การสร้างไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

พื้นที่ทำงานการประชุมเป็นเว็บไซต์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลและสิ่งที่จำเป็นทั้งหมดในการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ถ้าสิ่งที่จำเป็นในการประชุม เช่นวาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ และงาน อยู่กระจัดกระจาย ไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมสามารถช่วยให้คุณรวบรวมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไว้ในที่เดียวกันได้

ในบทความนี้

ฉันสามารถใช้ไซต์เวิร์กสเปซการประชุม

ซึ่งสามารถสร้างไซต์เวิร์กสเปซการประชุม

เลือกเทมเพลตเวิร์กสเปซการประชุม

สร้าง หรือเชื่อมโยงไปยังไซต์เวิร์กสเปซการประชุมเมื่อคุณสร้างเหตุการณ์

การสร้างไซต์เวิร์กสเปซการประชุมโดยไม่ต้องการสร้างเหตุการณ์

ฉันสามารถใช้ไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมได้อย่างไร

ไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมทำให้มีสถานที่ที่ผู้เข้าร่วมการประชุมของคุณสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการประชุมได้ ไม่ว่าคุณกำลังจัดการโครงการระยะเวลาหนึ่งปีที่ต้องประชุมเป็นกิจวัตร หรือวางแผนเหตุการณ์เล็กๆ ก็ตาม

พื้นที่ทำงานการประชุม

1. คำอธิบายสำหรับการประชุม

2. แท็บ เพจ

3. เมนูในการกำหนดไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมเอง

4. รายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุม

5. ไลบรารีเอกสาร

นี่คือหลายวิธีที่คุณสามารถใช้ไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม

 • ก่อนการประชุม ให้ประกาศวาระการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม และเอกสารที่คุณวางแผนจะอภิปราย

 • ในระหว่างการประชุม ให้เพิ่มงาน บันทึกการตัดสินใจ และตรวจทานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ภายหลังการประชุม ให้ประกาศบันทึกการประชุม เพิ่มข้อมูลติดตามผลอื่นๆ และติดตามสถานะของงาน

หมายเหตุ: ในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม ผู้เข้าร่วมของคุณไม่สามารถเพิ่มรายการต่างๆ เช่น ข้อความประกาศ ไลบรารีเอกสาร และการอภิปราย ไปยังรายการด้วยการส่งสิ่งเหล่านี้ในอีเมลได้ ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องเพิ่มรายการลงในรายการในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมโดยตรง

ด้านบนของหน้า

ฉันสามารถสร้างไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมได้ที่ใด

คุณสามารถสร้างไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมเมื่อคุณเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทินของคุณใน Windows SharePoint Services 3.0 หรือคุณสามารถสร้างไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมใหม่โดยไม่ต้องสร้างเหตุการณ์ก็ได้

โดยขึ้นกับโปรแกรม คุณอาจสามารถสร้างไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมใหม่จากโปรแกรมประยุกต์อีเมลและปฏิทินที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office Outlook 2007 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ในโปรแกรมประยุกต์อีเมลและปฏิทินนั้น

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการสร้างไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม คุณต้องมีสิทธิ์ในการสร้างไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้สอบถามเจ้าของไซต์หรือผู้ดูแลระบบของคุณ

 • ผู้ดูแลระบบและเจ้าของไซต์มีระดับสิทธิ์ที่จำเป็นในการสร้างไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของไซต์ และคุณต้องการให้สมาชิกไซต์คนอื่นๆ สามารถสร้างไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม คุณสามารถมอบสิทธิ์ในการสร้างไซต์ให้แก่กลุ่มที่สมาชิกในทีมเข้าร่วมอยู่

 • ถ้าคุณตั้งค่าชุดการประชุมที่เป็นกิจวัตรจากโปรแกรมประยุกต์อีเมลและปฏิทินที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services เช่น Office Outlook 2007 คุณไม่สามารถเอาการเชื่อมโยงเฉพาะการประชุมเดียวในชุดออกได้ คุณสามารถเอาการเชื่อมโยงออกได้ทั้งชุดเท่านั้น หลังจากที่คุณเอาการเชื่อมโยงออกแล้ว คุณไม่สามารถเชื่อมโยงไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมนั้นกับการเรียกประชุมใดๆ ได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมโยงการเรียกประชุมแบบเป็นกิจวัตรดั้งเดิมกับไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมอื่นได้

ด้านบนของหน้า

เลือกแม่แบบพื้นที่ทำงานการประชุม

เมื่อคุณสร้างไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม คุณสามารถเลือกแม่แบบได้ แม่แบบจะให้โครงสร้างพื้นฐานและลักษณะที่ปรากฏสำหรับไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมของคุณ

แม่แบบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น คุณสามารถเพิ่มหรือลบรายการ และเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของไซต์หลังจากคุณสร้างไซต์ได้ คุณสามารถเลือกใช้แม่แบบต่อไปนี้

 • พื้นที่ทำงานการประชุมพื้นฐาน    แม่แบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อวางแผน จัดระเบียบ และติดตามการประชุมของคุณ แม่แบบนี้ยังประกอบด้วย วัตถุประสงค์ผู้เข้าร่วมประชุมวาระการประชุม และ ไลบรารีเอกสาร

