การสร้างและใช้ที่ติดต่อร่วมกันในรูปแบบนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ง่ายต่อการสร้าง ดู และแชร์ข้อมูลที่ติดต่อใน Outlook นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงเหมือนกับกระดาษนามบัตรข้อมูลที่ติดต่อ คุณสามารถสร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จากข้อมูลใหม่ หรือ จากข้อมูลที่ติดต่อที่คุณมีอยู่ในOutlook

สร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนแรกคือการเลือกเค้าโครงและพื้นหลังของนามบัตร หลังจากนั้นให้เพิ่มรูปภาพหรือกราฟิก สุดท้ายให้เพิ่มเขตข้อมูลที่ติดต่อที่คุณต้องการให้ปรากฏบนนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 1. เลือกบุคคล ในแถบนำทาง ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Outlook ของคุณ แถบนำทางของคุณอาจพูดบุคคล หรือแสดงเฉพาะ ไอคอนบุคคล บุคคล
  เลือกไอคอนบุคคลเพื่อดูที่ติดต่อของคุณ

 2. ที่มุมบนซ้ายของหน้าต่าง Outlook คลิกที่ติดต่อใหม่
  เลือกที่ติดต่อใหม่เพื่อสร้างที่ติดต่อใหม่

 3. ในฟอร์มติดต่อ คลิกสองครั้งนามบัตรเพื่อเปิดกล่องแก้ไขนามบัตร
  คลิกสองครั้งนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ไขได้

 4. ภายใต้ออกแบบบัตร คลิกลูกศรรายการเค้าโครง นั้นแล้ว คลิกเค้าโครงจากรายการ เค้าโครงข้อความเท่านั้น จะพร้อมใช้งานสำหรับบัตรข้อมูลที่มีมีไม่มีรูปภาพ โลโก้ หรือรูปอื่น ๆ
  คุณสามารถเลือกเค้าโครงเริ่มต้นที่แตกต่างกันหลายสำหรับนามบัตรของคุณ

 5. ถ้าคุณต้องการสีพื้นหลังสำหรับนามบัตร ให้คลิก พื้นหลัง แล้วคลิกสี

 6. ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูป เช่นโลโก้บริษัทหรือรูปภาพ ใช้ตัวเลือกรูปภาพเพื่อเพิ่ม ขนาด และการจัดตำแหน่งรูป
  คุณสามารถเพิ่มรูปเมื่อต้องการของคุณนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการลบค่าเริ่มต้นหรือรูปอื่น ๆ บนบัตร เลือกเฉพาะข้อความ ในรายการเค้าโครง เมื่อต้องการเอาข้อมูลทั้งหมดเพิ่ม และเริ่มต้นใหม่ คลิกตั้งค่าบัตรใหม่

 7. ภายใต้ เขตข้อมูล ให้ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลที่ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่ม

  • เมื่อต้องการเอาเขตข้อมูลออกจากบัตร ให้คลิกเขตข้อมูล แล้วคลิก เอาออก

  • เมื่อต้องการเพิ่มระยะห่างบรรทัดว่าง ให้คลิกเขตข้อมูลเหนือตำแหน่งที่คุณต้องการพื้นที่ว่าง แล้วคลิก เพิ่ม จากนั้นคลิก บรรทัดว่าง

   เคล็ดลับ: ตามค่าเริ่มต้น ระยะห่างบรรทัดว่างบนนามบัตรจะแสดงเป็นเขตข้อมูล บรรทัดว่าง เมื่อคุณเพิ่มข้อมูลลงในนามบัตร คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ระหว่างเขตข้อมูล บรรทัดว่าง ได้ ตัวอย่างเช่น ให้คลิก บรรทัดว่าง แล้วคลิก เพิ่ม จากนั้นคลิกเขตข้อมูลใดเขตข้อมูลหนึ่ง เขตข้อมูลนั้นจะปรากฏขึ้นใต้บรรทัดว่าง

