การสร้างและพิมพ์ป้ายผนึก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Word สามารถพิมพ์ป้ายผนึกเดียว แผ่นป้ายผนึกที่เหมือนกันหรือไม่ หรือชุดของป้ายผนึกแบบต่าง ๆ Word lays หาเนื้อหาของป้ายชื่อในตารางที่มีการออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับขนาดของป้ายผนึกพยายามทำไว้ที่คุณซื้อมา

สำหรับป้ายผนึกเดียวหรือแผ่นป้ายผนึกที่เหมือนกันหรือไม่ คุณสามารถพิมพ์สิ่งที่คุณต้องหนึ่งครั้ง และ Word จัดตำแหน่งในเซลล์ของตารางสำหรับแต่ละป้ายชื่อที่คุณต้องการพิมพ์

สำหรับชุดของป้ายผนึกแบบต่าง ๆ เราขอแนะนำโดยเริ่มต้นเอกสารของคุณ ด้วยเทมเพลตป้ายผนึก เมื่อต้องการค้นหาห้อง ไปยังแท็บไฟล์ ใน Word คลิกใหม่ แล้วในกล่องค้นหา พิมพ์ป้ายชื่อแล้วกด Enter หรือ ในเบราว์เซอร์ของคุณ ดูเทมเพลตที่ป้ายชื่อที่ templates.office.com

เคล็ดลับ: คุณอาจต้องชุดของป้ายชื่อที่ประกอบด้วยข้อมูลจากแหล่งข้อมูล เช่นชื่อและที่อยู่ในสเปรดชีต ในกรณี ใกล้เคียงที่สุดของคุณจะทำให้ป้ายชื่อด้วยจดหมายเวียน

ถ้าคุณต้องการทำป้ายที่อยู่ผู้ส่ง ให้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน สร้างป้ายที่อยู่ผู้ส่ง

 1. คลิก การส่งจดหมาย > ป้ายผนึก

  กลุ่ม สร้าง บนแท็บ การส่งจดหมาย

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. ในรายการผู้จำหน่ายป้ายชื่อ คลิกบริษัทที่ทำป้ายผนึกของคุณ หรือขนาดของบริษัทและหน้า

  รายการของป้ายชื่อ vendors_C3_2017108232840

 4. ภายใต้หมายเลขผลิตภัณฑ์ คลิกหมายเลขที่ตรงกับหนึ่งบนหีบห่อของป้ายชื่อ

  ถ้าคุณไม่เห็นหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าป้ายผนึกแบบกำหนดเองได้ เลื่อนลงเพื่อดูคำแนะนำเหล่านั้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้เครื่องพิมพ์แบบป้อนต่อเนื่อง คุณจะมีรายการของหมายเลขผลิตภัณฑ์อื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คลิก เครื่องพิมพ์แบบป้อนต่อเนื่อง ภายใต้ รายละเอียดของเครื่องพิมพ์ เพื่อที่คุณจะสามารถเห็นรายการนั้นได้

 5. คลิก ตกลง

 6. พิมพ์อยู่หรือข้อมูลอื่น ๆ ลงในกล่องอยู่ (ข้อความเท่านั้น)

  ตัวเลือกการตั้งค่าซองจดหมายและป้ายผนึก

  ถ้าคุณต้องการสร้างป้ายผนึกสำหรับที่อยู่ซึ่งเก็บไว้ในสมุดรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกปุ่ม แทรกที่อยู่

  ปุ่มเลือกชื่อบนแท็บ การส่งจดหมาย

 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ ให้เลือกข้อความ คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก แล้วคลิก ฟอนต์ หรือ ย่อหน้า บนเมนูทางลัด ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ จากนั้นคลิก ตกลง

 8. ภายใต้ พิมพ์ ให้คลิก ป้ายผนึกแบบเดียวกันทั้งแผ่น หรือคลิก ป้ายผนึกเดียว

  ถ้าคุณพิมพ์ป้ายผนึกเดียว ให้ใส่ตำแหน่งของป้ายผนึกดังกล่าวในกล่อง แถว และ คอลัมน์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตารางของป้ายผนึกขนาด 3 คูณ 10 บนแผ่นงานของคุณ แต่มีเพียงป้ายผนึกสุดท้ายที่เหลืออยู่ ให้พิมพ์ 10 ในกล่อง แถว และพิมพ์ 3 ในกล่อง คอลัมน์

 9. ก่อนที่คุณจะพิมพ์ ให้วางแผ่นป้ายผนึกของคุณในเครื่องพิมพ์

  เมื่อต้องการพิมพ์ป้ายผนึกโดยไม่บันทึกการตั้งค่าของคุณ ให้คลิก พิมพ์

  เมื่อต้องการแสดงตัวอย่าง หรือบันทึกป้ายผนึกในเอกสารที่คุณสามารถใช้ได้อีกครั้ง ให้คลิก เอกสารใหม่ บันทึกเอกสาร หรือพิมพ์ป้ายผนึกด้วยการคลิก ไฟล์ > พิมพ์ และคลิกปุ่ม พิมพ์

เคล็ดลับ: ถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณจะใช้ผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อที่คุณได้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ ก่อนพิมพ์ป้ายผนึกของคุณไปยังแผ่นงานปกติของกระดาษเพื่อดูถ้าตำแหน่งของข้อความที่จัดแนวกับแผ่นงานแผนจริงของป้ายชื่อ

ถ้าคุณไม่ได้ใช้รายการที่อยู่หรือแหล่งข้อมูลอื่น คุณสามารถพิมพ์แต่ละป้ายผนึกได้ แต่ถ้าคุณต้องการเพิ่มกราฟิกแบบกำหนดเองลงในป้ายผนึก การตั้งค่าจะทำได้ง่ายกว่าโดยการใช้จดหมายเวียน

 1. คลิก การส่งจดหมาย > ป้ายผนึก

  กลุ่ม สร้าง บนแท็บ การส่งจดหมาย

 2. ในกล่อง ซองจดหมายและป้ายผนึก ให้คลิก ตัวเลือก

 3. ในรายการผู้จำหน่ายป้ายชื่อ คลิกบริษัทที่ทำป้ายผนึกของคุณ หรือขนาดของบริษัทและหน้า

  รายการของป้ายชื่อ vendors_C3_2017108233018

 4. ภายใต้ หมายเลขผลิตภัณฑ์ ให้คลิกหมายเลขที่ตรงกับหมายเลขบนแพคเกจป้ายผนึกของคุณ

  ถ้าคุณไม่เห็นหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าป้ายผนึกแบบกำหนดเองได้ เลื่อนลงเพื่อดูคำแนะนำเหล่านั้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้เครื่องพิมพ์แบบป้อนต่อเนื่อง คุณจะมีรายการของหมายเลขผลิตภัณฑ์อื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คลิก เครื่องพิมพ์แบบป้อนต่อเนื่อง ภายใต้ รายละเอียดของเครื่องพิมพ์ เพื่อที่คุณจะสามารถเห็นรายการนั้นได้

 5. คลิก ตกลง แล้วคลิก เอกสารใหม่

  ตัวเลือกการตั้งค่าซองจดหมายและป้ายผนึก

 6. Word เปิดเอกสารใหม่ที่ประกอบด้วยตารางที่ มีขนาดที่ตรงกับป้ายชื่อผลิตภัณฑ์นั้น
  Word สร้างตารางที่ มีขนาดที่ตรงกับ product._C3_2017108234838 ป้ายชื่อที่เลือกของคุณ

