การสร้างและส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

คุณสามารถเริ่มต้นเซสชันการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับผู้ติดต่อรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ หลังจากที่คุณเริ่มเซสชันการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที คุณสามารถเชิญที่ติดต่อรายอื่นเข้าร่วมเซสชั่นนั้นเพื่อทำการประชุมทาง IM

Office Communicator 2007 R2 รองรับข้อความแบบ Rich text ดังนั้นคุณสามารถระบุชนิดแบบอักษรและลักษณะแบบอักษร เช่น ตัวหนา ขีดเส้นใต้ ตัวเอียง และสี คุณยังสามารถแทรกอิโมติคอน และวางข้อความ หรือตารางที่คัดลอกมาจากโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ของ Microsoft Office เช่น Microsoft Word และ Microsoft Excel

หมายเหตุ: ในระหว่างเซสชัน IM กับที่ติดต่อของ Communicator 2007 R2 อื่น คุณสามารถเริ่มการใช้เดสก์ท็อปร่วมกันได้ เพื่อให้คุณสามารถแสดงเอกสารหรือโปรแกรมประยุกต์ที่เดสก์ท็อปของคุณ ดูที่ การใช้เดสก์ทอปร่วมกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังผู้ติดต่อรายเดียว

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังกลุ่ม (ผู้ติดต่อมากกว่าหนึ่งราย)

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยัง AOL, Yahoo, MSN หรือ Windows Live Contacts

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีโดยมีความสำคัญสูง

เพิ่มระยะห่างระหว่างย่อหน้าในข้อความโต้ตอบแบบทันที

จัดรูปแบบข้อความโดยการเปลี่ยนแบบอักษร, ขนาดแบบอักษร, ลักษณะ และสี

เพิ่มอิโมติคอนในข้อความโต้ตอบแบบทันทีเพื่อสื่อความรู้สึก

คัดลอกและวางในข้อความโต้ตอบแบบทันที

ค้นหาการสนทนาก่อนหน้ากับผู้ติดต่อ

ดูการสนทนาด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันทีก่อนหน้า

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังผู้ติดต่อรายเดียว

 1. ในรายการที่ติดต่อ คลิกสองครั้งที่ชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นพิมพ์ข้อความ และกด ENTER หากผู้ติดต่อไม่ได้อยู่ในรายการที่ติดต่อ ให้พิมพ์ชื่อบุคคลในกล่อง การค้นหา จากนั้นคลิกสองครั้งที่ชื่อที่ต้องการในบานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา

 2. ในหน้าต่างการสนทนา ให้พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังกลุ่ม (ผู้ติดต่อมากกว่าหนึ่งราย)

คุณสามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังที่ติดต่อหลายรายในรายชื่อที่ติดต่อ ซึ่งคุณเลือกในรายการที่ติดต่อ คุณยังสามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังกลุ่มที่ติดต่อหรือกลุ่มการแจกจ่ายได้

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังกลุ่ม

ให้ดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ในการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังกลุ่มการแจกจ่ายหรือกลุ่มที่ติดต่อ ให้คลิกขวาที่ชื่อกลุ่มในรายการที่ติดต่อ แล้วคลิก ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที จากนั้น พิมพ์ข้อความและกด ENTER

 • ในการเลือกสมาชิกของกลุ่ม ให้ขยายกลุ่มในรายการที่ติดต่อ และกดปุ่ม CTRL ค้างไว้เพื่อเลือกที่ติดต่อ คลิกขวาที่ชื่อผู้ติดต่อล่าสุดที่คุณเลือกแล้วคลิก ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที ในหน้าต่างการสนทนา ให้พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วกด ENTER

หมายเหตุ: เมื่อคุณเริ่มต้นเซสชันการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีโดยมีผู้ใช้สามรายเกี่ยวข้อง คุณสามารถเริ่มใช้การประชุม IM ได้ และหน้าต่างการสนทนาจะแสดงปุ่มต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การประชุมและการใช้ข้อมูลร่วมกัน

ด้านบนของหน้า

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยัง AOL, Yahoo, MSN หรือ Windows Live Contacts

หากบริษัทของคุณสนับสนุน Public IM Connectivity คุณจะสามารถใช้การสนทนาทาง IM กับผู้ติดต่อที่กำลังใช้บริการการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีของ AOL, Yahoo, MSN และ Windows Live ได้

 • ในรายการที่ติดต่อ คลิกสองครั้งที่ที่ติดต่อของ AOL, Yahoo, MSN หรือ Windows Live ซึ่งคุณต้องการส่งข้อความให้ หากคุณไม่พบผู้ติดต่อในรายการที่ติดต่อ ให้พิมพ์ชื่อ URI (Uniform Resource Identifier โดยทั่วไปคือ ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ) ของผู้ติดต่อในกล่องข้อความ ค้นหา แล้วคลิกสองครั้งที่ชื่อของผู้ติดต่อในกล่อง ผลลัพธ์การค้นหา