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งข้อความบนบัตร คลิกเขตข้อมูล และภายใต้รายการเขตข้อมูล ใช้ลูกศรขึ้น และลง เพื่อย้ายเขตข้อมูล คุณยังสามารถย้ายบรรทัดว่างในลักษณะนี้ เมื่อต้องการเพิ่มระยะห่างเพิ่มเติมระหว่างบรรทัดของข้อความ
   คุณสามารถย้ายเขตข้อมูลไปรอบ ๆ ในของคุณนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไว้

  • เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้ใช้ปุ่มการจัดรูปแบบและสไตล์ ภายใต้ แก้ไข

 8. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วจัดรูปแบบนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ คลิกตกลง

หมายเหตุ: ถ้าคุณคลิก ตั้งค่าบัตรใหม่ บัตรจะเปลี่ยนกลับไปยังการออกแบบ Outlook เริ่มต้น และข้อมูลที่ใส่ไว้ในเขตข้อมูลเริ่มต้นในฟอร์มที่ติดต่อ

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์คุณได้รับการบันทึก

เมื่อคุณได้รับข้อมูลที่ติดต่อเป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์.vcf) ในข้อความอีเมล คุณสามารถเพิ่มนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปยังที่ติดต่อ Outlook ของคุณ ถ้ารายการที่ติดต่อของคุณมีติดต่อที่ มีชื่อเดียวกัน อยู่แล้วคุณจะมีตัวเลือกในการปรับปรุงติดต่อที่มีอยู่ หรือสร้างคิวรีใหม่

 1. ในข้อความเปิด คลิกสองครั้งนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเปิดสมุดงาน นั้นจะเปิดเป็นติดต่อของ Outlook

 2. คลิกบันทึก และปิด การบันทึกนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณ

 3. ถ้าตรวจพบว่ามีชื่อที่ติดต่อซ้ำกัน ให้คลิก เพิ่มที่ติดต่อใหม่ หรือ อัปเดตข้อมูลของ 'ที่ติดต่อ' ที่เลือก

  ถ้าคุณมีติดต่อที่ซ้ำกัน Outlook ถามคุณว่า คุณต้องการอัปเด

ส่งนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ถึงบุคคลอื่น

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ร่วมกันในข้อความอีเมล พวกเขามีส่วนบุคคล หรือองค์กรแบบเป็นภาพตัวคล้ายกับกระดาษนามบัตร

รวมนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อความอีเมล

 1. ในข้อความใหม่ คลิกแนบรายการ >นามบัตร แล้ว คลิกชื่อในรายการ...

 2. ถ้าคุณไม่เห็นชื่อที่ต้องการ ให้คลิก นามบัตรอื่นๆ คลิกชื่อในรายการ ตั้งชื่อเขตข้อมูลเป็น แล้วคลิก ตกลง

รวมนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในลายเซ็นอีเมลของคุณ

ด้วยการเพิ่มนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของคุณเมื่อต้องการลายเซ็นอีเมล ข้อมูลที่ติดต่อของคุณมีอยู่ในแต่ละข้อความที่คุณส่ง ดูรวมนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในลายเซ็นอีเมลของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การสร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ดังที่แสดงในสกรีนช็อตของการนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Jon Morris การสร้างของบัตรข้อมูลเริ่มต้น ด้วยฟอร์มแล้ว นำไปกล่องโต้ตอบแก้ไขได้

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงกลุ่มย่อยของข้อมูลในฟอร์มที่ติดต่อที่เกี่ยวข้อง

 1. ฟอร์มที่ติดต่อที่ประกอบด้วยข้อมูล Jon Morris

 2. มุมมองของกล่องโต้ตอบแก้ไขนามบัตร มีเขตข้อมูลสอดคล้องกันถูกกรอกสำหรับ Jon Morris นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

คุณสามารถสร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากข้อมูลใหม่ หรือคุณสามารถสร้างบัตรใหม่ที่มีอยู่ ถ้าคุณต้องการสร้างหลายนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แชร์ข้อมูลที่ติดต่อทั่วไปบาง อาจไม่ได้ง่ายขึ้นเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงบัตรที่มีอยู่ ตัวอย่าง คุณอาจต้องมีการ์ดสาม — หนึ่งสำหรับการทำงาน หนึ่งสำหรับใช้งานที่บ้าน และสำหรับการเป็นสมาชิกชมรมได้