 7. ถ้าเอกสารใหม่ไม่แสดงเส้นตาราง — และคุณต้องการเห็นไฟล์เหล่านี้นั่นคือเลือกแท็บเค้าโครง จากนั้น เลือกเส้นตารางในมุมมอง เพื่อสลับการแสดงเส้นตาราง และปิด

 8. พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการในแต่ละป้ายผนึก

 9. ก่อนที่คุณจะพิมพ์ ให้วางแผ่นป้ายผนึกในเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก ไฟล์ > พิมพ์ แล้วคลิกที่ปุ่ม พิมพ์

เคล็ดลับ: ถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณจะใช้ผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อที่คุณได้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ ก่อนพิมพ์ป้ายผนึกของคุณไปยังแผ่นงานปกติของกระดาษเพื่อดูถ้าตำแหน่งของข้อความที่จัดแนวกับแผ่นงานแผนจริงของป้ายชื่อ

ถ้ารายการของหมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่มีหมายเลขผลิตภัณฑ์บนแพคเกจป้ายผนึกของคุณ คุณสามารถตั้งค่าป้ายผนึกแบบกำหนดเองได้ วิธีการมีดังนี้

 1. วัดป้ายผนึกบนแผ่นกระดาษที่คุณมีอย่างระมัดระวัง (อย่าเพียงแต่ใช้ข้อมูลของขนาดที่ผู้ผลิตระบุไว้ให้คุณ) จดบันทึกการวัดและจำนวนป้ายผนึกที่พอดีกับแผ่นงานหนึ่งแผ่น

 2. คลิก การส่งจดหมาย > ป้ายผนึก > ตัวเลือก

 3. ตรวจสอบว่า ชนิดของเครื่องพิมพ์ของคุณถูกต้อง ถ้าคุณมีเครื่องพิมพ์แบบป้อนต่อเนื่อง คุณจะเห็นรายการอื่นของตัวเลือก

 4. ในรายการ หมายเลขผลิตภัณฑ์ ให้คลิกชนิดป้ายผนึกที่มีขนาดเดียวกับป้ายผนึกของคุณ ดูใต้ ข้อมูลป้ายผนึก เพื่อดูว่าป้ายผนึกที่เลือกคล้ายกับป้ายผนึกของคุณหรือไม่

 5. คลิก รายละเอียด แล้วเปรียบเทียบขนาดของป้ายผนึกและจำนวนป้ายผนึกต่อแผ่นกระดาษ หรือจำนวนคอลัมน์บนฟอร์มป้ายผนึก

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าขนาดและเค้าโครงป้ายผนึกตรงกับขนาดและเค้าโครงป้ายผนึกของคุณ ให้ใช้ป้ายผนึกที่เลือก

  • ถ้าไม่ใช่ ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป

 7. ในกล่อง ตัวเลือกป้ายผนึก ให้คลิกชนิดเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก ป้ายผนึกใหม่

 8. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อป้ายผนึก จากนั้นใส่ความสูง ความกว้าง และระยะห่างของป้ายผนึกของคุณ (ซึ่งหมายถึงป้ายผนึกบวกระยะขอบ) แล้วคลิก ตกลง

 9. คลิก ตกลง อีกครั้งเพื่อกลับไปยังกล่อง ซองจดหมายและป้ายผนึก จากที่นี่ คุณสามารถสร้างและพิมพ์ป้ายผนึกแบบกำหนดเองของคุณโดยทำตามขั้นตอนที่ 6-9 ในส่วนแรกของบทความนี้ "ตั้งค่าและพิมพ์ป้ายผนึกเดียวหรือป้ายผนึกแบบเดียวกันทั้งแผ่น"

 1. เริ่ม Word

  เอกสารเปล่าเปิดตามค่าเริ่มต้น เปิดทิ้งไว้ ถ้าคุณปิด นั้นจะไม่พร้อมใช้งานคำสั่งในขั้นตอนถัดไป

 2. บนแท็บการส่งจดหมาย ในกลุ่มสร้าง คลิกป้ายผนึก

  Ribbon ของ Office 2010

 3. ในกล่องอยู่ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณต้องการสร้างป้ายผนึกสำหรับอยู่ที่ถูกเก็บไว้ในสมุดรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกแทรกที่อยู่ รูปปุ่ม

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบ เลือกข้อความ คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก แล้ว คลิ กฟอนต์ หรือย่อหน้า บนเมนูทางลัด

 5. เมื่อต้องการเลือกชนิดป้ายชื่อและตัวเลือกอื่น ๆ คลิกตัวเลือก

 6. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก ทำให้ตัวเลือกของคุณ นั้นแล้ว คลิกตกลง

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก

  1ชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังใช้เมื่อต้องการพิมพ์ป้ายผนึก

  2การจำหน่ายที่ผลิตแผ่นป้ายผนึกของคุณ

  3ตัวเลขที่ตรงกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่บนหีบห่อของป้ายชื่อแผ่นงาน

  หมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับแผ่นป้ายผนึกของฉันไม่ตรงกับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก

  คุณยังสามารถพิมพ์ป้ายผนึกของคุณ คุณเพิ่งจำเป็นต้องทำการกำหนดเองบางอย่าง

  1. ป้ายชื่อบนแผ่นงานที่คุณได้วัด และสังเกตหน่วยการวัดและจำนวนป้ายผนึกให้พอดีกับบนกระดาษแผ่นเดียว

   หมายเหตุ: วัดป้ายผนึกอย่างละเอียด ขนาดจริงของป้ายผนึกอาจเล็กกว่าขนาดที่ระบุโดยผู้ผลิตป้ายผนึก ตัวอย่างเช่น ป้ายผนึกขนาด 1 คูณ 2 นิ้ว อาจมีความสูงจริง 15/16 นิ้ว และกว้าง 1 15/16 นิ้ว

  2. ในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ คลิกชนิดป้ายชื่อที่มีขนาดเหมือนกันกับป้ายชื่อของคุณ

   ถ้าคุณไม่เห็นชนิดป้ายชื่อที่คุณต้องการในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณอาจสามารถใช้อื่นของป้ายชื่อที่แสดง หรือคุณสามารถสร้างขนาดป้ายชื่อใหม่

  3. คลิก รายละเอียด จากนั้นเปรียบเทียบขนาดของป้ายผนึกและจำนวนป้ายผนึกต่อแผ่นกระดาษ (สำหรับป้ายผนึกที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ต) หรือจำนวนคอลัมน์บนฟอร์มป้ายผนึก (สำหรับป้ายผนึกที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบจุด)

  4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • ถ้าขนาดและเค้าโครงป้ายผนึกตรงกับขนาดและเค้าโครงป้ายผนึกของคุณ ให้ใช้ป้ายผนึกที่เลือก

   • ถ้าขนาดและเค้าโครงไม่ตรงกับของคุณ ให้คลิก ยกเลิก และทำขั้นตอนที่ 5 ต่อไป

  5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกป้ายผนึก ให้คลิกชนิดเครื่องพิมพ์ (เครื่องพิมพ์แบบป้อนต่อเนื่อง หรือ เครื่องพิมพ์หน้า) แล้วคลิก ป้ายชื่อใหม่

