การสร้างและส่งข้อความมัลติมีเดีย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟีเจอร์ในบทความนี้จะไม่พร้อมใช้งานการบริการแบบไร้สายสมาชิกในประเทศสหรัฐอเมริกา บริการ Outlook Mobile จะถูกจำกัดกับข้อความในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

Outlook Mobile Service จะช่วยให้สร้างและส่งข้อความมัลติมีเดียไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้ง่ายดายยิ่งขึ้น การส่งข้อความมัลติมีเดียช่วยให้การส่งข้อความก้าวไกลกว่าการส่งข้อความแบบธรรมดาอีกหนึ่งขั้น นอกจากข้อความแล้ว คุณสามารถส่งรูปภาพและคลิปเสียงที่ฝังตัวในข้อความของคุณ แทนที่จะส่งสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แนบโดยแยกจากข้อความของคุณ เมื่อต้องการส่งข้อความมัลติมีเดีย คุณต้องเพิ่มและการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Outlook Mobile Service เป็นอันดับแรก

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างข้อความมัลติมีเดียใหม่

เพิ่มภาพนิ่งมัลติมีเดียใหม่

ตั้งค่าระยะเวลาของภาพนิ่งในข้อความมัลติมีเดีย

ส่งข้อความมัลติมีเดีย

ใช้คุณลักษณะ กรอกชื่ออัตโนมัติ (การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ)

บันทึกข้อความมัลติมีเดีย

เปิดแบบร่างของข้อความมัลติมีเดีย

สร้างข้อความมัลติมีเดียใหม่

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง แล้วคลิก ข้อความมัลติมีเดีย

 2. ใส่ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับในกล่อง ถึง เมื่อต้องการค้นหาผู้รับในสมุดรายชื่อ ให้คลิกปุ่ม ถึง

 3. พิมพ์เรื่องที่คุณต้องการลงในกล่อง เรื่อง

  เมื่อต้องการเพิ่มปเสียงกับข้อความ ดูเพิ่ม หรือการเอาออกเสียงจากข้อความของคุณมัลติมีเดีย

ด้านบนของหน้า

เพิ่มภาพนิ่งมัลติมีเดียใหม่

คุณสามารถเพิ่มภาพนิ่งอื่นเมื่อสร้างข้อความของคุณ บนแท็บ ข้อความมัลติมีเดีย ในกลุ่ม สร้างภาพนิ่ง ให้คลิก แทรก

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าระยะเวลาของภาพนิ่งในข้อความมัลติมีเดีย

คุณสามารถตั้งค่าระยะเวลาสำหรับภาพนิ่งของคุณเพื่อให้แสดงในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้รับได้ เมื่อคุณมีภาพนิ่งมากกว่าหนึ่งภาพ การตั้งค่าระยะเวลาเพื่อให้แสดงภาพนิ่งในระหว่าง 1 ถึง 120 วินาทีจะทำให้ข้อความมัลติมีเดียของคุณแสดงในรูปแบบการแสดงภาพนิ่งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้รับ

เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลา ให้พิมพ์ค่าที่คุณต้องการลงในกล่อง ระยะเวลา ที่ด้านบนของภาพนิ่งแต่ละภาพ โดยภาพนิ่งแต่ละภาพจะมีค่าแตกต่างกัน

ด้านบนของหน้า

ส่งข้อความมัลติมีเดีย

เมื่อต้องการส่งข้อความที่คุณได้สร้างขึ้น คุณต้องระบุผู้รับของข้อความนั้นๆ คุณสามารถเลือกผู้รับจากสมุดรายชื่อของคุณ หรือใส่ข้อมูลลงในกล่อง ถึง ของข้อความของคุณได้โดยตรง

 1. ใส่ข้อมูลผู้รับ

  ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกผู้รับจากสมุดรายชื่อ   

   1. บนแท็บ ข้อความมัลติมีเดีย ในกลุ่ม ชื่อ ให้คลิก สมุดรายชื่อ

   2. เลือกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการจากรายการแบบหล่นลง คุณสามารถใช้สมุดรายชื่อใดก็ได้ รวมทั้ง สมุดรายชื่อส่วนกลาง (GAL) เพื่อค้นหาข้อมูลผู้รับของคุณ

   3. เลือกชื่อที่คุณต้องการ แล้วคลิกปุ่ม ถึง

    เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาข้อมูลผู้รับได้โดยการพิมพ์ชื่อในกล่อง ค้นหา