ก่อนที่คุณเพิ่ม หรือเปลี่ยนข้อมูลที่ติดต่อ เลือกเค้าโครงและพื้นหลังสำหรับบัตรข้อมูลของคุณ เพิ่มรูปภาพหรือกราฟิกอื่น ๆ องค์ประกอบแต่ละรายการช่วยคุณจัดตำแหน่งข้อความเมื่อคุณเพิ่มข้อมูลที่ติดต่อ

 1. ใน Outlook 2010 ในที่ติดต่อ บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มใหม่ เลือกที่ติดต่อใหม่

  คำสั่ง สร้างที่ติดต่อ บน Ribbon

  ใน Outlook 2007 ในที่ติดต่อ คลิกใหม่ >ที่ติดต่อ

 2. ในฟอร์มติดต่อ คลิกนามบัตร เพื่อเปิดกล่องแก้ไขนามบัตร

 3. ภายใต้ออกแบบบัตร ในรายการดรอปดาวน์เค้าโครง ให้เลือกเค้าโครง เค้าโครงข้อความเท่านั้น จะพร้อมใช้งานสำหรับบัตรข้อมูลที่มีรูปภาพไม่มี โลโก้ หรือรูปอื่น ๆ

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเริ่มต้น เค้าโครงเริ่มต้นOutlook บัตรข้อมูลที่สามารถมองเห็นได้ในกล่องแสดงตัวอย่างที่อยู่ถัดจากส่วนออกแบบการ์ด คุณยังสามารถใช้รูปภาพนี้และตัวเลือกเค้าโครงสำหรับบัตรข้อมูลของคุณ

 4. ถ้าคุณต้องการสีพื้นหลังสำหรับนามบัตร เลือกพื้นหลัง นั้นแล้ว เลือกสี

 5. ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูป เช่น รูปภาพหรือโลโก้บริษัท ให้ใช้ตัวเลือกรูปในการเพิ่ม ปรับขนาด หรือวางตำแหน่งรูป

หมายเหตุ: เมื่อต้องการลบค่าเริ่มต้นหรือรูปอื่น ๆ บนบัตร เลือกเฉพาะข้อความ ในรายการเค้าโครง เมื่อต้องการเอาข้อมูลทั้งหมดเพิ่ม และเริ่มต้น เลือกตั้งค่าบัตรใหม่

 1. เมื่อต้อง การเอาเขตข้อมูลออกจากบัตร เลือกเขตข้อมูล แล้ว เลือกเอาออก

 2. เมื่อต้อง การเพิ่มช่องว่างเส้น เลือกเขตข้อมูลข้างบนหน้าที่คุณต้องการพื้นที่ว่าง แล้ว เลือกเพิ่ม >บรรทัดว่างไว้

  เคล็ดลับ: ตามค่าเริ่มต้น ช่องว่างเส้นบนบัตรข้อมูลแสดงเป็นเขตข้อมูลบรรทัดว่างไว้ เมื่อคุณเพิ่มข้อมูลไปยังบัตรใบ คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ระหว่างเขตข้อมูลบรรทัดว่างไว้ ตัวอย่าง เลือกบรรทัดว่างไว้ >เพิ่ม แล้ว เลือกเขตข้อมูล เขตข้อมูลปรากฏขึ้นใต้บรรทัดว่างไว้

 3. เมื่อต้องการจัดตำแหน่งข้อความบนบัตร เลือกเขตข้อมูล และภายใต้รายการเขตข้อมูล ใช้ลูกศรขึ้น และลง เพื่อย้ายเขตข้อมูล คุณสามารถย้ายบรรทัดว่างด้วยวิธีนี้เมื่อต้องการเพิ่มระยะห่างเพิ่มเติมระหว่างบรรทัดของข้อความ