  6. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อป้ายผนึก แล้วเลือกความสูง ความกว้าง ระยะขอบ และตัวเลือกอื่นสำหรับป้ายชื่อของคุณ จากนั้นคลิก ตกลง

   ป้ายผนึกใหม่จะปรากฏอยู่ในประเภท อื่นๆ/กำหนดเอง ในครั้งถัดไปที่คุณใช้ป้ายผนึกแบบกำหนดเองของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก อื่นๆ/กำหนดเอง ในรายการ ผู้จำหน่ายป้ายชื่อ แล้ว

 7. หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกที่คุณต้อง คลิกตกลง

 8. ภายใต้พิมพ์ คลิกป้ายผนึกเดียว จากนั้น ในกล่องแถว และคอลัมน์ ใส่ตัวเลขที่ตรงกับหมายเลขของแถวและคอลัมน์บนแผ่นป้ายชื่อสำหรับป้ายชื่อที่คุณต้องการพิมพ์
  รายการแถวและคอลัมน์ในพื้นที่ป้ายผนึกเดียวในกล่องโต้ตอบซองจดหมายและป้ายผนึกพร้อมลูกศรที่ชี้ไปยังป้ายผนึกบนแผ่นงาน

 9. คลิก พิมพ์

 1. เริ่ม Word

  เอกสารเปล่าเปิดตามค่าเริ่มต้น เปิดทิ้งไว้ ถ้าคุณปิด นั้นจะไม่พร้อมใช้งานคำสั่งในขั้นตอนถัดไป

 2. บนแท็บการส่งจดหมาย ในกลุ่มสร้าง คลิกป้ายผนึก

  Ribbon ของ Office 2010

 3. ในกล่องอยู่ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณต้องการสร้างป้ายผนึกสำหรับอยู่ที่ถูกเก็บไว้ในสมุดรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกแทรกที่อยู่ รูปปุ่ม

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบ เลือกข้อความ คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก แล้ว คลิ กฟอนต์ หรือย่อหน้า บนเมนูทางลัด

  ป้ายชื่อบนแผ่นงานทั้งหมดจะใช้การจัดรูปแบบที่คุณระบุ

 5. เมื่อต้องการเลือกชนิดป้ายชื่อและตัวเลือกอื่น ๆ คลิกตัวเลือก

 6. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก ทำให้ตัวเลือกของคุณ นั้นแล้ว คลิกตกลง

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก

  1ชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังใช้เมื่อต้องการพิมพ์ป้ายผนึก

  2การจำหน่ายที่ผลิตแผ่นป้ายผนึกของคุณ

  3ตัวเลขที่ตรงกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่บนหีบห่อของป้ายชื่อแผ่นงาน

  หมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับแผ่นป้ายผนึกของฉันไม่ตรงกับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก

  คุณยังสามารถพิมพ์ป้ายผนึกของคุณ คุณเพิ่งจำเป็นต้องทำการกำหนดเองบางอย่าง

  1. ป้ายชื่อบนแผ่นงานที่คุณได้วัด และสังเกตหน่วยการวัดและจำนวนป้ายผนึกให้พอดีกับบนกระดาษแผ่นเดียว

   หมายเหตุ: วัดป้ายผนึกอย่างละเอียด ขนาดจริงของป้ายผนึกอาจเล็กกว่าขนาดที่ระบุโดยผู้ผลิตป้ายผนึก ตัวอย่างเช่น ป้ายผนึกขนาด 1 คูณ 2 นิ้ว อาจมีความสูงจริง 15/16 นิ้ว และกว้าง 1 15/16 นิ้ว

  2. ในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ คลิกชนิดป้ายชื่อที่มีขนาดเหมือนกันกับป้ายชื่อของคุณ

   ถ้าคุณไม่เห็นชนิดป้ายชื่อที่คุณต้องการในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณอาจสามารถใช้อื่นของป้ายชื่อที่แสดง หรือคุณสามารถสร้างป้ายชื่อที่มีขนาดแบบกำหนดเองของคุณเอง

  3. คลิก รายละเอียด จากนั้นเปรียบเทียบขนาดของป้ายผนึกและจำนวนป้ายผนึกต่อแผ่นกระดาษ (สำหรับป้ายผนึกที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ต) หรือจำนวนคอลัมน์บนฟอร์มป้ายผนึก (สำหรับป้ายผนึกที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบจุด)

  4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • ถ้าขนาดและเค้าโครงป้ายผนึกตรงกับขนาดและเค้าโครงป้ายผนึกของคุณ ให้ใช้ป้ายผนึกที่เลือก

   • ถ้าขนาดและเค้าโครงไม่ตรงกับของคุณ ให้คลิก ยกเลิก และทำขั้นตอนที่ 5 ต่อไป

  5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกป้ายผนึก ให้คลิกชนิดเครื่องพิมพ์ (เครื่องพิมพ์แบบป้อนต่อเนื่อง หรือ เครื่องพิมพ์หน้า) แล้วคลิก ป้ายชื่อใหม่

  6. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อป้ายผนึก แล้วเลือกความสูง ความกว้าง ระยะขอบ และตัวเลือกอื่นสำหรับป้ายชื่อของคุณ จากนั้นคลิก ตกลง

   ป้ายผนึกใหม่จะปรากฏอยู่ในประเภท อื่นๆ/กำหนดเอง ในครั้งถัดไปที่คุณใช้ป้ายผนึกแบบกำหนดเองของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก อื่นๆ/กำหนดเอง ในรายการ ผู้จำหน่ายป้ายชื่อ แล้ว

 7. หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกที่คุณต้อง คลิกตกลง

 8. ภายใต้พิมพ์ คลิกหน้าแบบเต็มของป้ายชื่อเดียวกัน

 9. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการส่งป้ายผนึกโดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์โดยไม่ต้องแสดงตัวอย่างเหล่านี้ คลิกพิมพ์

  2. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างป้ายผนึกเพื่อให้คุณสามารถแก้ไข หรือเพิ่มรูปภาพลงในสไลด์ และบันทึกข้อความในเอกสารสามารถ คลิกเอกสารใหม่

   Word สร้างเอกสารที่ประกอบด้วยแผ่นงานของป้ายชื่อ Word ใช้ตารางเพื่อจัดเค้าโครงป้ายผนึก ถ้าคุณไม่เห็นเส้นแยกป้ายผนึก คลิกที่แท็บเค้าโครง ภายใต้เครื่องมือตาราง แล้ว ในกลุ่มตาราง คลิ กเส้นตารางในมุมมอง

   คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแต่ละป้ายผนึก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อความจัดรูปแบบและสีแบบ เหมือนกับที่คุณเลือกกับเนื้อหาของตารางใน Word เมื่อคุณเสร็จสิ้น บันทึก หรือพิมพ์ป้ายผนึกแบบเดียวกับที่คุณบันทึก หรือพิมพ์เอกสารใด ๆ ใน Word

 1. เริ่ม Word

  เอกสารเปล่าเปิดตามค่าเริ่มต้น เปิดทิ้งไว้ ถ้าคุณปิด นั้นจะไม่พร้อมใช้งานคำสั่งในขั้นตอนถัดไป

 2. บนแท็บการส่งจดหมาย ในกลุ่มสร้าง คลิกป้ายผนึก

  Ribbon ของ Office 2010

 3. ปล่อยให้กล่องที่อยู่ ว่าง

 4. เมื่อต้องการเลือกชนิดป้ายชื่อและตัวเลือกอื่น ๆ คลิกตัวเลือก

 5. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก ทำให้ตัวเลือกของคุณ นั้นแล้ว คลิกตกลง

