การสร้างไซต์ชุดรูปแบบ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในฐานะผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถสร้างไซต์ชุดรูปแบบเป้าหมายและจัดไซต์ชุดรูปแบบเหล่านั้นเป็นลำดับชั้นของไซต์ชุดรูปแบบได้ ในลำดับชั้นของไซต์ชุดรูปแบบ ไซต์ต้นฉบับและไซต์ชุดรูปแบบจะอยู่ระดับต่ำจากไซต์รากชุดรูปแบบอยู่หนึ่งระดับ เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกคัดลอกจากไซต์ชุดรูปแบบต้นฉบับไปยังไซต์ชุดรูปแบบเป้าหมายจะอยู่ในไลบรารีเพจของไซต์ชุดรูปแบบต้นฉบับ

คุณต้องการทำอะไร

เรียนรู้เกี่ยวกับไซต์ชุดรูปแบบ

ใช้ป้ายชื่อในการสร้างไซต์ต้นฉบับและเป้าหมาย

การสร้างไซต์ชุดรูปแบบต้นฉบับ

การสร้างไซต์ชุดรูปแบบเป้าหมาย

สร้างลำดับชั้นของไซต์ชุดรูปแบบ

เพิ่มไซต์ชุดรูปแบบใหม่เข้าในลำดับชั้นของไซต์ที่มีอยู่

เลือกเค้าโครงหน้าสำหรับไซต์ชุดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง

เรียนรู้เกี่ยวกับไซต์ชุดรูปแบบ

ในฐานะผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถสร้างไซต์ชุดรูปแบบเป้าหมายและจัดไซต์ชุดรูปแบบเหล่านั้นเป็นลำดับชั้นของไซต์ชุดรูปแบบได้ ในลำดับชั้นของไซต์ชุดรูปแบบ ไซต์ต้นฉบับและไซต์ชุดรูปแบบจะอยู่ระดับต่ำจากไซต์รากชุดรูปแบบอยู่หนึ่งระดับ เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกคัดลอกจากไซต์ชุดรูปแบบต้นฉบับไปยังไซต์ชุดรูปแบบเป้าหมายจะอยู่ในไลบรารีเพจของไซต์ชุดรูปแบบต้นฉบับ

เมื่อคุณระบุชื่อและที่ตั้งของไซต์ชุดรูปแบบหน้าแรกบนเพจ การตั้งค่าชุดรูปแบบ คุณได้สร้างไซต์รากชุดรูปแบบขึ้น ไซต์รากชุดรูปแบบคือ URL อันหนึ่งที่จะเปลี่ยนเส้นทางผู้เยี่ยมชมไซต์ไปยังไซต์ชุดรูปแบบที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ของพวกเขา

หมายเหตุ: คุณระบุ URL ของไซต์ชุดรูปแบบหน้าการตั้งค่า ซึ่งต้องกำหนดค่าก่อนที่คุณสามารถดำเนินการขั้นตอนในหัวข้อนี้ ในรากชุดรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

ใช้ป้ายชื่อเพื่อสร้างไซต์ต้นฉบับและไซต์เป้าหมาย

คุณสร้างไซต์ชุดรูปแบบต้นฉบับและไซต์ชุดรูปแบบเป้าหมายได้โดยการสร้างป้ายชื่อบนเพจ ป้ายชุดรูปแบบ ต่อจากนั้น ป้ายชื่อก็จะสร้างไซต์

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการไซต์ที่มีภาษาแตกต่างกันสี่ภาษา คุณต้องสร้างป้ายชื่อสี่ป้าย แต่ละป้ายสำหรับแต่ละภาษา

คุณกำหนดป้ายชื่อหนึ่งเป็นป้ายชื่อต้นฉบับ ซึ่งคุณลักษณะชุดรูปแบบจะนำไปใช้ในการสร้างไซต์ชุดรูปแบบต้นฉบับของคุณ ไซต์ต้นฉบับควรเป็นไซต์สำหรับให้เนื้อหาซึ่งคุณต้องการให้ปรากฏอยู่ในไซต์ชุดรูปแบบเป้าหมายเข้าในระบบ สำหรับไซต์หลายภาษา คุณอาจต้องใช้ภาษาหลักขององค์กรของคุณเป็นป้ายชื่อต้นฉบับ

หมายเหตุ:  โดยสามารถมีป้ายชื่อต้นฉบับได้เพียงป้ายเดียวเท่านั้น และหลังจากที่คุณระบุป้ายชื่อต้นฉบับแล้ว คุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นป้ายอื่นได้โดยไม่ลบป้ายชื่อต้นฉบับนี้และโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างต้นฉบับและเป้าหมายที่มีอยู่ทั้งหมด

