การสร้างและส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

คุณสามารถใช้ข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) เพื่อสนทนากับที่ติดต่อได้อย่างน้อยหนึ่งราย ในข้อความโต้ตอบแบบทันที คุณสามารถเลือกชนิดแบบอักษรและลักษณะต่างๆ เช่น ตัวหนา ขีดเส้นใต้ ตัวเอียง และสี นอกจากนี้ คุณยังสามารถแทรกอิโมติคอนและวางข้อความรวมถึงตารางที่คุณได้คัดลอกมาจากโปรแกรม Microsoft Office อื่นๆ เช่น โปรแกรมประมวลผลคำของ Microsoft Word และซอฟต์แวร์สเปรดชีตของ Microsoft Excel

คุณต้องการทำสิ่งใด

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับบุคคลคนเดียว

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับบุคคลหลายคน

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับกลุ่มการแจกจ่ายหรือกลุ่มที่ติดต่อ

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับสมาชิกที่เลือกในกลุ่มการแจกจ่ายหรือกลุ่มที่ติดต่อ

เชิญที่ติดต่ออื่นเข้าร่วมในการสนทนา

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับบุคคลต่างๆ แบบแยกกัน

จบการสนทนา

ดูการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่บันทึกไว้

เปลี่ยนแบบอักษรในข้อความโต้ตอบแบบทันที

การจัดรูปแบบข้อความสำหรับข้อความปัจจุบัน

การตั้งค่าการจัดรูปแบบข้อความสำหรับข้อความโต้ตอบแบบทันทีในอนาคตทั้งหมด

วางข้อมูลลงในข้อความโต้ตอบแบบทันที

เพิ่มอิโมติคอนให้กับข้อความโต้ตอบแบบทันที

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับบุคคลคนเดียว

เมื่อต้องการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับบุคคลหนึ่งคน ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เปิดซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft Lync 2010 และในรายการที่ติดต่อของคุณหรือในผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิกสองครั้งที่บุคคลที่คุณต้องการติดต่อ

 2. ในพื้นที่ป้อนข้อมูล ให้พิมพ์ข้อความ แล้วกดแป้น Enter บนแป้นพิมพ์ของคุณ คุณสามารถบอกได้ว่าเมื่อใดที่บุคคลอื่นกำลังตอบกลับคุณ เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้นเหนือพื้นที่ป้อนข้อมูล ซึ่งบอกว่าบุคคลนั้นกำลังพิมพ์ข้อความอยู่

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหาที่ติดต่อ (หรือค้นหาบุคคลที่ไม่สามารถติดต่อได้แต่คุณต้องการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปหา) ให้ดูที่ การใช้การค้นหา Lync 2010

สำหรับวิดีโอสาธิตวิธีการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที ให้ดูที่ วิดีโอ: การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

ด้านบนของหน้า

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับบุคคลหลายคน

คุณสามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับทุกคนในกลุ่มการแจกจ่ายหรือกลุ่มที่ติดต่อ หรือกับสมาชิกที่เฉพาะเจาะจง

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับกลุ่มการแจกจ่ายหรือกลุ่มที่ติดต่อ

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกขวาที่ชื่อกลุ่ม

 2. คลิก ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

 3. ในพื้นที่ป้อนข้อมูล ให้พิมพ์ข้อความ แล้วกด Enter ข้อความจะถูกส่งไปยังทุกคนในกลุ่ม

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับสมาชิกที่เลือกในกลุ่มการแจกจ่ายหรือกลุ่มที่ติดต่อ

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้ค้นหากลุ่มที่คุณต้องการเลือกที่ติดต่อ

 2. (ระบุหรือไม่ก็ได้) ถ้าไม่สามารถเห็นสมาชิกกลุ่ม ให้คลิกลูกศรขยาย/ยุบที่อยู่ถัดจากชื่อกลุ่ม

 3. กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกแต่ละบุคคลที่คุณต้องการติดต่อ

 4. คลิกขวาที่ที่ติดต่อใดๆ ที่เลือกไว้ แล้วคลิก ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

 5. ในพื้นที่ป้อนข้อมูล ให้พิมพ์ข้อความ แล้วกด Enter ข้อความจะถูกส่งให้กับทุกคนที่คุณเลือก

ด้านบนของหน้า

เชิญที่ติดต่ออื่นเข้าร่วมในการสนทนา

ในระหว่างการสนทนา IM ให้เชิญบุคคลอื่นเพิ่มเติม โดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 1. เปิด Lync และจากรายการที่ติดต่อ ให้ลากที่ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งคนลงไปในหน้าต่างการสนทนา

 2. ในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกเมนู ตัวเลือกบุคคล คลิก เชิญตามชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ เลือกที่ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งคน หรือค้นหาที่ติดต่อ แล้วคลิก ตกลง

ที่ติดต่อที่คุณเลือกจะเพิ่มลงในการสนทนาปัจจุบัน

ด้านบนของหน้า

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับบุคคลต่างๆ แบบแยกกัน

คุณสามารถสนทนาด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับบุคคลต่างๆ ได้แบบแยกกันในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำลังส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับผู้จัดการของคุณในการสนทนาหนึ่ง ในขณะที่กำลังตรวจสอบกับบุคคลหรือกลุ่มอื่นในอีกการสนทนา

 • เริ่มการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันทีโดยใช้ขั้นตอนข้างบน

