การสร้างและส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

คุณสามารถเริ่มต้นเซสชันการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับผู้ติดต่อรายเดียวหรือผู้ติดต่อหลายรายได้ หลังจากที่คุณเริ่มต้นเซสชันการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีแล้ว คุณจะสามารถเชิญผู้ติดต่อรายอื่นให้เข้าสู่เซสชันเพื่อสร้างการประชุมทาง IM ได้

Office Communicator 2007 สนับสนุนรูปแบบ Rich Text ในข้อความโต้ตอบแบบทันที ดังนั้นคุณจึงสามารถระบุชนิดแบบอักษรและลักษณะแบบอักษรได้ เช่น ตัวหนา, ขีดเส้นใต้, ตัวเอียง และสี นอกจากนี้คุณยังสามารถแทรกอิโมติคอน รวมถึงวางข้อความและตารางที่คุณคัดลอกจากโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office อื่นๆ เช่น Microsoft Word และ Microsoft Excel

คุณต้องการทำสิ่งใด

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังผู้ติดต่อรายเดียว

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังกลุ่ม (ผู้ติดต่อมากกว่าหนึ่งราย)

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยัง AOL, Yahoo, MSN หรือ Windows Live Contacts

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีโดยมีความสำคัญสูง

เพิ่มระยะห่างระหว่างย่อหน้าในข้อความโต้ตอบแบบทันที

จัดรูปแบบข้อความโดยการเปลี่ยนแบบอักษร, ขนาดแบบอักษร, ลักษณะ และสี

เพิ่มอิโมติคอนในข้อความโต้ตอบแบบทันทีเพื่อสื่อความรู้สึก

คัดลอกและวางในข้อความโต้ตอบแบบทันที

ค้นหาการสนทนาก่อนหน้ากับผู้ติดต่อ

ดูการสนทนาด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันทีก่อนหน้า

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังผู้ติดต่อรายเดียว

 1. ในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกสองครั้งที่ชื่อผู้ติดต่อ พิมพ์ข้อความ แล้วกด ENTER หากผู้ติดต่อไม่ได้อยู่ในรายการที่ติดต่อ ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลในกล่อง ค้นหา แล้วคลิกสองครั้งที่ชื่อในบานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา

 2. ในหน้าต่างการสนทนา ให้พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังกลุ่ม (ผู้ติดต่อมากกว่าหนึ่งราย)

คุณสามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังผู้ติดต่อหลายรายตามที่คุณเลือกในรายการที่ติดต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังกลุ่มผู้ติดต่อหรือกลุ่มการแจกจ่ายได้

ในการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังกลุ่ม

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดดังต่อไปนี้:

 • ในการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังกลุ่มการแจกจ่ายหรือกลุ่มที่ติดต่อ ให้คลิกขวาที่ชื่อกลุ่มในรายการที่ติดต่อ แล้วคลิก ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที จากนั้น พิมพ์ข้อความและกด ENTER

 • ในการเลือกสมาชิกของกลุ่มเป็นรายๆ ให้ขยายกลุ่มในรายการที่ติดต่อ แล้วกดปุ่ม CTRL ค้างไว้ เพื่อเลือกผู้ติดต่อ คลิกขวาที่ผู้ติดต่อรายสุดท้ายที่คุณเลือก แล้วคลิก ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที ในหน้าต่างการสนทนา ให้พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วกด ENTER

หมายเหตุ: เมื่อคุณเริ่มต้นเซสชันการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีโดยมีผู้ใช้สามรายเกี่ยวข้องด้วย คุณสามารถเริ่มใช้การประชุม IM ได้ และหน้าต่างการสนทนาจะแสดงปุ่มต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การประชุมและการทำงานร่วมกัน

ด้านบนของหน้า

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยัง AOL, Yahoo, MSN หรือ Windows Live Contacts

หากบริษัทของคุณสนับสนุน Public IM Connectivity คุณจะสามารถใช้การสนทนาทาง IM กับผู้ติดต่อที่กำลังใช้บริการการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีของ AOL, Yahoo, MSN และ Windows Live ได้

 • ในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกสองครั้งที่ AOL, Yahoo, MSN หรือ Windows Live Contact ของบุคคลที่คุณต้องการจะส่งข้อความไปถึง หากคุณไม่พบผู้ติดต่อในรายการที่ติดต่อ ให้พิมพ์ชื่อ URI (Uniform Resource Identifier โดยทั่วไปคือ ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ) ของผู้ติดต่อในกล่องข้อความ ค้นหาแล้วคลิกสองครั้งที่ชื่อของผู้ติดต่อในกล่อง ผลลัพธ์การค้นหา

สิ่งสำคัญ: ระบบอาจไม่รองรับการเชื่อมต่อกับผู้ติดต่อ IM ที่อยู่ภายนอกองค์กรของคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ เพื่อดูว่าระบบรองรับ Public IM Connectivity หรือไม่

