ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
การสร้างและเรียกใช้คิวรีแบบใช้ลบข้อมูล

การสร้างและเรียกใช้คิวรีแบบใช้ลบข้อมูล

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณต้องการได้อย่างรวดเร็วลบข้อมูลจำนวนมาก หรือลบชุดของข้อมูลประจำตัวในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป คิวรีแบบใช้อัปเดตหรือลบอาจเป็นประโยชน์มากมายเนื่องจากคิวรีช่วยให้คุณสามารถระบุเกณฑ์การค้นหา และลบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ใช้คิวรีสามารถเป็นแบบ timesaver เนื่องจากคุณสามารถใช้แบบสอบถามที่บันทึกไว้ด้วย

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณสามารถลบข้อมูลใด ๆ หรือเรียกใช้คิวรีแบบใช้ลบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีสำเนาสำรองของฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป

ถ้าคุณต้องการลบเฉพาะ 2-3 ระเบียนเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องใช้คิวรีก็ได้ เพียงเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล เลือกเขตข้อมูล (คอลัมน์) หรือระเบียน (แถว) ที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE

สิ่งสำคัญ: ข้อมูลในบทความนี้มีไว้สำหรับใช้กับฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้การลบ หรืออัปเดตคิวรีใน Access web apps

ในบทความนี้

เลือกชนิดของคิวรี

การใช้คิวรีแบบใช้ลบข้อมูล

การใช้คิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

เคล็ดลับวิธีแก้ปัญหา

การเลือกชนิดของคิวรี

ในการลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล คุณสามารถใช้ได้ทั้งคิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูลหรือคิวรีแบบใช้ลบข้อมูล เลือกคิวรีที่ยึดตามรายละเอียดในตารางต่อไปนี้:

ชนิดของคิวรี

ใช้เมื่อ

ผลลัพธ์

ใช้คิวรีแบบใช้ลบข้อมูล

เมื่อต้องการเอาทั้งระเบียน (แถว) ออกจากตารางหนึ่งหรือออกจากสองตารางที่สัมพันธ์กันพร้อมกัน

หมายเหตุ: ถ้าระเบียนอยู่ที่ด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนความสัมพันธ์ก่อนที่คุณจะเรียกใช้คิวรีแบบใช้ลบข้อมูล โปรดดูในส่วน การลบข้อมูลออกจากตารางที่สัมพันธ์กัน

คิวรีแบบใช้ลบข้อมูลจะเอาข้อมูลทั้งหมดในแต่ละเขตข้อมูลออก รวมทั้งค่าหลักที่ทำให้ระเบียนไม่ซ้ำกัน

ใช้คิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูล

เมื่อต้องการลบแต่ละค่าของเขตข้อมูลจากตาราง

ทำให้ลบค่าได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยการอัปเดตค่าที่มีอยู่แล้วให้เป็นค่า Null (คือไม่มีข้อมูล) หรือเป็นสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ (เครื่องหมายอัญประกาศคู่ที่ไม่มีช่องว่างคั่นกลาง)

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะใช้คิวรีเพื่อลบข้อมูลใดๆ มีสิ่งที่จะตรวจสอบดังนี้:

 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไฟล์ไม่ใช่ไฟล์แบบอ่านอย่างเดียว

  1. ให้คลิกขวาที่ เริ่ม แล้วคลิก เปิด Windows Explorer

  2. คลิกขวาที่ไฟล์ฐานข้อมูล แล้วคลิก คุณสมบัติ

  3. ดูว่าแอตทริบิวต์ อ่านอย่างเดียว ได้ถูกเลือกอยู่หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการลบระเบียนออกจากฐานข้อมูลหรือไม่ ถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบหรือผู้ออกแบบฐานข้อมูลของคุณ

 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้เปิดใช้งานเนื้อหาในฐานข้อมูล ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Access จะบล็อกคิวรีแอคชันทั้งหมด (ลบ, อัปเดต, และสร้างตาราง) เว้นแต่คุณจะเชื่อถือฐานข้อมูลนั้นก่อน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความเชื่อถือฐานข้อมูล ให้ดูส่วน หยุดโหมดปิดใช้งานไม่ให้บล็อกคิวรี

