การสร้างและใช้ที่ติดต่อร่วมกันในรูปแบบนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ฟีเจอร์นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ในMicrosoft Office Outlook 2007 ประสิทธิภาพงานของการสร้าง และการแชร์ที่ติดต่อ นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นมุมมองอื่นของติดต่อที่รวบรวมข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงจากติดต่อ และอนุญาตให้คุณสามารถแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นในฟอร์มจำได้ง่ายมาก

การสร้างที่ติดต่อใหม่จะเป็นการสร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับที่ติดต่อนั้น และในทางกลับกัน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณได้ทำในที่ติดต่อจะถูกดำเนินการในนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และในทางกลับกันด้วย

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์มีรูปลักษณ์เหมือนนามบัตรที่เป็นกระดาษและสามารถใช้ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายเช่นกัน

ในบทความนี้

ประโยชน์ของนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

มุมมองที่ติดต่อเป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะที่ปรากฏของนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับ

สร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

บันทึกติดต่อหรือนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ส่งนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น

ออกแบบนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

รวมนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในลายเซ็นอีเมลของคุณ

ข้อดีของนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 • เขตข้อมูลของข้อมูลที่ใช้ร่วมกันช่วยทำให้การสร้างและการบันทึกที่ติดต่อใหม่ทำได้อย่างรวดเร็ว และมีข้อผิดพลาดน้อยลง ถึงแม้ฟอร์มที่ติดต่อจะมีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับที่ติดต่อ นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์จะแสดงข้อมูลที่ติดต่อสำหรับผู้ชมหรือวัตถุประสงค์ใดๆ โดยเฉพาะ

 • มุมมองนามบัตรในที่ติดต่อจะเป็นการเพิ่มองค์ประกอบที่มองเห็นได้ เช่น โลโก้องค์กร รูปถ่าย และสีที่ทำให้สามารถค้นหาและจดจำที่ติดต่อของคุณได้ง่าย

 • คุณสามารถใช้ข้อมูลที่ติดต่อร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยวิธีที่คุ้นเคยและมองเห็นได้ด้วยการใส่นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ลงในข้อความที่ส่งถึงบุคคลอื่น

 • ตัวเลือกการออกแบบจำนวนมากทำให้สามารถกำหนดเค้าโครงของนามบัตร ขนาดข้อความ และสีข้อความเองได้อย่างหลากหลาย รวมถึงยังสามารถใช้รูปถ่ายและโลโก้บริษัทได้อีกด้วย

 • คุณสามารถใส่นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ลงในลายเซ็นอีเมลของคุณเพื่อส่งข้อมูลที่ติดต่อของคุณถึงบุคคลอื่น ทั้งแบบโดยอัตโนมัติหรือตามที่คุณเลือกส่งก็ได้

ด้านบนของหน้า

แสดงที่ติดต่อเป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

Outlook มีมุมมองที่ติดต่ออยู่หลากหลายรูปแบบ เพื่อที่คุณจะสามารถค้นหาและดูข้อมูลได้ในลักษณะที่สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานของคุณมากที่สุด ใน Office Outlook 2007 มุมมองเริ่มต้นคือมุมมองนามบัตร ในมุมมองนี้ ที่ติดต่อทั้งหมดจะปรากฏในรูปแบบดั้งเดิมของนามบัตรที่เป็นกระดาษในหน้าต่าง Outlook ของคุณ ดัชนีที่เรียงตามตัวอักษรจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาที่ติดต่อที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ในส่วนนี้

ดูเพิ่มเติมของที่ติดต่อของคุณในมุมมองนามบัตร

เปลี่ยนจำนวนของการ์ดที่แสดงในมุมมองนามบัตร

เปลี่ยนขนาดการ์ดในมุมมองนามบัตร

เปลี่ยนแปลงไปยังมุมมองนามบัตร

เปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นในที่ติดต่อ

ดูที่ติดต่อเพิ่มเติมในมุมมองนามบัตร

มุมมองนามบัตรจะแสดงที่ติดต่อของคุณพร้อมกับโลโก้บริษัทและการออกแบบ พื้นหลังและเค้าโครงที่กำหนดเฉพาะบุคคล รวมทั้งรูปถ่ายหรือรูปอื่นๆ คุณลักษณะการออกแบบเหล่านี้ช่วยให้สังเกตที่ติดต่อของคุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อคุณต้องการค้นหาตำแหน่งของที่ติดต่อ คุณและขนาดของหน้าต่าง Outlook ของคุณจะกำหนดจำนวนนามบัตรที่คุณสามารถดูได้ในแต่ละครั้ง

ด้วยการวางตำแหน่งข้อมูลด้วยตนเองในขณะที่คุณแก้ไขนามบัตร คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เห็นข้อมูลใดบ้างบนนามบัตรในมุมมองนามบัตร คุณสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลของนามบัตรของคุณและนามบัตรที่คุณได้รับจากบุคคลอื่นได้ ถ้ามีข้อมูลที่ติดต่อมากเกินกว่าจะสามารถแสดงบนมุมมองนามบัตรได้ ให้คลิกสองครั้งที่นามบัตรเพื่อดูฟอร์มที่ติดต่อ จากนั้นให้กรอกข้อมูลที่ติดต่อให้เสร็จสมบูรณ์

เปลี่ยนจำนวนนามบัตรที่แสดงในมุมมองนามบัตร

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนของนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่จะแสดงในแต่ละครั้งในมุมมองนามบัตร คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของนามบัตรได้ ถ้าคุณกำลังพยายามดูนามบัตรในจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้ขยายขนาดหน้าต่าง Outlook ให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เปลี่ยนขนาดบัตรในมุมมองนามบัตร

 1. ใน ที่ติดต่อ ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก กำหนดมุมมองปัจจุบันเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดมุมมองเอง: นามบัตร ให้คลิก การตั้งค่าอื่นๆ