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เพิ่มผู้ติดต่อที่อยู่ภายนอกบริษัทของคุณ

ด้านบนของหน้า

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีโดยมีความสำคัญสูง

คุณสามารถส่งการเชิญร่วมข้อความโต้ตอบแบบทันทีโดยมีค่าสถานะความสำคัญสูง ซึ่งค่าสถานะความสำคัญสูงจะปรากฏขึ้นในการเชิญร่วม IM และช่วยให้ผู้รับ IM สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเข้าสู่การสนทนาหรือไม่

ตั้งค่าข้อความเป็นความสำคัญสูง

 • ในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกสองครั้งที่ผู้ติดต่อ จากนั้นในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกที่ปุ่ม แสดงตัวเลือกเพิ่มเติม (ที่มุมบนด้านขวาของหน้าต่างการสนทนา) แล้วคลิกที่ ความสำคัญสูง

เมื่อคุณส่งข้อความ ค่าสถานะความสำคัญสูงจะปรากฏขึ้นในการเชิญร่วมข้อความโต้ตอบแบบทันทีของผู้รับ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มระยะห่างระหว่างย่อหน้าในข้อความโต้ตอบแบบทันที

 • ในการเพิ่มระยะห่างระหว่างย่อหน้าในข้อความโต้ตอบแบบทันที ให้พิมพ์ข้อความหนึ่งย่อหน้า กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ แล้วกด ENTER จากนั้นจึงพิมพ์ข้อความย่อหน้าถัดไป

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบข้อความโดยการเปลี่ยนแบบอักษร, ขนาดแบบอักษร, ลักษณะ และสี

คุณสามารถจัดรูปแบบคำหนึ่งคำหรืออักขระหนึ่งตัวในพื้นที่ป้อนข้อความได้ โดยการทำให้เป็นตัวหนา, ตัวเอียง, ขีดทับ หรือเปลี่ยนแบบอักษร สีแบบอักษร หรือ ขนาดแบบอักษรของคำหรือตัวอักษรที่เลือก นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าตัวเลือกรูปแบบข้อความที่จะปรากฏในเซสชัน IM ทั้งหมด หรือคุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้คงอยู่ตลอดเซสชัน IM ได้

จัดรูปแบบข้อความสำหรับการสนทนา IM ทั้งหมด

 1. ในแถบชื่อเรื่อง Office Communicator ให้คลิกที่ปุ่ม เมนูคลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิกที่แถบ ทั่วไป แล้วคลิกที่ เปลี่ยนแบบอักษร

 3. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแบบอักษรหรือสีข้อความ ให้จัดรูปแบบข้อความตามที่คุณต้องการ แล้วคลิกที่ ตกลง

จัดรูปแบบข้อความสำหรับเซสชัน IM ปัจจุบัน

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อความได้ระหว่างเซสชัน IM นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดรูปแบบส่วนของข้อความที่เลือกให้มีแบบอักษร สี ตัวเอียง ตัวหนา ฯลฯ ที่แตกต่างออกไปได้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรูปแบบอักษรจะมีผลจนกระทั่งจบการสนทนาปัจจุบันเท่านั้น

 • ในการจัดรูปแบบข้อความที่ต้องการ (ตัวอย่างเช่น การทำให้คำเป็นตัวหนา) ในหน้าต่างการสนทนา ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ จากนั้นคลิกที่ เปลี่ยนแบบอักษรหรือสีข้อความของคุณ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการในกล่องโต้ตอบแบบหล่นลง แล้วคลิกในพื้นที่ป้อนข้อความเพื่อปิดกล่องโต้ตอบและใช้การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ข้อความที่เลือกจะได้รับการจัดรูปแบบตามการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้ว ซึ่งรวมถึงข้อความที่คุณพิมพ์หลังจากเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบก็จะอยู่เป็นไปตามรูปแบบใหม่นั้นด้วย

 • ในการจัดรูปแบบข้อความแบบทั่วไป ให้คลิกที่ เปลี่ยนแบบอักษรหรือสีข้อความของคุณ ในพื้นที่ป้อนข้อความ แล้วเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบตามที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบแบบหล่นลง จากนั้นคลิกในพื้นที่ป้อนข้อความเพื่อปิดกล่องโต้ตอบและใช้การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ข้อความที่เลือกจะได้รับการจัดรูปแบบตามการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้ว ซึ่งรวมถึงข้อความที่คุณพิมพ์หลังจากเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบก็จะเป็นไปตามรูปแบบใหม่นั้นด้วย

ด้านบนของหน้า

เพิ่มอิโมติคอนในข้อความโต้ตอบแบบทันทีเพื่อสื่อความรู้สึก

คำต่างๆ อาจไม่สามารถแสดงความรู้สึกของคุณได้เสมอไป ดังนั้นคุณจึงสามารถเพิ่มภาพกราฟิกที่ชื่อว่า อิโมติคอน ลงในข้อความ เพื่อแสดงความรู้สึกและอารมณ์ของคุณได้