ป้ายชื่อที่เหลือคือป้ายชื่อเป้าหมาย ซึ่งคุณลักษณะชุดรูปแบบจะสร้างเป็นไซต์เป้าหมาย

หลังจากที่คุณสร้างไซต์ต้นฉบับและไซต์เป้าหมายเริ่มต้นของคุณแล้ว ให้ใช้คำสั่ง สร้างลำดับชั้น เพื่อสร้างลำดับชั้นไซต์ชุดรูปแบบ หลังจากที่คุณสร้างลำดับชั้นชุดรูปแบบเริ่มต้นแล้ว คุณสามารถเพิ่มไซต์ชุดรูปแบบเป้าหมายใหม่เมื่อใดก็ได้ โดยการใช้คำสั่ง สร้างลำดับชั้น

ถ้าไซต์ชุดรูปแบบต้นฉบับมีเนื้อหาในไลบรารีเพจ หรือมีไซต์อยู่ข้างใต้ในลำดับของชั้นไซต์ เพจและไซต์เหล่านั้นจะถูกสร้างขึ้นบนไซต์ชุดรูปแบบเป้าหมายใหม่ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

สร้างไซต์ชุดรูปแบบต้นฉบับ

 1. คลิก การกระทำในไซต์ แล้วคลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนเพจ การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ป้ายชุดรูปแบบ

 3. บนเพจ ป้ายชุดรูปแบบ ให้คลิก สร้างป้ายชื่อ

 4. ในส่วน ป้ายชุดรูปแบบและคำอธิบาย ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการในกล่อง ชื่อป้ายชุดรูปแบบ

ชื่อที่คุณใช้จะเป็นสตริงที่ถูกใช้ใน URL ถ้าคุณกำลังทำงานกับหลายภาษา เป็นความคิดที่ดีที่จะระบุภาษานั้นในชื่อป้ายชุดรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ใช้ EN สำหรับภาษาอังกฤษ FR สำหรับภาษาฝรั่งเศส และ DE สำหรับภาษาเยอรมัน

 1. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจวัตถุประสงค์ของป้ายชุดรูปแบบ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ “ภาษาอังกฤษ”

 2. ในส่วน ชื่อที่แสดง ให้พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อที่แสดง ชื่อที่ใช้แสดงมักจะเป็นป้ายชุดรูปแบบที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่นหรือให้เข้าใจได้ง่าย

คุณจะใช้ชื่อที่แสดงนี้อีกเมื่อคุณทำงานกับลำดับชั้นของไซต์ ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะทำให้ชื่อนั้นเข้าใจได้และง่ายต่อการจดจำ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ “ภาษาอังกฤษ” ที่นี่เช่นเดียวกัน

 1. ในส่วน ตำแหน่งกระทำการ ให้เลือกตำแหน่งกระทำการสำหรับชุดรูปแบบ ตำแหน่งกระทำการจะกำหนดการจัดรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น วันที่ เวลา และสกุลเงิน และวิธีที่ผู้ใช้จะถูกเปลี่ยนเส้นทางจากไซต์รากตามการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ของพวกเขา

 2. ถ้าคุณได้ติดตั้งแพคภาษาไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถคลิกที่กล่อง ภาษา เพื่อเลือกภาษาได้ สิ่งนี้จะกำหนดว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไซต์ (ไม่ใช่เนื้อหา) ของป้ายชุดรูปแบบจะถูกเตรียมใช้งานในภาษาใด

 3. ในส่วน การสร้างลำดับชั้น ให้เลือกส่วนของลำดับชั้นต้นฉบับที่คุณต้องการคัดลอก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างลำดับชั้นของไซต์การประกาศและเพจทั้งหมด ให้คลิก ไซต์การประกาศและเพจทั้งหมด

  • เมื่อต้องการสร้างลำดับชั้นเฉพาะของไซต์การประกาศเท่านั้น ให้คลิก ไซต์การประกาศเท่านั้น

  • เมื่อต้องการสร้างลำดับชั้นที่ราก ให้คลิก เฉพาะไซต์รากเท่านั้น (จะสร้างเพียงไซต์ชุดรูปแบบระดับบนสุดเท่านั้น ไม่มีไซต์ย่อยหรือเพจ)

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งชุดรูปแบบนี้เป็นชุดรูปแบบต้นฉบับ

 5. ในกล่อง เลือกแม่แบบไซต์การประกาศที่คุณต้องการใช้ เลือกแม่แบบที่จะใช้เพื่อสร้างไซต์นี้ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

สร้างไซต์ชุดรูปแบบเป้าหมาย

 • เมื่อต้องการเพิ่มไซต์เป้าหมาย เพียงแค่ทำขั้นตอนที่ 1-8 ข้างต้นซ้ำสำหรับไซต์ชุดรูปแบบเป้าหมายแต่ละชุดที่คุณคาดว่าคุณจะต้องการ

