การสร้างไซต์และไซต์ย่อย

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการสร้างไซต์จาก Central Administration คุณจะต้องสร้างไซต์คอลเลกชันก่อน ไซต์ย่อยจะถูกสร้างภายในไซต์และไซต์ย่อยระดับสูงสุด และไม่สามารถสร้างภายใน Central Administration

เว็บไซต์บนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บของ SharePoint ถูกจัดระเบียบไว้ในไซต์คอลเลกชัน โดยแต่ละไซต์คอลเลกชันมีเว็บไซต์ระดับบนสุด เว็บไซต์ระดับบนสุดนี้สามารถมีไซต์ย่อยได้หลายไซต์ และแต่ละไซต์ย่อยก็สามารถมีไซต์ย่อยได้หลายไซต์ โดยแบ่งเป็นหลายระดับได้มากเท่าที่ต้องการ เมื่อคุณสร้างไซต์คอลเลกชัน ไซต์ระดับบนสุดจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่ละไซต์คอลเลกชันสามารถมีไซต์ระดับบนสุดได้เพียงไซต์เดียวเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น ลำดับชั้นของไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อยจะทำให้ผู้ใช้มีไซต์ทำงานหลักสำหรับทีมหรือแผนก และไซต์ทำงานแต่ละไซต์หรือไซต์ที่ใช้งานร่วมกันสำหรับโครงการ เว็บไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อยอนุญาตให้มีการควบคุมระดับต่างๆ สำหรับคุณลักษณะและการตั้งค่าสำหรับไซต์ ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถควบคุมการตั้งค่าและคุณลักษณะสำหรับเว็บไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อยใดๆ ที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์ระดับบนสุด ตัวอย่างเช่น นอกเหนือจากงานมาตรฐานด้านการดูแลสำหรับไซต์ใดๆ ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันจะสามารถ:

 • เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

 • จัดการไซต์อื่นๆ ในลำดับชั้นของไซต์คอลเลกชัน

 • แสดงสถิติการใช้งานและการจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูล

 • จัดการถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน

 • จัดการแกลเลอรี Web Part, แม่แบบ และเวิร์กโฟลว์

 • จัดการคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานในไซต์คอลเลกชัน

 • กำหนดการตั้งค่า เช่น การตั้งค่าภูมิภาค สำหรับเว็บไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อยทั้งหมด

ผู้ดูแลไซต์ย่อยสามารถควบคุมการตั้งค่าและคุณลักษณะสำหรับไซต์ย่อยดังกล่าวเท่านั้น และผู้ดูแลของไซต์ย่อยถัดไปจะสามารถควบคุมการตั้งค่าและคุณลักษณะสำหรับไซต์ย่อยดังกล่าวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลไซต์ย่อยจะสามารถ:

 • เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของผู้ใช้ ถ้ามีการตั้งสิทธิ์ที่ไม่ซ้ำกัน

 • แสดงข้อมูลการวิเคราะห์การใช้งาน

 • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภูมิภาค

 • จัดการหน้าต้นแบบ ชนิดเนื้อหาของไซต์ และแกลเลอรีคอลัมน์ของไซต์

 • จัดการการอภิปรายทางเว็บและการแจ้งเตือน

 • เปลี่ยนแปลงชื่อไซต์และคำอธิบาย ชุดรูปแบบ และการจัดระเบียบหน้าแรก

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างไซต์ระดับบนสุดของตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การกำหนดค่าการสร้างไซต์ด้วยตนเอง

การสร้างไซต์คอลเลกชัน

 1. บนแถบนำทางด้านบนสุด ให้คลิก การจัดการโปรแกรมประยุกต์

 2. บนเพจการจัดการโปรแกรมประยุกต์ ในส่วน การจัดการไซต์ SharePoint ให้คลิก สร้างไซต์คอลเลกชัน

 3. บนเพจสร้างไซต์คอลเลกชัน ในส่วน โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ถ้าโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่คุณต้องการสร้างไซต์คอลเลกชันไม่ได้ถูกเลือกไว้ ให้คลิก เปลี่ยนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ บนเมนู โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

  • บนเพจเลือกโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ให้คลิกโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่คุณต้องการสร้างไซต์คอลเลกชัน

 4. ในส่วน ชื่อเรื่องและคำอธิบาย ให้พิมพ์ชื่อเรื่องและคำอธิบายสำหรับไซต์คอลเลกชัน

 5. ในส่วนที่อยู่เว็บไซต์ ภายใต้URL เลือกเส้นทางการใช้สำหรับ URL ของคุณ (เช่นเส้นทางการรวมเช่น/sites/หรือไดเรกทอรีราก/)

  ถ้าคุณเลือกเส้นทางการรวมอักขระตัวแทน เช่น /ไซต์/ คุณจะต้องพิมพ์ชื่อไซต์ที่จะใช้ใน URL ของไซต์ของคุณด้วย

  หมายเหตุ: เส้นทางพร้อมใช้งานตัวเลือกURL ที่ถูกนำมาจากรายการของเส้นทางที่มีการจัดการที่ได้ถูกกำหนดเป็นรวมอักขระตัวแทน

 6. ในส่วน การเลือกแม่แบบ ในรายการ เลือกแม่แบบ ให้คลิกแม่แบบสำหรับไซต์ระดับบนสุด

  เมื่อคุณเลือกแม่แบบ คำอธิบายสำหรับแม่แบบดังกล่าวจะปรากฏในส่วน การเลือกแม่แบบ

 7. ในส่วน ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันหลัก ให้ป้อนชื่อผู้ใช้ (ในรูปแบบ โดเมน\ชื่อผู้ใช้) สำหรับผู้ใช้ที่จะเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

 8. ถ้าคุณต้องการระบุผู้ใช้เป็นเจ้าของอันดับสองของเว็บไซต์ระดับบนสุดไซต์ใหม่ (แนะนำ) ในส่วน ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันอันดับสอง ให้ป้อนชื่อผู้ใช้สำหรับผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันอันดับสอง

 9. ถ้าคุณกำลังใช้โควตาเพื่อจำกัดการใช้ทรัพยากรสำหรับไซต์คอลเลกชัน ในส่วน แม่แบบโควตา ให้คลิกแม่แบบในรายการ เลือกแม่แบบโควตา

 10. ให้คลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×