 • โดยไม่ต้องปิดการสนทนาที่มีอยู่ ให้ทำขั้นตอนข้างบนซ้ำเพื่อเริ่มการสนทนาใหม่กับอีกที่ติดต่อ สมาชิก หรือกลุ่ม

จบการสนทนา

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการสนทนา IM ให้ทำดังต่อไปนี้

 • คลิกปุ่ม ปิด (X ) ที่มุมบนขวาของหน้าต่างการสนทนา

ดูการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่บันทึกไว้

เมื่อต้องการดูการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันทีก่อนหน้านี้ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ในหน้าต่างหลักของ Lync คลิก แฟ้ม แล้วคลิก ดูประวัติการสนทนา การทำเช่นนี้จะแสดงประวัติการสนทนา ที่ถูกบันทึกใน Microsoft Outlook เวลาจะถูกระบุไว้รวมถึงผู้เข้าร่วมการสนทนา

เมื่อต้องการปิดใช้งานการบันทึกการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันที ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก ส่วนบุคคล

 • ภายใต้ตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายของ บันทึกการสนทนาด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันทีในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของอีเมลของฉัน

เปลี่ยนแบบอักษรในข้อความโต้ตอบแบบทันที

คุณสามารถทำตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ หรือเปลี่ยนชนิดแบบอักษร สี หรือขนาดของส่วนของคำหรือตัวอักษรที่เลือกในพื้นที่ป้อนข้อความ (พื้นที่ที่คุณพิมพ์) ของข้อความโต้ตอบแบบทันทีปัจจุบันนั้นได้ คุณยังสามารถตั้งค่าตัวเลือกรูปแบบข้อความที่จะนำไปใช้กับข้อความโต้ตอบแบบทันทีทุกข้อความที่คุณจะส่งในอนาคตได้อีกด้วย

การจัดรูปแบบข้อความสำหรับข้อความปัจจุบัน

 1. ในหน้าต่างการสนทนา ในพื้นที่ป้อนข้อความ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกปุ่ม การจัดรูปแบบ (A) ในพื้นที่ป้อนข้อความ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ แล้วคลิกพื้นที่ข้อความดังกล่าวเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง

  • คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก คลิก เปลี่ยนแบบอักษร IM ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงอย่างง่ายๆ ขณะที่คุณพิมพ์ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl+B, Ctrl+I, และ Ctrl+U

การตั้งค่าการจัดรูปแบบข้อความสำหรับข้อความโต้ตอบแบบทันทีในอนาคตทั้งหมด

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก คลิก ทั่วไป

 3. ภายใต้ ข้อความโต้ตอบแบบทันที ให้คลิกปุ่ม เปลี่ยนแบบอักษร

เปลี่ยนแบบอักษรของข้อความโต้ตอบแบบทันที

 1. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแบบอักษรของคุณ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะนำไปใช้เฉพาะกับข้อความที่คุณพิมพ์เท่านั้น ไม่นำไปใช้กับข้อความของบุคคลอื่น คุณไม่สามารถเปลี่ยนขนาดหรือแบบอักษรของข้อความของบุคคลอื่น

ด้านบนของหน้า

วางข้อมูลลงในข้อความโต้ตอบแบบทันที

Lync ให้คุณคัดลอกข้อความ ตาราง และการเชื่อมโยงจากโปรแกรม Microsoft Office อื่นๆ และวางลงในพื้นที่ป้อนข้อความ IM ของคุณได้ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถวางรูปภาพลงใน IM ได้ (ภาพหน้าจอ ภาพถ่าย เป็นต้น) แต่คุณสามารถวางลงไปในไวท์บอร์ดและแสดงต่อผู้อื่นได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 1. ในหน้าต่างการสนทนา IM ให้คลิก ใช้ร่วมกัน แล้วคลิก ไวท์บอร์ดใหม่

 2. คลิกปุ่ม แทรกรูป ที่อยู่ข้างใต้ของไวท์บอร์ด แล้วเรียกดู และคลิกสองครั้งบนภาพที่คุณต้องการแสดง

ด้วยเจตนาที่จะให้ใช้เป็นเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและไม่เป็นทางการ Lync จะไม่ตรวจการสะกดข้อความ IM

เพิ่มอิโมติคอนให้กับข้อความโต้ตอบแบบทันที

ถ้าบริษัทของคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะอิโมติคอน (รูปกราฟิกที่แสดงถึงอารมณ์และความรู้สึก) คุณจะสามารเลือกได้จากคอลเลกชันของอิโมติคอน และเพิ่มลงในข้อความของคุณได้ อิโมติคอนใน Lync จะถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและไม่สามารถเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนได้

 1. ในหน้าต่างการสนทนา ในพื้นที่ป้อนข้อมูล ให้คลิกบริเวณที่คุณต้องการเพิ่มอิโมติคอน

 2. คลิกปุ่ม อิโมติคอน (ใบหน้ามีความสุข) แล้วคลิกอิโมติคอนที่คุณต้องการเพิ่มลงในข้อความ

หมายเหตุ:  หรืออีกวิธีหนึ่ง ถ้าคุณรู้จักการใช้ตัวอักษรแสดงอารมณ์ คุณสามารถพิมพ์ลงในข้อความของคุณได้ ตัวอย่างเช่น การพิมพ์ : ) จะแสดงใบหน้ามีความสุขในทันทีที่คุณกด Enter เพื่อส่งข้อความ บุคคลที่กำลังใช้ AOL® และ Yahoo!® Messenger จะเห็นอิโมติคอนแสดงเป็นข้อความมากกว่าเป็นรูป

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×