การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา

การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ใน Outlook 2016 เมื่อคุณค้นหาข้อความ โดยใช้การค้นหาขั้นสูง ในเขตข้อมูลข้อความที่ใช้บ่อย คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: Outlook ไม่สามารถทำการค้นหาของคุณได้ Outlook ไม่สามารถแสดงมุมมองนี้ ออกจากหน่วยความจำหรือทรัพยากรระบบ ปิด windows บางอย่างหรือโปรแกรม แล้วลองอีกครั้ง เรากำลังจะทำงานกับปัญหานี้เพื่อปลดการแก้ไขปัญหา ในระหว่าง โปรดดูบทความนี้สำหรับการแก้ไขปัญหาชั่วคราวและข้อมูลเพิ่มเติม

โฟลเดอร์การค้นหาคือโฟลเดอร์เสมือนที่จะให้มุมมองของรายการอีเมลทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาที่ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์การค้นหา จดหมายที่ยังไม่ได้อ่าน ช่วยให้คุณสามารถดูข้อความที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดได้ในโฟลเดอร์เดียว ถึงแม้ว่าข้อความเหล่านั้นจะบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่ต่างกันก็ตาม

หมายเหตุ: 

 • โฟลเดอร์การค้นหาไม่ประกอบด้วยผลลัพธ์การค้นหาจากไฟล์ข้อมูล Outlook หลาย (.pst)

 • โฟลเดอร์การค้นหาสนับสนุนคำนำหน้าในสตริข้อความที่คุณระบุที่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการรวมข้อความทั้งหมดที่ประกอบด้วยคำว่า "น้ำฝน" ในโฟลเดอร์การค้นหา โฟลเดอร์การค้นหายังรวมถึงข้อความที่ประกอบด้วยคำต่าง ๆ เช่น "raining" หรือ "ฝนจะ" คำต่าง ๆ เช่น "สมอง" จะถูกแยกออก

การเพิ่มโฟลเดอร์การค้นหาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. เลือกเมนูโฟลเดอร์

 2. ในกลุ่มใหม่ เลือกโฟลเดอร์การค้นหาใหม่

  แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิก Ctrl+Shift+P

 3. จากรายการเลือกโฟลเดอร์การค้นหา คลิกโฟลเดอร์การค้นหาที่คุณต้องการเพิ่ม เลื่อนลงในรายการเพื่อสร้างโฟลเดอร์การค้นหาแบบกำหนดเอง

 4. บางอย่างของโฟลเดอร์การค้นหาค่าเริ่มต้นให้คุณสามารถค้นหากำหนดเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกจดหมายที่ มีคำที่เฉพาะเจาะจง ภายใต้โฟลเดอร์การค้นหาที่กำหนดเอง ระบุคำที่ใช้

 5. เมื่อต้องการเลือกกล่องจดหมายแตกต่างกันเมื่อต้องการค้นหา ภายใต้โฟลเดอร์การค้นหาที่กำหนดเอง คลิกรายการแบบหล่นลงสำหรับกล่องจดหมายการค้นหาใน ทางแล้ว เลือกกล่องจดหมายจากรายการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนเกณฑ์สำหรับโฟลเดอร์การค้นหา คลิกขวาที่โฟลเดอร์ในรายการโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์การค้นหานี้ในการกำหนดเอง >เกณฑ์ แล้ว เปลี่ยนเกณฑ์

ด้านบนของหน้า

การสร้างโฟลเดอร์การค้นหาแบบกำหนดเอง

 1. เลือกเมนูโฟลเดอร์

 2. ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์การค้นหา

  แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิก Ctrl+Shift+P

 3. จากรายการ เลือกโฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์การค้นหาแบบกำหนดเอง

 4. ภายใต้ กำหนดโฟลเดอร์การค้นหาเอง ให้คลิก เลือก

 5. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์การค้นหาแบบกำหนดเองของคุณ

 6. คลิก เกณฑ์ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • แท็บ ข้อความ จะมีเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเนื้อหาข้อความหรือคุณสมบัติ เช่น ผู้ส่ง คำสำคัญ หรือผู้รับ

  • แท็บ ทางเลือกเพิ่มเติม จะมีเกณฑ์สำหรับเงื่อนไขข้อความอื่นๆ เช่น ความสำคัญ ค่าสถานะ สิ่งที่แนบมา หรือการจัดประเภท

  • แท็บ ขั้นสูง ช่วยให้คุณสร้างเกณฑ์โดยละเอียดได้ ภายใต้ กำหนดเกณฑ์เพิ่มเติม ให้คลิก เขตข้อมูล จากนั้นคลิกชนิดของเกณฑ์ที่คุณต้องการ แล้วคลิกเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงจากรายการ จากนั้นในกล่อง เงื่อนไข และกล่อง ค่า ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก เพิ่มในรายการ ให้ทำซ้ำสำหรับแต่ละเกณฑ์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในโฟลเดอร์การค้นหานี้ แล้วคลิก ตกลง

 7. คลิก เรียกดู แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการค้นหา

 8. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่แต่ละกล่อง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×