การสร้างไซต์โครงการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไซต์โครงการสามารถใช้เพื่อเก็บงานและมอบหมายงานให้กับบุคคลในองค์กรของคุณ จัดเก็บและจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และติดตามเหตุการณ์ของทีมโครงการบนปฏิทินทั่วไปได้

เมื่อต้องการสร้างไซต์โครงการใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. บน เปิดใช้ด่วน ให้คลิก เนื้อหาของไซต์

 2. ภายใต้ ไซต์ย่อย ให้คลิก ไซต์ย่อยใหม่

 3. ภายใต้ ชื่อเรื่องและคำอธิบาย ให้ใส่ ชื่อเรื่อง ของไซต์โครงการใหม่ที่สอดคล้องกับชื่อของโครงการ และใส่ คำอธิบาย โดยย่อของไซต์

 4. ภายใต้ ที่อยู่เว็บไซต์ ให้ระบุส่วนของ URL ที่จะใช้เพื่อเข้าถึงไซต์โครงการของคุณ

 5. ภายใต้ การเลือกเทมเพลต ให้เลือก ไซต์โครงการ

 6. ภายใต้ สิทธิ์ ให้เลือกว่าคุณต้องการให้ไซต์ใหม่ใช้สิทธิ์เดียวกันกับไซต์แม่ หรือใช้สิทธิ์เฉพาะของตัวเอง

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณทำการตัดสินใจในประเด็นนี้ ให้คิดถึงผู้ที่สามารถเข้าถึงไซต์แม่ได้ และคุณต้องการให้บุคคลเหล่านั้นสามารถดูและ/หรือทำการเปลี่ยนแปลงกับไซต์โครงการของคุณหรือไม่ คุณอาจพบว่าการใช้สิทธิ์เฉพาะสำหรับไซต์โครงการของคุณอาจจะเหมาะสมกว่า ถ้าข้อมูลโครงการของคุณจำเป็นต้องมีความปลอดภัยที่เหนียวแน่น

 7. ภายใต้ การนำทาง ให้เลือกว่าคุณต้องการให้ลิงก์ไปยังไซต์โครงการมีอยู่บน เปิดใช้ด่วน และ/หรือแถบลิงก์บนสุดของไซต์แม่หรือไม่

 8. ภายใต้ การสืบทอดการนำทาง ให้เลือกว่าคุณต้องการใช้แถบลิงก์บนสุดจากไซต์แม่กับไซต์โครงการของคุณหรือไม่

 9. คลิก สร้าง เพื่อสร้างไซต์โครงการใหม่ของคุณ

จากนั้นไซต์โครงการของคุณจะถูกสร้างขึ้นและคุณสามารถเริ่มการใช้งานได้

ถ้าคุณเลือกที่จะใช้สิทธิ์เฉพาะสำหรับไซต์โครงการในขั้นตอนที่ 6 คุณจะถูกนำไปยังหน้าที่คุณสามารถตั้งค่าผู้ที่สามารถเข้าถึงไซต์ของคุณ และสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นสามารถทำได้ในขณะอยู่ที่ไซต์ของคุณได้ในทันที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้ ให้ดูที่ การตั้งค่าผู้ที่สามารถดูและเปลี่ยนแปลงไซต์โครงการใหม่ของคุณได้

ถ้าคุณเลือกที่จะสืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่ของไซต์โครงการของคุณ ดังนั้นทุกคนที่สามารถเข้าถึงไซต์แม่ก็จะสามารถเข้าถึงไซต์โครงการของคุณได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น บุคคลที่ได้รับการตั้งค่าให้เป็นผู้เยี่ยมชมบนไซต์แม่ ก็จะได้รับการตั้งค่าให้เป็นผู้เยี่ยมชมบนไซต์โครงการของคุณด้วยเช่นกัน

ขณะนี้ไซต์โครงการของคุณถูกสร้างขึ้นมาแล้ว ขั้นตอนถัดไปของคุณอาจเป็น การเพิ่มงานลงในโครงการของคุณ หรือ การเพิ่มบุคคลลงในทีมโครงการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×