การสร้างและพิมพ์หน้าบันทึกย่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างหน้าบันทึกย่อ ขณะที่คุณสร้างงานนำเสนอของคุณ คุณอาจต้องการพิมพ์ได้ และตรวจทาน ตามที่คุณส่งงานนำเสนอของคุณ

ความคิดสีเขียว... ใบไม้สีเขียว

อย่างไรก็ตาม ก่อนพิมพ์หน้าบันทึกย่อ พิจารณาดูบันทึกย่อของคุณในมุมมองผู้นำเสนอแทน คุณสามารถดูบันทึกย่อของคุณ ตามที่คุณส่งงานนำเสนอบนจอภาพสองเพื่อประหยัดหมึกกระดาษและพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูดูบันทึกย่อผู้บรรยายของคุณในขณะนำเสนอบนจอภาพหลายแบบส่วนตัว

ใช้บานหน้าต่างบันทึกย่อ ในมุมมองปกติเพื่อเขียนบันทึกย่อเกี่ยวกับสไลด์ของคุณ เมื่อต้องการไปยังมุมมองปกติ บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกปกติ

บานหน้าต่างบันทึกย่อ
บานหน้าต่างบันทึกย่อ (อยู่ในวงกลมสีแดง) ในมุมมองปกติ

คุณสามารถพิมพ์ และจัดรูปแบบบันทึกย่อของคุณเมื่อคุณทำงาน ในมุม มองปกติ แต่เมื่อต้อง การดูวิธีที่จะพิมพ์หน้าบันทึกย่อของคุณ และเพื่อดูผลทั้งหมดของข้อความใด ๆ การจัดรูปแบบ เช่นสีฟอนต์ สลับไปยังมุมมองหน้าบันทึกย่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบ และเปลี่ยนหัวกระดาษและท้ายกระดาษของบันทึกย่อของคุณในมุมมองหน้าบันทึกย่อ

แต่ละหน้าของบันทึกย่อแสดงรูปขนาดย่อสไลด์ ร่วมกับบันทึกย่อที่แสดงพร้อมกับสไลด์นั้น ในมุมมองหน้าบันทึกย่อ คุณสามารถตกแต่งบันทึกย่อของคุณกับแผนภูมิ รูปภาพ ตาราง หรือภาพประกอบอื่น ๆ

หน้าบันทึกย่อ

(หมายเลขต่อไปนี้สอดคล้องกับตัวเลขในภาพประกอบ)

 1. หน้าบันทึกย่อรวมบันทึกย่อของคุณและแต่ละสไลด์ในงานนำเสนอ

 2. พิมพ์แต่ละสไลด์บนหน้าบันทึกย่อของคุณเอง

 3. บันทึกย่อของคุณกับภาพนิ่ง

 4. คุณสามารถเพิ่มข้อมูล เช่นแผนภูมิหรือรูปภาพ หน้าบันทึกย่อของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มบันทึกย่อ คำนึงต่อไปนี้:

 • การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม และการลบที่คุณทำบนหน้าบันทึกย่อใช้เฉพาะ กับหน้าบันทึกย่อ และ ไปยังข้อความบันทึกย่อในมุมมองปกติ

 • ถ้าคุณต้องการขยาย ตำแหน่ง หรือจัดรูปแบบพื้นที่รูปภาพนิ่งหรือพื้นที่บันทึกย่อ ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณในมุมมองหน้าบันทึกย่อ

 • คุณไม่สามารถวาด หรือย้ายรูปภาพในบานหน้าต่างบันทึกย่อในมุมมองปกติ สลับไปยังมุมมองหน้าบันทึกย่อวาด หรือเพิ่มรูปภาพ

 • รูปภาพและวัตถุที่คุณเพิ่มในมุมมองหน้าบันทึกย่อปรากฏ บนหน้าการพิมพ์บันทึกย่อของคุณ แต่ไม่ได้อยู่ บนหน้าจอของคุณในมุมมองปกติ

หน้าบันทึกย่อเริ่มต้นประกอบด้วยรูปขนาดย่อของสไลด์บนครึ่งด้านบนของหน้าและส่วนมีขนาดเท่า ๆ กันสำหรับบันทึกย่อในครึ่งล่างของหน้า