 3. ภายใต้ เขตข้อมูลของบัตร ให้เปลี่ยนตัวเลขในกล่อง % ขนาดบัตร ทั้งนี้ เลขจำนวนน้อยจะแสดงนามบัตรได้มากขึ้น ขณะที่เลขจำนวนมากจะแสดงนามบัตรได้น้อยลง

 4. คลิก ตกลง

  คุณยังสามารถไปที่ การตั้งค่าอื่นๆ บนเมนู มุมมอง ได้อีกด้วย ให้ชี้ไปที่ มุมมองปัจจุบัน แล้วคลิก กำหนดมุมมองปัจจุบันเอง

ถ้าคุณใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง Microsoft IntelliMouse คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนนามบัตรที่แสดงได้ด้วยการกดแป้น CTRL ค้างไว้ แล้วหมุนล้อของ IntelliMouse โดยหมุนล้อไปข้างหน้าเพื่อดูนามบัตรจำนวนน้อยลงแต่มีขนาดใหญ่ขึ้น และหมุนล้อไปข้างหลังเพื่อดูนามบัตรจำนวนมากขึ้นแต่มีขนาดเล็กลง

มุมมองที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นจะเป็นมุมมองนามบัตรเริ่มต้นของคุณ ถึงแม้ว่าหลังจากที่คุณออกจากการทำงานและเริ่ม Office Outlook 2007 ใหม่ก็ตาม จนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงมุมมองดังกล่าว

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูนามบัตรในมุมมองนามบัตรในที่ติดต่อได้ด้วยการเลื่อนรายการนามบัตร และใช้ดัชนีที่เรียงตามตัวอักษรซึ่งอยู่ทางด้านขวาของนามบัตร

เปลี่ยนเป็นมุมมองนามบัตร

ถึงแม้ว่ามุมมองนามบัตรจะเป็นมุมมองเริ่มต้นในที่ติดต่อ แต่คุณอาจออกจาก Outlook ในขณะที่คุณกำลังทำงานในมุมมองอื่นของที่ติดต่อ เมื่อคุณออกจากการทำงานนั้น Outlook จะบันทึกมุมมองที่ใช้งานล่าสุดไว้ และมุมมองนี้จะเป็นมุมมองที่คุณเห็นเมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Outlook ใหม่ จนกว่าคุณจะเปลี่ยนมุมมองดังกล่าว

 • ใน Office Outlook 2007 ใน ที่ติดต่อ ใน บานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก นามบัตร

  ฉันไม่เห็นบานหน้าต่างนำทาง

  บานหน้าต่างนำทางอาจถูกปิดใช้งานหรือถูกย่อเล็กสุด

  • บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ บานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ปกติ

เปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นในที่ติดต่อ

ขณะที่คุณออกจาก Outlook นั้น Outlook จะบันทึกมุมมองที่ใช้งานล่าสุดไว้ และมุมมองนี้จะเป็นมุมมองที่คุณเห็นเมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Outlook ใหม่ โดยทั่วไป มุมมองที่คุณทำงานด้วยบ่อยที่สุดคือมุมมองเริ่มต้นของคุณ จนกว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นมุมมองอื่นก่อนคุณออกจาก Outlook

 1. ใน ที่ติดต่อ ใน บานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ มุมมองปัจจุบัน ให้คลิกมุมมองที่คุณต้องการ

 2. ออกจาก Outlook แล้วเริ่ม Outlookใหม่

  ฉันไม่เห็นบานหน้าต่างนำทาง

  บานหน้าต่างนำทางอาจถูกปิดใช้งานหรือถูกย่อเล็กสุด

  • บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ บานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ปกติ

ด้านบนของหน้า

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏให้ผู้รับเห็นอย่างไร

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์สามารถรวมไว้ในข้อความอีเมลเพื่อส่งข้อมูลที่ติดต่อที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน และเพื่อสื่อสารด้วยภาพถึงภาพลักษณ์องค์กรหรือภาพลักษณ์ส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมประยุกต์อีเมลที่ผู้รับของคุณใช้ ผู้รับอาจจะเห็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือเพียงได้รับข้อมูลที่รวมอยู่ในนามบัตรในแฟ้ม .vcf ที่แนบมาเท่านั้น

.vcf ที่แนบมาในส่วนหัวของข้อความ

การคลิกสองครั้งที่แฟ้ม .vcf ที่แนบมาเป็นการเปิดฟอร์มที่ติดต่อ ซึ่งจากนั้นสามารถบันทึกไว้ในรายการที่ติดต่อของผู้รับได้

ผู้รับที่ใช้ Office Outlook 2007    เห็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข้อความตามที่คุณส่ง ผู้รับสามารถคลิกขวาที่บัตรเพื่อบันทึกข้อมูลลงในที่ติดต่อ Outlook

ผู้รับที่ใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้าหรือโปรแกรมประยุกต์อีเมลอื่นๆ ที่ใช้ HTML ในการดูอีเมล    นอกจากนี้ ยังเห็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข้อความ บัตรเหล่านี้เป็นเพียงรูปและไม่สามารถคลิกได้ อย่างไรก็ตาม ผู้รับยังคงได้รับแฟ้ม .vcf ที่แนบมาซึ่งมีข้อมูลในนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับสามารถเปิดแฟ้ม .vcf และบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายการที่ติดต่อ

ผู้รับที่ดูข้อความอีเมลในรูปแบบข้อความธรรมดา    ไม่เห็นรูปของนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข้อความ แต่ผู้รับได้รับสิ่งที่แนบมากับแฟ้ม .vcf ที่มีข้อมูลที่ติดต่อซึ่งผู้รับสามารถบันทึกลงในรายการที่ติดต่อได้

