้ด่วนของไซต์แม่ เปิดใช้ด่วนจะแสดงที่ด้านข้างของเพจที่ประชิดผู้ใช้มากที่สุดใต้การเชื่อมโยง แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด โดยตรง

เปิดใช้ด่วน

ไซต์ระดับบนสุด

ตามค่าเริ่มต้น คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบเพื่อสร้างไซต์ระดับบนสุด (และไซต์คอลเลกชันที่ยึดตามไซต์ระดับบนสุด) แต่ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปิดใช้งานการสร้างไซต์ด้วยตนเองเพื่อให้ผู้อื่นสามารถสร้างไซต์ระดับบนสุดได้ ถ้าการสร้างไซต์ด้วยตนเองเปิดใช้งาน ผู้ที่มีระดับสิทธิ์ในการควบคุมทั้งหมด การออกแบบ การทำงาน และการอ่านสามารถสร้างไซต์ได้ ไซต์ระดับบนสุดไม่สามารถสืบทอดการนำทางหรือสิทธิ์จากไซต์อื่นได้ ไซต์ระดับบนสุดมีองค์ประกอบการนำทางและสิทธิ์ของตัวเองแต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนสิทธิ์ได้ เมื่อคุณสร้างไซต์ใหม่ระดับบนสุด การเชื่อมโยงไปยังไซต์นั้นจะไม่ถูกเพิ่มลงในไซต์อื่นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถแก้ไของค์ประกอบการนำทางของไซต์อื่นได้ภายหลังเพื่อให้ชี้มาที่ไซต์ของคุณ

หมายเหตุ: โดยเริ่มต้น ใหม่ไซต์ระดับบนสุดของไซต์ คอลเลกชันจะถูกสร้างขึ้นในไดเรกทอรีของไซต์ที่ยึดตามเส้นทางของเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น URL สำหรับไซต์ที่เรียกว่า Site_A จะ: http://server_name/sites/Site_A/default.aspx ตามค่าเริ่มต้น ชื่อเส้นทางเรียกว่า /sites แม้ว่าที่ชื่อสามารถแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภาษาของไซต์ ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนชื่อหรือตำแหน่งที่ตั้งของเส้นทางนี้ โดยการกำหนดเส้นทางที่มีการจัดการ เมื่อคุณสร้างไซต์ โดยใช้การสร้างไซต์ด้วยตนเอง แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางของไซต์

ด้านบนของหน้า

ตัดสินใจว่า จะสร้างไซต์ย่อยหรือไซต์ระดับบนสุด

คุณต้องตัดสินใจว่าจะสร้างไซต์ย่อยภายในไซต์คอลเลกชันเดียวกัน หรือในเว็บไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันที่แยกต่างหาก การตัดสินใจนี้ยึดตามสิ่งที่ไซต์ต่างๆ มีร่วมกัน คุณต้องการสามารถจัดการไซต์แยกจากกันหรือไม่ และคุณต้องการให้ไซต์ต่างๆ ใช้องค์ประกอบต่างๆ เช่น การนำทางหรือการค้นหา ร่วมกันหรือไม่

ภายในไซต์คอลเลกชัน ไซต์ทั้งหมดสามารถใช้สิ่งต่อไปนี้เหมือนกันได้

 • การนำทาง

 • ชนิดเนื้อหา

 • เวิร์กโฟลว์

 • กลุ่มความปลอดภัย

 • ค้นหาเขตข้อมูลทั้งรายการ

 • ขอบเขตการค้นหา

 • ชุดคุณลักษณะ

เลือกไซต์ย่อยภายในไซต์คอลเลกชันเดียวกันเมื่อคุณ

 • ต้องการใช้การนำทางร่วมกันระหว่างไซต์

 • ต้องการให้ไซต์ย่อยสืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่

 • ต้องการใช้รายการร่วมกันระหว่างไซต์

 • ต้องการใช้องค์ประกอบการออกแบบ (เช่น ชุดรูปแบบหรือลักษณะ) ร่วมกันระหว่างไซต์

เลือกเว็บไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันที่แยกต่างหากเมื่อคุณ