 • ขอให้ผู้ใช้คนอื่นๆ ของฐานข้อมูลนั้นปิดตาราง ฟอร์ม คิวรี และรายงานทั้งหมดที่ใช้ข้อมูลที่คุณต้องการลบ สิ่งนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการละเมิดการล็อกได้

 • ก่อนที่คุณจะแก้ไขหรือลบระเบียน การทำสำเนาสำรองของฐานข้อมูลจะเป็นความคิดที่ดีในกรณีที่คุณต้องการที่จะย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เคล็ดลับ: ถ้าผู้ใช้จำนวนมากเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล คุณอาจจำเป็น ต้องปิดฐานข้อมูลแล้ว เปิดอีกครั้งในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ได้

เมื่อต้องการเปิดฐานข้อมูลในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ > เปิด

 2. เรียกดูและชี้เพื่อเลือกฐานข้อมูล คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม เปิด จากนั้นคลิก เปิดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

  การเปิดไฟล์ในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

การสำรองฐานข้อมูล

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ ชี้ไป บันทึกเป็น

 2. คลิก บันทึกฐานข้อมูลเป็น คลิก สำรองฐานข้อมูล Access จะปิดไฟล์ต้นฉบับ สร้างไฟล์สำรอง แล้วเปิดไฟล์ต้นฉบับอีกครั้ง

 3. คลิก บันทึกเป็น และระบุชื่อและตำแหน่งที่ตั้งสำหรับสำเนาสำรอง แล้วคลิก บันทึก

หมายเหตุ:  ถ้าคุณกำลังใช้แบบอ่านอย่างเดียวหรือฐานข้อมูลที่สร้างใน Access เวอร์ชันก่อนหน้า คุณอาจได้รับข้อความว่าไม่สามารถสร้างการสำรองข้อมูลของฐานข้อมูลได้

เมื่อต้องการย้อนกลับไปที่ไฟล์สำรอง ให้ปิดและเปลี่ยนชื่อไฟล์ต้นฉบับ เพื่อให้ไฟล์สำรองสามารถใช้ชื่อของต้นฉบับเดิมได้ กำหนดชื่อเดิมของไฟล์ต้นฉบับให้กับสำเนาสำรอง จากนั้นเปิดสำเนาสำรองที่เปลี่ยนชื่อแล้วนั้นใน Access

การใช้คิวรีแบบใช้ลบข้อมูล

เมื่อต้องการสร้างคิวรีเพื่อลบ คลิสร้าง tab ในกลุ่มคิวรี คลิกออกแบบคิวรี ในตัวโต้ตอบแสดงตาราง กล่อง ดับเบิลคลิกที่แต่ละตารางที่คุณต้องการลบระเบียน จากนั้น คลิกปิด

ตารางจะปรากฏเป็นหน้าต่างในส่วนบนของตารางออกแบบคิวรี จากรายการของเขตข้อมูล ดับเบิลคลิกที่เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมดในตารางนั้นไปยังตารางออกแบบ

การใช้เกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงในคิวรีแบบใช้ลบข้อมูล

สิ่งสำคัญ: ใช้เกณฑ์เพื่อส่งกลับเฉพาะระเบียนที่คุณต้องการลบ มิฉะนั้นแล้ว คิวรีแบบใช้ลบข้อมูลจะเอาทุกระเบียนในตารางออก

ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลที่คุณต้องการระบุ ตามเกณฑ์การลบ ใส่เกณฑ์ในหนึ่งแถวเกณฑ์ ของคิวรีตัวออกแบบ และล้างแล้วแสดง กล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละเขตข้อมูลเกณฑ์

