การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา

การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ใน Outlook 2016 เมื่อคุณค้นหาข้อความโดยใช้ การค้นหาขั้นสูง ในเขตข้อมูลข้อความที่ใช้บ่อย คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: Outlook ไม่สามารถดำเนินการค้นหาให้คุณได้ Outlook ไม่สามารถแสดงมุมมองนี้ หน่วยความจำเต็มหรือขาดทรัพยากรระบบ ปิดหน้าต่างหรือโปรแกรมบางอย่างแล้วลองอีกครั้ง ตอนนี้เรากำลังพยายามแก้ไขปัญหานี้เพื่อเผยแพร่โปรแกรมแก้ไข ในระหว่างนี้ โปรดดูบทความนี้สำหรับวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและข้อมูลเพิ่มเติม

โฟลเดอร์การค้นหาคือโฟลเดอร์เสมือนที่จะให้มุมมองของรายการอีเมลทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาที่ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์การค้นหา จดหมายที่ยังไม่ได้อ่าน ช่วยให้คุณสามารถดูข้อความที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดได้ในโฟลเดอร์เดียว ถึงแม้ว่าข้อความเหล่านั้นจะบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่ต่างกันก็ตาม

หมายเหตุ: 

 • โฟลเดอร์การค้นหาไม่ประกอบด้วยผลลัพธ์การค้นหาจากไฟล์ข้อมูล Outlook หลาย (.pst)

 • โฟลเดอร์การค้นหาสนับสนุนการจับคู่คำนำหน้าในสตริงข้อความที่คุณระบุ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการรวมข้อความทั้งหมดที่มีคำว่า "rain" ในโฟลเดอร์การค้นหา โฟลเดอร์การค้นหาจะรวมข้อความที่มีคำ เช่น "raining" หรือ "rainy" ไว้ด้วย แต่จะไม่รวมคำอย่างเช่น "brain" ไว้

การเพิ่มโฟลเดอร์การค้นหาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. ใน จดหมาย ให้คลิก โฟลเดอร์

 2. ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์การค้นหา

  แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิก Ctrl+Shift+P

 3. จากรายการ เลือกโฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิกโฟลเดอร์การค้นหาที่คุณต้องการเพิ่ม

 4. ถ้าได้รับพร้อมท์ ภายใต้ กำหนดโฟลเดอร์การค้นหาเอง ให้ระบุเกณฑ์การค้นหาที่ต้องการใช้

 5. เมื่อต้องการเลือกกล่องจดหมายอื่นเพื่อทำการค้นหา ภายใต้ กำหนดโฟลเดอร์การค้นหาเอง ให้คลิกลูกศรที่กล่อง ค้นหาจดหมายใน แล้วเลือกกล่องจดหมายจากรายการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนเกณฑ์สำหรับโฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทาง และคลิก กำหนดโฟลเดอร์การค้นหานี้เอง แล้วคลิก เกณฑ์ แล้วจึงเปลี่ยนเกณฑ์ เกณฑ์ของโฟลเดอร์การค้นหาในกลุ่ม การอ่านจดหมาย อย่างเช่น กล่องจดหมายเข้าแบบร่าง หรือ รายการที่ถูกส่ง จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ด้านบนของหน้า

การสร้างโฟลเดอร์การค้นหาแบบกำหนดเอง

 1. ใน จดหมาย ให้คลิก โฟลเดอร์

 2. ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์การค้นหา

  แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิก Ctrl+Shift+P

 3. จากรายการ เลือกโฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์การค้นหาแบบกำหนดเอง

 4. ภายใต้ กำหนดโฟลเดอร์การค้นหาเอง ให้คลิก เลือก

 5. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์การค้นหาแบบกำหนดเองของคุณ

 6. คลิก เกณฑ์ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • แท็บ ข้อความ จะมีเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเนื้อหาข้อความหรือคุณสมบัติ เช่น ผู้ส่ง คำสำคัญ หรือผู้รับ

  • แท็บ ทางเลือกเพิ่มเติม จะมีเกณฑ์สำหรับเงื่อนไขข้อความอื่นๆ เช่น ความสำคัญ ค่าสถานะ สิ่งที่แนบมา หรือการจัดประเภท

  • แท็บ ขั้นสูง ช่วยให้คุณสร้างเกณฑ์โดยละเอียดได้ ภายใต้ กำหนดเกณฑ์เพิ่มเติม ให้คลิก เขตข้อมูล จากนั้นคลิกชนิดของเกณฑ์ที่คุณต้องการ แล้วคลิกเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงจากรายการ จากนั้นในกล่อง เงื่อนไข และกล่อง ค่า ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก เพิ่มในรายการ ให้ทำซ้ำสำหรับแต่ละเกณฑ์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในโฟลเดอร์การค้นหานี้ แล้วคลิก ตกลง

 7. คลิก เรียกดู แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการค้นหา

 8. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่แต่ละกล่อง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×