การสร้างและพิมพ์ซองจดหมายเดียว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการรวมที่อยู่ผู้ส่งของคุณบนซองจดหมาย คุณสามารถตั้งนี้ก่อนที่คุณเริ่มทำงานบนซองจดหมาย

เมื่อคุณได้ตั้งค่าซองจดหมายของคุณตามคุณต้อง คุณสามารถพิมพ์ออกมา ตลอดจนบันทึกไว้เพื่อให้คุณสามารถใช้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตั้งค่าที่อยู่ผู้ส่ง

ตรวจสอบตัวเลือกการพิมพ์

สร้าง และพิมพ์ หรือบันทึกซองจดหมาย

ตั้งค่าที่อยู่ผู้ส่ง

 1. เริ่มต้น Word

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. คลิก ตัวเลือก

 4. คลิก ขั้นสูง

 5. เลื่อนลงมา และภายใต้ทั่วไป พิมพ์ที่อยู่ผู้ส่งของคุณในกล่องที่อยู่ทางไปรษณีย์

  หมายเหตุ: Word เก็บอยู่เพื่อให้คุณสามารถใช้เมื่อใดก็ ตามที่คุณต้องการแทรกที่อยู่ผู้ส่งของคุณในซอง ป้ายชื่อ หรือเอกสารอื่น ๆ

 6. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ตรวจสอบตัวเลือกการพิมพ์

ก่อนที่คุณเรียกใช้ชุดของซองจดหมายเพื่อไปแต่ละเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบว่า ตัวเลือกเครื่องพิมพ์ที่มีตั้งค่าอย่างถูกต้องหรือไม่

 1. บนแท็บการส่งจดหมาย ในกลุ่มสร้าง คลิกซองจดหมาย

  Ribbon ของ Office 2010

 2. คลิกตัวเลือก นั้นแล้ว คลิกแท็บตัวเลือกซองจดหมาย

 3. ในกล่องขนาดซองจดหมาย คลิกตัวเลือกที่ตรงกับขนาดซองจดหมายของคุณ ถ้าไม่มีตัวเลือกขนาดซองจดหมายของคุณ เลื่อนไปยังด้านล่างของรายการ คลิกขนาดแบบกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ขนาดซองจดหมายของคุณในกล่องความกว้าง และความสูง

 4. คลิกแท็บ ตัวเลือกการพิมพ์

  โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์บอก Word แบบใดที่ควรถูกโหลดซองจดหมายลงในเครื่องพิมพ์ และข้อมูลนี้จะแสดงอยู่ในแท็บตัวเลือกการพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกซองจดหมาย

  แท็บตัวเลือกการพิมพ์ของกล่องโต้ตอบตัวเลือกซองจดหมาย

  1. ตัวดึงข้อมูลวิธีกำหนดตำแหน่งของซองจดหมาย (ขวา กลาง ซ้าย) และเลือกว่าจะถูกติดตามขอบสั้น หรือยาวลงในเครื่องพิมพ์

  2. ซองจดหมายสามารถหน้าขึ้น หรือคว่ำ ตามตราสารมีด้านที่พิมพ์ที่อยู่ด้านบน

  3 ถ้าซองจดหมายถูกติดตามขอบสั้น ๆ ก่อน ซองจดหมายอาจจำเป็นต้องสามารถหมุนเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความปรากฏขึ้นหาง on the face of ซองจดหมาย

  ซองจดหมายในภาพประกอบต่อไปนี้อยู่ในตำแหน่งทางด้านขวา หน้าลง flap ที่ด้านบน และจะถูกติดตามขอบสั้นลงในเครื่องพิมพ์ สอดคล้องกับการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบที่แสดงข้างต้น

  เครื่องพิมพ์พร้อมซองจดหมายที่ป้อนเข้าเครื่องพิมพ์

 5. โหลดซองจดหมายตามที่ระบุในกล่องโต้ตอบ

 6. คลิก ตกลง

 7. พิมพ์ข้อความบางทดสอบในกล่องที่อยู่ผู้ส่ง แล้ว คลิ กพิมพ์ เพื่อพิมพ์ซองจดหมาย

 8. ตรวจสอบว่า ซองจดหมายพิมพ์ออกมาได้อย่างถูกต้องหรือไม่

 9. ถ้าซองจดหมายไม่พิมพ์ออกมาได้อย่างถูกต้อง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ดูข้อมูลของเครื่องพิมพ์ของคุณ ถ้าพร้อมใช้งาน ค้นหาวิธีการโหลดซองจดหมายลงในเครื่องพิมพ์

  • อัปเดตโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของคุณ

  • กลับไปยังแท็บตัวเลือกการพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกซองจดหมาย และทำการปรับปรุงตัวเลือกการพิมพ์ พิมพ์ซองจดหมายอีกครั้ง ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกระทั่งคุณพบในการกำหนดค่าของตัวเลือกการพิมพ์ที่ให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