 1. ในหน้าต่างการสนทนา ในพื้นที่ป้อนข้อความ ให้คลิกบริเวณที่คุณต้องการเพิ่มอิโมติคอน แล้วคลิกปุ่ม เลือกอิโมติคอน ในพื้นที่ป้อนข้อความ

 2. คลิกที่อิโมติคอน เพื่อเพิ่มอิโมติคอนลงในข้อความ และปิดรายการแบบหล่นลงโดยการคลิกในพื้นที่ป้อนข้อความในหน้าต่างการสนทนา

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ AOL และ Yahoo Messenger จะเห็นเป็นการแสดงข้อความของอิโมติคอนแทนภาพกราฟิก

ด้านบนของหน้า

คัดลอกและวางในข้อความโต้ตอบแบบทันที

Office Communicator 2007 สนับสนุน Rich Text Format (RTF) ดังนั้น คุณจึงสามารถคัดลอกข้อความจากโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office อื่นๆ ซึ่งได้แก่ Word, Excel, OneNote และ PowerPoint แล้ววางข้อความนั้นลงในข้อความโต้ตอบแบบทันทีได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกข้อความ Rich Text จากหน้าต่างการสนทนา แล้ววางลงในโปรแกรมประยุกต์ Office ได้ด้วยเช่นกัน เมื่อมีการวางข้อความ Rich Text ที่คัดลอกมาจากโปรแกรมประยุกต์ Office ลงในข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือในทางกลับกันจากข้อความโต้ตอบแบบทันทีลงในโปรแกรมประยุกต์ Office แล้วนั้น Communicator จะคงการจัดรูปแบบตามต้นฉบับเดิมเอาไว้ ซึ่งรวมถึงเส้นขอบเซลล์ของกระดาษคำนวณ Excel ด้วย

คัดลอกข้อความจากการสนทนาด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันที

 1. ในหน้าต่างการสนทนา ในพื้นที่ข้อความ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจะคัดลอก แล้วคลิกขวาที่ข้อความนั้น จากนั้นคลิกที่ คัดลอก

 2. คุณสามารถวางข้อความลงในโปรแกรมประยุกต์ Office ใดๆ ก็ได้ โดยที่ยังคงรูปแบบข้อความตามเดิมไว้

วางข้อความลงในข้อความโต้ตอบแบบทันที

 1. ในโปรแกรมประยุกต์ Office ให้คัดลอกข้อความที่คุณต้องการวางลงในข้อความโต้ตอบแบบทันที

 2. ในหน้าต่างการสนทนา ในพื้นที่ป้อนข้อความ ให้คลิกขวาที่ตำแหน่งที่คุณต้องการจะวางข้อความลงไป แล้วคลิก วาง

หมายเหตุ: คุณจะวางกราฟิกหรือวัตถุลงในพื้นที่ป้อนข้อความ IM ไม่ได้ อนุญาตให้วางได้เฉพาะข้อความเท่านั้น

ค้นหาการสนทนาก่อนหน้ากับผู้ติดต่อ

Office Communicator 2007 มีคุณลักษณะค้นหาการสนทนาก่อนหน้า ด้วยคุณลักษณะนี้ คุณสามารถคลิกขวาที่ผู้ติดต่อในรายการที่ติดต่อของคุณ แล้วคลิก ค้นหาการสนทนาก่อนหน้า เพื่อเปิด Outlook และแสดงรายการสนทนากับผู้ติดต่อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาทาง IM, โทรศัพท์, สัญญาณเสียง/วิดีโอ หรือการประชุม

การค้นหาการสนทนาก่อนหน้ากับผู้ติดต่อ

 • ในรายการที่ติดต่อของ Office Communicator ให้คลิกขวาที่ผู้ติดต่อ แล้วคลิก ค้นหาการสนทนาก่อนหน้า

ด้านบนของหน้า

ดูการสนทนาด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันทีก่อนหน้า

Communicator มีตัวเลือกให้บันทึกสำเนาของการสนทนาทางข้อความโต้ตอบแบบทันทีในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของ Outlook ซึ่งอยู่ในกล่องจดหมาย Outlook ของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว จะปิดใช้งานตัวเลือกนี้

การดูโฟลเดอร์ประวัติการสนทนา

 • ในแถบชื่อเรื่อง Office Communicator ให้คลิกปุ่ม เมนู แล้วชี้ไปที่ เครื่องมือ จากนั้นคลิก แสดงประวัติการสนทนา

ดูโฟลเดอร์ประวัติการสนทนา

 • เปิด Outlook จากนั้นในกล่องจดหมาย ให้คลิกโฟลเดอร์ ประวัติการสนทนา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×