   4. คลิก ตกลง

  • ใส่ชื่อผู้รับโดยตรง   

   คุณสามารถใส่ข้อมูลผู้รับโดยตรงในกล่อง ถึง ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในสามรูปแบบนี้

   1. หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับ

   2. ที่อยู่อีเมลของผู้รับ

   3. นามสกุลของผู้รับ

    ถ้าคุณใส่ชื่อของผู้รับเป็นบางส่วนแล้ว คุณสามารถใช้คุณลักษณะ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ เพื่อทำให้ชื่อเหล่านั้นสมบูรณ์ก่อนส่งข้อความนั้น

 2. คลิก ส่ง

  หลังจากข้อความมัลติมีเดียของคุณถูกส่งเป็นผลสำเร็จแล้ว ข้อความดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง พร้อมด้วย รูปไอคอน ซึ่งอยู่ถัดจากชื่อเรื่องของเรื่องเพื่อระบุว่าข้อความเป็นข้อความมัลติมีเดีย

หมายเหตุ: ก่อนคุณจะส่งข้อความมัลติมีเดีย คุณต้องมีผู้รับที่ถูกต้องอย่างน้อยหนึ่งรายในกล่อง ถึง สําเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง นอกจากนี้ เนื้อหาข้อความไม่สามารถว่างเปล่าได้

ใช้คุณลักษณะ กรอกชื่ออัตโนมัติ (การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ)

ถ้าคุณใส่ชื่อผู้รับบางส่วนลงในกล่อง ถึง ให้ใช้คุณลักษณะ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ เพื่อทำให้ชื่อสมบูรณ์ก่อนคุณส่งข้อความของคุณ

 1. บนแท็บ ข้อความมัลติมีเดีย ในกลุ่ม ชื่อ ให้คลิก ตรวจสอบชื่อ โดยกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบชื่อ จะแสดงรายการชื่อผู้รับที่เป็นไปได้ใกล้กันกับชื่อบางส่วนที่คุณได้ใส่ลงไป

 2. เลือกชื่อผู้รับที่ถูกต้อง แล้วคลิก ตกลง

  ถ้ามีชื่อบางส่วนอยู่หลายชื่อในกล่อง ถึง การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติจะแสดงรายการชื่อที่เป็นไปได้ซึ่งสัมพันธ์กับชื่อบางส่วนแต่ละชื่อตามลำดับ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้งหมดที่ถูกต้องจะได้รับการขีดเส้นใต้

บันทึกข้อความมัลติมีเดีย

คุณสามารถบันทึกข้อความมัลติมีเดียใหม่ของคุณได้ในวิธีใดวิธีหนึ่งจากสามวิธีต่อไปนี้

 • คลิกปุ่ม บันทึก บนแถบเครื่องมือด่วน

 • บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก

 • กด ALT+F แล้วตามด้วย A

  หมายเหตุ: ถ้าคุณปิดหน้าต่างข้อความ ซึ่งมีข้อความหรือสื่อที่ไม่ได้บันทึก คุณจะถูกพร้อมท์ให้บันทึกข้อความ ให้คลิก ใช่ เพื่อบันทึกแล้วปิดหน้าต่างดังกล่าว คลิกไม่ใช่ เพื่อปิดหน้าต่างโดยไม่ต้องบันทึก หรือคลิก ยกเลิก เพื่อย้อนกลับไปที่หน้าต่างข้อความ

ถ้าคุณคลิก ใช่ ข้อความของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในโฟลเดอร์ แบบร่าง เรื่องของข้อความแบบร่างจะเหมือนกับอักขระ 30 ตัวแรก (รวมทั้งช่องว่าง) ในเนื้อหาข้อความ

เปิดแบบร่างของข้อความมัลติมีเดีย

 1. คลิกโฟลเดอร์ แบบร่าง ในบานหน้าต่างนำทาง แบบร่างของข้อความมัลติมีเดียทั้งหมดจะถูกระบุตาม รูปไอคอน ซึ่งอยู่ถัดจากชื่อเรื่องของเรื่อง

 2. คลิกสองครั้งที่ข้อความมัลติมีเดียที่คุณต้องการเปิด หรือเลือกข้อความนั้นโดยการใช้แป้นลูกศร แล้วจึงกด ENTER

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×