สร้าง และพิมพ์ หรือบันทึกซองจดหมาย

 1. บนแท็บการส่งจดหมาย ในกลุ่มสร้าง คลิกซองจดหมาย

  Ribbon ของ Office 2010

 2. ในกล่องที่อยู่ผู้ส่ง พิมพ์อยู่ทางไปรษณีย์

  ถ้าคุณต้องการใช้อยู่ในสมุดรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกแทรกที่อยู่ รูปปุ่ม

 3. ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบข้อความ เลือกข้อความ คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก แล้ว คลิ กฟอนต์ บนเมนูทางลัด

 4. ในกล่องที่อยู่ผู้ส่ง พิมพ์อยู่ผู้ส่ง หรือใช้แบบกำหนดไว้ล่วงหน้า

  ถ้าคุณต้องการใช้อยู่ในสมุดรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกแทรกที่อยู่ รูปปุ่ม

 5. ถ้าคุณต้องการให้ที่อยู่ผู้ส่งสำหรับใช้งานในอนาคต แต่คุณไม่ต้องการรวมไว้บนซองจดหมายปัจจุบัน เลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่ใช้

 6. ถ้าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงไปรษณีย์ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณซื้อมาจากบริการบน World Wide Web คุณสามารถเพิ่มการซองจดหมายของคุณ

  วิธีการมีดังนี้

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพิ่มไปรษณีย์

   ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมไปรษณีย์ Microsoft Word พร้อมท์ให้คุณสามารถติดตั้ง และมีการเชื่อมต่อกับไซต์ Office.com มี คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมและลิงก์ไปยังไซต์อื่นที่เสนอไปรษณีย์

  2. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับโปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกคุณสมบัติไปรษณีย์

 7. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. ถ้าคุณต้องการพิมพ์ ซองจดหมายโดยไม่บันทึกไว้สำหรับนำมาใช้ใหม่ แทรกซองจดหมายในเครื่องพิมพ์ดังที่แสดงในกล่องตัวดึงข้อมูล นั้นแล้ว คลิกพิมพ์

  2. ถ้าคุณต้องการบันทึก ซองจดหมายสำหรับนำมาใช้ใหม่ คลิกเพิ่มลงในเอกสาร แล้วคลิกที่แท็บไฟล์ คลิกบันทึกเป็น และพิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร

   Word เพิ่มซองจดหมายลงในเอกสารปัจจุบันเป็น 1 หน้า ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถใช้ส่วนเหลือของเอกสารสำหรับการพิมพ์โต้ตอบที่จะถูกเก็บไว้กับซองจดหมาย

   เมื่อต้องการพิมพ์ซองจดหมาย แทรกซองจดหมายในเครื่องพิมพ์ดังที่แสดงในกล่องตัวดึงข้อมูล บนแท็บตัวเลือกการพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกซองจดหมาย แล้ว คลิ กพิมพ์

ด้านบนของหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตั้งค่าที่อยู่ผู้ส่ง

ตรวจสอบตัวเลือกการพิมพ์

สร้าง และพิมพ์ หรือบันทึกซองจดหมาย

ตั้งค่าที่อยู่ผู้ส่ง

 1. เริ่มต้น Word

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 3. คลิก ขั้นสูง

 4. เลื่อนลงมา และภายใต้ทั่วไป พิมพ์ที่อยู่ผู้ส่งของคุณในกล่องที่อยู่ทางไปรษณีย์

  Word เก็บอยู่เพื่อให้คุณสามารถใช้เมื่อใดก็ ตามที่คุณต้องการแทรกที่อยู่ผู้ส่งของคุณในซอง ป้ายชื่อ หรือเอกสารอื่น ๆ

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ตรวจสอบตัวเลือกการพิมพ์

ก่อนที่คุณเรียกใช้ชุดของซองจดหมายเพื่อไปแต่ละเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบว่า ตัวเลือกเครื่องพิมพ์ที่มีตั้งค่าอย่างถูกต้องหรือไม่

 1. บนแท็บการส่งจดหมาย ในกลุ่มสร้าง คลิกซองจดหมาย

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิกตัวเลือก นั้นแล้ว คลิกแท็บตัวเลือกซองจดหมาย

 3. ในกล่องขนาดซองจดหมาย คลิกตัวเลือกที่ตรงกับขนาดซองจดหมายของคุณ ถ้าไม่มีตัวเลือกขนาดซองจดหมายของคุณ เลื่อนไปยังด้านล่างของรายการ คลิกขนาดแบบกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ขนาดซองจดหมายของคุณในกล่องความกว้าง และความสูง

 4. คลิกแท็บ ตัวเลือกการพิมพ์

  โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์บอก Word แบบใดที่ควรถูกโหลดซองจดหมายลงในเครื่องพิมพ์ และข้อมูลนี้จะแสดงอยู่ในแท็บตัวเลือกการพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกซองจดหมาย

  แท็บตัวเลือกการพิมพ์ของกล่องโต้ตอบตัวเลือกซองจดหมาย

  1. ตัวดึงข้อมูลวิธีกำหนดตำแหน่งของซองจดหมาย (ขวา กลาง ซ้าย) และเลือกว่าจะถูกติดตามขอบสั้น หรือยาวลงในเครื่องพิมพ์