ด้านบนของหน้า

สร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคุณสร้างที่ติดต่อใหม่ในฟอร์มที่ติดต่อ หรือบันทึกที่ติดต่อจากบุคคลอื่น ข้อมูลเดียวกันนี้สามารถแสดงเป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยเช่นกัน คุณยังคงสามารถสร้างและแก้ไขแต่ละมุมมองได้ แต่ในทั้งสองกรณีคือ ฟอร์มที่ติดต่อและนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลพื้นฐานของที่ติดต่อจะยังคงมีอยู่สำหรับการเพิ่ม คุณสามารถลดข้อผิดพลาดลงได้ด้วยการป้อนข้อมูลเพียงหนึ่งครั้ง (หรือบันทึกโดยตรงจากนามบัตรอื่น)

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณได้รับนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากบุคคลหนึ่ง แล้วบันทึกนามบัตรนี้ลงในที่ติดต่อ Outlook ของคุณ ข้อมูลที่ถูกใส่ในนามบัตรสามารถเห็นได้ในฟอร์มที่ติดต่อหรือมุมมองที่ติดต่ออื่น เมื่อคุณปรับปรุงข้อมูลในมุมมองหนึ่ง จะมีการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในมุมมองอื่นด้วย เว้นเสียแต่ว่าคุณเลือกอย่างอื่น

เมื่อคุณสร้างที่ติดต่อใหม่ด้วยการเปิดฟอร์มที่ติดต่อใหม่ แล้วพิมพ์ข้อมูลที่ติดต่อ เขตข้อมูลที่สัมพันธ์กันจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติในมุมมองนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของที่ติดต่อดังกล่าว

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงกลุ่มย่อยของข้อมูลในฟอร์มที่ติดต่อที่เกี่ยวข้อง

1. ฟอร์มที่ติดต่อที่มีข้อมูลของณัทธร ชัยนาม

2. มุมมองของกล่องโต้ตอบ การแก้ไขนามบัตร พร้อมด้วยเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันซึ่งได้กรอกข้อมูลแล้วสำหรับนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของณัทธร ชัยนาม

สร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จาก

ในส่วนนี้

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์คุณได้รับในข้อความ

ที่มีอยู่ หรือเปล่านามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณได้รับในข้อความ

วิธีนี้นับเป็นวิธีที่รวดเร็วในการเพิ่มข้อมูลที่ติดต่อใหม่ลงใน Outlook เมื่อคุณบันทึกนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากข้อความอีเมล นั่นหมายความว่าคุณได้สร้างที่ติดต่อใหม่ขึ้น ถ้าคุณมีที่ติดต่อที่มีชื่อเดียวกันอยู่แล้ว คุณสามารถบันทึกนามบัตรที่ซ้ำกันเป็นที่ติดต่อใหม่หรือปรับปรุงนามบัตรเดิมได้

เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงไปยังบัตรใบหลังจากที่คุณบันทึก ดูคำแนะนำในส่วนต่อไปนี้เกี่ยวกับการสร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จากที่มีอยู่ หรือเปล่านามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 1. ในข้อความที่เปิด ให้คลิกขวานามบัตรนั้น แล้วคลิก เพิ่มลงในที่ติดต่อ Outlook บนเมนูทางลัด ที่ติดต่อใหม่จะเปิดในฟอร์มที่ติดต่อ

 2. บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

 3. ถ้าคุณมีที่ติดต่อที่เป็นชื่อเดียวกันอยู่แล้ว Outlook จะตรวจพบชื่อที่ซ้ำกัน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือก เพิ่มที่ติดต่อใหม่

   การทำเช่นนี้จะสร้างที่ติดต่อที่ซ้ำกัน รวมทั้งฟอร์มที่ติดต่อและนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

  • เลือก ปรับปรุงข้อมูลของที่ติดต่อที่เลือก

   มีการแสดงรายการที่ติดต่อที่มีอยู่ซ้ำกัน คลิกสองครั้งที่ที่ติดต่อเพื่อปรับปรุงที่ติดต่อนั้น แล้วปรับปรุงข้อมูลบนฟอร์มที่ติดต่อและบันทึกข้อมูลดังกล่าว

ขณะนี้ข้อมูลที่ติดต่อใหม่จะถูกบันทึกลงในที่ติดต่อ ซึ่งพร้อมใช้งานในรูปแบบนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์และในมุมมองอื่นๆ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่ติดต่อได้ทั้งก่อนและหลังบันทึก

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกขวาที่แฟ้ม .vcf ที่แนบมาในส่วนหัวข้อความเพื่อเปิดเมนูทางลัด แล้วเพิ่มที่ติดต่อหรือเลือกตัวเลือกอื่นๆ

 • ถ้าคุณคลิกตัวเลือก บันทึกแล้วสร้าง ในฟอร์มที่ติดต่อ ที่ติดต่อที่เปิดอยู่จะได้รับการบันทึก และฟอร์มที่ติดต่อใหม่ที่ว่างเปล่าจะเปิดขึ้น

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่หรือที่ว่างเปล่า

สร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จากบัตรเปล่า หรือใช้นามบัตรที่มีอยู่เป็น "แม่แบบ" เพื่อสร้างนามบัตรอื่นที่คล้ายกัน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ก็ได้ และคุณยังสามารถเปลี่ยนเค้าโครงและองค์ประกอบของการออกแบบได้ด้วย การสร้างนามบัตรใหม่โดยยึดตามนามบัตรอื่นเป็นวิธีการสร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งใช้ข้อมูลที่ติดต่อทั่วไปร่วมกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการมีนามบัตรสามใบ ใบหนึ่งสำหรับที่ทำงาน ใบหนึ่งสำหรับที่บ้าน และอีกใบหนึ่งสำหรับการเป็นสมาชิกคลับ

