การสร้างไซต์และไซต์ย่อย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การสร้างไซต์จากการดูแลจากศูนย์กลาง คุณสร้างไซต์คอลเลกชันก่อน สร้างไซต์ย่อยภายในไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อย และไม่สามารถสร้างขึ้นได้ภายในการดูแลจากศูนย์กลาง

เว็บไซต์บนแอปพลิเคชันบนเว็บของ SharePoint ถูกจัดประเภทลงในไซต์คอลเลกชัน ไซต์คอลเลกชันแต่ละมีเว็บไซต์ระดับบนสุด เว็บไซต์ระดับบนสุดนี้สามารถมีไซต์ย่อยหลาย และไซต์ย่อยแต่ละสามารถมีไซต์ย่อยหลาย สำหรับอีกหลายระดับตามที่จำเป็น เมื่อคุณสร้างไซต์คอลเลกชัน ไซต์ระดับบนสุดจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ไซต์คอลเลกชันแต่ละรายการได้เฉพาะไซต์ระดับบนสุดเดียว

ลำดับชั้นของไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อยให้ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้มีไซต์ทำงานหลักสำหรับทีมหรือหาร plus ทำงานแต่ละไซต์ หรือไซต์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับโครงการ เว็บไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อยอนุญาตการควบคุมฟีเจอร์และการตั้งค่าไซต์ในระดับต่าง ๆ ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถควบคุมฟีเจอร์สำหรับทั้งไซต์และไซต์ย่อยใด ๆ อยู่ข้างใต้และการตั้งค่า ตัวอย่างเช่น นอกเหนือจากงานการดูแลมาตรฐานสำหรับไซต์ ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถ:

 • เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนผู้ดูแลไซต์

 • จัดการไซต์อื่น ๆ ในลำดับชั้นของไซต์คอลเลกชัน

 • ดูการใช้งานสถิติและการจัดเก็บเนื้อที่จัดสรร

 • จัดการไซต์คอลเลกชันถังรีไซเคิล

 • จัดการแกลเลอรี Web Part เทมเพลต และเวิร์กโฟลว์

 • จัดการลักษณะการทำงานที่มีอยู่ในไซต์คอลเลกชัน

 • กำหนดการตั้งค่า เช่นการตั้งค่าภูมิภาค สำหรับเว็บไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อยทั้งหมด

ผู้ดูแลระบบของไซต์ย่อยสามารถควบคุมฟีเจอร์สำหรับไซต์ย่อยเท่านั้นและตั้งค่า และผู้ดูแลระบบของไซต์ย่อยถัดไปที่ด้านล่างสามารถควบคุมการตั้งค่าและลักษณะการทำงานสำหรับไซต์ย่อยเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบของไซต์ย่อยสามารถ:

 • เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้ใช้ ถ้ามีการตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะ

 • ดูข้อมูลการวิเคราะห์การใช้งาน

 • เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาค

 • จัดการหน้าต้นแบบ ชนิดเนื้อหาของไซต์ และแกลเลอรีคอลัมน์ของไซต์

 • จัดการการสนทนาและการแจ้งเตือน

 • เปลี่ยนองค์กรชื่อ และคำอธิบาย ธีม และโฮมเพจของไซต์

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณสามารถทำให้ผู้ใช้สร้างไซต์ระดับบนสุดของตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการสร้างไซต์ด้วยตนเองการกำหนดค่า

สร้างไซต์คอลเลกชัน

 1. บนแถบนำทางด้านบน คลิกจัดการแอปพลิเคชัน

 2. บนหน้าจัดการแอปพลิเคชัน ในส่วนจัดการไซต์ SharePoint คลิกสร้างไซต์คอลเลกชัน

 3. บนหน้าสร้างไซต์คอลเลกชัน ในส่วนของแอปพลิเคชันบนเว็บ ถ้าไม่ได้เลือกแอปพลิเคชันบนเว็บที่คุณต้องการสร้างไซต์คอลเลกชัน คลิกเปลี่ยน Web Application บนเมนูแอปพลิเคชันบนเว็บ

  • บนหน้าเลือกแอปพลิเคชันบนเว็บ คลิกแอปพลิเคชันบนเว็บที่คุณต้องการสร้างไซต์คอลเลกชัน

 4. ในส่วนชื่อและคำอธิบาย พิมพ์ชื่อเรื่องและคำอธิบายสำหรับไซต์คอลเลกชัน

 5. ในส่วนที่อยู่เว็บไซต์ ภายใต้URL เลือกเส้นทางการใช้สำหรับ URL ของคุณ (เช่นเส้นทางการรวมเช่น/sites/หรือไดเรกทอรีราก/)

  ถ้าคุณเลือกตัวแทนรวมเส้นทาง เช่น/ไซต์ / คุณยังต้องพิมพ์ชื่อไซต์ที่จะใช้ใน URL ของไซต์ของคุณ

  หมายเหตุ: เส้นทางพร้อมใช้งานตัวเลือกURL ที่ถูกนำมาจากรายการของเส้นทางที่มีการจัดการที่ได้ถูกกำหนดเป็นรวมอักขระตัวแทน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางที่จัดการ ดูที่การกำหนดเส้นทางที่มีจัดการ

 6. ในส่วนเลือกเทมเพลต ในรายการเลือกเทมเพลต คลิกเทมเพลตสำหรับไซต์ระดับบนสุด

  เมื่อคุณเลือกเทมเพลต คำอธิบายสำหรับเทมเพลปรากฏในส่วนเลือกเทมเพลต

 7. ในส่วนผู้ดูแลคอลเลกชันไซต์หลัก ใส่ชื่อผู้ใช้ (ในแบบฟอร์มโดเมน\) สำหรับผู้ใช้ที่จะดูแลไซต์คอลเลกชัน

 8. ถ้าคุณต้องการระบุผู้ใช้ในฐานะเจ้าของรองของระดับบนสุดบนเว็บไซต์ใหม่ (แนะนำ), ในส่วนผู้ดูแลคอลเลกชันไซต์รอง ใส่ชื่อผู้ใช้สำหรับผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสำรอง

 9. ถ้าคุณกำลังใช้โควตาการจำกัดการใช้ทรัพยากรสำหรับไซต์คอลเลกชัน ในส่วนเทมเพลโควตา คลิกเทมเพลตในรายการเลือกเทมเพลตโควตา

 10. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×