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก

  1ชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังใช้เมื่อต้องการพิมพ์ป้ายผนึก

  2การจำหน่ายที่ผลิตแผ่นป้ายผนึกของคุณ

  3ตัวเลขที่ตรงกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่บนหีบห่อของป้ายชื่อแผ่นงาน

  หมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับแผ่นป้ายผนึกของฉันไม่ตรงกับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก

  คุณยังสามารถพิมพ์ป้ายผนึกของคุณ คุณเพิ่งจำเป็นต้องทำการกำหนดเองบางอย่าง

  1. ป้ายชื่อบนแผ่นงานที่คุณได้วัด และสังเกตหน่วยการวัดและจำนวนป้ายผนึกให้พอดีกับบนกระดาษแผ่นเดียว

   หมายเหตุ: วัดป้ายผนึกอย่างละเอียด ขนาดจริงของป้ายผนึกอาจเล็กกว่าขนาดที่ระบุโดยผู้ผลิตป้ายผนึก ตัวอย่างเช่น ป้ายผนึกขนาด 1 คูณ 2 นิ้ว อาจมีความสูงจริง 15/16 นิ้ว และกว้าง 1 15/16 นิ้ว

  2. ในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ คลิกชนิดป้ายชื่อที่มีขนาดเหมือนกันกับป้ายชื่อของคุณ

   ถ้าคุณไม่เห็นชนิดป้ายชื่อที่คุณต้องการในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณอาจสามารถใช้อื่นของป้ายชื่อที่แสดง หรือคุณสามารถสร้างขนาดป้ายชื่อใหม่

  3. คลิก รายละเอียด จากนั้นเปรียบเทียบขนาดของป้ายผนึกและจำนวนป้ายผนึกต่อแผ่นกระดาษ (สำหรับป้ายผนึกที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ต) หรือจำนวนคอลัมน์บนฟอร์มป้ายผนึก (สำหรับป้ายผนึกที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบจุด)

  4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • ถ้าขนาดและเค้าโครงป้ายผนึกตรงกับขนาดและเค้าโครงป้ายผนึกของคุณ ให้ใช้ป้ายผนึกที่เลือก

   • ถ้าขนาดและเค้าโครงไม่ตรงกับของคุณ ให้คลิก ยกเลิก และทำขั้นตอนที่ 5 ต่อไป

  5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกป้ายผนึก ให้คลิกชนิดเครื่องพิมพ์ (เครื่องพิมพ์แบบป้อนต่อเนื่อง หรือ เครื่องพิมพ์หน้า) แล้วคลิก ป้ายชื่อใหม่

  6. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อป้ายผนึก แล้วเลือกความสูง ความกว้าง ระยะขอบ และตัวเลือกอื่นสำหรับป้ายชื่อของคุณ จากนั้นคลิก ตกลง

   ป้ายผนึกใหม่จะปรากฏอยู่ในประเภท อื่นๆ/กำหนดเอง ในครั้งถัดไปที่คุณใช้ป้ายผนึกแบบกำหนดเองของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก อื่นๆ/กำหนดเอง ในรายการ ผู้จำหน่ายป้ายชื่อ แล้ว

 6. หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกที่คุณต้อง คลิกตกลง

 7. ภายใต้พิมพ์ คลิกหน้าแบบเต็มของป้ายชื่อเดียวกัน

 8. คลิก เอกสารใหม่

  Word สร้างเอกสารที่ประกอบด้วยแผ่นงานของป้ายชื่อ Word ใช้ตารางเพื่อจัดเค้าโครงป้ายผนึก ถ้าคุณไม่เห็นเส้นแยกป้ายผนึก คลิกที่แท็บเค้าโครง ภายใต้เครื่องมือตาราง แล้ว ในกลุ่มตาราง คลิ กเส้นตารางในมุมมอง

 9. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในแต่ละป้ายชื่อ และทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแบบแผนชุดสีและการจัดรูปแบบ โดยใช้ตัวเลือกบนแท็บหน้าแรก และเค้าโครงหน้ากระดาษ เมื่อคุณเสร็จสิ้น บันทึก หรือพิมพ์ป้ายผนึกแบบเดียวกับที่คุณบันทึก หรือพิมพ์เอกสารใด ๆ ใน Word

 1. เริ่ม Word

  เอกสารเปล่าเปิดตามค่าเริ่มต้น เปิดทิ้งไว้ ถ้าคุณปิด นั้นจะไม่พร้อมใช้งานคำสั่งในกระบวนงานนี้ในภายหลัง

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

 3. เลื่อนลง และภายใต้ ทั่วไป ให้พิมพ์ที่อยู่ผู้ส่งในกล่อง ที่อยู่ทางไปรษณีย์

  Word เก็บอยู่เพื่อให้คุณสามารถใช้เมื่อใดก็ ตามที่คุณต้องการแทรกที่อยู่ผู้ส่งของคุณในเอกสาร

 4. คลิก ตกลง

 5. บนแท็บการส่งจดหมาย ในกลุ่มสร้าง คลิกป้ายผนึก

  Ribbon ของ Office 2010

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ที่อยู่ผู้ส่ง

 7. ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบข้อความในกล่องที่อยู่ เลือกข้อความ คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก แล้ว คลิ กฟอนต์ หรือย่อหน้า บนเมนูทางลัด

 8. เมื่อต้องการเลือกชนิดป้ายชื่อและตัวเลือกอื่น ๆ คลิกตัวเลือก

 9. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก ทำให้ตัวเลือกของคุณ นั้นแล้ว คลิกตกลง

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก

  1ชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังใช้เมื่อต้องการพิมพ์ป้ายผนึก

  2การจำหน่ายที่ผลิตแผ่นป้ายผนึกของคุณ

  3ตัวเลขที่ตรงกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่บนหีบห่อของป้ายชื่อแผ่นงาน

  หมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับแผ่นป้ายผนึกของฉันไม่ตรงกับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก

  คุณยังสามารถพิมพ์ป้ายผนึกของคุณ คุณเพิ่งจำเป็นต้องทำการกำหนดเองบางอย่าง

  1. ป้ายชื่อบนแผ่นงานที่คุณได้วัด และสังเกตหน่วยการวัดและจำนวนป้ายผนึกให้พอดีกับบนกระดาษแผ่นเดียว

   หมายเหตุ: วัดป้ายผนึกอย่างละเอียด ขนาดจริงของป้ายผนึกอาจเล็กกว่าขนาดที่ระบุโดยผู้ผลิตป้ายผนึก ตัวอย่างเช่น ป้ายผนึกขนาด 1 คูณ 2 นิ้ว อาจมีความสูงจริง 15/16 นิ้ว และกว้าง 1 15/16 นิ้ว

  2. ในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ คลิกชนิดป้ายชื่อขนาดเหมือนกันกับป้ายผนึกของคุณ

   ถ้าคุณไม่เห็นชนิดป้ายชื่อที่คุณต้องการในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณอาจสามารถใช้อื่นของป้ายชื่อที่แสดง หรือคุณสามารถสร้างป้ายชื่อที่มีขนาดแบบกำหนดเองของคุณเอง