เมื่อคุณสร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ขึ้น คุณยังได้สร้างที่ติดต่อใหม่ขึ้นด้วย เมื่อคุณบันทึกนามบัตรใหม่ Outlook จะสร้างที่ติดต่อใหม่ขึ้นในรายการที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถมีที่ติดต่อที่มีชื่อที่ซ้ำกันได้ เมื่อคุณบันทึกนามบัตรใหม่ด้วยชื่อเดียวกัน นามบัตรเหล่านี้จะถูกเพิ่มลงในที่ติดต่อของคุณ และแสดงรายการพร้อมกับนามบัตรที่มีชื่อคล้ายคลึงกัน

มุมมองนามบัตรเป็นตัวเลือกมุมมองที่ดีในการดูข้อมูลได้อย่างเพียงพอเพื่อให้จำแนกความแตกต่างระหว่างที่ติดต่อกับชื่อที่ซ้ำกัน

คุณสามารถเริ่มด้วยการแก้ไขข้อมูลที่ติดต่อในฟอร์มที่ติดต่อที่มีอยู่ ก่อนที่คุณจะวางตำแหน่งและจัดรูปแบบข้อความในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขนามบัตร นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลทั้งหมดจากภายในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขนามบัตร ได้ด้วย การกำหนดลักษณะทั้งสองช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ในขณะที่คุณทำงาน ถ้าคุณเลือกตัวเลือกแรก ให้ทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นก่อนที่คุณจะเริ่มขั้นตอนด้านล่างนี้

กล่องโต้ตอบ การแก้ไขนามบัตร

1. ก่อนที่คุณจะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ติดต่อ ให้เลือกเค้าโครงและพื้นหลังสำหรับนามบัตรของคุณ จากนั้นเพิ่มรูปภาพหรือกราฟิกอื่นๆ องค์ประกอบแต่ละรายการเหล่านี้จะช่วยคุณวางตำแหน่งข้อความเมื่อคุณเริ่มต้นการเพิ่มข้อมูล

2. การคลิก เพิ่ม จะเป็นการแสดงรายการเขตข้อมูลมาตรฐาน หลังจากที่คุณเลือกเขตข้อมูล เขตข้อมูลนี้จะถูกเพิ่มลงในรายการ เขตข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีเขตข้อมูลแบบกำหนดเองอยู่อีกสี่เขตข้อมูล

3. หลังจากที่คุณเลือกเขตข้อมูล ให้พิมพ์ข้อความสำหรับเขตข้อมูลนั้นลงในกล่องภายใต้ แก้ไข ในขณะที่คุณพิมพ์อยู่นั้น ข้อความจะปรากฏในการแสดงตัวอย่างบัตร

4. การกำหนดป้ายชื่อสำหรับข้อมูล เช่น โทรศัพท์ (บ้าน) หรือที่อยู่ (ธุรกิจ) เป็นสิ่งที่จะมีหรือไม่ก็ได้ คุณสามารถใช้ชื่อเขตข้อมูล หรือพิมพ์ป้ายชื่อของคุณเอง

5. เขตข้อมูลบรรทัดว่างจะช่วยให้คุณสามารถเว้นระยะห่างบรรทัดว่างบนนามบัตรได้

6. คลิกที่ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายเขตข้อมูลที่เลือกไว้ขึ้นหรือลงบนนามบัตร

ให้ทำดังนี้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่หรือเพื่อสร้างนามบัตรใหม่จากนามบัตรเปล่า

 • เลือกเค้าโครงและพื้นหลัง   

  1. ใน ที่ติดต่อ ให้คลิก สร้าง

  2. ในฟอร์มที่ติดต่อ ให้คลิกนามบัตรเพื่อเปิดกล่อง การแก้ไขนามบัตร

  3. ในส่วน การออกแบบบัตร ในรายการ เค้าโครง ให้เลือกเค้าโครง เค้าโครง เฉพาะข้อความ จะพร้อมใช้งานสำหรับนามบัตรที่ไม่มีรูปภาพ โลโก้ หรือรูปอื่นๆ

   เมื่อคุณเริ่มต้น เค้าโครงนามบัตรเริ่มต้นของ Outlook จะมองเห็นได้ในกล่องแสดงตัวอย่างที่อยู่ถัดจากส่วน การออกแบบบัตร คุณสามารถใช้รูปนี้และตัวเลือกเค้าโครงต่างๆ สำหรับนามบัตรของคุณได้เช่นกัน

  4. ถ้าคุณต้องการสีพื้นหลังสำหรับนามบัตร ให้คลิก พื้นหลัง แล้วคลิกสี

   หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้รูปเป็นพื้นหลังของนามบัตร เมื่อต้องการขจัดความบิดเบี้ยว รูปภาพควรมีขนาดเดียวกับหน้าของนามบัตรคือ 248 x 148 พิกเซล (ตัวนามบัตรเองมีเส้นขอบหนึ่งพิกเซลทุกด้าน)

  5. ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูป เช่น รูปภาพ หรือโลโก้บริษัท ให้ใช้ตัวเลือกรูปในการค้นหา เพิ่ม หรือวางตำแหน่งรูป

   เมื่อต้องการลบรูปเริ่มต้นหรือรูปอื่นๆ บนนามบัตร คุณจะต้องเลือก เฉพาะข้อความ ในรายการ เค้าโครง

 • เพิ่มข้อมูลที่ติดต่อ   

  1. ในรายการ เขตข้อมูล ให้เลือกเขตข้อมูลหรือระยะห่างบรรทัดว่างเหนือตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อความของคุณปรากฏ

  2. คลิก เพิ่ม แล้วชี้ไปที่ ชื่อ จากนั้นคลิก ชื่อเต็ม

   เคล็ดลับ: มีเพียงชนิดของข้อมูลเท่านั้นที่ปรากฏในรายการ เขตข้อมูล หลังจากที่คุณใส่ข้อความสำหรับข้อมูลแล้ว ข้อความดังกล่าวจะปรากฏเหนือรายการ เขตข้อมูล ในกล่องแสดงตัวอย่าง

