การสร้างโปรไฟล์อีเมลใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โปรไฟล์อีเมลประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้อีเมล แฟ้มข้อมูล และข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่จัดเก็บอีเมลของคุณ โปรไฟล์ใน Microsoft Outlook จะเหมือนกับคุณสมบัติ (Identity) ใน Outlook Express

 1. ใน Microsoft Windows ให้คลิกปุ่ม เริ่ม (Start) แล้วคลิก แผงควบคุม (Control Panel)

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • Windows Vista    คลิก บัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก จดหมาย

   หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ จดหมาย

  • Microsoft Windows XP    คลิก บัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก จดหมาย

   หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ จดหมาย

 3. ไอคอน จดหมาย จะไม่ปรากฏขึ้น ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง Outlook และเรียกใช้โปรแกรมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย จะเปิดขึ้น

  Mail Setup

 4. คลิกที่ แสดงโปรไฟล์

 5. คลิก เพิ่ม

 6. พิมพ์ชื่อสำหรับโปรไฟล์ แล้วคลิก ตกลง

  New Profile

 7. เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลที่จะใช้ในโปรไฟล์ของคุณโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×