 4. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้ใช้ปุ่มการจัดรูปแบบและสไตล์ ภายใต้ แก้ไข

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกการตั้งค่าบัตร บัตรเปลี่ยนกลับไปยังการออกแบบOutlook เริ่มต้นและข้อมูลที่ใส่ในเขตข้อมูลเริ่มต้นบนฟอร์มติดต่อ

บันทึกที่ติดต่อหรือนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคุณได้รับข้อมูลที่ติดต่อเป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือฟอร์มที่ติดต่อ (เป็นเสมือนติดต่อไฟล์ (.vcf)) ในข้อความอีเมล คุณสามารถกขวาบัตรหรือแฟ้ม.vcf ที่แนบมา นั้นแล้ว เลือกตัวเลือก ถ้ารายการที่ติดต่อของคุณมีชื่อเดียวกัน อยู่แล้วคุณสามารถปรับปรุงติดต่อที่มีอยู่ หรือสร้างคิวรีใหม่

 1. ในข้อความเปิด คลิกขวานามบัตร นั้นแล้ว เลือกเพิ่มลงในที่ติดต่อ Outlook

 2. บนแท็บติดต่อ ในกลุ่มการกระทำ เลือกบันทึก และปิด

 3. ถ้ามีการตรวจพบ ชื่อที่ติดต่อซ้ำกันเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกเพิ่มที่ติดต่อใหม่ เพื่อสร้างที่ติดต่อใหม่

  • เลือกอัปเดตข้อมูลของที่ติดต่อที่เลือก เพื่อดูรายการที่ติดต่อที่ซ้ำกันที่มีอยู่

   เคล็ดลับ: คุณสามารถดับเบิลคลิกที่ติดต่อ อัปเดตข้อมูลบนฟอร์มติดต่อ แล้ว บันทึก

ข้อมูลที่ติดต่อใหม่จะถูกบันทึกไว้ในที่ติดต่อ และมีนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่ติดต่อเมื่อใดก็

 1. ในส่วนหัวของข้อความ คลิกสองครั้งที่แฟ้ม.vcf ที่แนบมาเพื่อเปิดบัตรในฟอร์มติดต่อในที่ติดต่อ

 2. บนแท็บที่ติดต่อ ในกลุ่มการกระทำ เลือกบันทึก และปิด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีติดต่อที่ มีชื่อเดียวกัน เมื่อคุณเลือกบันทึก และปิด คุณสามารถเพิ่มติดต่อใหม่ หรืออัปเดติดต่อที่มีอยู่

ในกลุ่มการกระทำ คุณสามารถเลือกบันทึกและใหม่ การกระทำนี้จะบันทึกติดต่อ นั้นแล้ว เปิดใหม่ ว่างฟอร์มติดต่อ

ส่งนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ถึงบุคคลอื่น

คุณสามารถแชร์นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข้อความอีเมลได้ ซึ่งจะแสดงข้อมูลประจำตัวขององค์กรหรือบุคคลในสไตล์เดียวกันกับนามบัตรที่เป็นกระดาษ สไตล์ที่ผู้รับมองเห็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันอีเมลที่ใช้

 • ผู้รับที่ใช้Microsoft Outlook     ในOutlook 2010 หรือOffice Outlook 2007 นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏในข้อความเหมือนกับที่คุณเห็น ผู้รับคลิกขวาบัตรการบันทึกข้อมูลที่ติดต่อไปยังที่ติดต่อ Outlook ของบุคคล นั้น

  ผู้รับที่ใช้เวอร์ชันก่อนหน้าของ Outlook หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ อีเมลที่ใช้ HTML เพื่อดูข้อความ ยังดูนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข้อความของพวกเขา การ์ดเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม เป็นรูปเท่านั้น และไม่สามารถเปิดได้ในคลิกเดียว แฟ้ม.vcf ที่ประกอบด้วยข้อมูลในนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ถูกแนบไปกับข้อความ