 • พื้นที่ทำงานการประชุมเปล่า    แม่แบบนี้จะสร้างไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมเปล่าเพื่อให้คุณกำหนดเองตามความต้องการของคุณ

 • พื้นที่ทำงานการประชุมหาข้อยุติ    แม่แบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจทานเอกสารและบันทึกการตัดสินใจใดๆ ที่ได้ข้อยุติในการประชุม แม่แบบประกอบด้วย วัตถุประสงค์ผู้เข้าร่วมประชุมวาระการประชุมไลบรารีเอกสารงาน และ การตัดสินใจ

 • พื้นที่การประชุมกลุ่มเพื่อสังสรรค์    แม่แบบนี้ช่วยให้คุณวางแผนเกี่ยวกับงานสังคม เช่น การจัดปิกนิกในบริษัท หรืองานเลี้ยงสโมสร คุณอาจทำให้งานดูเป็นพิธีรีตอง หรือดูสนุกสนานและสดใส แม่แบบนี้ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมทิศทางรูป/โลโก้สิ่งที่จะนำมาการอภิปราย และ รูปถ่าย (ไลบรารีรูปภาพ)

 • พื้นที่ทำงานการประชุมหลายเพจ    แม่แบบนี้ให้พื้นฐานในการวางแผน จัดระเบียบ และติดตามการประชุมของคุณด้วยเพจหลายเพจ แม่แบบประกอบด้วย วัตถุประสงค์ผู้เข้าร่วมประชุม และ วาระการประชุม นอกจากนี้ แม่แบบยังมีเพจเปล่าสองเพจสำหรับให้คุณกำหนดเองได้ตามความต้องการของคุณ

เคล็ดลับ: ถึงแม้ว่าแม่แบบจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ดีแล้ว แต่คุณก็สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมด้วยการกำหนดแม่แบบเองได้

ด้านบนของหน้า

สร้างหรือเชื่อมโยงไปยังไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมเมื่อคุณสร้างเหตุการณ์

กระบวนงานนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมเมื่อคุณเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทิน

 1. ถ้ายังไม่ได้เปิดปฏิทิน ให้คลิกชื่อปฏิทินบน 'เปิดใช้ด่วน'

  ถ้าชื่อปฏิทินของคุณไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อของปฏิทิน

 2. ในการสร้าง เมนู เมนู สร้าง คลิกรายการใหม่

 3. ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ เช่น สถานที่ และวันที่ที่เริ่มต้นและสิ้นสุด

  เมื่อต้องการใช้ไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมสำหรับเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตร เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันของแต่ละสัปดาห์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดให้เป็นเหตุการณ์ที่ซ้ำกัน ถัดจาก กิจวัตร แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 4. ที่ด้านล่างของเพจ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้พื้นที่ทำงานการประชุมเพื่อจัดระเบียบผู้เข้าร่วมประชุม วาระการประชุม เอกสาร บันทึกการประชุม และรายละเอียดอื่นๆ สำหรับเหตุการณ์นี้

 5. คลิก ตกลง

 6. ในส่วน สร้างหรือเชื่อมโยง ของเพจ พื้นที่ทำงานการประชุมใหม่หรือที่มีอยู่แล้ว ที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณยังไม่มีไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม

   1. คลิก สร้างพื้นที่ทำงานการประชุมใหม่ และป้อนข้อมูลที่คุณต้องการ รวมถึงชื่อเรื่องและส่วนสุดท้ายของที่อยู่เว็บสำหรับไซต์

   2. คลิก ตกลง แล้วบนเพจ การเลือกแม่แบบ ที่ปรากฏ ให้เลือกแม่แบบที่คุณต้องการ

  • ถ้าคุณมีไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมที่คุณต้องการเชื่อมโยงแล้ว ให้คลิก เชื่อมโยงไปยังพื้นที่ทำงานการประชุมที่มีอยู่แล้ว แล้วเลือกไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมในรายการแบบหล่นลง

 7. คลิก ตกลง

เคล็ดลับ: คุณสามารถกำหนดไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมเองถ้าคุณต้องการ หรือคุณสามารถเริ่มเพิ่มข้อมูลการประชุมลงในรายการ เช่น รายการ วาระการประชุม ได้

ด้านบนของหน้า

สร้างไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมโดยไม่สร้างเหตุการณ์

 1. ไปที่เว็บไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม

  1. คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิก สร้าง บนหน้า เนื้อหาไซต์ทั้งหมด

   เคล็ดลับ: ปกติแล้ว คุณสามารถใช้เมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แทนที่จะทำตามขั้นตอนนี้ได้

 2. ในรายการ เว็บเพจ ให้คลิก ไซต์และพื้นที่ทำงาน

 3. ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมที่คุณต้องการสร้าง เช่น ชื่อเรื่องและส่วนสุดท้ายของที่อยู่เว็บไซต์

 4. ในส่วน การเลือกแม่แบบ ภายใต้ เลือกแม่แบบ ให้คลิกแท็บ การประชุม

 5. เลือกแม่แบบพื้นที่ทำงานการประชุมที่คุณต้องการใช้

 6. คลิก สร้าง

เคล็ดลับ: คุณสามารถกำหนดไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมเองถ้าคุณต้องการ หรือคุณสามารถเริ่มเพิ่มข้อมูลการประชุมลงในรายการ เช่น รายการ วาระการประชุม ได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×