หน้าบันทึกย่อเริ่มต้น

ถ้าหน้าครึ่งไม่เพียงพอสำหรับบันทึกย่อของคุณ คุณสามารถเพิ่มห้องเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมบนหน้าบันทึกย่อเดียว:

 1. ในมุมมองปกติ ในบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่าง และสไลด์มาใช้ใหม่ คลิกแท็บสไลด์ นั้นแล้ว คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มช่องว่างเพิ่มเติมสำหรับบันทึกย่อ

  บานหน้าต่างซึ่งมีแท็บเค้าร่างและภาพนิ่ง

 2. บนเมนูมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกหน้าบันทึกย่อ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบรูปขนาดย่อสไลด์ บนหน้าบันทึกย่อ คลิกสไลด์ นั้นแล้ว กด DELETE

  • เมื่อต้องการลดขนาดของรูปขนาดย่อของภาพนิ่งบนหน้าบันทึกย่อ ลากจับสำหรับปรับขนาดบนรูปขนาดย่อของสไลด์

 4. บนเส้นขอบด้านบนสุดของพื้นที่สำรองไว้บันทึกย่อ ลากจุดจับสำหรับปรับขนาดเพื่อขยายพื้นที่สำรองไว้บันทึกย่อมากของหน้าตามที่คุณต้องการ

เมื่อต้อง การเพิ่มภาพตัดปะ เช่นรูปร่างหรือรูปภาพ หรือ การจัดรูปแบบหน้าบันทึกย่อทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ เปลี่ยนต้นแบบบันทึกย่อ ตัวอย่างเช่น การใส่โลโก้บริษัทหรือภาพตัดปะส่วนอื่น ๆ บนหน้าบันทึกย่อทั้งหมด เพิ่มภาพตัดปะต้นแบบบันทึกย่อ หรือ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลักษณะแบบอักษรสำหรับบันทึกย่อทั้งหมด เปลี่ยนสไตล์บนต้นแบบบันทึกย่อ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและตำแหน่งของพื้นที่สไลด์ พื้นที่บันทึกย่อ ส่วนหัวของ ท้ายกระดาษ หมายเลขหน้า และวัน

คุณสามารถพิมพ์หน้าบันทึกย่อของคุณ มีรูปขนาดย่อสไลด์ เพื่อแจกให้ผู้ชมของคุณ หรือ เพื่อช่วยให้คุณเตรียมสำหรับงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์รูปขนาดย่อของภาพนิ่งเพียงหนึ่งกับบันทึกย่อสำหรับแต่ละหน้าที่พิมพ์

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการพิมพ์หน้าบันทึกย่อที่ มีรูปขนาดย่อของสไลด์

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. ทางด้านซ้ายของแท็บไฟล์ คลิกพิมพ์

 4. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ภาพนิ่งแบบเต็มหน้า แล้วภายใต้ เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้คลิก หน้าบันทึกย่อ

 5. เมื่อต้องการระบุการวางแนวหน้ากระดาษ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแนว แล้ว คลิ กแนวในแนวตั้ง หรือการวางแนวในแนวนอน ในรายการ

 6. ถ้าคุณต้องการพิมพ์บันทึกย่อของคุณและรูปขนาดย่อของภาพนิ่งในสี เลือกเครื่องพิมพ์สี คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสี แล้ว คลิ กสี ในรายการ

 7. คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์หน้าบันทึกย่อได้เพียงหน้าเดียวต่อหนึ่งหน้าที่พิมพ์เท่านั้น

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการพิมพ์หน้าบันทึกย่อ โดยไม่มีรูปขนาดย่อของสไลด์

 2. เปิดแต่ละสไลด์ในมุมมองหน้าบันทึกย่อ เมื่อต้องการไปยังมุมมองหน้าบันทึกย่อ บนเมนูมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกหน้าบันทึกย่อ

 3. ลบรูปขนาดย่อของภาพนิ่งจากแต่ละรายการของหน้าบันทึกย่อ เมื่อต้องการลบรูปขนาดย่อสไลด์ บนหน้าบันทึกย่อ คลิกรูปขนาดย่อของสไลด์ นั้นแล้ว กด DELETE