  3. คลิก รายละเอียด จากนั้นเปรียบเทียบขนาดของป้ายผนึกและจำนวนป้ายผนึกต่อแผ่นกระดาษ (สำหรับป้ายผนึกที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ต) หรือจำนวนคอลัมน์บนฟอร์มป้ายผนึก (สำหรับป้ายผนึกที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบจุด)

  4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • ถ้าขนาดและเค้าโครงป้ายผนึกตรงกับขนาดและเค้าโครงป้ายผนึกของคุณ ให้ใช้ป้ายผนึกที่เลือก

   • ถ้าขนาดและเค้าโครงไม่ตรงกับของคุณ ให้คลิก ยกเลิก และทำขั้นตอนที่ 5 ต่อไป

  5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกป้ายผนึก ให้คลิกชนิดเครื่องพิมพ์ (เครื่องพิมพ์แบบป้อนต่อเนื่อง หรือ เครื่องพิมพ์หน้า) แล้วคลิก ป้ายชื่อใหม่

  6. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อป้ายผนึก แล้วเลือกความสูง ความกว้าง ระยะขอบ และตัวเลือกอื่นสำหรับป้ายชื่อของคุณ จากนั้นคลิก ตกลง

   ป้ายชื่อใหม่ปรากฏในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ เป็นป้ายชื่อ - แบบกำหนดเอง ป้ายชื่อจะยังถูกวางในประเภทอื่นๆ/แบบกำหนดเอง ในครั้งถัดไปที่คุณใช้ป้ายชื่อของคุณแบบกำหนดเอง ไม่แน่ใจว่าได้เลือกอื่นๆ/แบบกำหนดเอง ในรายการผู้จำหน่ายป้ายชื่อ

 10. ภายใต้พิมพ์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการพิมพ์ป้ายผนึกเพียงหนึ่ง คลิกป้ายผนึกเดียว ในกล่องแถว และคอลัมน์ enter จำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์ที่ตรงกับตำแหน่งที่ตั้งแผ่นป้ายชื่อของป้ายชื่อที่คุณต้องการพิมพ์ คลิกพิมพ์

   รายการแถวและคอลัมน์ในพื้นที่ป้ายผนึกเดียวในกล่องโต้ตอบซองจดหมายและป้ายผนึกพร้อมลูกศรที่ชี้ไปยังป้ายผนึกบนแผ่นงาน

  2. การพิมพ์แผ่นป้ายผนึก ภายใต้พิมพ์ ทั้งหมด คลิกหน้าแบบเต็มของป้ายชื่อเดียวกัน แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการส่งป้ายผนึกโดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์โดยไม่ต้องแสดงตัวอย่างเหล่านี้ คลิกพิมพ์

   • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างป้ายผนึกเพื่อให้คุณสามารถแก้ไข และบันทึกข้อความในเอกสารสามารถ คลิกเอกสารใหม่

    Word สร้างเอกสารที่ประกอบด้วยแผ่นงานของป้ายชื่อ Word ใช้ตารางเพื่อจัดเค้าโครงป้ายผนึก ถ้าคุณไม่เห็นเส้นแยกป้ายผนึก คลิกที่แท็บเค้าโครง ภายใต้เครื่องมือตาราง แล้ว ในกลุ่มตาราง คลิ กเส้นตารางในมุมมอง

    คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแต่ละป้ายผนึก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อความจัดรูปแบบและสีแบบ เหมือนกับที่คุณเลือกกับเนื้อหาของตารางใน Word เมื่อคุณเสร็จสิ้น บันทึก หรือพิมพ์ป้ายผนึกแบบเดียวกับที่คุณบันทึก หรือพิมพ์เอกสารใด ๆ ใน Word

ถ้าคุณต้องการเพิ่มกราฟิกให้ป้ายผนึกที่คุณกำลังพิมพ์บนเครื่องพิมพ์หน้า (ไม่ใช่เครื่องพิมพ์แบบป้อนต่อเนื่อง), คุณต้องเพิ่มเมื่อต้องการแต่ละป้ายผนึก

 1. วางเคอร์เซอร์ที่คุณต้องการวางรูปภาพ

 2. แทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกรูปภาพ หรือคลิปอาร์ต

  Ribbon ของ Office 14

 3. ระบุตำแหน่งกราฟิก จากนั้นดับเบิลคลิก

 4. ถ้าคุณต้องการปรับขนาดรูปภาพ เลือก แล้วลากจุดจับสำหรับปรับขนาดมุมเพื่อให้มีขนาดที่คุณต้องการ ลากจุดจับมุมรักษาอัตราส่วนความสูงและความกว้าง

 5. ถ้ากราฟิกจัดชิดกับข้อความป้ายชื่อ คลิกขวากราฟิก แล้วเลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

  1. ชี้ไปที่การตัดข้อความ แล้ว คลิ กตัวเลือกเค้าโครงเพิ่มเติม

  2. คลิกแท็บการตัดข้อความ และภายใต้ลักษณะการตัด คลิกรูปสี่เหลี่ยม

  3. คลิกแท็บตำแหน่งรูปภาพ และภายใต้แนวนอน คลิกจัดแนว แล้ว คลิกจัดแนวที่คุณต้อง:ซ้ายกึ่งกลาง หรือขวา

  4. คลิก ตกลง

 6. เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพลงในป้ายผนึกแต่ละ เลือกกราฟิก และกด CTRL + C

 7. ในป้ายชื่อถัดไปบนแผ่นงาน วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการให้กราฟิก และกด CTRL + V

 8. ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้สำหรับแต่ละป้ายชื่อบนแผ่นงาน

 1. เริ่ม Word

  เอกสารเปล่าเปิดตามค่าเริ่มต้น เปิดทิ้งไว้ ถ้าคุณปิด นั้นจะไม่พร้อมใช้งานคำสั่งในขั้นตอนถัดไป

 2. บนแท็บการส่งจดหมาย ในกลุ่มสร้าง คลิกป้ายผนึก

  Ribbon ของ Office 2010

 3. ในกล่องอยู่ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณต้องการสร้างป้ายผนึกสำหรับอยู่ที่ถูกเก็บไว้ในสมุดรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกแทรกที่อยู่ รูปปุ่ม

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบ เลือกข้อความ คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก แล้ว คลิ กฟอนต์ หรือย่อหน้า บนเมนูทางลัด

 5. เมื่อต้องการเลือกชนิดป้ายชื่อและตัวเลือกอื่น ๆ คลิกตัวเลือก

 6. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก ทำให้ตัวเลือกของคุณ นั้นแล้ว คลิกตกลง

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก

  1ชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังใช้เมื่อต้องการพิมพ์ป้ายผนึก

  2การจำหน่ายที่ผลิตแผ่นป้ายผนึกของคุณ

  3ตัวเลขที่ตรงกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่บนหีบห่อของป้ายชื่อแผ่นงาน

  หมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับแผ่นป้ายผนึกของฉันไม่ตรงกับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก

  คุณยังสามารถพิมพ์ป้ายผนึกของคุณ คุณเพิ่งจำเป็นต้องทำการกำหนดเองบางอย่าง

  1. ป้ายชื่อบนแผ่นงานที่คุณได้วัด และสังเกตหน่วยการวัดและจำนวนป้ายผนึกให้พอดีกับบนกระดาษแผ่นเดียว