  3. ภายใต้ แก้ไข ให้พิมพ์ชื่อสำหรับนามบัตร

  4. ถ้าคุณต้องการให้ชื่อมีป้ายชื่อ ในรายการป้ายชื่อ ให้เลือก ซ้าย หรือ ขวา

   ป้ายชื่อสามารถทำให้ชนิดของข้อมูลบนบัตรชัดเจน และ ซ้าย หรือ ขวา จะระบุตำแหน่งที่ป้ายชื่อจะถูกวางตำแหน่งถัดจากข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในรายการนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ณัทธร ชัยนาม เจ้าของกิจการ นั้น ณัทธร ชัยนาม คือชื่อ และ เจ้าของกิจการ คือป้ายชื่อสำหรับชื่อ

  5. ในกล่อง ป้ายชื่อ ให้พิมพ์ป้ายชื่อสำหรับชื่อ

   ชื่อเขตข้อมูลสามารถใช้เป็นป้ายชื่อที่คุ้นเคยและสะดวกได้

  6. ทำการเพิ่มข้อมูลลงในบัตรต่อไป โดยทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5

  7. เมื่อต้องการเอาเขตข้อมูลออกจากบัตร ให้คลิกเขตข้อมูล แล้วคลิก เอาออก

  8. เมื่อต้องการเพิ่มระยะห่างบรรทัดว่าง ให้คลิกที่เขตข้อมูลเหนือตำแหน่งที่คุณต้องการพื้นที่ว่าง แล้วคลิก เพิ่ม จากนั้นคลิก บรรทัดว่าง

   ตามค่าเริ่มต้นนั้น ระยะห่างบรรทัดว่างบนบัตรจะแสดงเป็นเขตข้อมูล บรรทัดว่าง เมื่อคุณเพิ่มข้อมูลลงในบัตร คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลเขตใหม่ระหว่างเขตข้อมูล บรรทัดว่าง ได้ ตัวอย่างเช่น ให้คลิก บรรทัดว่าง คลิก เพิ่ม แล้วคลิกเขตข้อมูล เขตข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏที่ด้านล่างบรรทัดว่าง

  9. เมื่อต้องการวางตำแหน่งข้อความบนบัตร ให้คลิกที่เขตข้อมูล และภายใต้รายการ เขตข้อมูล ให้ใช้ลูกศร ขึ้น และ ลง เพื่อย้ายเขตข้อมูล

  10. ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบข้อความ ใช้ปุ่มการจัดรูปแบบและลักษณะภายใต้แก้ไข แถบเครื่องมือการจัดรูปแบบข้อความในกล่องโต้ตอบ แก้ไขนามบัตร

   ตัวเลือกบางตัวเลือกได้แก่

   • การปรับขนาดข้อความ

   • การใช้ข้อความสี

   • การวางตำแหน่ง (การจัดแนว) ข้อความชิดซ้าย ชิดขวา หรือกึ่งกลาง

  11. เมื่อคุณเพิ่มข้อมูลลงในบัตรเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

   ถ้คุณคลิก ตั้งค่าบัตรใหม่ บัตรจะเปลี่ยนกลับไปยังการออกแบบ Outlook เริ่มต้นและข้อมูลที่ป้อนในเขตข้อมูลเริ่มต้นในฟอร์มที่ติดต่อด้านบนของหน้า

บันทึกที่ติดต่อหรือนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคุณได้รับข้อมูลที่ติดต่อเป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือฟอร์มที่ติดต่อ (ในรูปแบบแฟ้ม .vcf) ในข้อความอีเมล คุณสามารถคลิกขวาที่บัตรหรือแฟ้ม .vcf ที่แนบ แล้วเลือกตัวเลือกจากเมนูทางลัด ถ้าคุณมีที่ติดต่อชื่อนั้นอยู่แล้ว คุณจะถูกพร้อมท์ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการทำซ้ำที่อยู่ ด้วยการปรับปรุงข้อมูลที่ติดต่อก่อนหน้าหรือด้วยการสร้างขึ้นใหม่

บันทึกนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณได้รับ

 1. ในข้อความ คลิกขวาที่นามบัตรนั้น แล้วคลิก เพิ่มลงในที่ติดต่อ Outlook บนเมนูทางลัด จะทำให้เปิดนามบัตรในฟอร์มที่ติดต่อใน 'ที่ติดต่อ'

 2. บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

  • ถ้าคุณมีที่ติดต่อที่มีชื่อเดียวกันอยู่แล้ว เมื่อคุณคลิก บันทึกแล้วปิด กล่องโต้ตอบจะปรากฏพร้อมกับตัวเลือกให้เพิ่มที่ติดต่อใหม่หรือปรับปรุงข้อมูลสำหรับที่ติดต่อที่เลือก

  • ในกลุ่ม การกระทำ คุณยังสามารถคลิก บันทึกแล้วสร้าง ซึ่งบันทึกที่ติดต่อแล้วเปิดฟอร์มที่ติดต่อใหม่ที่ว่างเปล่าขึ้น

บันทึกแฟ้ม .vcf ที่คุณได้รับ

 1. ในส่วนหัวของข้อความ ให้คลิกสองครั้งที่สิ่งที่แนบมากับแฟ้ม .vcf การกระทำเช่นนี้จะเป็นการเปิดบัตรในฟอร์มที่ติดต่อในที่ติดต่อ

 2. บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

  • ถ้าคุณมีที่ติดต่อที่มีชื่อเดียวกันอยู่แล้ว เมื่อคุณคลิก บันทึกแล้วปิด กล่องโต้ตอบจะปรากฏพร้อมกับตัวเลือกให้เพิ่มที่ติดต่อใหม่หรือปรับปรุงข้อมูลสำหรับที่ติดต่อที่เลือก

