การสร้างไซต์ใน SharePoint Designer 2007

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการใช้ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ สร้าง เพื่อสร้างไซต์ Microsoft SharePoint และยังให้แนวทางในการเลือกแม่แบบไซต์อีกด้วย

เมื่อต้องการสร้างไซต์ SharePoint คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสม ถ้าคุณไม่สามารถสร้างไซต์ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ในบทความนี้

ไซต์ SharePoint หรือไซต์ย่อยคืออะไร

ฉันควรเลือกชนิดของเทมเพลต

การสร้างไซต์ SharePoint

ไซต์ SharePoint หรือไซต์ย่อยคืออะไร

เมื่อคุณสร้างไซต์ SharePoint จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเข้าใจว่าไซต์ของคุณอยู่ที่ใดในโครงสร้างลำดับชั้น แนวคิดของ SharePoint สามข้อต่อไปนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทราบ

 • เว็บไซต์ระดับบนสุด    ค่าเริ่มต้น ซึ่งเป็นไซต์ระดับบนสุดจัดโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการเปิดเว็บไซต์ระดับบนสุด ให้คุณใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น http://My_server  โดยไม่ต้องระบุชื่อเพจหรือชื่อไซต์ย่อย ผู้ดูแลระบบจะไปที่ไซต์นี้เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับไซต์คอลเลกชันทั้งหมด

 • ไซต์ย่อย    เว็บไซต์ที่สมบูรณ์ที่เก็บในไดเรกทอรีย่อยที่มีชื่อของเว็บไซต์ระดับบนสุด ไซต์ย่อยแต่ละไซต์สามารถมีสิทธิ์ดูแลระบบ การเขียนแก้ และการเรียกดูที่เป็นอิสระจากเว็บไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อยอื่นๆ ไซต์ย่อยยังสามารถมีไซต์ย่อยของตัวเองได้ เนื่องจากทุกไซต์ภายใต้ไซต์ระดับบนสุดจริงๆ แล้วคือไซต์ย่อย ไซต์ย่อยแต่ละไซต์จึงมักเรียกง่ายๆ ว่าไซต์ เมื่อต้องการเปิดไซต์ย่อย ให้คุณใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์และไซต์ย่อยใดๆ ตัวอย่างเช่น http://My_server/My_site  โดยไม่ต้องระบุชื่อเพจ

 • ไซต์คอลเลกชัน    ชุดของเว็บไซต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทั้งหมดมีเจ้าของเดียวกันและใช้การตั้งค่าดูแลร่วมกัน ในไซต์คอลเลกชันแต่ละไซต์จะมีเว็บไซต์ระดับบนสุดเพียงหนึ่งไซต์ และยังสามารถมีไซต์ย่อยได้มากกว่าหนึ่งไซต์อีกด้วย เว็บเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวอาจมีไซต์คอลเลกชันได้หลายคอลเลกชัน

เมื่อคุณสร้างไซต์ SharePoint โดยทั่วไปคุณสร้างไซต์ย่อยของเว็บไซต์ระดับบนสุดหรือของไซต์ย่อยที่มีอยู่แล้ว โดยผ่านทางเบราว์เซอร์ บนเพจไซต์ SharePoint ใหม่ คุณสามารถสร้างแค่ไซต์ย่อยของไซต์ปัจจุบันเท่านั้น ด้วย Office SharePoint Designer 2007 คุณสามารถสร้างไซต์ย่อยของไซต์ใดๆ ที่คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นได้

ผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบไม่สามารถสร้างไซต์ระดับบนสุดได้ เว้นแต่ว่าผู้ดูแลระบบจะเปิดคุณลักษณะการการสร้างไซต์ด้วยตนเองใน Windows SharePoint Services 3.0 เมื่อคุณลักษณะนี้ถูกเปิด ผู้ใช้สามารถสร้างไซต์ระดับบนสุดและไซต์คอลเลกชันใหม่ได้โดยไม่ต้องการสิทธิ์ผู้ดูแลระบบบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ในภาพประกอบต่อไปนี้ My_site เป็นไซต์ย่อยหนึ่งในสองไซต์ของเว็บไซต์ระดับบนสุดที่ชื่อ My_server นอกจากนี้ My_site ยังมีไซต์ย่อยของตัวเองอีกสองไซต์ รวมกันแล้ว My_server และไซต์ย่อยทั้งสี่รวมกันเป็นหนึ่งไซต์คอลเลกชัน

