การสร้างโฟลเดอร์ที่แชร์ใน SharePoint Workspace 2010

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ที่แชร์โดยตรง ใน Windows Explorer หรือ ในแถบเปิด ใช้ SharePoint Workspace คุณยังสามารถสร้างโฟลเดอร์ที่แชร์จากในโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้วการซิงโครไนซ์

การสร้างโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใน Windows Explorer

 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการทำข้อมูลให้ตรงกันในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน คลิก การทำข้อมูลโฟลเดอร์ให้ตรงกัน แล้วคลิก เริ่มการทำข้อมูลให้ตรงกัน

 2. คลิก ใช่ ที่พร้อมท์ยืนยัน

  เปิดหน้าต่างใหม่กับบานหน้าต่างการซิงโครไนซ์โฟลเดอร์ คุณสามารถดำเนินการเชิญบุคคลอื่นไปยังโฟลเดอร์ที่แชร์และการตั้งค่าตัวเลือกอื่น ๆ ในบานหน้าต่างงานเกี่ยวกับโฟลเดอร์และไฟล์

การสร้างโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในแถบเปิดใช้งาน

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สร้าง แล้วคลิก โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

 2. ป้อนชื่อสำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน แล้วคลิก ตกลง

  ถ้าคุณวางแผนที่จะทำข้อมูลโฟลเดอร์ที่มีอยู่ให้ตรงกัน คุณอาจยอมรับชื่อเริ่มต้นในขณะนี้ เนื่องจากชื่อโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจะยอมรับชื่อโฟลเดอร์เดิม

 3. เลือกตัวเลือกสำหรับสร้างหรือเลือกโฟลเดอร์ที่จะทำข้อมูลให้ตรงกัน แล้วคลิก ตกลง

 4. ถ้าได้รับพร้อมท์ ให้เลือกตำแหน่งโฟลเดอร์ (สำหรับสร้างโฟลเดอร์ใหม่หรือสำหรับใช้โฟลเดอร์ที่มีอยู่) แล้วคลิก ตกลง

  เปิดหน้าต่างใหม่กับบานหน้าต่างการซิงโครไนซ์โฟลเดอร์ คุณสามารถดำเนินการเชิญบุคคลอื่นไปยังโฟลเดอร์ที่แชร์และการตั้งค่าตัวเลือกอื่น ๆ ในบานหน้าต่างงานเกี่ยวกับโฟลเดอร์และไฟล์

เกี่ยวกับการสร้างโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในโฟลเดอร์ที่กำลังทำข้อมูลให้ตรงกัน

SharePoint Workspace ให้คุณสร้างโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในโฟลเดอร์ที่กำลังทำข้อมูลให้ตรงกัน โดยทั่วไป คุณอาจทำการดำเนินการนี้ถ้าคุณต้องการใช้เนื้อหาของโฟลเดอร์ย่อยเฉพาะในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันกับกลุ่มบุคคลอื่น

SharePoint Workspace จะแสดงข้อความเมื่อคุณเริ่มทำการดำเนินการนี้เพื่อเตือนให้คุณทราบว่า โฟลเดอร์ที่เลือกกำลังอยู่ระหว่างการทำข้อมูลให้ตรงกัน โปรดระลึกไว้เสมอเนื่องจากสมาชิกมีการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน แม้ว่าแฟ้มเหล่านั้นจะถูกเพิ่มหรือปรับปรุงในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่พวกเขาไม่ได้เป็นสมาชิก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×