การสร้างและพิมพ์ป้ายผนึก

สร้างหรือเข้าร่วมทีม

การสร้างและพิมพ์หน้าของป้ายชื่อที่เหมือนกัน

 1. ไปที่ การส่งจดหมาย > ป้ายผนึก

 2. เลือกตัวเลือกและเลือกผู้จำหน่ายป้ายชื่อและผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ เลือก ตกลง

  ถ้าคุณไม่เห็นหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณให้เลือกป้ายชื่อใหม่และกำหนดค่าป้ายชื่อแบบกำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายชื่อ

 3. พิมพ์ที่อยู่หรือข้อมูลอื่นๆ ในกล่อง ที่อยู่ (ข้อความเท่านั้น)

  กล่องโต้ตอบซองจดหมายและป้ายชื่อ

  เมื่อต้องการใช้ที่อยู่จากรายการที่ติดต่อของคุณให้เลือกแทรกที่อยู่ ไอคอนแทรกที่อยู่

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบให้เลือกข้อความคลิกขวาแล้วทำการเปลี่ยนแปลงด้วยฟอนต์หรือย่อหน้า

 5. เลือก ตกลง

 6. เลือกเต็มหน้าของป้ายชื่อเดียวกัน

 7. เลือกพิมพ์หรือเอกสารใหม่เพื่อแก้ไขบันทึกและพิมพ์ในภายหลัง

สร้างและพิมพ์หน้าของป้ายชื่อเดียวกัน

 1. ไปที่ การส่งจดหมาย > ป้ายผนึก

 2. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการใช้ที่อยู่จากรายการที่ติดต่อของคุณให้เลือกแทรกที่อยู่ รูปปุ่ม

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบให้เลือกข้อความแล้วคลิกขวาแล้วทำการเปลี่ยนแปลงด้วยหน้าแรก>ฟอนต์หรือย่อหน้า

 4. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายชื่อให้เลือกตัวเลือกของคุณแล้วเลือกตกลง

  ถ้าคุณไม่เห็นหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณให้เลือกป้ายชื่อใหม่และกำหนดค่าป้ายชื่อแบบกำหนดเอง

 5. เลือก ตกลง

 6. เลือกเต็มหน้าของป้ายชื่อเดียวกัน

 7. เลือกพิมพ์หรือเอกสารใหม่เพื่อแก้ไขบันทึกและพิมพ์ในภายหลัง

ตั้งค่าและพิมพ์หน้าของป้ายชื่อเดียวกัน

 1. ไปที่การส่งจดหมาย>ป้ายชื่อ

 2. เลือก ตัวเลือก

 3. เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อและหมายเลขผลิตภัณฑ์

  ถ้าคุณไม่เห็นหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณให้เลือกป้ายชื่อใหม่และกำหนดค่าป้ายชื่อแบบกำหนดเอง

 4. เลือก ตกลง

 5. พิมพ์ที่อยู่หรือข้อมูลอื่นๆ ในกล่อง ที่อยู่ที่จัดส่ง

  เมื่อต้องการใช้ที่อยู่จากรายการที่ติดต่อของคุณให้เลือกแทรกที่อยู่ รูปภาพของปุ่มแทรกที่อยู่

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบให้เลือกข้อความแล้วเลือกฟอนต์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

 7. เลือกเต็มหน้าของป้ายชื่อเดียวกัน

 8. เลือก ตกลง

 9. เลือกพิมพ์หรือเอกสารใหม่เพื่อแก้ไขบันทึกและพิมพ์ในภายหลัง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการผสานข้อมูลด้วยป้ายชื่อให้ดูที่สร้างป้ายจ่าหน้าจดหมายใน word โดยใช้จดหมายเวียนหรือจดหมายเวียนใน word for Mac

ถ้าคุณต้องการทำป้ายที่อยู่ผู้ส่ง ให้ดู สร้างป้ายที่อยู่ผู้ส่ง

Word สำหรับเว็บ ไม่สนับสนุนการสร้างป้ายผนึกโดยตรง อย่างไรก็ตามคุณสามารถสร้างป้ายชื่อได้จากเทมเพลต

 1. เปิด Word สำหรับเว็บ

 2. เลือกเทมเพลตป้ายชื่อเมื่อคุณสร้างเอกสารใหม่ เลือกเทมเพลตเพิ่มเติมถ้าคุณไม่เห็นสิ่งที่คุณต้องการ

  นอกจากนี้คุณยังสามารถไปที่templates.office.comและค้นหาป้ายชื่อได้อีกด้วย

 3. สำหรับแผ่นของป้ายชื่อที่เหมือนกันให้กรอกป้ายชื่อเดียวแล้วคัดลอก/วางสำหรับส่วนที่เหลือ

เคล็ดลับ: พิมพ์ป้ายชื่อของคุณลงในแผ่นงานก่อนที่จะโหลดป้ายชื่อลงในเครื่องพิมพ์เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความสอดคล้องกับป้ายชื่อ

ดูเพิ่มเติม

เมื่อต้องการสร้างหน้าของป้ายชื่อที่แตกต่างกันให้ดูที่สร้างแผ่นงานของป้ายชื่อโล่หรือที่อยู่

เมื่อต้องการสร้างหน้าของป้ายชื่อที่มีกราฟิกให้ดูเพิ่มกราฟิกลงในป้ายชื่อ

เมื่อต้องการพิมพ์ป้ายชื่อบนแผ่นงานที่ใช้เพียงบางส่วนให้ดูพิมพ์ป้ายชื่อบนแผ่นงานที่ใช้บางส่วน

เมื่อต้องการสร้างป้ายชื่อที่มีรายชื่อผู้รับจดหมายให้ดูที่การพิมพ์ป้ายชื่อสำหรับรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×