   หมายเหตุ: วัดป้ายผนึกอย่างละเอียด ขนาดจริงของป้ายผนึกอาจเล็กกว่าขนาดที่ระบุโดยผู้ผลิตป้ายผนึก ตัวอย่างเช่น ป้ายผนึกขนาด 1 คูณ 2 นิ้ว อาจมีความสูงจริง 15/16 นิ้ว และกว้าง 1 15/16 นิ้ว

  2. ในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ คลิกชนิดป้ายชื่อที่มีขนาดเหมือนกันกับป้ายชื่อของคุณ

   ถ้าคุณไม่เห็นชนิดป้ายชื่อที่คุณต้องการในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณอาจสามารถใช้อื่นของป้ายชื่อที่แสดง หรือคุณสามารถสร้างขนาดป้ายชื่อใหม่

  3. คลิก รายละเอียด จากนั้นเปรียบเทียบขนาดของป้ายผนึกและจำนวนป้ายผนึกต่อแผ่นกระดาษ (สำหรับป้ายผนึกที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ต) หรือจำนวนคอลัมน์บนฟอร์มป้ายผนึก (สำหรับป้ายผนึกที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบจุด)

  4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • ถ้าขนาดและเค้าโครงป้ายผนึกตรงกับขนาดและเค้าโครงป้ายผนึกของคุณ ให้ใช้ป้ายผนึกที่เลือก

   • ถ้าขนาดและเค้าโครงไม่ตรงกับของคุณ ให้คลิก ยกเลิก และทำขั้นตอนที่ 5 ต่อไป

  5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกป้ายผนึก ให้คลิกชนิดเครื่องพิมพ์ (เครื่องพิมพ์แบบป้อนต่อเนื่อง หรือ เครื่องพิมพ์หน้า) แล้วคลิก ป้ายชื่อใหม่

  6. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อป้ายผนึก แล้วเลือกความสูง ความกว้าง ระยะขอบ และตัวเลือกอื่นสำหรับป้ายชื่อของคุณ จากนั้นคลิก ตกลง

   ป้ายผนึกใหม่จะปรากฏอยู่ในประเภท อื่นๆ/กำหนดเอง ในครั้งถัดไปที่คุณใช้ป้ายผนึกแบบกำหนดเองของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก อื่นๆ/กำหนดเอง ในรายการ ผู้จำหน่ายป้ายชื่อ แล้ว

 7. หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกที่คุณต้อง คลิกตกลง

 8. ภายใต้พิมพ์ คลิกป้ายผนึกเดียว จากนั้น ในกล่องแถว และคอลัมน์ ใส่ตัวเลขที่ตรงกับหมายเลขของแถวและคอลัมน์บนแผ่นป้ายชื่อสำหรับป้ายชื่อที่คุณต้องการพิมพ์
  รายการแถวและคอลัมน์ในพื้นที่ป้ายผนึกเดียวในกล่องโต้ตอบซองจดหมายและป้ายผนึกพร้อมลูกศรที่ชี้ไปยังป้ายผนึกบนแผ่นงาน

 9. คลิก พิมพ์

 1. เริ่ม Word

  เอกสารเปล่าเปิดตามค่าเริ่มต้น เปิดทิ้งไว้ ถ้าคุณปิด นั้นจะไม่พร้อมใช้งานคำสั่งในขั้นตอนถัดไป

 2. บนแท็บการส่งจดหมาย ในกลุ่มสร้าง คลิกป้ายผนึก

  Ribbon ของ Office 2010

 3. ในกล่องอยู่ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณต้องการสร้างป้ายผนึกสำหรับอยู่ที่ถูกเก็บไว้ในสมุดรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกแทรกที่อยู่ รูปปุ่ม

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบ เลือก และคลิกขวาข้อความ แล้ว คลิ กฟอนต์ หรือย่อหน้า บนเมนูทางลัด

  ป้ายชื่อบนแผ่นงานทั้งหมดจะใช้การจัดรูปแบบที่คุณระบุ

 5. เมื่อต้องการเลือกชนิดป้ายชื่อและตัวเลือกอื่น ๆ คลิกตัวเลือก

 6. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก ทำให้ตัวเลือกของคุณ นั้นแล้ว คลิกตกลง

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก

  1ชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังใช้เมื่อต้องการพิมพ์ป้ายผนึก

  2การจำหน่ายที่ผลิตแผ่นป้ายผนึกของคุณ

  3ตัวเลขที่ตรงกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่บนหีบห่อของป้ายชื่อแผ่นงาน

  หมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับแผ่นป้ายผนึกของฉันไม่ตรงกับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก

  คุณยังสามารถพิมพ์ป้ายผนึกของคุณ คุณเพิ่งจำเป็นต้องทำการกำหนดเองบางอย่าง

  1. ป้ายชื่อบนแผ่นงานที่คุณได้วัด และสังเกตหน่วยการวัดและจำนวนป้ายผนึกให้พอดีกับบนกระดาษแผ่นเดียว

   หมายเหตุ: วัดป้ายผนึกอย่างละเอียด ขนาดจริงของป้ายผนึกอาจเล็กกว่าขนาดที่ระบุโดยผู้ผลิตป้ายผนึก ตัวอย่างเช่น ป้ายผนึกขนาด 1 คูณ 2 นิ้ว อาจมีความสูงจริง 15/16 นิ้ว และกว้าง 1 15/16 นิ้ว

  2. ในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ คลิกชนิดป้ายชื่อที่มีขนาดเหมือนกันกับป้ายชื่อของคุณ

   ถ้าคุณไม่เห็นชนิดป้ายชื่อที่คุณต้องการในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณอาจสามารถใช้อื่นของป้ายชื่อที่แสดง หรือคุณสามารถสร้างป้ายชื่อที่มีขนาดแบบกำหนดเองของคุณเอง

  3. คลิก รายละเอียด จากนั้นเปรียบเทียบขนาดของป้ายผนึกและจำนวนป้ายผนึกต่อแผ่นกระดาษ (สำหรับป้ายผนึกที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ต) หรือจำนวนคอลัมน์บนฟอร์มป้ายผนึก (สำหรับป้ายผนึกที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบจุด)

  4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • ถ้าขนาดและเค้าโครงป้ายผนึกตรงกับขนาดและเค้าโครงป้ายผนึกของคุณ ให้ใช้ป้ายผนึกที่เลือก

   • ถ้าขนาดและเค้าโครงไม่ตรงกับของคุณ ให้คลิก ยกเลิก และทำขั้นตอนที่ 5 ต่อไป

  5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกป้ายผนึก ให้คลิกชนิดเครื่องพิมพ์ (เครื่องพิมพ์แบบป้อนต่อเนื่อง หรือ เครื่องพิมพ์หน้า) แล้วคลิก ป้ายชื่อใหม่

  6. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อป้ายผนึก แล้วเลือกความสูง ความกว้าง ระยะขอบ และตัวเลือกอื่นสำหรับป้ายชื่อของคุณ จากนั้นคลิก ตกลง

   ป้ายผนึกใหม่จะปรากฏอยู่ในประเภท อื่นๆ/กำหนดเอง ในครั้งถัดไปที่คุณใช้ป้ายผนึกแบบกำหนดเองของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก อื่นๆ/กำหนดเอง ในรายการ ผู้จำหน่ายป้ายชื่อ แล้ว

