การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โฟลเดอร์การค้นหาคือโฟลเดอร์เสมือนที่จะให้มุมมองของรายการอีเมลทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาที่ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์การค้นหา จดหมายที่ยังไม่ได้อ่าน ช่วยให้คุณสามารถดูข้อความที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดได้ในโฟลเดอร์เดียว ถึงแม้ว่าข้อความเหล่านั้นจะบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่ต่างกันก็ตาม

หมายเหตุ: 

 • โฟลเดอร์การค้นหาไม่ประกอบด้วยผลลัพธ์การค้นหาจากไฟล์ข้อมูล Outlook หลาย (.pst)

 • โฟลเดอร์การค้นหาสนับสนุนการจับคู่คำนำหน้าในสตริงข้อความที่คุณระบุ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการรวมข้อความทั้งหมดที่มีคำว่า "rain" ในโฟลเดอร์การค้นหา โฟลเดอร์การค้นหาจะรวมข้อความที่มีคำ เช่น "raining" หรือ "rainy" ไว้ด้วย แต่จะไม่รวมคำอย่างเช่น "brain" ไว้

การเพิ่มโฟลเดอร์การค้นหาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. ใน จดหมาย ในแท็บ โฟลเดอร์ ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์การค้นหา

แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์การค้นหา คลิก CTRL + SHIFT + P

 1. จากรายการ เลือกโฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิกโฟลเดอร์การค้นหาที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. ถ้าถูกพร้อมท์ ภายใต้ กำหนดโฟลเดอร์การค้นหาเอง ให้ระบุเกณฑ์การค้นหาที่ต้องการใช้

 3. เมื่อต้องการเลือกกล่องจดหมายอื่นเพื่อทำการค้นหา ภายใต้ กำหนดโฟลเดอร์การค้นหาเอง ให้คลิกลูกศรที่กล่อง ค้นหาจดหมายใน แล้วเลือกกล่องจดหมายจากรายการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนเกณฑ์สำหรับโฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทาง และคลิก กำหนดโฟลเดอร์การค้นหานี้เอง แล้วคลิก เกณฑ์ แล้วจึงเปลี่ยนเกณฑ์ เกณฑ์ของโฟลเดอร์การค้นหาในกลุ่ม การอ่านจดหมาย อย่างเช่น กล่องจดหมายเข้าแบบร่าง หรือ รายการที่ถูกส่ง จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ด้านบนของหน้า

การสร้างโฟลเดอร์การค้นหาแบบกำหนดเอง

 1. ใน จดหมาย ในแท็บ โฟลเดอร์ ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์การค้นหา

แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์การค้นหา คลิก CTRL + SHIFT + P

 1. จากรายการ เลือกโฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์การค้นหาเอง

 2. ภายใต้ โฟลเดอร์ค้นหาแบบกำหนดเอง ให้คลิก เลือก

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์การค้นหาแบบกำหนดเองของคุณ

 4. คลิก เกณฑ์ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • แท็บ ข้อความ จะมีเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเนื้อหาข้อความหรือคุณสมบัติ เช่น ผู้ส่ง คำสำคัญ หรือผู้รับ

  • แท็บ ทางเลือกเพิ่มเติม จะมีเกณฑ์สำหรับเงื่อนไขข้อความอื่นๆ เช่น ความสำคัญ ค่าสถานะ สิ่งที่แนบมา หรือการจัดประเภท

  • แท็บ ขั้นสูง ช่วยให้คุณสร้างเกณฑ์โดยละเอียดได้ ภายใต้ กำหนดเกณฑ์เพิ่มเติม ให้คลิก เขตข้อมูล จากนั้นคลิกชนิดของเกณฑ์ที่คุณต้องการ แล้วคลิกเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงจากรายการ จากนั้นในกล่อง เงื่อนไข และกล่อง ค่า ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก เพิ่มในรายการ ทำซ้ำสำหรับแต่ละเกณฑ์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในโฟลเดอร์การค้นหานี้ แล้วคลิก ตกลง

 5. คลิก เรียกดู แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการค้นหา

 6. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่แต่ละกล่อง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×