  • ในกลุ่ม การกระทำ คุณยังสามารถคลิก บันทึกแล้วสร้าง ซึ่งจะบันทึกที่ติดต่อแล้วเปิดฟอร์มที่เปล่าขึ้นฟอร์มใหม่ขึ้น

ด้านบนของหน้า

ส่งนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ถึงบุคคลอื่น

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การใช้งานข้อมูลที่ติดต่อร่วมกันทำได้ง่ายขึ้น โดยสามารถแทรกนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ลงในข้อความที่คุณส่งได้อย่างรวดเร็วและผู้รับจะจดจำได้ทันที คุณสามารถส่งนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรของคุณหรือนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลที่คุณกำหนดเองได้ หรือคุณสามารถส่งข้อมูลที่ติดต่อของบุคคลอื่นเป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งต่อบัตรเหล่านี้ได้อีกด้วย ในแต่ละกรณี ผู้ที่ได้รับข้อความซึ่งเป็นข้อความแบบ HTML จากคุณจะได้รับตัวระบุที่มองเห็นได้ซึ่งจะแจ้งให้คุณบันทึกเป็นที่ติดต่ออย่างรวดเร็ว

.vcf ที่แนบมาในส่วนหัวของข้อความ

การคลิกสองครั้งที่แฟ้ม .vcf ที่แนบมาเป็นการเปิดฟอร์มที่ติดต่อ ซึ่งจากนั้นสามารถบันทึกไว้ในรายการที่ติดต่อของผู้รับได้

ในส่วนนี้

วิธีทำนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏแก่ผู้อื่นได้อย่างไร

แทรกนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข้อความ

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์จะปรากฏให้ผู้อื่นเห็นในลักษณะใด

ผู้ที่ใช้ Office Outlook 2007     นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์จะปรากฏในข้อความเช่นเดียวกับที่คุณส่ง ผู้รับสามารถคลิกขวาที่นามบัตรและบันทึกข้อมูลลงในที่ติดต่อ Outlook

ผู้ที่ใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้าหรือโปรแกรมประยุกต์อีเมลอื่นซึ่งใช้ HTML ในการดูอีเมล     ผู้รับจะเห็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข้อความของผู้รับ นามบัตรเหล่านี้เป็นเพียงรูปเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้รับยังได้รับแฟ้ม .vcf ที่แนบมาซึ่งมีข้อมูลของนามบัตร ผู้รับสามารถเปิดแฟ้ม .vcf และบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในรายการที่ติดต่อได้

บุคคลที่ดูอีเมของพวกเขาในข้อความธรรมดา     Repsentation แบบเป็นภาพของนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไม่พร้อมใช้งานในข้อความ แต่พวกเขาได้รับสิ่งที่แนบมาการไฟล์.vcf ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่ติดต่อที่พวกเขาสามารถบันทึกไปยังรายการที่ติดต่อของพวกเขา

แทรกนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ลงในข้อความ

 1. ในข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก นามบัตร แล้วคลิกชื่อในรายการ

 2. ถ้าคุณไม่เห็นชื่อที่ต้องการ ให้คลิก นามบัตรอื่น คลิกชื่อในรายการ ตั้งชื่อเขตข้อมูลเป็น แล้วคลิก ตกลง

  • เมนู นามบัตร จะแสดงชื่อที่ติดต่อล่าสุด 10 รายการซึ่งถูกแทรกเป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข้อความ

  • คุณสามารถแทรกนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่าหนึ่งบัตรลงในข้อความ

  • เมื่อต้องการแยกความแตกต่างระหว่างชื่อที่ซ้ำกันบนเมนู นามบัตร ให้คลิก นามบัตรอื่น คุณจะเห็นข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งการแสดงตัวอย่างบัตรในกล่องโต้ตอบ การแทรกนามบัตร

  • ถ้าคุณลากนามบัตรจากมุมมองนามบัตรไปในข้อความใหม่ จะมีเพียงแฟ้ม .vcf เท่านั้นที่ถูกรวมไว้เมื่อส่งข้อความ แฟ้ม .vcf ที่แนบนี้จะเปิดฟอร์มที่ติดต่อพร้อมข้อมูลทั้งหมดที่ผู้รับสามารถบันทึกลงในรายการที่ติดต่อของตนได้ ถ้าผู้รับกำลังใช้ Office Outlook 2007 นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์จะมองเห็นได้ในฟอร์มที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

การออกแบบนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ตอนนี้ทุกคนสามารถมีนามบัตร ไม่ว่าจะเป็นบัตรข้อมูลขององค์กรแบบมืออาชีพสวยงาม หนึ่งสร้างสรรค์ระบุสไตล์สำหรับการออกแบบ หรือบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นทางการมากขึ้นที่แสดงการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณ สิ่ง ตัวเลือกของคุณคุณสามารถออกแบบนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดแสดงถึงคุณหรือองค์กรของคุณได้ และคุณสามารถมีมากกว่าหนึ่ง ออกเพื่อให้ธุรกิจ personal หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ

การใช้งานการออกแบบบัตรแบบใดแบบหนึ่งร่วมกันกับทุกคนในองค์กรของคุณ

เมื่อต้องการสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจหรือกลุ่มบุคคลแสดงออกในลักษณะเดียวกันและตรงกัน องค์กรอาจจะสร้าง "แม่แบบ" นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจสร้างขึ้นเป็นรูปแบบใหม่หรือเหมือนกับนามบัตรธุรกิจที่เป็นกระดาษพิมพ์ พนักงานหรือสมาชิกขององค์กรสามารถสร้างนามบัตรของตนได้ตามต้องการโดยยึดแม่แบบดังกล่าว