ตัวอย่างของโอกาสที่คุณอาจต้องการใช้ตัวเลือกนี้: สมมติว่าคุณต้องการเอาใบสั่งซื้อทั้งหมดที่ค้างอยู่ของลูกค้าออก เมื่อต้องการค้นหาเฉพาะระเบียนเหล่านั้น คุณควรเพิ่มเขตข้อมูล ID ประจำตัวลูกค้าและเขตข้อมูลวันที่สั่งซื้อลงในตารางออกแบบคิวรี จากนั้นให้คุณใส่ ID ประจำตัวของลูกค้าและวันที่ที่ใบสั่งซื้อของลูกค้ารายนั้นกลายเป็นโมฆะ

 1. บนแท็บออกแบบ คลิกมุมมอง >มุมมองแผ่นข้อมูล

 2. ตรวจดูว่าคิวรีได้ส่งกลับระเบียนที่คุณต้องการจะลบหรือไม่ จากนั้นกด CTRL+S เพื่อบันทึกคิวรี

 3. ถ้าจะเรียกใช้คิวรี ให้ดับเบิลคลิกที่คิวรีในบานหน้าต่างนำทาง

ด้านบนของหน้า

การใช้คิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูล

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ตัวเลือกคิวรีอัปเดตข้อมูลในแอป web Access

ส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีใช้คิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูลเพื่อลบแต่ละเขตข้อมูลออกจากตาราง โปรดจำไว้ว่าการเรียกใช้คิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูลเพื่อลบข้อมูลนี้จะเปลี่ยนค่าที่มีอยู่ให้เป็นค่า NULL หรือสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ (เครื่องหมายอัญประกาศคู่ที่ไม่มีช่องว่างคั่นกลาง) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่คุณระบุ

 1. คลิกแท็บ สร้าง และในกลุ่ม คิวรี ให้คลิก ออกแบบคิวรี

 2. เลือกตารางที่มีข้อมูลที่คุณต้องการลบ (ถ้าตารางนั้นสัมพันธ์กัน ให้เลือกตารางที่อยู่บนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์) คลิก เพิ่ม จากนั้นคลิก ปิด

  ตารางจะปรากฏเป็นหน้าต่างในส่วนบนของตารางออกแบบคิวรี หน้าต่างนี้จะแสดงรายการเขตข้อมูลทั้งหมดในตารางที่เลือกไว้

 3. ดับเบิลคลิกที่เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมดในตารางไปยังตารางออกแบบ การเพิ่มเขตข้อมูลตารางทั้งหมดจะทำให้คิวรีแบบใช้ลบข้อมูลสามารถเอาระเบียน (แถว) ทั้งหมดออกจากตารางได้

  หรือคุณสามารถใส่เกณฑ์ให้กับเขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลในแถว เกณฑ์ ของตัวออกแบบ แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดง สำหรับแต่ละเขตข้อมูลเกณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์ ให้ดูตาราง เกณฑ์ตัวอย่างของคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูล

  หมายเหตุ: คุณใช้เกณฑ์เพื่อส่งกลับเฉพาะระเบียนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ไม่เช่นนั้นแล้ว คิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูลจะตั้งค่าทุกระเบียนในแต่ละเขตข้อมูลในคิวรีของคุณเป็น NULL

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก มุมมอง แล้วคลิก มุมมองแผ่นข้อมูล

 5. ตรวจสอบว่า คิวรีส่งกลับระเบียนที่คุณต้องการตั้งค่าเป็น NULL หรือสตริงข้อความยาวเป็นศูนย์ (เครื่องหมายอัญประกาศคู่กับไม่มีช่องว่างระหว่างคอลัมน์คู่ ("")

 6. ตามที่ต้อง ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 และเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลหรือเกณฑ์จนกระทั่งคิวรีส่งกลับข้อมูลที่คุณต้องการลบ จากนั้น กด CTRL + S เพื่อบันทึกคิวรี