 4. คลิกแท็บ ไฟล์

 5. ทางด้านซ้ายของแท็บไฟล์ คลิกพิมพ์

 6. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ภาพนิ่งแบบเต็มหน้า แล้วภายใต้ เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้คลิก หน้าบันทึกย่อ

 7. เมื่อต้องการระบุการวางแนวหน้ากระดาษ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแนว แล้ว คลิ กแนวในแนวตั้ง หรือการวางแนวในแนวนอน ในรายการ

 8. ถ้าคุณต้องการพิมพ์บันทึกย่อของคุณและรูปขนาดย่อของภาพนิ่งในสี เลือกเครื่องพิมพ์สี คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสี แล้ว คลิ กสี ในรายการ

 9. คลิก พิมพ์

ใช้บานหน้าต่างบันทึกย่อ ในมุมมองปกติเพื่อเขียนบันทึกย่อเกี่ยวกับภาพนิ่งของคุณ

สไลด์ในมุมมองปกติพร้อมกับบันทึกย่อของสไลด์ที่มีป้ายชื่อ

1. บานหน้าต่างบันทึกย่อในมุมมองปกติ

คุณสามารถพิมพ์ และจัดรูปแบบบันทึกย่อของคุณเมื่อคุณทำงาน ในมุม มองปกติ แต่เมื่อต้อง การดูวิธีที่จะพิมพ์หน้าบันทึกย่อของคุณ และเพื่อดูผลทั้งหมดของข้อความใด ๆ การจัดรูปแบบ เช่นสีฟอนต์ สลับไปยังมุมมองหน้าบันทึกย่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบ และเปลี่ยนหัวกระดาษและท้ายกระดาษของบันทึกย่อของคุณในมุมมองหน้าบันทึกย่อ

แต่ละหน้าของบันทึกย่อแสดงรูปขนาดย่อสไลด์ พร้อมกับบันทึกย่อที่มาพร้อมกับสไลด์นั้น ในมุมมองหน้าบันทึกย่อ คุณสามารถตกแต่งบันทึกย่อของคุณกับแผนภูมิ รูปภาพ ตาราง หรือภาพประกอบอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มความเอฟเฟ็กต์ รูปภาพ หรืออักษรศิลป์หน้าบันทึกย่อของคุณ ดูที่เพิ่มเอฟเฟ็กต์ การกล่องข้อความ อักษรศิลป์ รูป ภาพ หรือรูปร่างหน้าบันทึกย่อ

หน้าบันทึกย่อ

1. หน้าบันทึกย่อรวมบันทึกย่อของคุณและแต่ละสไลด์ในงานนำเสนอ

2 การแต่ละสไลด์พิมพ์บนหน้าบันทึกย่อของคุณเอง

3. หมายเหตุของคุณกับภาพนิ่ง

4 คุณสามารถเพิ่มข้อมูล เช่นแผนภูมิหรือรูปภาพ หน้าบันทึกย่อของคุณ

รูปภาพและวัตถุที่คุณเพิ่มในมุมมองหน้าบันทึกย่อปรากฏ บนหน้าการพิมพ์บันทึกย่อของคุณ แต่ไม่ได้อยู่ บนหน้าจอของคุณในมุมมองปกติ ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นเว็บเพจ รูปภาพและวัตถุไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณในเว็บเบราว์เซอร์ แม้ว่าบันทึกย่อของคุณทำ

การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม และการลบที่คุณทำบนหน้าบันทึกย่อใช้เฉพาะ กับหน้านั้นบันทึกย่อ และ ไปยังข้อความบันทึกย่อในมุมมองปกติ

ถ้าคุณต้องการขยาย ตำแหน่ง หรือจัดรูปแบบพื้นที่รูปภาพนิ่งหรือพื้นที่บันทึกย่อ ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณในมุมมองหน้าบันทึกย่อ

คุณไม่สามารถวาด หรือวางรูปภาพในบานหน้าต่างบันทึกย่อในมุมมองปกติ สลับไปยังมุมมองหน้าบันทึกย่อวาด หรือเพิ่มรูปภาพ เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ รูปภาพ หรืออักษรศิลป์หน้าบันทึกย่อของคุณ ดูเพิ่มเอฟเฟ็กต์ การกล่องข้อความ อักษรศิลป์ รูป ภาพ หรือรูปร่างหน้าบันทึกย่อ