 7. หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกที่คุณต้อง คลิกตกลง

 8. ภายใต้พิมพ์ คลิกหน้าแบบเต็มของป้ายชื่อเดียวกัน

 9. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการส่งป้ายผนึกโดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์โดยไม่ต้องแสดงตัวอย่างเหล่านี้ คลิกพิมพ์

  2. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างป้ายผนึกเพื่อให้คุณสามารถแก้ไข หรือเพิ่มรูปภาพลงในสไลด์ และบันทึกข้อความในเอกสารสามารถ คลิกเอกสารใหม่

   Word สร้างเอกสารที่ประกอบด้วยแผ่นงานของป้ายชื่อ Word ใช้ตารางเพื่อจัดเค้าโครงป้ายผนึก ถ้าคุณไม่เห็นเส้นแยกป้ายผนึก คลิกที่แท็บเค้าโครง ภายใต้เครื่องมือตาราง แล้ว ในกลุ่มตาราง คลิ กเส้นตารางในมุมมอง

   คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแต่ละป้ายผนึก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อความจัดรูปแบบและสีแบบ เหมือนกับที่คุณเลือกกับเนื้อหาของตารางใน Word เมื่อคุณเสร็จสิ้น บันทึก หรือพิมพ์ป้ายผนึกแบบเดียวกับที่คุณบันทึก หรือพิมพ์เอกสารใด ๆ ใน Word

 1. เริ่ม Word

  เอกสารเปล่าเปิดตามค่าเริ่มต้น เปิดทิ้งไว้ ถ้าคุณปิด นั้นจะไม่พร้อมใช้งานคำสั่งในขั้นตอนถัดไป

 2. บนแท็บการส่งจดหมาย ในกลุ่มสร้าง คลิกป้ายผนึก

 3. ปล่อยให้กล่องที่อยู่ ว่าง

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบ เลือก และคลิกขวาข้อความ แล้ว คลิ กฟอนต์ หรือย่อหน้า บนเมนูทางลัด

 5. เมื่อต้องการเลือกชนิดป้ายชื่อและตัวเลือกอื่น ๆ คลิกตัวเลือก

 6. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก ทำให้ตัวเลือกของคุณ นั้นแล้ว คลิกตกลง

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก

  1ชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังใช้เมื่อต้องการพิมพ์ป้ายผนึก

  2การจำหน่ายที่ผลิตแผ่นป้ายผนึกของคุณ

  3ตัวเลขที่ตรงกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่บนหีบห่อของป้ายชื่อแผ่นงาน

 7. ภายใต้พิมพ์ คลิกหน้าแบบเต็มของป้ายชื่อเดียวกัน

 8. คลิก เอกสารใหม่

  Word สร้างเอกสารที่ประกอบด้วยแผ่นงานของป้ายชื่อ Word ใช้ตารางเพื่อจัดเค้าโครงป้ายผนึก ถ้าคุณไม่เห็นเส้นแยกป้ายผนึก คลิกที่แท็บเค้าโครง ภายใต้เครื่องมือตาราง แล้ว ในกลุ่มตาราง คลิ กเส้นตารางในมุมมอง

 9. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในแต่ละป้ายชื่อ และทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแบบแผนชุดสีและการจัดรูปแบบ โดยใช้ตัวเลือกบนแท็บหน้าแรก และเค้าโครงหน้ากระดาษ เมื่อคุณเสร็จสิ้น บันทึก หรือพิมพ์ป้ายผนึกแบบเดียวกับที่คุณบันทึก หรือพิมพ์เอกสารใด ๆ ใน Word

ฉันไม่พบหมายเลขผลิตภัณฑ์ในรายการ

คุณยังสามารถพิมพ์ป้ายผนึกของคุณ คุณเพิ่งจำเป็นต้องทำการกำหนดเองบางอย่าง

 1. ป้ายชื่อบนแผ่นงานที่คุณได้วัด และสังเกตหน่วยการวัดและจำนวนป้ายผนึกให้พอดีกับบนกระดาษแผ่นเดียว

  หมายเหตุ: วัดป้ายผนึกอย่างละเอียด ขนาดจริงของป้ายผนึกอาจเล็กกว่าขนาดที่ระบุโดยผู้ผลิตป้ายผนึก ตัวอย่างเช่น ป้ายผนึกขนาด 1 คูณ 2 นิ้ว อาจมีความสูงจริง 15/16 นิ้ว และกว้าง 1 15/16 นิ้ว

 2. ในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ คลิกชนิดป้ายชื่อที่มีขนาดเหมือนกันกับป้ายชื่อของคุณ

  ถ้าคุณไม่เห็นชนิดป้ายชื่อที่คุณต้องการในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณอาจสามารถใช้อื่นของป้ายชื่อที่แสดง หรือคุณสามารถสร้างขนาดป้ายชื่อใหม่

 3. คลิก รายละเอียด จากนั้นเปรียบเทียบขนาดของป้ายผนึกและจำนวนป้ายผนึกต่อแผ่นกระดาษ (สำหรับป้ายผนึกที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ต) หรือจำนวนคอลัมน์บนฟอร์มป้ายผนึก (สำหรับป้ายผนึกที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบจุด)

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าขนาดและเค้าโครงป้ายผนึกตรงกับขนาดและเค้าโครงป้ายผนึกของคุณ ให้ใช้ป้ายผนึกที่เลือก

  • ถ้าขนาดและเค้าโครงไม่ตรงกับของคุณ ให้คลิก ยกเลิก และทำขั้นตอนที่ 5 ต่อไป

 5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกป้ายผนึก ให้คลิกชนิดเครื่องพิมพ์ (เครื่องพิมพ์แบบป้อนต่อเนื่อง หรือ เครื่องพิมพ์หน้า) แล้วคลิก ป้ายชื่อใหม่

 6. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อป้ายผนึก แล้วเลือกความสูง ความกว้าง ระยะขอบ และตัวเลือกอื่นสำหรับป้ายชื่อของคุณ จากนั้นคลิก ตกลง

  ป้ายชื่อใหม่ปรากฏในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ เป็นป้ายชื่อ - แบบกำหนดเอง ป้ายชื่อจะยังถูกวางในประเภทอื่นๆ/แบบกำหนดเอง ในครั้งถัดไปที่คุณใช้ป้ายชื่อของคุณแบบกำหนดเอง ไม่แน่ใจว่าได้เลือกอื่นๆ/แบบกำหนดเอง ในรายการผู้จำหน่ายป้ายชื่อ

 1. เริ่ม Word

  เอกสารเปล่าเปิดตามค่าเริ่มต้น เปิดทิ้งไว้ ถ้าคุณปิด นั้นจะไม่พร้อมใช้งานคำสั่งในกระบวนงานนี้ในภายหลัง

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office ปุ่ม Microsoft Office จากนั้น คลิกตัวเลือกของ Word >ขั้นสูง

 3. เลื่อนลง และภายใต้ ทั่วไป ให้พิมพ์ที่อยู่ผู้ส่งในกล่อง ที่อยู่ทางไปรษณีย์

  Word เก็บอยู่เพื่อให้คุณสามารถใช้เมื่อใดก็ ตามที่คุณต้องการแทรกที่อยู่ผู้ส่งของคุณในเอกสาร

 4. คลิก ตกลง

 5. บนแท็บการส่งจดหมาย ในกลุ่มสร้าง คลิกป้ายผนึก

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ที่อยู่ผู้ส่ง

 7. ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบข้อความในกล่องที่อยู่ เลือกข้อความ คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก แล้ว คลิ กฟอนต์ หรือย่อหน้า บนเมนูทางลัด