 • ต้องการความปลอดภัยที่แยกต่างหากสำหรับไซต์ที่ต่างกัน

  หมายเหตุ: ถึงแม้ว่าคุณสามารถมีสิทธิ์เฉพาะกลุ่มผู้ใช้สำหรับไซต์ย่อย บางครั้งคุณอาจต้องการให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใช้และสิทธิ์ใดร่วมกันระหว่างไซต์สองไซต์ ในกรณีเหล่านั้น คุณควรใช้ไซต์คอลเลกชันที่แยกต่างหาก

 • อาจจำเป็นต้องย้ายไซต์คอลเลกชันไปยังฐานข้อมูลอื่นในอนาคต

 • ต้องการให้สามารถสำรองหรือคืนค่าได้เฉพาะไซต์นั้น

 • ต้องการให้สามารถจำกัดขอบเขตของเวิร์กโฟลว์เฉพาะไซต์นั้น

 • ต้องการมีขอบเขตการค้นหาที่แยกต่างหากเฉพาะไซต์นั้น

ด้านบนของหน้า

สร้างไซต์ย่อยใต้ไซต์ที่มีอยู่

ก่อนจะสร้างไซต์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งบนไซต์ของคุณที่ต้องการจะสร้างไซต์ย่อยใหม่

 1. คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิก สร้าง บนหน้า เนื้อหาไซต์ทั้งหมด

  เคล็ดลับ: ปกติแล้ว คุณสามารถใช้เมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แทนที่จะทำตามขั้นตอนนี้ได้

 1. ใต้ เว็บเพจ ให้คลิก ไซต์และพื้นที่ทำงาน

 2. ในส่วน ชื่อเรื่องและคำอธิบาย ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของไซต์คุณ ชื่อเรื่องนั้นจำเป็นต้องมี

  ชื่อเรื่องจะปรากฏที่ด้านบนของเว็บเพจและปรากฏในองค์ประกอบการนำทางที่ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและเปิดไซต์ได้

 3. พิมพ์คำอธิบายวัตถุประสงค์ของไซต์ของคุณในกล่อง คำอธิบาย คำอธิบายจะมีหรือไม่ก็ได้

  คำอธิบายจะปรากฏที่ด้านบนของเว็บเพจและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจวัตถุประสงค์ของไซต์ของคุณ

 4. ในส่วน ที่อยู่เว็บไซต์ ให้พิมพ์ URL สำหรับไซต์ของคุณ โดยส่วนแรกจะถูกจัดเตรียมไว้ให้คุณแล้ว

  เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนไซต์ อย่าใส่อักขระพิเศษใดๆ ต่อไปนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บ

  อักขระพิเศษที่ต้องหลีกเลี่ยง

  ข้อมูลจำเพาะ อักขระกเลขเพื่อหลีกเลี่ยง

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. ในส่วน การเลือกแม่แบบ ให้คลิกแท็บที่คุณต้องการ แล้วเลือกแม่แบบไซต์ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลตไซต์ ดูบทความเริ่มต้นเทมเพลตไซต์

 6. ในส่วน สิทธิ์ ให้เลือกว่าคุณต้องการให้การเข้าถึงกับผู้ใช้คนเดียวกันกับที่เข้าถึงไซต์แม่ หรือถึงชุดผู้ใช้เฉพาะ

  ถ้าคุณคลิก ใช้สิทธิ์เฉพาะ คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์ในภายหลัง หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการป้อนข้อมูลบนหน้าปัจจุบัน

 7. ในส่วน การนำทาง ให้เลือกว่าคุณต้องการให้ไซต์ย่อยใหม่สามารถมองเห็นได้ในการนำทางของไซต์แม่หรือไม่