หน้าบันทึกย่อเริ่มต้นประกอบด้วยรูปขนาดย่อของสไลด์บนครึ่งด้านบนของหน้าและส่วนมีขนาดเท่า ๆ กันสำหรับบันทึกย่อในครึ่งล่างของหน้า

หน้าบันทึกย่อเริ่มต้น

ถ้าเวลาครึ่งหนึ่งของหน้าไม่เพียงพอสำหรับบันทึกย่อของคุณ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับบันทึกย่อของคุณ:

 • เมื่อต้องการเพิ่มระยะห่างเพิ่มเติมบนหน้าบันทึกย่อเดียว ทำต่อไปนี้:

  1. ในมุมมองปกติ ในบานหน้าต่าง ที่ประกอบด้วยเค้าร่าง และแท็บสไลด์ บนแท็บสไลด์มาใช้ใหม่ คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับบันทึกย่อ

  2. บนเมนูมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกหน้าบันทึกย่อ

  3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการลบรูปขนาดย่อสไลด์ บนหน้าบันทึกย่อ คลิกภาพนิ่ง นั้นแล้ว กดDelete

   • เมื่อต้องการลดขนาดของรูปขนาดย่อของภาพนิ่งบนหน้าบันทึกย่อ ลากจับสำหรับปรับขนาดบนรูปขนาดย่อของสไลด์

  4. บนเส้นขอบด้านบนสุดของพื้นที่สำรองไว้บันทึกย่อ ลากจุดจับสำหรับปรับขนาดเพื่อขยายพื้นที่สำรองไว้บันทึกย่อมากของหน้าตามที่คุณต้องการ

 • ถ้าคุณต้องมากกว่าหนึ่งหน้าสำหรับบันทึกย่อของคุณ ทำต่อไปนี้:

  1. ในมุมมองปกติ ในบานหน้าต่าง ที่ประกอบด้วยเค้าร่าง และแท็บสไลด์ บนแท็บสไลด์มาใช้ใหม่ คลิกระยะห่างหลังจากสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อเพิ่มเติม
   เพิ่มสไลด์ที่ถูกซ่อน

  2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไลด์มาใช้ใหม่ คลิกสไลด์ใหม่ แล้ว คลิ กเค้าโครงแบบกำหนดเอง

  3. ในมุมมองปกติ ในบานหน้าต่าง ที่ประกอบด้วยเค้าร่าง และแท็บ สไลด์ บนแท็บสไลด์มาใช้ใหม่ คลิกขวาสไลด์ที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้ามา แล้ว คลิกซ่อนสไลด์

   หมายเหตุ: 

   • บนแท็บสไลด์ ไอคอนสไลด์ที่ซ่อนอยู่ รูปไอคอน ปรากฏขึ้นพร้อมกับหมายเลขสไลด์ภายใน ที่อยู่ถัดจากรูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณซ่อน

   • สไลด์ที่ซ่อนอยู่ไม่ปรากฏในงานนำเสนอของคุณถ้าคุณยกเลิกซ่อนได้ ด้วยการคลิกขวารูปขนาดย่อของสไลด์อีกครั้ง แล้ว คลิกซ่อนสไลด์ อีกครั้ง

  4. บนเมนูมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกหน้าบันทึกย่อ

  5. บนหน้าบันทึกย่อ คลิกสไลด์ นั้นแล้ว กดDelete

  6. ลากจุดจับสำหรับปรับขนาดบนเส้นขอบบนของพื้นที่สำรองไว้บันทึกย่อเพื่อประกอบด้วยหน้าทั้งหมด

   หมายเหตุ: หลังจากที่คุณกรอกค่าบันทึกย่อสำหรับสไลด์ของคุณสามารถมองเห็นได้ คุณจะต้องเปิดสไลด์ของคุณที่ซ่อนอยู่ในมุมมองหน้าบันทึกย่อ และประวัติย่อพิมพ์บันทึกย่อของคุณ