ต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะการออกแบบและตัวเลือกบางประการที่พร้อมใช้งานสำหรับนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถค้นหาคำแนะนำขั้นตอนการสร้างนามบัตรได้ในส่วนก่อนหน้า

การออกแบบเค้าโครง

 • เลือกเค้าโครงนามบัตรที่ต่างกันหกแบบ จัดวางตำแหน่งรูป (หรือโลโก้ Office Outlook 2007 ตามค่าเริ่มต้น) ไว้ด้านขวา ซ้าย บน หรือล่าง หรือใช้การออกแบบในแบบข้อความอย่างเดียว นอกจากนี้คุณสามารถใช้รูปเป็นพื้นหลังได้

 • สีพื้นหลังอาจทำให้บัตรของคุณดูโดดเด่นจากของบุคคลอื่น ให้เลือกสีจากชุดแบบสีขนาดใหญ่ หรือกำหนดสีแบบกำหนดเอง

 • รูปภาพหรือรูปอื่นๆ ที่บันทึกในรูปแบบกราฟิกส่วนใหญ่ เช่น .bmp, .jpg, และ .wmf สามารถเพิ่มลงในบัตรได้ รูปต่างๆ เช่น โลโก้องค์กรหรือรูปถ่ายส่วนบุคคลจะช่วยให้บัตรของคุณจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น

 • หลังจากที่คุณเพิ่มรูป คุณสามารถปรับขนาดและวางตำแหน่งรูปเหล่านี้ตามต้องการสำหรับการกำหนดเองเพิ่มเติม

การออกแบบข้อมูล

 • เขตข้อมูลที่มีให้สำหรับชนิดข้อมูลประกอบด้วยเขตข้อมูลที่ใช้บ่อยๆ ในนามบัตรทั่วไป เช่น โทรศัพท์ธุรกิจ องค์กร อีเมล และตำแหน่งงาน

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเขตข้อมูลแบบกำหนดเองสำหรับข้อมูลที่คุณต้องการได้อีกด้วย

 • บางเขตข้อมูลอาจมีข้อมูลหลายบรรทัด เช่น เขตข้อมูลสำหรับที่อยู่ นอกจากนี้ เขตข้อมูลแบบกำหนดเองสามารถมีหลายบรรทัดได้ด้วย

 • ป้ายชื่อช่วยในการระบุข้อมูล ป้ายชื่อที่มีเป็นป้ายชื่อที่แสดงรายการบนเมนู เพิ่ม สำหรับชนิดข้อมูลต่างๆ คุณยังสามารถสร้างป้ายชื่อแบบกำหนดเองได้ด้วย

 • บรรทัดว่างจะใช้ในการเพิ่มระยะห่างบรรทัดว่าง ซึ่งไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยให้อ่านง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยในการจัดระเบียบและจัดกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีหมายเลขโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งหมายเลขบนบัตร ให้ใช้บรรทัดว่างด้านบนและด้านล่างของหมายเลขโทรศัพท์เหล่านี้ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านค้นหาและแยกหมายเลขโทรศัพท์จากข้อมูลอื่นๆ ได้

 • สีและขนาดแบบอักษรที่แตกต่างกันช่วยให้อ่านได้ง่ายและมีการจัดการช่องว่างที่ดีขึ้นด้วย

  หมายเหตุ: นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์อาจไม่แสดงข้อมูลที่ติดต่อทั้งหมด ถึงแม้ว่าคุณจะได้ใส่ข้อมูลเหล่านี้ลงในฟอร์มที่ติดต่อก็ตาม เมื่อคุณออกแบบเนื้อหาข้อมูลให้กับบัตร คุณจะสามารถดูลักษณะที่ข้อมูลจัดพอดีกับบัตรได้จากกล่องแสดงตัวอย่าง

ด้านบนของหน้า

รวมนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในลายเซ็นอีเมลของคุณ

ด้วยการเพิ่มนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของคุณลงในลายเซ็นอีเมล คุณสามารถรวมข้อมูลที่ติดต่อของคุณไว้ในแต่ละข้อความที่คุณส่งได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถมีลายเซ็นที่มีเพียงนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นได้ ผู้รับสามารถคลิกขวาที่บัตรในลายเซ็น (หรือคลิกขวาที่แฟ้ม .vcf) เพื่อบันทึกลงในรายการที่ติดต่อของตนได้โดยตรง

ลายเซ็นที่มีนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏในข้อความอย่างไร

1. เมื่อคุณส่งข้อความพร้อมด้วยลายเซ็นที่มีนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ด้วย แฟ้ม .vcf จะถูกแนบมาโดยมีข้อมูลที่ติดต่อทั้งหมด วิธีนี้ทำให้ผู้รับที่ใช้โปรแกรมประยุกต์อีเมลอื่นสามารถดูและบันทึกข้อมูลที่ติดต่อได้

2. นามบัตรจะถูกแสดงในลายเซ็น

3. เมื่อคุณได้รับข้อความที่มีนามบัตรอยู่ในลายเซ็น ให้คลิกขวาที่รูปของบัตรในลายเซ็น แล้วคลิก เพิ่มในที่ติดต่อ ฟอร์มที่ติดต่อจะเปิดที่ติดต่อดังกล่าว จากนั้นคุณสามารถแสดงหรือบันทึกที่ติดต่อได้

ตัวอย่างเช่น บางทีนโยบายของบริษัทของคุณอาจระบุไว้ว่าพนักงานทุกคนจะต้องรวมข้อมูลที่ติดต่อพื้นฐานไว้ในจดหมายอีเมลของบริษัท หลังจากที่บริษัทได้กำหนดการออกแบบบัตรแล้ว พนักงานสามารถกรอกข้อมูลที่ติดต่อลงไป แล้วรวมนามบัตรนี้ไว้ในลายเซ็นบริษัทที่เป็นทางการของตน และกำหนดให้มีการเพิ่มลายเซ็นโดยอัตโนมัติลงในแต่ละข้อความที่ส่งจากบัญชีผู้ใช้อีเมลทางธุรกิจของตนได้