  คุณสามารถทำให้ไซต์นี้ปรากฏในเปิด ใช้ด่วน แถบลิงก์บนสุด หรือทั้งสองอย่าง เปิดใช้ด่วนแสดงอยู่ด้านข้างของหน้าการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ส่วนใหญ่ได้โดยตรงด้านล่างลิงก์มุมมองทั้งหมดเนื้อหาของไซต์ แถบลิงก์บนสุดเป็นอย่าง น้อยหนึ่งแท็บเชื่อมโยงหลายมิติปรากฏที่ด้านบนของหน้าทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นส่วนนำทาง บนหน้านี้ ฟีเจอร์การประกาศอาจถูกเปิดใช้งานบนไซต์ของคุณ (และไซต์แม่) เมื่อต้องการแสดงไซต์ของคุณในการนำทางบนไซต์แม่ ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการนำทางบนไซต์แม่ (ให้ดูบทความกำหนดค่าการนำทางรายการบนหน้าการตั้งค่าการนำทางไซต์)

 8. ในส่วน การสืบทอดการนำทาง ให้ระบุว่าคุณต้องการให้ไซต์สืบทอดแถบการเชื่อมโยงบนสุดจากไซต์แม่หรือให้มีชุดของการเชื่อมโยงของตัวเองบนแถบการเชื่อมโยงบนสุด

  นอกจากนี้ การตั้งค่านี้มีผลกระทบว่าไซต์ใหม่จะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของการนำทางแบบรายทางของไซต์แม่หรือไม่ การนำทางแบบรายทางให้ชุดของการเชื่อมโยงหลายมิติที่ทำให้ผู้ใช้ของไซต์สามารถนำทางขึ้นไปตามลำดับชั้นของไซต์ภายในไซต์คอลเลกชันได้อย่างรวดเร็ว เช่น 'การวางแผนจัดประชุม' เมื่อคุณนำทางลงมาตามลำดับชั้นของไซต์ การนำทางแบบรายทางจะปรากฏบนเพจที่คุณได้นำทางไปแล้ว ถ้าคุณคลิก ไม่ ไซต์ย่อยของคุณจะไม่มีการนำทางแบบรายทางของไซต์แม่

 9. ในส่วนประเภทไซต์ เลือกว่า คุณต้องการให้ไซต์นี้ใหม่เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ในไดเรกทอรีของไซต์ของไซต์แม่

  คุณสามารถเลือกจากประเภทเริ่มต้น เช่นเทคโนโลยีสารสนเทศยอดขาย และFinance คุณอาจเห็นประเภทใหม่ถูกสร้างขึ้น โดยสมาชิกรายอื่นขององค์กรของคุณ (ให้ดูบทความเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงประเภทในไดเรกทอรีของไซต์) ได้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นส่วนประเภทไซต์ บนหน้านี้ ฟีเจอร์การประกาศอาจไม่สามารถเปิดใช้งานบนไซต์ของคุณ (และไซต์แม่) เมื่อต้องการแสดงไซต์ของคุณในไดเรกทอรีไซต์ ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการนำทางบนไซต์แม่ (ให้ดูที่บทความเพิ่มลิงก์ไปยังไซต์ที่มีอยู่)

 10. คลิก สร้าง

  ถ้าคุณระบุว่าคุณต้องการให้ไซต์ย่อยมีสิทธิ์เดียวกันกับไซต์แม่ ไซต์ใหม่จะถูกสร้างเมื่อคุณคลิก สร้าง ถ้าคุณระบุสิทธิ์เฉพาะกลุ่มผู้ใช้ เพจ 'ตั้งค่ากลุ่มสำหรับไซต์นี้' จะปรากฏซึ่งคุณสามารถตั้งค่ากลุ่มสำหรับไซต์ย่อยได้

 11. ถ้าหน้า 'ตั้งค่ากลุ่มสำหรับไซต์นี้' ปรากฏ คุณต้องระบุว่าคุณต้องการสร้างกลุ่มใหม่ หรือใช้กลุ่มที่มีอยู่สำหรับผู้เยี่ยมชม สมาชิก และเจ้าของไซต์นี้ ในแต่ละส่วน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณคลิก สร้างกลุ่มใหม่ ให้ยอมรับชื่อที่สร้างโดยอัตโนมัติสำหรับกลุ่ม SharePoint ใหม่ หรือไม่ก็พิมพ์ชื่อใหม่ จากนั้นเพิ่มบุคคลที่คุณต้องการ คลิกไอคอนเครื่องหมายถูกเพื่อตรวจสอบชื่อที่คุณพิมพ์ หรือคลิกไอคอนสมุดรายชื่อเพื่อเรียกดูผ่านทางไดเรกทอรีของคุณสำหรับชื่อเพิ่มเติม