ไซต์คอลเลกชันที่มีไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อย

ด้านบนของหน้า

แม่แบบชนิดใดที่ฉันควรเลือก

บนแท็บ เว็บไซต์ ของกล่องโต้ตอบ สร้าง มีแม่แบบเริ่มต้นของเว็บไซต์สองประเภท ได้แก่ ทั่วไป และ แม่แบบ SharePoint

แม่แบบในทั้งสองประเภทจะสร้างเว็บไซต์ที่สามารถสนับสนุนหน้าที่การใช้งาน ASP.NET และสามารถใช้แม่แบบทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Windows SharePoint Services 3.0 แต่จะมีเพียงแม่แบบในประเภท แม่แบบ SharePoint ที่สามารถสร้างเว็บไซต์ที่รวมเนื้อหา SharePoint ร่วมกัน เช่นรายการและไลบรารีเอกสาร Web Parts และ SharePoint เนื้อหาดังกล่าวสามารถเพิ่มได้ด้วยตนเองลงในเว็บไซต์ที่คุณสร้างด้วยการใช้แม่แบบในประเภท ทั่วไป แต่จะไม่รวมอยู่ในไซต์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

ชนิดแม่แบบที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำ

 • แม่แบบ SharePoint    โดยอาศัยเทคโนโลยี ASP.NET ไซต์ SharePoint ให้การสนับสนุนที่ทรงพลังและยืดหยุ่นเพื่อการโต้ตอบและการทำงานร่วมกัน เว็บไซต์สแตติกแบบดั้งเดิมที่ไม่ได้อาศัย ASP.NET อาจให้งานนำเสนอทางเดียวที่มีประสิทธิภาพ แต่เว็บไซต์ไม่ได้สนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงในแบบที่ Windows SharePoint Services 3.0 และ ASP.NET 2.0 ทำได้

 • ทั่วไป    แม่แบบ 2 แม่แบบในประเภทนี้จะสร้างเว็บไซต์ที่พื้นฐานมาก ซึ่งเหมาะกับการเริ่มต้นเมื่อคุณต้องการสร้างไซต์ตั้งแต่การร่าง เว็บไซต์ที่สร้างจากแม่แบบเหล่านี้สามารถสนับสนุนหน้าที่การใช้งานร่วมกันของ SharePoint แต่จะไม่รวมองค์ประกอบ SharePoint สำหรับทำงานร่วมกันใดๆ มาให้โดยอัตโนมัติ องค์ประกอบเช่นนั้นต้องเพิ่มภายหลังด้วยตนเองในกระบวนการของการกำหนดเอง

  ตัวเลือก ตัวช่วยสร้างการนำเข้าเว็บไซต์ ทำให้คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ใหม่ได้ด้วยการนำเข้าแฟ้มทั้งจากเว็บไซต์ที่มีอยู่หรือจากโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณ  แต่ให้สังเกตว่าตัวช่วยสร้างการนำเข้าเว็บไซต์ไม่สามารถคัดลอกหรือย้ายเนื้อหา SharePoint เช่นรายการหรือไลบรารีได้ ดังนั้นคุณจะไม่สามารถใช้ตัวช่วยสร้างนี้เพื่อนำเข้าไซต์ SharePoint ที่มีอยู่ได้

 • แม่แบบไซต์ของฉัน    ประเภทนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณบันทึกเว็บแพคเกจ (แฟ้ม .fwp) ในโฟลเดอร์แม่แบบเว็บในคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งมีตำแหน่งตามค่าเริ่มต้นในโฟลเดอร์ต่อไปนี้

  • Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003    C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\SharePoint Designer\Webs

  • Windows Vista    C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\SharePoint Designer\Webs

   ตาม ด้วยเทมเพลตไซต์ คุณสามารถใช้แพคเกจเว็บเพื่อสร้างเว็บไซต์จาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง และส่งออกเว็บแพคเกจ ดูที่การส่งออกหรือนำเข้า Web package