 • ผู้รับที่ดูข้อความในข้อความธรรมดา     บุคคลที่มีโปรแกรมอีเมลที่ใช้ข้อความธรรมดาไม่เห็นรูปภาพของนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ แฟ้ม.vcf ที่ประกอบด้วยข้อมูลในนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ถูกแนบไปกับข้อความ

ในโปรแกรมประยุกต์อีเมลใด ๆ แฟ้ม.vcf ที่แนบมาสามารถเปิด และบันทึกไว้ในรายการติดต่อ

.vcf ที่แนบมาในส่วนหัวของข้อความ

 1. ในข้อความใหม่ บนแท็บข้อความ ในกลุ่มรวม เลือกแนบรายการ >นามบัตร แล้ว เลือกชื่อในรายการ

 2. ถ้าคุณไม่เห็นชื่อที่คุณต้อง cchooseนามบัตรอื่น ๆ เลือกชื่อในรายการตั้งชื่อเขตข้อมูลเป็น นั้นแล้ว เลือกตกลง

  คำสั่ง แนบนามบัตรอื่น บน Ribbon

  หมายเหตุ: 

  • เมนูนามบัตร มีชื่อที่ติดต่อ 10 สุดท้ายที่ถูกแทรกเป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข้อความ

  • คุณสามารถแทรกหลายนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข้อความ

  • เพื่อช่วยแยกความแตกต่างระหว่างชื่อซ้ำบนเมนูนามบัตร เลือกนามบัตรอื่น ๆ ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏขึ้น รวมถึงการแสดงตัวอย่างบัตร ในกล่องโต้ตอบแทรกนามบัตร

  • ถ้าคุณลากนามบัตรจากมุมมองนามบัตรลงในข้อความใหม่ เฉพาะไฟล์.vcf จะถูกรวมไว้เมื่อมีส่งข้อความ แฟ้ม.vcf ที่แนบมานี้เปิดฟอร์มติดต่อ ด้วยข้อมูลทั้งหมดที่ผู้รับสามารถบันทึกลงในรายการติดต่อ

ด้วยการเพิ่มนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของคุณเมื่อต้องการลายเซ็นอีเมล ข้อมูลที่ติดต่อของคุณมีอยู่ในแต่ละข้อความที่คุณส่ง ลายเซ็นอีเมลสามารถประกอบด้วยเฉพาะผู้รับบัตร Business แออิเล็กทรอนิกส์สามารถคลิกขวาบัตรในลายเซ็น (หรือคลิกขวาที่ไฟล์.vcf) เพื่อบันทึกไปยังรายการที่ติดต่อของพวกเขาโดยตรงได้

ลายเซ็นที่มีนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏในข้อความอย่างไร

 1. ในข้อความใหม่ บนแท็บข้อความ ในกลุ่มรวม เลือกลายเซ็น >ลายเซ็น

  คำสั่ง ลายเซ็น บน Ribbon

 2. บนแท็บลายเซ็นอีเมล ภายใต้เลือกลายเซ็นต์ที่จะแก้ไข เลือกลายเซ็นต์ที่คุณต้องการเพิ่มนามบัตร

  ถ้าคุณต้องการสร้างลายเซ็นใหม่ เลือกใหม่ พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็น นั้นแล้ว คลิกตกลง แล้ว คลิกชื่อของลายเซ็นใหม่ในรายการเลือกลายเซ็นต์ที่จะแก้ไข

 3. ในกล่อง แก้ไขลายเซ็นต์ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในลายเซ็นต์

 4. เมื่อต้องการเพิ่มนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ วางเคอร์เซอร์ของคุณที่คุณต้องบัตรการ ให้ปรากฏ ในข้อความเซ็น เลือกนามบัตร แล้ว เลือกชื่อที่ติดต่อในรายการตั้งชื่อเขตข้อมูลเป็น เลือกตกลง

เทมเพลนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ฟรีดาวน์โหลด ใช้แม่แบบบัตรแบบอย่างมืออาชีพบนOffice Online หรือได้รับความคิดสำหรับการออกแบบของคุณเอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×