การสร้างและพิมพ์หน้าบันทึกย่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างหน้าบันทึกย่อ ขณะที่คุณสร้างงานนำเสนอของคุณ คุณอาจต้องการพิมพ์ได้ และตรวจทาน ตามที่คุณส่งงานนำเสนอของคุณ

แนวคิดสีเขียว... ใบไม้สีเขียว   

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะพิมพ์หน้าบันทึกย่อ คุณควรลองดูบันทึกย่อของคุณในมุมมองผู้นำเสนอแทนก่อน คุณสามารถดูบันทึกย่อของคุณได้ในขณะที่คุณแสดงงานนำเสนอบนจอภาพเครื่องที่สองเพื่อประหยัดกระดาษและหมึกพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การดูบันทึกย่อของผู้บรรยายแบบส่วนตัวขณะแสดงงานนำเสนอบนหลายจอภาพ

ใช้บานหน้าต่างบันทึกย่อ ในมุมมองปกติเพื่อเขียนบันทึกย่อเกี่ยวกับสไลด์ของคุณ เมื่อต้องการไปยังมุมมองปกติ บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกปกติ

บานหน้าต่างบันทึกย่อ
บานหน้าต่างบันทึกย่อ (อยู่ในวงกลมสีแดง) ในมุมมองปกติ

คุณสามารถพิมพ์และจัดรูปแบบบันทึกย่อของคุณขณะที่คุณทำงานในมุมมองปกติ แต่เมื่อต้องการดูว่าหน้าบันย่อจะพิมพ์ออกมาเป็นอย่างไร และดูลักษณะพิเศษทั้งหมดของการจัดรูปแบบข้อความต่างๆ เช่น สีแบบอักษร ให้สลับไปยังมุมมองหน้าบันทึกย่อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบและเปลื่ยนหัวกระดาษและท้ายกระดาษของบันทึกย่อของคุณในมุมมองหน้าบันทึกย่อได้อีกด้วย

หน้าบันทึกย่อแต่ละหน้าจะแสดงรูปขนาดย่อของภาพนิ่งพร้อมกับบันทึกย่อที่ประกอบมากับภาพนิ่ง ในมุมมองหน้าบันทึกย่อ คุณสามารถเสริมข้อมูลให้กับบันทึกย่อของคุณด้วยแผนภูมิ รูปภาพ ตาราง หรือภาพประกอบอื่นๆ ได้

หน้าบันทึกย่อ

(หมายเลขต่อไปนี้สอดคล้องกับตัวเลขในภาพประกอบ)

 1. หน้าบันทึกย่อรวมบันทึกย่อของคุณและแต่ละสไลด์ในงานนำเสนอ

 2. พิมพ์แต่ละสไลด์บนหน้าบันทึกย่อของคุณเอง

 3. บันทึกย่อของคุณกับภาพนิ่ง

 4. คุณสามารถเพิ่มข้อมูล เช่นแผนภูมิหรือรูปภาพ หน้าบันทึกย่อของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มบันทึกย่อ คำนึงต่อไปนี้:

 • การเปลี่ยนแปลง การเพิ่ม และการลบที่คุณทำกับหน้าบันทึกย่อจะนำไปใช้กับหน้าบันทึกย่อและข้อความบันทึกย่อในมุมมองปกติเท่านั้น

 • ถ้าคุณต้องการขยาย จัดตำแหน่งใหม่ หรือจัดรูปแบบพื้นที่รูปบนภาพนิ่งหรือพื้นที่บันทึกย่อ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณในมุมมองหน้าบันทึกย่อ

 • คุณไม่สามารถวาดรูปหรือใส่รูปภาพในบานหน้าต่างบันทึกย่อในมุมมองปกติได้ ให้สลับไปยังมุมมองหน้าบันทึกย่อและวาดรูปหรือเพิ่มรูปภาพในมุมมองนั้น

 • รูปภาพและวัตถุที่คุณเพิ่มในมุมมองหน้าบันทึกย่อปรากฏ บนหน้าการพิมพ์บันทึกย่อของคุณ แต่ไม่ได้อยู่ บนหน้าจอของคุณในมุมมองปกติ

หน้าบันทึกย่อเริ่มต้นประกอบด้วยรูปขนาดย่อของภาพนิ่งที่ครึ่งบนของหน้าและบันทึกย่อที่ครึ่งล่างของหน้าในขนาดที่เท่ากัน

หน้าบันทึกย่อเริ่มต้น

ถ้าหน้าครึ่งไม่เพียงพอสำหรับบันทึกย่อของคุณ คุณสามารถเพิ่มห้องเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเพิ่มระยะห่างเพิ่มเติมบนหน้าบันทึกย่อเดียว:

 1. ในมุมมองปกติ ในบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่าง และสไลด์มาใช้ใหม่ คลิกแท็บสไลด์ นั้นแล้ว คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มช่องว่างเพิ่มเติมสำหรับบันทึกย่อ

  บานหน้าต่างซึ่งมีแท็บเค้าร่างและภาพนิ่ง

 2. บนเมนู มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก หน้าบันทึกย่อ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบรูปขนาดย่อของภาพนิ่ง บนหน้าบันทึกย่อ ให้คลิกที่ภาพนิ่ง แล้วกด DELETE

  • เมื่อต้องการลดขนาดรูปขนาดย่อของภาพนิ่งบนหน้าบันทึกย่อ ให้ลากที่จับสำหรับปรับขนาดบนรูปขนาดย่อของภาพนิ่ง

 4. บนเส้นขอบด้านบนสุดของตัวแทนบันทึกย่อ ให้ลากที่จับสำหรับปรับขนาดเพื่อขยายตัวแทนบันทึกย่อให้มีหน้าขนาดใหญ่ขึ้นตามที่คุณต้องการ

เมื่อต้อง การเพิ่มภาพตัดปะ เช่นรูปร่างหรือรูปภาพ หรือ การจัดรูปแบบหน้าบันทึกย่อทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ เปลี่ยนต้นแบบบันทึกย่อ ตัวอย่างเช่น การใส่โลโก้บริษัทหรือส่วนอื่น ๆ ของภาพตัดปะบนหน้าบันทึกย่อทั้งหมด เพิ่มภาพตัดปะต้นแบบบันทึกย่อ หรือ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลักษณะแบบอักษรสำหรับบันทึกย่อทั้งหมด เปลี่ยนสไตล์บนต้นแบบบันทึกย่อ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและตำแหน่งของพื้นที่สไลด์ พื้นที่บันทึกย่อ หัว ท้ายกระดาษ หมายเลขหน้า และวัน

คุณสามารถพิมพ์หน้าบันทึกย่อของคุณพร้อมด้วยรูปขนาดย่อของภาพนิ่งเพื่อแจกให้ผู้ชมของคุณ หรือเพื่อช่วยในการจัดเตรียมงานนำเสนอของคุณได้

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์รูปขนาดย่อของภาพนิ่งพร้อมด้วยบันทึกย่อได้เพียงรูปเดียวต่อหนึ่งหน้าที่พิมพ์เท่านั้น

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการพิมพ์หน้าบันทึกย่อโดยให้มีรูปขนาดย่อของภาพนิ่ง

 2. คลิกแท็บ แฟ้ม

 3. ทางด้านซ้ายของแท็บไฟล์ คลิกพิมพ์

 4. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ภาพนิ่งแบบเต็มหน้า แล้วภายใต้ เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้คลิก หน้าบันทึกย่อ

 5. เมื่อต้องการระบุการวางแนวหน้ากระดาษ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแนว แล้ว คลิ กแนวในแนวตั้ง หรือการวางแนวในแนวนอน ในรายการ

 6. ถ้าคุณต้องการพิมพ์บันทึกย่อของคุณและรูปขนาดย่อของภาพนิ่งในสี เลือกเครื่องพิมพ์สี คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสี แล้ว คลิ กสี ในรายการ

 7. คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์หน้าบันทึกย่อได้เพียงหน้าเดียวต่อหนึ่งหน้าที่พิมพ์เท่านั้น

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการพิมพ์หน้าบันทึกย่อโดยไม่พิมพ์รูปขนาดย่อของภาพนิ่ง

 2. เปิดแต่ละสไลด์ในมุมมองหน้าบันทึกย่อ เมื่อต้องการไปยังมุมมองหน้าบันทึกย่อ บนเมนูมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกหน้าบันทึกย่อ

 3. ลบรูปขนาดย่อของภาพนิ่งจากหน้าบันทึกย่อแต่ละหน้า เมื่อต้องการลบรูปขนาดย่อของภาพนิ่ง บนหน้าบันทึกย่อ ให้คลิกที่รูปขนาดย่อของภาพนิ่ง แล้วกด DELETE

 4. คลิกแท็บ แฟ้ม

 5. ทางด้านซ้ายของแท็บไฟล์ คลิกพิมพ์

 6. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ภาพนิ่งแบบเต็มหน้า แล้วภายใต้ เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้คลิก หน้าบันทึกย่อ

 7. เมื่อต้องการระบุการวางแนวหน้ากระดาษ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแนว แล้ว คลิ กแนวในแนวตั้ง หรือการวางแนวในแนวนอน ในรายการ

 8. ถ้าคุณต้องการพิมพ์บันทึกย่อของคุณและรูปขนาดย่อของภาพนิ่งในสี เลือกเครื่องพิมพ์สี คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสี แล้ว คลิ กสี ในรายการ

 9. คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×