ด้านบนของหน้า

สร้างไซต์ SharePoint

เมื่อต้องการสร้างไซต์ SharePoint คุณจะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มไซต์ที่มีสิทธิ์แบบสร้างไซต์ย่อย สิทธิ์นี้ถูกรวมอยู่ตามค่าเริ่มต้นในระดับสิทธิ์แบบควบคุมทั้งหมด ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็น ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก เว็บไซต์

 2. ในกล่อง ระบุตำแหน่งที่ตั้งของเว็บไซต์ใหม่ ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการสร้างไซต์ใหม่รวมทั้งชื่อของไซต์

  แท็บเว็บไซต์ของกล่องโต้ตอบ 'สร้าง'

  ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์http://My_Serเวอร์/My_Siteเป็น URL ของไซต์ SharePoint ของคุณใหม่

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น Office SharePoint Designer 2007 จะแนะนำทั้งตำแหน่งที่ตั้งและชื่อของไซต์ใหม่ตามไซต์ที่เปิดล่าสุด คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือไม่ก็ชื่อ หรือทั้งสองอย่าง

 3. ในบานหน้าต่างซ้ายสุด ให้คลิกประเภทของแม่แบบที่คุณต้องการสร้าง

  ถ้าคุณคลิก แม่แบบ SharePoint รายการของแม่แบบที่มีอยู่จะถูกดึงมาจากเซิร์ฟเวอร์ ณ จุดนี้คุณอาจถูกพร้อมพ์ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์

  หมายเหตุ: รายการของแม่แบบไซต์ SharePoint จะถูกดึงจากเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบัน เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอีกเซิร์ฟเวอร์ คุณอาจเห็นแม่แบบมากขึ้น น้อยลง หรือแม่แบบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับว่าแม่แบบใดที่ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ได้เตรียมไว้ให้

 4. ในบานหน้าต่างกลาง ให้คลิกแม่แบบที่คุณต้องการใช้สร้างไซต์ของคุณ

 5. ถ้าคุณต้องการเพิ่มไซต์ใหม่ลงในไซต์ปัจจุบัน ในฐานะโฟลเดอร์ในไซต์ปัจจุบัน และไม่ใช่เป็นไซต์ที่แยกต่างหาก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มลงในเว็บไซต์ปัจจุบัน กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณมีไซต์เปิดอยู่แล้ว

  หมายเหตุ: เนื่องจากตัวเลือกนี้นำแม่แบบที่เลือกไปใช้กับไซต์ปัจจุบัน คุณสามารถใช้ตัวเลือกเฉพาะเมื่อไม่มีการนำแม่แบบอื่นไปใช้อยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเพิ่มไซต์ใหม่ที่คุณสร้างจากแม่แบบไซต์ทีมลงในไซต์ใหม่ที่คุณสร้างจากแม่แบบที่ว่างเปล่า ในกรณีนี้ วิธีเดียวที่จะนำแม่แบบไปใช้คือการลบไซต์ดังกล่าว จากนั้นสร้างขึ้นใหม่โดยยึดตามแม่แบบอื่น

 6. ถ้าคุณต้องการใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับไว้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ (SSL)

 7. คลิก ตกลง

  ถ้าคุณได้เลือก ตัวช่วยสร้างการนำเข้าเว็บไซต์ ในประเภท ทั่วไป ตัวช่วยสร้างการนำเข้าเว็บไซต์จะเปิดขึ้น กรุณาระลึกเสมอว่าตัวช่วยสร้างการนำเข้าเว็บไซต์จะใช้คุณลักษณะการประกาศ ซึ่งไม่สามารถคัดลอกหรือย้ายเนื้อหาของ SharePoint เช่น รายการหรือไลบรารี ดังนั้นคุณไม่สามารถใช้ตัวช่วยสร้างเพื่อนำเข้าไซต์ SharePoint

  ไซต์ใหม่ถูกสร้างบนเซิร์ฟเวอร์

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างไซต์ย่อยผ่านทางเบราว์เซอร์ได้ เมื่อต้องการสร้างไซต์ย่อยของไซต์ใดๆ ที่คุณกำลังดูในเบราว์เซอร์อย่างรวดเร็ว ให้คลิก สร้าง บนเมนู การกระทำในไซต์ แล้วภายใต้ เว็บเพจ ให้คลิก ไซต์และพื้นที่ทำงาน เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนเพจไซต์ SharePoint ใหม่ แล้วคลิก สร้าง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×