 7. ถ้าจะเรียกใช้คิวรี ให้ดับเบิลคลิกที่คิวรีในบานหน้าต่างนำทาง

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

การลบข้อมูลออกจากตารางที่สัมพันธ์กัน

ถ้าคุณต้องการลบข้อมูลจากหลายตารางที่สัมพันธ์กัน คุณจะต้องเปิดใช้งานตัวเลือก Referential Integrity และ ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สำหรับแต่ละความสัมพันธ์ ซึ่งจะทำให้คิวรีของคุณลบข้อมูลจากตารางที่อยู่บนด้าน "หนึ่ง" และด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์ เมื่อกำลังเตรียมที่จะลบข้อมูลที่สัมพันธ์กัน จำเป็นต้องตรวจดูต่อไปนี้

 • กำหนดว่าระเบียนใดอยู่บนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์ และระเบียนใดอยู่บนด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์

 • ถ้าคุณต้องการลบระเบียนบนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์กับระเบียนที่สัมพันธ์กันบนด้าน "กลุ่ม" คุณจะต้องเปิดใช้งานชุดของกฎที่เรียกว่า Referential Integrity และเปิดใช้งานการลบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ Referential Integrity และวิธีดำเนินการทั้งสองอย่าง

 • ถ้าคุณต้องการลบระเบียนเฉพาะที่อยู่บนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์ คุณจะต้องลบความสัมพันธ์ดังกล่าวออกก่อน จากนั้นจึงจะสามารถลบข้อมูลได้

ถ้าต้องการเอาข้อมูลเฉพาะบนด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์ออกเท่านั้น คุณสามารถสร้างและเรียกใช้คิวรีแบบใช้ลบข้อมูลโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์

เมื่อต้องการค้นหาระเบียนใดอยู่บนด้าน "หนึ่ง" และ "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์ บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มความสัมพันธ์ คลิกความสัมพันธ์ แท็บความสัมพันธ์ แสดงตารางในฐานข้อมูลของคุณและความสัมพันธ์ แต่ละความสัมพันธ์ถูกอธิบายเป็นเส้นที่เชื่อมต่อตารางระหว่างเขตข้อมูล

ภาพต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ทั่วไป ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดในฐานข้อมูลจะมีด้าน "หนึ่ง" กับด้าน "กลุ่ม" ไดอะแกรมความสัมพันธ์จะแสดงด้าน "หนึ่ง" ด้วยตัวเลขหนึ่ง (1) และแสดงด้าน "กลุ่ม" ด้วยสัญลักษณ์ค่าอนันต์()

ความสัมพันธ์ระหว่างตารางสองตาราง

เมื่อคุณลบระเบียนที่ด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์ ระเบียนที่สัมพันธ์กันทั้งหมดที่ด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์นั้นก็จะถูกลบไปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณลบระเบียนที่ด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์ โดยปกติแล้ว คุณจะไม่ลบระเบียนที่ด้าน "หนึ่ง"

นอกจากนี้แล้ว Access ก็จะบังคับใช้ชุดของกฎที่เรียกว่า Referential Integrity โดยอัตโนมัติ กฎเหล่านี้ช่วยทำให้มั่นใจได้ว่า Foreign Key ในฐานข้อมูลจะมีค่าที่ถูกต้อง Foreign Key คือคอลัมน์ที่มีค่าตรงกันกับค่าในคอลัมน์คีย์หลักของตารางอื่น

แก้ไขความสัมพันธ์

ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อคุณต้องการลบข้อมูลบนด้าน "หนึ่ง" และด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์เท่านั้น

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

 2. คลิกขวาที่ความสัมพันธ์ (เส้น) ที่เชื่อมต่อตารางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการลบ แล้วคลิก แก้ไขความสัมพันธ์ บนเมนูทางลัด

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ ตรวจดูให้มั่นใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย บังคับใช้ Referential Integrity ได้ถูกเลือกไว้แล้ว

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  หมายเหตุ: การลบระเบียนที่ด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์จะลบระเบียนที่สัมพันธ์กันทั้งหมดที่ด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์ไปด้วย จนกว่าคุณจะปิดใช้งานคุณสมบัตินี้อีกครั้ง