   ในส่วน ผู้เยี่ยมชมไซต์นี้ คุณยังสามารถเพิ่มผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องทั้งหมดลงในกลุ่มผู้เยี่ยมชม ซึ่งจะให้สมาชิกกลุ่มมีสิทธิ์อ่านเนื้อหาของไซต์คุณได้ตามค่าเริ่มต้น

  • ถ้าคุณคลิก ใช้กลุ่มที่มีอยู่ ให้เลือกกลุ่ม SharePoint ที่คุณต้องการจากรายการ

   ถ้าคุณมีกลุ่ม SharePoint หลายกลุ่ม รายการอาจจะเป็นแบบย่อ ให้คลิก เพิ่มเติม เพื่อดูรายการแบบเต็มหรือ ลดลง เพื่อย่อรายการ

 12. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

สร้างไซต์ระดับบนสุดโดยใช้การสร้างไซต์ด้วยตนเอง

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างไซต์โดยใช้การสร้างไซต์ด้วยตนเอง ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งานการสร้างไซต์ด้วยตนเองก่อนในการดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint

ถ้าการสร้างไซต์ด้วยตนเองเปิดใช้งาน ข้อความประกาศที่มีการเชื่อมโยงของการสร้างไซต์จะปรากฏในรายการ ข้อความประกาศ บนไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นข้อความประกาศ ให้ถามผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ URL แบบบริการตนเองสำหรับการสร้างไซต์

 1. ไปที่ไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชัน

  ถ้าคุณอยู่ในไซต์ย่อยของไซต์ระดับบนสุด ให้คลิกโฮมเพจในแถบการเชื่อมโยงบนสุดหรือไซต์แรกในลำดับชั้นของการนำทางแบบรายทาง ตัวอย่างเช่น ถ้ารายทางของคุณเป็น ไซต์ทีม>การตลาด>โครงการ เนื่องจากคุณอยู่บนเพจ 'โครงการ' ของเพจไซต์ 'การตลาด' ให้คลิก ไซต์ทีม

 2. บนโฮมเพจของไซต์ระดับบนสุด ให้ดูที่รายการ ข้อความประกาศ

  ถ้าคุณไม่เห็นข้อความประกาศของการสร้างไซต์ด้วยตนเองบนโฮมเพจ ให้แสดงรายการแบบเต็มด้วยการคลิก ข้อความประกาศ ถ้าคุณไม่เห็นรายการ ข้อความประกาศ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นค้นหา ข้อความประกาศ ภายใต้ รายการ

  เคล็ดลับ: การแทนที่จะใช้รายการข้อความประกาศ คุณสามารถใส่ URL ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ของคุณ และได้โดยตรงไปหน้าการสร้างไซต์ด้วยตนเอง ตามค่าเริ่มต้น หน้าการสร้างไซต์ด้วยตนเองมีชื่อว่าไหน มีชื่อนี้ คุณสามารถใช้ URL http://<servername>/_layouts/Scsignup.aspx (ซึ่ง < servername > คือ ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ) ในการเข้าถึงหน้า ข้ามขั้นตอนถัดไป (ที่เกี่ยวข้องกับข้อความประกาศ) ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้วิธีนี้

 3. ในข้อความประกาศที่ชื่อว่า การสร้างไซต์ด้วยตนเอง ให้คลิก URL เพื่อสร้างเว็บไซต์ใหม่ ถ้าคุณไม่เห็น URL ให้คลิกข้อความประกาศเพื่อเปิดแบบเต็ม