 8. เมื่อต้องการเลือกชนิดป้ายชื่อและตัวเลือกอื่น ๆ คลิกตัวเลือก

 9. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก ทำให้ตัวเลือกของคุณ นั้นแล้ว คลิกตกลง

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก

  1ชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังใช้เมื่อต้องการพิมพ์ป้ายผนึก

  2การจำหน่ายที่ผลิตแผ่นป้ายผนึกของคุณ

  3ตัวเลขที่ตรงกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่บนหีบห่อของป้ายชื่อแผ่นงาน

  หมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับแผ่นป้ายผนึกของฉันไม่ตรงกับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก

  คุณยังสามารถพิมพ์ป้ายผนึกของคุณ คุณเพิ่งจำเป็นต้องทำการกำหนดเองบางอย่าง

  1. ป้ายชื่อบนแผ่นงานที่คุณได้วัด และสังเกตหน่วยการวัดและจำนวนป้ายผนึกให้พอดีกับบนกระดาษแผ่นเดียว

   หมายเหตุ: วัดป้ายผนึกอย่างละเอียด ขนาดจริงของป้ายผนึกอาจเล็กกว่าขนาดที่ระบุโดยผู้ผลิตป้ายผนึก ตัวอย่างเช่น ป้ายผนึกขนาด 1 คูณ 2 นิ้ว อาจมีความสูงจริง 15/16 นิ้ว และกว้าง 1 15/16 นิ้ว

  2. ในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ คลิกชนิดป้ายชื่อขนาดเหมือนกันกับป้ายผนึกของคุณ

   ถ้าคุณไม่เห็นชนิดป้ายชื่อที่คุณต้องการในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณอาจสามารถใช้อื่นของป้ายชื่อที่แสดง หรือคุณสามารถสร้างป้ายชื่อที่มีขนาดแบบกำหนดเองของคุณเอง

  3. คลิก รายละเอียด จากนั้นเปรียบเทียบขนาดของป้ายผนึกและจำนวนป้ายผนึกต่อแผ่นกระดาษ (สำหรับป้ายผนึกที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ต) หรือจำนวนคอลัมน์บนฟอร์มป้ายผนึก (สำหรับป้ายผนึกที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบจุด)

  4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • ถ้าขนาดและเค้าโครงป้ายผนึกตรงกับขนาดและเค้าโครงป้ายผนึกของคุณ ให้ใช้ป้ายผนึกที่เลือก

   • ถ้าขนาดและเค้าโครงไม่ตรงกับของคุณ ให้คลิก ยกเลิก และทำขั้นตอนที่ 5 ต่อไป

  5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกป้ายผนึก ให้คลิกชนิดเครื่องพิมพ์ (เครื่องพิมพ์แบบป้อนต่อเนื่อง หรือ เครื่องพิมพ์หน้า) แล้วคลิก ป้ายชื่อใหม่

  6. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อป้ายผนึก แล้วเลือกความสูง ความกว้าง ระยะขอบ และตัวเลือกอื่นสำหรับป้ายชื่อของคุณ จากนั้นคลิก ตกลง

   ป้ายชื่อใหม่ปรากฏในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ เป็นป้ายชื่อ - แบบกำหนดเอง ป้ายชื่อจะยังถูกวางในประเภทอื่นๆ/แบบกำหนดเอง ในครั้งถัดไปที่คุณใช้ป้ายชื่อของคุณแบบกำหนดเอง ไม่แน่ใจว่าได้เลือกอื่นๆ/แบบกำหนดเอง ในรายการผู้จำหน่ายป้ายชื่อ

 10. ภายใต้พิมพ์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการพิมพ์ป้ายผนึกเพียงหนึ่ง คลิกป้ายผนึกเดียว ในกล่องแถว และคอลัมน์ enter จำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์ที่ตรงกับตำแหน่งที่ตั้งแผ่นป้ายชื่อของป้ายชื่อที่คุณต้องการพิมพ์ คลิกพิมพ์

  2. การพิมพ์แผ่นป้ายผนึก ภายใต้พิมพ์ ทั้งหมด คลิกหน้าแบบเต็มของป้ายชื่อเดียวกัน แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการส่งป้ายผนึกโดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์โดยไม่ต้องแสดงตัวอย่างเหล่านี้ คลิกพิมพ์

   • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างป้ายผนึกเพื่อให้คุณสามารถแก้ไข และบันทึกข้อความในเอกสารสามารถ คลิกเอกสารใหม่

    Word สร้างเอกสารที่ประกอบด้วยแผ่นงานของป้ายชื่อ Word ใช้ตารางเพื่อจัดเค้าโครงป้ายผนึก ถ้าคุณไม่เห็นเส้นแยกป้ายผนึก คลิกที่แท็บเค้าโครง ภายใต้เครื่องมือตาราง แล้ว ในกลุ่มตาราง คลิ กเส้นตารางในมุมมอง

    คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแต่ละป้ายผนึก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อความจัดรูปแบบและสีแบบ เหมือนกับที่คุณเลือกกับเนื้อหาของตารางใน Word เมื่อคุณเสร็จสิ้น บันทึก หรือพิมพ์ป้ายผนึกแบบเดียวกับที่คุณบันทึก หรือพิมพ์เอกสารใด ๆ ใน Word

ถ้าคุณต้องการเพิ่มกราฟิกให้ป้ายผนึกที่คุณกำลังพิมพ์บนเครื่องพิมพ์หน้า (ไม่ใช่เครื่องพิมพ์แบบป้อนต่อเนื่อง), คุณต้องเพิ่มไว้แต่ละป้ายผนึก:

 1. วางเคอร์เซอร์ที่คุณต้องการวางรูปภาพ

 2. แทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกรูปภาพ หรือคลิปอาร์ต

  รูป Ribbon ของ Word

 3. ค้นหากราฟิกแล้ว ดับเบิลคลิก

 4. ถ้าคุณต้องการปรับขนาดรูปภาพ เลือก แล้วลากจุดจับสำหรับปรับขนาดมุมเพื่อให้มีขนาดที่คุณต้องการ ลากจุดจับมุมรักษาอัตราส่วนความสูงและความกว้าง

 5. ถ้ากราฟิกจัดชิดกับข้อความป้ายชื่อ คลิกขวากราฟิก แล้วเลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

  1. ชี้ไปที่การตัดข้อความ แล้ว คลิ กตัวเลือกเค้าโครงเพิ่มเติม

  2. คลิกแท็บการตัดข้อความ และภายใต้ลักษณะการตัด คลิกรูปสี่เหลี่ยม

  3. คลิกแท็บตำแหน่งรูปภาพ และภายใต้แนวนอน คลิกจัดแนว แล้ว คลิกจัดแนวที่คุณต้อง:ซ้ายกึ่งกลาง หรือขวา

  4. คลิก ตกลง

   หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการใช้รูปภาพเดียวกันสำหรับแต่ละป้ายผนึก คุณสามารถปรับขนาดและตำแหน่งในป้ายผนึกแรก แล้วคัดลอกรูปภาพ และวางลงในป้ายผนึกอื่น ๆ ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

สร้างและพิมพ์ป้ายผนึกโดยใช้จดหมายเวียน

ใช้เทมเพลต Avery ใน Word

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×