 5. คลิก ตกลง ให้ปิดบานหน้าต่าง ความสัมพันธ์ แล้วไปยังขั้นตอนชุดถัดไป

ลบความสัมพันธ์

 1. ถ้าคุณยังไม่ได้เปิดบานหน้าต่าง ความสัมพันธ์ ให้เปิดบานหน้าต่างดังกล่าว

 2. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

  จดบันทึกเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องอยู่ในความสัมพันธ์นั้น เพื่อให้คุณคืนค่าความสัมพันธ์นั้นได้หลังจากที่คุณได้ลบข้อมูลออกไปแล้ว

 3. คลิกขวาที่ความสัมพันธ์ (เส้น) ที่เชื่อมต่อตารางเกี่ยวข้องกับการดำเนินการลบ จากนั้น คลิกลบ บนเมนูทางลัดออก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการคืนค่าความสัมพันธ์ ให้ทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้เพื่อเปิดบานหน้าต่าง ความสัมพันธ์ จากนั้นลากเขตข้อมูลคีย์หลักจากตาราง "หนึ่ง" แล้วปล่อยลงบนเขตข้อมูล Foreign Key ของตาราง "กลุ่ม" กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏขึ้นมา ถ้าความสัมพันธ์เดิมได้บังคับใช้ Referential Integrity ก็ให้เลือก บังคับใช้ Referential Integrity แล้วคลิก สร้าง ถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้น ให้คลิกแต่ สร้าง ก็พอ

ด้านบนของหน้า

เกณฑ์ตัวอย่างของคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูล

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเกณฑ์ตัวอย่างจำนวนหนึ่งที่คุณสามารถใช้ได้ในคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะลบเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการเท่านั้น ตัวอย่างเหล่านี้จำนวนหนึ่งใช้อักขระตัวแทน

เกณฑ์

เอฟเฟ็กต์

> 234

ส่งกลับตัวเลขทั้งหมดที่มากกว่า 234 เมื่อต้องการหาตัวเลขทั้งหมดที่น้อยกว่า 234 ให้ใช้ < 234

>= "Cajhen"

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่มีคำว่า Cajhen ตั้งแต่อักษรตัวแรกจนถึงตัวสุดท้าย

Between #2/2/2010# And #1/12/2010#

ส่งกลับวันที่ตั้งแต่ 2 ก.พ. 2553 ถึง 1 ธ.ค. 2553 (ANSI-89) ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้อักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') แทนเครื่องหมายเลขที่ (#) ตัวอย่างเช่น Between '2/2/2553' And '1/12/2553'

Not "Germany"

ค้นหาระเบียนทั้งหมดที่เนื้อหาจริงของเขตข้อมูลมีคำอื่นร่วมกับคำว่า "Germany" อยู่ด้วย เกณฑ์นี้จะส่งกลับระเบียนที่มีอักขระนอกเหนือจากคำว่า "Germany," เช่น "Germany (euro)" หรือ "Europe (Germany)"

Not "T*"

ค้นหาระเบียนทั้งหมดยกเว้นที่ขึ้นต้นด้วย T ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ ( % ) แทนเครื่องหมายดอกจัน ( * )

Not "*t"

ค้นหาระเบียนทั้งหมดที่ไม่ลงท้ายด้วย t ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ ( % ) แทนเครื่องหมายดอกจัน ( * )

In(Canada,UK)

ค้นหาทุกระเบียนที่มีคำว่า Canada หรือ UK ในรายการ

Like "[A-D]*"

ในเขตข้อมูลข้อความ ค้นหาระเบียนทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A ถึง D ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) แทนเครื่องหมายดอกจัน (*)

Like "*ar*"

ค้นหาระเบียนทั้งหมดที่มีชุดลำดับอักษร "ar" รวมอยู่ด้วย ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ ( % ) แทนเครื่องหมายดอกจัน ( * )

Like "Maison Dewe?"