สิ่งสำคัญ: ความสามารถในการติดต่อกับที่ติดต่อ IM ภายนอกองค์กรของคุณอาจไม่ได้รับสนับสนุน ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อดูว่ารองรับการใช้ Public IM Connectivity ได้หรือไม่

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เพิ่มผู้ติดต่อที่อยู่ภายนอกบริษัทของคุณ

ด้านบนของหน้า

การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีโดยมีความสำคัญสูง

คุณสามารถส่งคำเชิญข้อความโต้ตอบแบบทันทีโดยมีแฟลกความสำคัญสูง ค่าสถานะความสำคัญสูงจะปรากฏขึ้นในการเชิญร่วม IM และช่วยให้ผู้รับ IM สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเข้าสู่การสนทนาหรือไม่

ตั้งค่าข้อความเป็นความสำคัญสูง

 • ในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกสองครั้งที่ผู้ติดต่อ จากนั้นในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกที่ปุ่ม แสดงตัวเลือกเพิ่มเติม (ที่มุมบนด้านขวาของหน้าต่างการสนทนา) แล้วคลิกที่ ความสำคัญสูง

เมื่อคุณส่งข้อความ ค่าสถานะความสำคัญสูงจะปรากฏขึ้นในหน้าต่างการสนทนาของผู้รับ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มระยะห่างระหว่างย่อหน้าในข้อความโต้ตอบแบบทันที

 • ในการเพิ่มระยะห่างระหว่างย่อหน้าในข้อความโต้ตอบแบบทันที ให้พิมพ์ข้อความหนึ่งย่อหน้า กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ แล้วกด ENTER จากนั้นจึงพิมพ์ข้อความย่อหน้าถัดไป

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบข้อความโดยการเปลี่ยนแบบอักษร, ขนาดแบบอักษร, ลักษณะ และสี

คุณสามารถจัดรูปแบบคำเดียวหรือตัวอักษรตัวเดียวในพื้นที่การป้อนข้อความได้ คุณสามารถกำหนดเป็นตัวหนา ตัวเอียง ขีดทับ หรือเปลี่ยนแบบอักษณ สีแบบอักษร หรือขนาดแบบอักษรของคำหรือตัวอักษรที่เลือก และยังสามารถตั้งค่าตัวเลือกรูปแบบข้อความที่ใช้กับเซสชัน IM ทั้งหมด หรือคุณสามารถเปลี่ยนให้ใช้กับเฉพาะบางเซสชัน IM จนกว่าจะสิ้นสุดก็ได้

จัดรูปแบบข้อความสำหรับการสนทนา IM ทั้งหมดในอนาคต

 1. ในแถบชื่อเรื่อง Office Communicator ให้คลิกที่ปุ่ม เมนูคลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิกที่แถบ ทั่วไป แล้วคลิกที่ เปลี่ยนแบบอักษร

 3. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแบบอักษรหรือสีข้อความ ให้จัดรูปแบบข้อความตามที่คุณต้องการ แล้วคลิกที่ ตกลง

จัดรูปแบบข้อความสำหรับเซสชัน IM ปัจจุบัน

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบข้อความระหว่างเซสชัน IM ได้ และยังจัดรูปแบบเฉพาะส่วนข้อความที่เลือกเพื่อให้มีความแตกต่างกันของแบบอักษร สี ตัวเอียง ตัวหนา และอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับรูปแบบอักษรนั้นจะคงอยู่เฉพาะการสนทนานั้น

 • ในการจัดรูปแบบข้อความตัวอักษร (เช่น ตัวหนา) ในหน้าต่างการสนทนา เลือกตัวอักษรที่คุณต้องการจัดรูปแบบ และคลิก เปลี่ยนสีข้อความ แบบอักษร และการจัดรูปแบบอื่นๆ ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบแบบหล่นลง และคลิกที่พื้นที่การป้อนเพื่อปิดกล่องโต้ตอบและยอมรับการเปลี่ยนแปลง ข้อความที่เลือกจะปรากฏตามรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไว้ นอกจากนี้ ข้อความที่คุณพิมพ์หลังการเปลี่ยนรูปแบบจะอยู่ในรูปแบบใหม่

 • ในการจัดรูปแบบข้อความแบบทั่วไป ให้คลิกที่ เปลี่ยนสีข้อความ แบบอักษร และการจัดรูปแบบอื่นๆ ในพื้นที่ป้อนข้อความ แล้วเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบตามที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบแบบหล่นลง จากนั้นคลิกในพื้นที่ป้อนข้อความเพื่อปิดกล่องโต้ตอบและใช้การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ข้อความที่เลือกจะปรากฏตามรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไว้ ข้อความใดๆ ที่คุณพิมพ์หลังการเปลี่ยนรูปแบบจะอยู่ในรูปแบบใหม่