  ตามค่าเริ่มต้น ข้อความประกาศจะเรียกว่า การสร้างไซต์ด้วยตนเอง แต่ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถกำหนดเองได้

 4. บนเพจไซต์ 'SharePoint ใหม่' ในส่วน ชื่อเรื่องและคำอธิบาย ให้พิมพ์ชื่อของไซต์ของคุณ ชื่อเรื่องนั้นจำเป็นต้องมี

  ชื่อเรื่องจะปรากฏที่ด้านบนของเว็บเพจและปรากฏในองค์ประกอบการนำทางที่ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและเปิดไซต์ได้

 5. ในส่วน ชื่อเรื่องและคำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายวัตถุประสงค์ของไซต์ของคุณในกล่อง คำอธิบาย คำอธิบายจะมีหรือไม่ก็ได้

  คำอธิบายจะปรากฏที่ด้านบนของเว็บเพจและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจวัตถุประสงค์ของไซต์ของคุณ

 6. ในส่วน ที่อยู่เว็บไซต์ ให้พิมพ์ URL สำหรับไซต์ของคุณ โดยส่วนแรกจะถูกจัดเตรียมไว้ให้คุณแล้ว

  เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนไซต์ อย่าใส่อักขระพิเศษใดๆ ต่อไปนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บ

  อักขระพิเศษที่ต้องหลีกเลี่ยง

  อักขระพิเศษที่ต้องหลีกเลี่ยง

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. ในส่วน การเลือกแม่แบบ ให้คลิกแท็บที่คุณต้องการ แล้วเลือกแม่แบบไซต์ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลตไซต์ ดูบทความเริ่มต้นเทมเพลตไซต์

 8. คลิก สร้าง

  เพจ 'ตั้งค่ากลุ่มสำหรับไซต์นี้' จะปรากฏซึ่งคุณสามารถตั้งค่ากลุ่มสำหรับไซต์ได้

 9. ในเพจ 'ตั้งค่ากลุ่มสำหรับไซต์นี้' ให้ยอมรับชื่อที่สร้างโดยอัตโนมัติสำหรับกลุ่ม SharePoint ใหม่ หรือพิมพ์ชื่อใหม่ จากนั้นเพิ่มบุคคลหรือกลุ่มที่คุณต้องการ คลิกไอคอนเครื่องหมายถูกเพื่อตรวจสอบชื่อที่คุณพิมพ์ หรือคลิกไอคอนสมุดรายชื่อเพื่อเรียกดูผ่านทางไดเรกทอรีสำหรับชื่อเพิ่มเติม

 10. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

วิธีอื่นๆ ในการสร้างไซต์

มีวิธีอื่น ๆ ในการสร้างไซต์ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบหรือนักพัฒนา หรือ ถ้าคุณมีโปรแกรมดีไซน์เว็บที่เข้ากันได้กับOffice SharePoint Server 2007

 • สร้างไซต์ในการดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint    ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถสร้างไซต์คอลเลกชัน โดยใช้การดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีใช้จัดการส่วนกลางและTechCenter เซิร์ฟเวอร์ SharePoint

 • สร้างไซต์ โดยใช้การดำเนินการบรรทัดคำสั่ง    ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ คุณสามารถสร้างไซต์ โดยใช้คำสั่งescreatesitและพารามิเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีใช้จัดการส่วนกลางและTechCenter เซิร์ฟเวอร์ SharePoint

 • การสร้างไซต์ด้วยการเขียนโปรแกรม    ถ้าคุณเป็นนักพัฒนา คุณสามารถสร้าง และกำหนดไซต์เองด้วยการเขียนโปรแกรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บไซต์นักพัฒนา 2007 เซิร์ฟเวอร์ SharePoint

 • สร้างไซต์ ด้วยโปรแกรมดีไซน์เว็บเข้ากันได้    ถ้าคุณมีโปรแกรมดีไซน์เว็บที่เข้ากันได้กับOffice SharePoint Server 2007 เช่นMicrosoft Office SharePoint Designer 2007 คุณสามารถสร้าง และกำหนดไซต์โดยใช้โปรแกรมนั้นเอง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×