คุณสามารถมีลายเซ็นและนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้มากเท่าที่คุณต้องการ ดังนั้น คุณจึงสามารถสร้างลายเซ็นจำนวนมากสำหรับวัตถุประสงค์ต่างกัน เช่น เพื่อธุรกิจ เพื่อการสื่อสารกับบุคคลในครอบครัว เป็นต้น

เมื่อต้องการรวมลายเซ็นที่มีนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ลงในข้อความ อันดับแรก คุณจะต้องสร้างลายเซ็นขึ้นมา แล้วจึงแทรกลายเซ็นดังกล่าวลงในข้อความ คุณสามารถแทรกลายเซ็นลงในแต่ละข้อความด้วยตนเองหรือกำหนดให้มีการแทรกลายเซ็นเริ่มต้นลงในแต่ละข้อความที่คุณส่งโดยอัตโนมัติก็ได้

ในส่วนนี้

สร้างลายเซ็น และรวมนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

แทรกลายเซ็นในข้อความ

สร้างลายเซ็นและรวมนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไว้ด้วย

 1. ในข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิก ลายเซ็น

 2. บนแท็บ ลายเซ็นอีเมล ให้คลิก สร้าง

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็น แล้วคลิก ตกลง

 4. ในกล่อง แก้ไขลายเซ็น ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในลายเซ็น

 5. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ จากนั้นใช้ปุ่มลักษณะและการจัดรูปแบบเพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณใช้ข้อความธรรมดาเป็นรูปแบบข้อความเริ่มต้นของคุณ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้วางจุดแทรกในตำแหน่งที่คุณต้องการให้นามบัตรปรากฏในข้อความลายเซ็น แล้วคลิก นามบัตร จากนั้นคลิกชื่อที่ติดต่อบนรายการ ตั้งชื่อเขตข้อมูลเป็น แล้วคลิก ตกลง

 7. เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ ให้วางจุดแทรกในตำแหน่งที่คุณต้องการให้รูปภาพปรากฏในข้อความของลายเซ็น คลิก แทรกรูปภาพ จากนั้นเลือกรูป แล้วคลิก ตกลง

 8. เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้วางจุดแทรกในตำแหน่งที่คุณต้องการให้การเชื่อมโยงปรากฏในข้อความของลายเซ็น คลิก แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ จากนั้นเลือกการเชื่อมโยงหลายมิติ แล้วคลิก ตกลง

 9. ภายใต้ เลือกลายเซ็นเริ่มต้น ในรายการ บัญชีผู้ใช้อีเมล ให้คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณต้องการให้เชื่อมโยงกับลายเซ็นเสมอ

 10. ในรายการ ข้อความใหม่

  • ถ้าคุณต้องการให้มีการแทรกลายเซ็นโดยอัตโนมัติลงในแต่ละข้อความที่ส่งจากบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณเลือก ให้เลือกลายเซ็นในรายการดังกล่าว

  • ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีการแทรกลายเซ็นโดยอัตโนมัติลงในแต่ละข้อความที่คุณส่ง ให้เลือก ไม่มี ในรายการ

   นอกจากนี้ คุณยังสามารถแทรกลายเซ็นลงในแต่ละข้อความได้ด้วยตนเอง

 11. ถ้าคุณต้องการให้มีการรวมลายเซ็นไว้ในข้อความตอบกลับและข้อความส่งต่อ ในรายการ ตอบกลับ/ส่งต่อ ให้เลือกลายเซ็น ถ้าไม่ต้องการ ให้เลือก ไม่มี

 12. หลังจากที่คุณสร้างลายเซ็นเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

แทรกลายเซ็นในข้อความ

คุณสามารถตั้งค่าลายเซ็นเริ่มต้นให้มีการแทรกลงในข้อความส่งออกของคุณทั้งหมด หรือคุณสามารถแทรกลายเซ็นด้วยตนเองลงในข้อความส่งออกโดยพิจารณาจากแต่ละข้อความได้

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • แทรกลายเซ็นโดยอัตโนมัติ   

  1. ในข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิก ลายเซ็น

  2. บนแท็บ ลายเซ็นอีเมล ในรายการ เลือกลายเซ็นที่จะแก้ไข ให้เลือกลายเซ็นที่คุณต้องการ

  3. ภายใต้ เลือกลายเซ็นเริ่มต้น ในรายการ ข้อความใหม่ ให้เลือกลายเซ็นที่คุณต้องการ

  4. ถ้าคุณต้องการให้รวมลายเซ็นไว้ในข้อความตอบกลับและข้อความที่ส่งต่อ ในรายการ ตอบกลับ/ส่งต่อ ให้เลือกลายเซ็น ถ้าไม่ต้องการ ให้เลือก ไม่มี

  5. คลิก ตกลง

 • แทรกลายเซ็นด้วยตนเอง   

  1. ในข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วเลือกลายเซ็นที่คุณต้องการ

   คุณยังสามารถเข้าถึงตัวเลือกลายเซ็นบนแท็บ แทรก ในข้อความที่เปิดอยู่หลังจากที่คุณคลิก ตอบกลับตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ ได้ด้วย

  2. ถ้าคุณไม่เห็นลายเซ็นที่คุณต้องการ ให้คลิก ลายเซ็น แล้วเลือกชื่อของลายเซ็นในรายการ เลือกลายเซ็นที่จะแก้ไข จากนั้นคลิก ตกลง

  3. ในข้อความ ให้คลิก ลายเซ็น จากนั้นเลือกชื่อของลายเซ็น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×