การสร้างและส่งข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

การส่งข้อความมักเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดและสะดวกที่สุดในการติดต่อบุคคลที่กำลังยุ่งอยู่ Outlook Mobile Service จะช่วยให้สร้างและส่งข้อความไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้ง่ายดายยิ่งขึ้น เมื่อต้องการส่งข้อความ คุณต้องเพิ่มและการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Outlook Mobile Service เป็นอันดับแรก

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างข้อความใหม่

ระบุจำนวนสูงสุดของข้อความ

ส่งข้อความ

ใช้ฟีเจอร์ fill-in ชื่ออัตโนมัติ (ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ)

บันทึกข้อความ

เปิดแบบร่างของข้อความ

สร้างข้อความใหม่

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง แล้วคลิก ข้อความ

  เมนู แฟ้ม Outlook

 2. ใส่ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับในกล่อง ถึง เมื่อต้องการค้นหาผู้รับในสมุดรายชื่อ ให้คลิกปุ่ม ถึง

 3. พิมพ์ข้อความของคุณลงในเนื้อหาข้อความ

 4. ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถแทรกสัญรูปอารมณ์ในข้อความของคุณ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม แทรก ให้คลิก สตริงสัญรูปอารมณ์ แล้วคลิกสัญรูปอารมณ์ที่คุณต้องการแทรก

  แทรกกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

ระบุจำนวนสูงสุดของข้อความ

ข้อความแต่ละข้อความมีขีดจำกัดอักขระเริ่มต้นตามที่ระบุโดยผู้ให้บริการมือถือ ถ้าคุณพิมพ์จำนวนอักขระเกินกว่าที่กำหนดไว้ในหนึ่งข้อความ อักขระที่เกินมาจะถูกย้ายไปยังข้อความใหม่ คุณสามารถดูจำนวนข้อความทั้งหมดที่ถูกแบ่งออกจากข้อความต้นฉบับของคุณและเนื้อหาของแต่ละข้อความได้ในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

คุณสามารถระบุจำนวนสูงสุดของข้อความในการส่งหนึ่งครั้ง

 • บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้ใส่จำนวนที่คุณต้องการลงในกล่อง จำนวนข้อความมากสุด

  การตั้งค่า จำนวนข้อความมากสุด

 • สำหรับข้อความที่ถูกแบ่งเป็นหลายข้อความเกินกว่าจำนวนนี้ ข้อความที่เกินมาจะไม่ถูกส่งและจะถูกแรเงาในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

ด้านบนของหน้า

ส่งข้อความ

เมื่อต้องการส่งข้อความที่คุณได้สร้างขึ้น คุณต้องระบุผู้รับของข้อความนั้นๆ คุณสามารถเลือกผู้รับจากสมุดรายชื่อของคุณ หรือใส่ข้อมูลลงในกล่อง ถึง ของข้อความของคุณได้โดยตรง

 1. ใส่ข้อมูลผู้รับ

  ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกผู้รับจากสมุดรายชื่อ   

   1. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ชื่อ ให้คลิก สมุดรายชื่อ

   2. เลือกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการจากรายการแบบหล่นลง คุณสามารถใช้สมุดรายชื่อใดก็ได้ รวมทั้ง สมุดรายชื่อส่วนกลาง (GAL) เพื่อค้นหาข้อมูลผู้รับของคุณ

   3. เลือกชื่อที่คุณต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่มเมื่อต้องการ

    เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาข้อมูลผู้รับได้โดยการพิมพ์ชื่อในกล่อง ค้นหา

   4. คลิก ตกลง

  • ใส่ชื่อผู้รับโดยตรง   

   คุณสามารถใส่ข้อมูลผู้รับโดยตรงในกล่อง ถึง ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในสามรูปแบบนี้

   1. หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับ

   2. ที่อยู่อีเมลของผู้รับ

   3. นามสกุลของผู้รับ

    ถ้าคุณใส่ชื่อของผู้รับเป็นบางส่วนแล้ว คุณสามารถใช้คุณลักษณะ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ เพื่อทำให้ชื่อเหล่านั้นสมบูรณ์ก่อนส่งข้อความนั้น

 2. คลิก ส่ง

  หลังจากที่ส่งข้อความของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้นปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง ด้วย รูปไอคอน ที่อยู่ถัดจากชื่อเรื่องเพื่อระบุว่า เป็นข้อความ

หมายเหตุ: ก่อนคุณจะส่งข้อความ คุณต้องมีผู้รับที่ถูกต้องอย่างน้อยหนึ่งรายในกล่อง ถึง สําเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง นอกจากนี้ เนื้อหาข้อความไม่สามารถว่างเปล่าได้

ใช้คุณลักษณะ กรอกชื่ออัตโนมัติ (การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ)

ถ้าคุณใส่ชื่อผู้รับบางส่วนลงในกล่อง ถึง ให้ใช้คุณลักษณะ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ เพื่อทำให้ชื่อสมบูรณ์ก่อนคุณส่งข้อความ

 1. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ชื่อ ให้คลิก ตรวจสอบชื่อ โดยกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบชื่อ จะแสดงรายการชื่อผู้รับที่เป็นไปได้ใกล้กับชื่อบางส่วนที่คุณได้ใส่ลงไป

 2. เลือกชื่อผู้รับที่ถูกต้อง แล้วคลิก ตกลง

ถ้ามีชื่อบางส่วนอยู่หลายชื่อในกล่อง ถึง การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติจะแสดงรายการชื่อที่เป็นไปได้ซึ่งสัมพันธ์กับชื่อบางส่วนแต่ละชื่อตามลำดับ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้งหมดที่ถูกต้องจะได้รับการขีดเส้นใต้

บันทึกข้อความ

คุณสามารถบันทึกข้อความใหม่ของคุณได้ในวิธีใดวิธีหนึ่งจากสามวิธีต่อไปนี้

 1. คลิกปุ่ม บันทึก บนแถบเครื่องมือด่วน

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก

 3. กด ALT+F แล้วตามด้วย A

ถ้าคุณปิดหน้าต่างข้อความซึ่งมีข้อความหรือสื่อที่ไม่ได้บันทึก คุณจะถูกพร้อมท์ให้บันทึกข้อความ ให้คลิก ใช่ เพื่อบันทึกแล้วปิดหน้าต่างดังกล่าว คลิกไม่ใช่ เพื่อปิดหน้าต่างโดยไม่ต้องบันทึก หรือคลิก ยกเลิก เพื่อย้อนกลับไปที่หน้าต่างข้อความ

ถ้าคุณคลิก ใช่ ข้อความของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในโฟลเดอร์ แบบร่าง เรื่องของข้อความแบบร่างจะเหมือนกับอักขระ 30 ตัวแรก (รวมทั้งช่องว่าง) ในเนื้อหาข้อความ

เปิดแบบร่างของข้อความ

 1. คลิกโฟลเดอร์แบบร่าง ในบานหน้าต่างนำทาง ข้อความของข้อความแบบร่างทั้งหมดจะแสดงด้วย รูปไอคอน ที่อยู่ถัดจากชื่อเรื่อง

 2. คลิกสองครั้งที่ข้อความที่คุณต้องการเปิด หรือเลือกข้อความนั้นโดยการใช้แป้นลูกศร แล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×