  7. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมที่ซ่อนสไลด์เพื่อทำหน้าที่เป็นหน้าบันทึกย่อเพิ่มเติม ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 6

เมื่อต้อง การเพิ่มภาพตัดปะ เช่นรูปร่างหรือรูปภาพ หรือ การจัดรูปแบบของหน้าบันทึกย่อในงานนำเสนอของคุณทั้งหมด เปลี่ยนบันทึกย่อต้นแบบ ตัวอย่างเช่น การใส่โลโก้บริษัทหรือรูปวาดแบบลายส่วนอื่น ๆ บนหน้าบันทึกย่อของคุณทั้งหมด เพิ่มภาพตัดปะต้นแบบบันทึกย่อ หรือ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลักษณะแบบอักษรสำหรับบันทึกย่อทั้งหมด เปลี่ยนสไตล์บนต้นแบบบันทึกย่อ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและตำแหน่งของพื้นที่สไลด์ พื้นที่บันทึกย่อ ส่วนหัวของ ท้ายกระดาษ หมายเลขหน้า และวัน

ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นเว็บเพจ บันทึกย่อของคุณจะแสดงโดยอัตโนมัติยกเว้นว่าคุณเลือกที่จะซ่อนเส้น สารบัญในงานนำเสนอกลายเป็นชื่อเรื่องของสไลด์ และบันทึกย่อของภาพนิ่งของคุณปรากฏภายใต้ภาพนิ่งแต่ละรายการ บันทึกย่อของคุณสามารถเติมบทบาทของลำโพง แก่ผู้ชมของคุณพื้นหลังและรายละเอียดที่ต้องให้ผู้บรรยายในระหว่างงานนำเสนอแบบออนไลน์

ถ้าคุณไม่ต้องบันทึกย่อของคุณที่จะแสดงบนเว็บเพจ คุณสามารถปิดใช้งานเหล่านั้นก่อนที่คุณบันทึกไฟล์เป็นเว็บเพจ

คุณสามารถพิมพ์หน้าบันทึกย่อของคุณ มีรูปขนาดย่อสไลด์ เพื่อแจกให้ผู้ชมของคุณ หรือ เพื่อช่วยให้คุณเตรียมสำหรับงานนำเสนอของคุณ เมื่อคุณพิมพ์ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถพิมพ์รูปขนาดย่อของภาพนิ่งเพียงหนึ่งสำหรับแต่ละหน้า

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการพิมพ์หน้าบันทึกย่อที่ มีรูปขนาดย่อของสไลด์

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกลูกศรอยู่ถัดจากพิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์

 3. ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกลูกศรภายใต้กล่องสิ่งที่พิมพ์ แล้ว คลิ กหน้าบันทึกย่อ

 4. เมื่อต้องการระบุการวางแนวหน้ากระดาษ คลิกลูกศรภายใต้การวางแนว แล้ว คลิ กแนวตั้ง หรือแนวนอน

 5. เมื่อต้องการตั้งค่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกตัวเลือก จากนั้น คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 6. คลิก พิมพ์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์บันทึกย่อของคุณและรูปขนาดย่อของภาพนิ่งในสี เลือกเครื่องพิมพ์สี คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกลูกศรอยู่ถัดจากพิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์ ภายใต้พิมพ์ คลิกตัวเลือก ชี้ไปที่สี/ระดับสีเทา แล้ว คลิ กสี

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการพิมพ์หน้าบันทึกย่อ โดยไม่มีรูปขนาดย่อของสไลด์

 2. เปิดขึ้นแต่ละสไลด์ในมุมมองหน้าบันทึกย่อ

 3. ลบรูปขนาดย่อของภาพนิ่งจากแต่ละรายการของหน้าบันทึกย่อ

 4. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกลูกศรอยู่ถัดจากพิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์

 5. ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกลูกศรภายใต้กล่องสิ่งที่พิมพ์ แล้ว คลิ กหน้าบันทึกย่อ

 6. เมื่อต้องการวางแนวหน้ากระดาษที่ระบุ คลิกลูกศรภายใต้การวางแนว แล้ว คลิ กแนวตั้ง หรือแนวนอน

 7. เมื่อต้องการตั้งค่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกตัวเลือก จากนั้น คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 8. คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×