  2. ซองจดหมายสามารถหน้าขึ้น หรือคว่ำ หน้าคือ ด้านที่พิมพ์ที่อยู่ด้านบน

  3 ถ้าซองจดหมายถูกติดตามขอบสั้น ๆ ก่อน ซองจดหมายอาจจำเป็นต้องสามารถหมุนเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความปรากฏขึ้นหาง on the face of ซองจดหมาย

  ซองจดหมายในภาพประกอบต่อไปนี้อยู่ในตำแหน่งทางด้านขวา หน้าลง flap ที่ด้านบน และขอบสั้น ๆ นี้จะถูกติดตามในเครื่องพิมพ์ สอดคล้องกับการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบที่แสดงข้างต้น

  เครื่องพิมพ์พร้อมซองจดหมายที่ป้อนเข้าเครื่องพิมพ์

 5. โหลดซองจดหมายตามที่ระบุในกล่องโต้ตอบ

 6. คลิก ตกลง

 7. พิมพ์ข้อความบางทดสอบในกล่องที่อยู่ผู้ส่ง แล้ว คลิ กพิมพ์ เพื่อพิมพ์ซองจดหมาย

 8. ตรวจสอบว่า ซองจดหมายพิมพ์ออกมาได้อย่างถูกต้องหรือไม่

 9. ถ้าซองจดหมายไม่พิมพ์ออกมาได้อย่างถูกต้อง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ดูข้อมูลของเครื่องพิมพ์ของคุณ ถ้าพร้อมใช้งาน ค้นหาวิธีการโหลดซองจดหมายลงในเครื่องพิมพ์

  • อัปเดตโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของคุณ

  • กลับไปยังแท็บตัวเลือกการพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกซองจดหมาย และทำการปรับปรุงตัวเลือกการพิมพ์ พิมพ์ซองจดหมายอีกครั้ง ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกระทั่งคุณพบในการกำหนดค่าของตัวเลือกการพิมพ์ที่ให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

สร้าง และพิมพ์ หรือบันทึกซองจดหมาย

 1. บนแท็บการส่งจดหมาย ในกลุ่มสร้าง คลิกซองจดหมาย

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ในกล่องที่อยู่ผู้ส่ง พิมพ์อยู่ทางไปรษณีย์

  ถ้าคุณต้องการใช้อยู่ในสมุดรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกแทรกที่อยู่ รูปปุ่ม

 3. ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบข้อความ เลือกข้อความ คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก แล้ว คลิ กฟอนต์ บนเมนูทางลัด

 4. ในกล่องที่อยู่ผู้ส่ง พิมพ์อยู่ผู้ส่ง หรือใช้แบบกำหนดไว้ล่วงหน้า

  ถ้าคุณต้องการใช้อยู่ในสมุดรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกแทรกที่อยู่ รูปปุ่ม

 5. ถ้าคุณต้องการให้ที่อยู่ผู้ส่งสำหรับใช้งานในอนาคต แต่คุณไม่ต้องการรวมไว้บนซองจดหมายปัจจุบัน เลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่ใช้

 6. ถ้าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงไปรษณีย์ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณซื้อมาจากบริการบน World Wide Web คุณสามารถเพิ่มการซองจดหมายของคุณ

  วิธีการมีดังนี้

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพิ่มไปรษณีย์

   ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมไปรษณีย์ Microsoft Word พร้อมท์ให้คุณสามารถติดตั้ง และมีการเชื่อมต่อกับ Office Online เว็บไซต์ของ Microsoft มีคุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมและลิงก์ไปยังไซต์อื่นที่เสนอไปรษณีย์

  2. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับโปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกคุณสมบัติไปรษณีย์

 7. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. ถ้าคุณต้องการพิมพ์ ซองจดหมายโดยไม่บันทึกไว้สำหรับนำมาใช้ใหม่ แทรกซองจดหมายในเครื่องพิมพ์ดังที่แสดงในกล่องตัวดึงข้อมูล นั้นแล้ว คลิกพิมพ์

  2. ถ้าคุณต้องการบันทึก ซองจดหมายสำหรับนำมาใช้ใหม่ คลิกเพิ่มลงในเอกสาร แล้วคลิกปุ่ม Microsoft Office คลิกบันทึกเป็น และพิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร

   Word เพิ่มซองจดหมายลงในเอกสารปัจจุบันเป็น 1 หน้า ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถใช้ส่วนเหลือของเอกสารสำหรับการพิมพ์โต้ตอบที่จะถูกเก็บไว้กับซองจดหมาย

   เมื่อต้องการพิมพ์ซองจดหมาย แทรกซองจดหมายในเครื่องพิมพ์ดังที่แสดงในกล่องตัวดึงข้อมูล บนแท็บตัวเลือกการพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกซองจดหมาย คลิกเพิ่มลงในเอกสาร นั้นแล้ว คลิกพิมพ์

   หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์ซองจดหมายโดยไม่ต้องการพิมพ์ส่วนเหลือของเอกสาร ใส่หน้า 1 ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ในส่วนขอบเขต ของกล่องโต้ตอบพิมพ์ คลิกหน้า แล้ว พิมพ์1ในกล่องหลายหน้า

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×