ด้านบนของหน้า

สร้างลำดับชั้นของไซต์ชุดรูปแบบ

ขั้นตอนต่อไปคือการเชื่อมความสัมพันธ์ไซต์ต้นฉบับกับไซต์ชุดรูปแบบเข้าด้วยกัน และเชื่อมความสัมพันธ์กับไซต์รากชุดรูปแบบ ซึ่งคุณทำได้โดยการสร้างลำดับชั้นของไซต์ชุดรูปแบบ

 • บนเพจ ป้ายชุดรูปแบบ ให้คลิก สร้างลำดับชั้น

คุณลักษณะชุดรูปแบบจะสร้างลำดับชั้นของไซต์ของคุณเมื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของคุณถึงกำหนดเวลาให้ดำเนินการงานขนาดใหญ่ประเภทนี้ เนื่องจากการสร้างไซต์ชุดรูปแบบเป็นงานที่ใช้ทรัพยากรมาก ค่าเริ่มต้นของเวลาสำหรับการสร้างลำดับชั้นของไซต์จะอยู่ระหว่างเที่ยงคืนถึงตีสาม ในโซนเวลาของเครื่องเซิร์ฟเวอร์คุณ ถ้าคุณต้องมีลำดับชั้นของไซต์พร้อมใช้งานก่อนเวลาดังกล่าว คุณอาจขอให้ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มคลิก เรียกใช้เดี๋ยวนี้ สำหรับงานตัวจับเวลา การสร้างลำดับชั้นชุดรูปแบบ หลังจากที่คุณได้ระบุป้ายชื่อทั้งหมดที่คุณต้องการสร้างแล้ว

เคล็ดลับ: คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคำสั่งสร้างลำดับชั้น ได้ ด้วยการคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง บนหน้าการตั้งค่าไซต์

ตอนนี้คุณได้สร้างชุดรูปแบบต้นฉบับและเป้าหมายแล้ว คุณหรือผู้ใช้ไซต์ของคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางจาก URL ของชุดรูปแบบรากไปยังภาษาที่ตรงกับการกำหนดค่าภาษาปัจจุบันของเบราว์เซอร์ของคุณ คุณหรือเจ้าของไซต์เป้าหมายสามารถเริ่มใช้งานเนื้อหาที่อยู่ในไลบรารีเพจนั้นได้

ด้านบนของหน้า

เพิ่มไซต์ชุดรูปแบบใหม่เข้าในลำดับชั้นของไซต์ที่มีอยู่แล้ว

หลังจากที่คุณได้สร้างลำดับชั้นของไซต์ชุดรูปแบบแล้ว คุณสามารถเพิ่มชุดรูปแบบเป้าหมายใหม่เมื่อใดก็ได้

 • เปิดหน้าป้ายชุดรูปแบบ เพิ่มป้ายชื่อใหม่ แล้ว คลิ กสร้างลำดับชั้นอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

เลือกเค้าโครงเพจสำหรับไซต์ชุดรูปแบบที่ระบุ

คุณอาจต้องการใช้เค้าโครงเพจต่างๆ กันสำหรับป้ายชุดรูปแบบแต่ละป้าย ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการใช้เค้าโครงเพจอื่นถ้าภาษาบางภาษาของคุณอ่านจากซ้ายไปขวา ในขณะที่ภาษาอื่นอ่านจากขวาไปซ้าย คุณสามารถเลือกเค้าโครงเพจสำหรับไซต์ชุดรูปแบบได้โดยการระบุเค้าโครงที่ต้องการใน แกลเลอรีเพจต้นแบบ

 1. ที่ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันของคุณ คลิก การกระทำในไซต์ จากนั้นคลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนเพจ การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก เพจต้นแบบและเค้าโครงเพจ

 3. ชี้ไปที่เค้าโครงเพจที่คุณต้องการให้ไซต์ชุดรูปแบบใช้ แล้วคลิก แก้ไขคุณสมบัติ ใน Ribbon

 4. ในส่วน ชุดรูปแบบ ใต้ ป้ายชุดรูปแบบพร้อมใช้งาน ให้เลือกป้ายชื่อที่คุณต้องการนำเค้าโครงนี้ไปใช้

 5. คลิก เพิ่ม เพื่อย้ายป้ายไปยังกล่อง ป้ายชุดรูปแบบสำหรับเค้าโครง

 6. คลิกตกลง และเช็คอินไฟล์

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงเค้าโครงหน้าจะอยู่ภายใต้กระบวนการกำหนดเวอร์ชันและการอนุมัติมีผลในแกลเลอรีเค้าโครงหน้าและหน้าต้นแบบ ซึ่งหมายความ ว่า สำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผล คุณอาจต้องเช็คอินหน้าต้นแบบ และจะได้รับการอนุมัติ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×