ด้านบนของหน้า

เพิ่มอิโมติคอนในข้อความโต้ตอบแบบทันทีเพื่อสื่อความรู้สึก

คำต่างๆ อาจไม่สามารถแสดงความรู้สึกของคุณได้เสมอไป ดังนั้นคุณจึงสามารถเพิ่มภาพกราฟิกที่ชื่อว่า อิโมติคอน ลงในข้อความ เพื่อแสดงความรู้สึกและอารมณ์ของคุณได้

 1. ในหน้าต่างการสนทนา ในพื้นที่ป้อนข้อความ ให้คลิกบริเวณที่คุณต้องการเพิ่มอิโมติคอน แล้วคลิกปุ่ม เลือกอิโมติคอน ในพื้นที่ป้อนข้อความ

 2. คลิกที่อิโมติคอนเพื่อเพิ่มลงในข้อความ

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ AOL และ Yahoo Messenger จะเห็นเป็นการแสดงข้อความของอิโมติคอนแทนภาพกราฟิก

ด้านบนของหน้า

คัดลอกและวางในข้อความโต้ตอบแบบทันที

Office Communicator 2007 R2 สนับสนุนรูปแบบ Rich Text ดังนั้นคุณจึงสามารถคัดลอกจากโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office อื่นๆ เช่น Word, Excel, OneNote และ PowerPoint และวางลงในข้อความโต้ตอบแบบทันที คุณยังสามารถคัดลอกข้อความ rich text จากหน้าต่างการสนทนาและวางลงในโปรแกรมประยุกต์ Office เมื่อวางข้อความจากโปรแกรมประยุกต์ Office ลงในข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือจากข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังโปรแกรมประยุกต์ Office แล้ว Communicator จะคงรูปแบบดั้งเดิมนั้นไว้ รวมทั้งกรอบเซลล์ของแผ่นงาน Excel

คัดลอกข้อความจากการสนทนาด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันที

 1. ในหน้าต่างการสนทนา ในพื้นที่ข้อความ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจะคัดลอก แล้วคลิกขวาที่ข้อความนั้น จากนั้นคลิกที่ คัดลอก

 2. คุณสามารถวางข้อความลงในโปรแกรมประยุกต์ Office ใดๆ ก็ได้ โดยที่ยังคงรูปแบบข้อความตามเดิมไว้

วางข้อความลงในข้อความโต้ตอบแบบทันที

 1. ในโปรแกรมประยุกต์ Office ให้คัดลอกข้อความที่คุณต้องการวางลงในข้อความโต้ตอบแบบทันที

 2. ในหน้าต่างการสนทนา ในพื้นที่ป้อนข้อความ ให้คลิกขวาที่ตำแหน่งที่คุณต้องการจะวางข้อความลงไป แล้วคลิก วาง

หมายเหตุ: คุณจะวางกราฟิกหรือวัตถุลงในพื้นที่ป้อนข้อความ IM ไม่ได้ อนุญาตให้วางได้เฉพาะข้อความเท่านั้น

ค้นหาการสนทนาก่อนหน้ากับผู้ติดต่อ

Office Communicator 2007 R2 มีคุณลักษณะค้นหาการสนทนาก่อนหน้านี้ ด้วยคุณลักษณะนี้ คุณสามารถคลิกขวาที่ผู้ติดต่อในรายการที่ติดต่อของคุณ และคลิก ค้นหาการสนทนาก่อนหน้า เพื่อเปิด Outlook และแสดงรายการสนทนาทั้งหมดกับผู้ติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาทาง IM, โทรศัพท์, เสียง/วิดีโอ หรือการประชุมทางโทรศัพท์

การค้นหาการสนทนาก่อนหน้ากับผู้ติดต่อ

 • ในรายการที่ติดต่อของ Office Communicator ให้คลิกขวาที่ผู้ติดต่อ แล้วคลิก ค้นหาการสนทนาก่อนหน้า

ด้านบนของหน้า

ดูการสนทนาด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันทีก่อนหน้า

Communicator มีตัวเลือกให้บันทึกสำเนาของการสนทนาทางข้อความโต้ตอบแบบทันทีในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของ Outlook ซึ่งอยู่ในกล่องจดหมาย Outlook ของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว จะปิดใช้งานตัวเลือกนี้

การดูโฟลเดอร์ประวัติการสนทนา

 • ในแถบชื่อเรื่อง Office Communicator ให้คลิกปุ่ม เมนู แล้วชี้ไปที่ เครื่องมือ จากนั้นคลิก แสดงประวัติการสนทนา

ดูโฟลเดอร์ประวัติการสนทนา

 • เปิด Outlook จากนั้นในกล่องจดหมาย ให้คลิกโฟลเดอร์ ประวัติการสนทนา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×