ค้นหาระเบียนทั้งหมด ที่ขึ้นต้นด้วย "Maison" และมีสตริงชุดที่สองที่มี 5 ตัวอักษรโดยที่ตัวอักษร 4 ตัวแรกคือ "Dewe" ขณะที่อักษรตัวสุดท้ายไม่ทราบค่า ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้ใช้เครื่องหมายขีดล่าง (_) แทนเครื่องหมายคำถาม (?)

#2/2/2553#

ค้นหาระเบียนทั้งหมดของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 ถ้าฐานข้อมูลของคุณใช้ชุดอักขระตัวแทนตามมาตรฐาน ANSI-92 ให้กำกับวันที่ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวแทนเครื่องหมายเลขที่ (#) (เช่น '2/2/2553')

< Date( ) - 30

ใช้ฟังก์ชัน Date เพื่อส่งกลับวันที่ทั้งหมดที่เลย 30 วันมาแล้ว

Date()

ใช้ฟังก์ชัน Date เพื่อส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่มีวันที่เป็นวันนี้

Between Date( ) And DateAdd("M", 3, Date( ))

ใช้ฟังก์ชัน Date และฟังก์ชัน DateAdd เพื่อส่งกลับระเบียนทั้งหมดระหว่างวันที่ของวันนี้และสามเดือนจากวันที่ของวันนี้

Is Null

ส่งกลับทุกระเบียนที่มีค่า Null (ว่างหรือไม่ได้ระบุ)

Is Not Null

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่มีค่าใดๆ (ที่ไม่ใช่ Null)

""

ส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่มีสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ คุณใช้สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์นี้เมื่อต้องการเพิ่มค่าให้กับเขตข้อมูลที่ต้องการ แต่คุณยังไม่รู้เลยว่าค่าที่จะเพิ่มเข้าไปนั้นคืออะไร ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลต้องการหมายเลขโทรสาร แต่ลูกค้าของคุณบางรายอาจไม่มีเครื่องโทรสาร ในกรณีแบบนี้ แทนที่คุณจะใส่ตัวเลข ก็ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศคู่ที่ไม่มีช่องว่างคั่นกลาง คือ ("") ลงไปแทน

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับวิธีแก้ปัญหา

เพราะเหตุใดฉันจึงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ และฉันจะแก้ไขได้อย่างไร

ถ้าคุณสร้างคิวรีแบบใช้ลบข้อมูลโดยใช้ตารางหลายตาราง และคุณสมบัติ ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน ของคิวรีได้ถูกตั้งค่าเป็น ไม่ แล้ว Access จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ไม่สามารถลบจากตารางที่ระบุ เมื่อคุณเรียกใช้คิวรีนั้น

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน ของคิวรีเป็น ใช่

 1. เปิดคิวรีแบบใช้ลบข้อมูลในมุมมองออกแบบ

 2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติของคิวรีไม่ได้เปิดอยู่ ให้กด F4 เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติดังกล่าว

 3. คลิกที่ตัวออกแบบคิวรีเพื่อแสดงคุณสมบัติคิวรี (แทนการแสดงคุณสมบัติเขตข้อมูล)

 4. ในแผ่นคุณสมบัติของคิวรี ให้ไปที่คุณสมบัติ ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน แล้วตั้งค่าเป็น ใช่

หยุดโหมดปิดใช้งานไม่ให้บล็อกคิวรี

ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณเปิดฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปที่คุณไม่ได้เลือกที่จะเชื่อถือ หรือที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ Access บล็อกคิวรีแอคชันทั้งหมดที่ทำงาน

ถ้าคุณลองเรียกใช้คิวรีแอคชันและดูเหมือนว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น ให้ตรวจสอบข้อความต่อไปนี้บนแถบสถานะ Access:

การกระทำหรือเหตุการณ์นี้ถูกบล็อกโดยโหมดปิดใช้งาน

เมื่อคุณเห็นข้อความแบบนี้ขึ้นมา ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานเนื้อหาที่ถูกบล็อกไว้นั้น

 • บนแถบข้อความเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย คลิกเปิดใช้งานเนื้อหา และเรียกใช้คิวรีของคุณอีกครั้ง

Top ของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×