Office

การสร้างและพิมพ์งานนำเสนอในมุมมองเค้าร่าง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

มุมมองเค้าร่างในPowerPoint จะแสดงงานนำเสนอของคุณเป็นเค้าร่างที่สร้างขึ้นจากชื่อเรื่องและข้อความหลักจากแต่ละสไลด์ แต่ละชื่อจะปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายของบานหน้าต่างที่มีแท็บเค้าร่างพร้อมด้วยไอคอนสไลด์และหมายเลขสไลด์ ข้อความหลักจะถูกเยื้องภายใต้ชื่อเรื่องสไลด์ วัตถุกราฟิกจะปรากฏเป็นตัวย่อขนาดเล็กบนไอคอนสไลด์ในมุมมองเค้าร่าง

การทำงานในมุมมองเค้าร่างมีประโยชน์อย่างยิ่งถ้าคุณต้องการทำการแก้ไขส่วนกลางให้ดูภาพรวมของงานนำเสนอของคุณเปลี่ยนลำดับของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือภาพนิ่งหรือนำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบไปใช้

เมื่อคุณกำลังสร้างเค้าร่างของคุณให้ลองนึกถึงจำนวนสไลด์ที่คุณต้องการ คุณอาจต้องการอย่างน้อย:

 • สไลด์ชื่อเรื่องหลัก

 • สไลด์นำที่แสดงรายการประเด็นหลักๆ หรือขอบเขตในงานนำเสนอของคุณ

 • สไลด์สำหรับแต่ละประเด็นที่แสดงอยู่บนสไลด์นำ

 • สไลด์สรุปที่แสดงรายการประเด็นหลักๆ หรือขอบเขตในงานนำเสนอของคุณอีกครั้ง

โดยการใช้โครงสร้างพื้นฐานนี้ถ้าคุณมีจุดหลักสามจุดหรือพื้นที่ที่จะนำเสนอคุณสามารถวางแผนให้มีอย่างน้อยหกภาพนิ่ง: สไลด์ชื่อเรื่องสไลด์ภาพนิ่งหนึ่งสไลด์สำหรับแต่ละจุดสำคัญสามจุดหรือพื้นที่และสไลด์สรุปสรุป

งานนำเสนอที่มีภาพนิ่งอย่างง่ายหกภาพ

ถ้าคุณมีข้อมูลจำนวนมากที่จะนำเสนอในจุดหลักหรือพื้นที่หลักของคุณคุณอาจต้องการสร้างการจัดกลุ่มย่อยของสไลด์สำหรับเนื้อหานั้นโดยใช้โครงสร้างเค้าร่างพื้นฐานเดียวกัน

พิจารณาระยะเวลาที่จะแสดงแต่ละสไลด์บนหน้าจอในระหว่างการนำเสนอของคุณ ระยะเวลาที่เหมาะสมตามมาตรฐานคือสองถึงห้านาทีสำหรับแต่ละสไลด์

การสร้างงานนำเสนอในมุมมองเค้าร่าง

 1. บนแท็บมุมมองในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอให้คลิกเค้าร่าง

 2. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ให้วางตัวชี้แล้ววางเนื้อหาของคุณหรือเริ่มพิมพ์ข้อความ

  ข้อความแรกที่คุณพิมพ์จะเป็นชื่อเรื่องที่ระบุโดย boldface type กด ENTER เมื่อคุณทำชื่อเรื่องเสร็จแล้ว

  PowerPoint ใช้แป้น Enter บนแป้นพิมพ์เพื่อเริ่มต้นบรรทัดใหม่ในเค้าร่าง บรรทัดใหม่จะอยู่ในระดับลำดับชั้นเดียวกันกับที่คุณเพิ่งพิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับลำดับชั้นให้:

  • กดแป้น Tab บนคีย์บอร์ดเพื่อย้ายบรรทัดปัจจุบันลงหนึ่งระดับในลำดับชั้นเค้าร่าง

  • กด Shift + Tab เพื่อย้ายบรรทัดปัจจุบันขึ้นหนึ่งระดับในลำดับชั้นเค้าร่าง

การดูงานนำเสนอในมุมมองเค้าร่าง

 • บนแท็บมุมมองในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอให้คลิกเค้าร่าง

พิมพ์งานนำเสนอในมุมมองเค้าร่าง

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการพิมพ์

 2. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 3. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ภายใต้การตั้งค่าให้เลือกกล่องที่สอง (ซึ่งตามค่าเริ่มต้นจะถูกตั้งค่าเป็นภาพนิ่งแบบเต็มหน้า) เพื่อขยายรายการตัวเลือก จากนั้นภายใต้เค้าโครงเหมือนพิมพ์ให้เลือกเค้าร่าง

  เค้าโครงสำหรับการพิมพ์เค้าร่าง

  คุณสามารถเลือกการวางแนวหน้ากระดาษ (แนวตั้งหรือแนวนอน) ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

 4. คลิก พิมพ์

(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ให้ดูบทความพิมพ์สไลด์ PowerPoint หรือเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ)

แท็บเค้าร่างและภาพนิ่งจะเปลี่ยนเป็นแสดงไอคอนเมื่อบานหน้าต่างกลายเป็นแคบ ถ้าแท็บเค้าร่างถูกซ่อนอยู่คุณสามารถขยายบานหน้าต่างได้โดยการลากเส้นขอบขวา

แสดงหรือขยายบานหน้าต่าง

รูปภาพ: เพิ่มขนาดของบานหน้าต่างที่มีแท็บเค้าร่างและแท็บภาพนิ่ง

(ใน PowerPoint ๒๐๐๗คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นเว็บเพจได้ เมื่อคุณทำเช่นนั้นข้อความบนแท็บเค้าร่างจะกลายเป็นตารางของเนื้อหาเพื่อให้คุณสามารถนำทางไปยังสไลด์ได้)

การสร้างงานนำเสนอในมุมมองเค้าร่าง

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

 2. ในบานหน้าต่างที่มีแท็บเค้าร่างและภาพนิ่งให้คลิกแท็บเค้าร่าง

 3. บนแท็บเค้าร่างให้วางตัวชี้แล้ววางเนื้อหาของคุณหรือเริ่มพิมพ์ข้อความ

  ข้อความแรกที่คุณพิมพ์จะเป็นชื่อเรื่องที่ระบุโดย boldface type กด ENTER เมื่อคุณทำชื่อเรื่องเสร็จแล้ว

  PowerPoint ใช้แป้น Enter บนแป้นพิมพ์เพื่อเริ่มต้นบรรทัดใหม่ในเค้าร่าง บรรทัดใหม่จะอยู่ในระดับลำดับชั้นเดียวกันกับที่คุณเพิ่งพิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับลำดับชั้นให้:

  • กดแป้น Tab บนคีย์บอร์ดเพื่อย้ายบรรทัดปัจจุบันลงหนึ่งระดับในลำดับชั้นเค้าร่าง

  • กด Shift + Tab เพื่อย้ายบรรทัดปัจจุบันขึ้นหนึ่งระดับในลำดับชั้นเค้าร่าง

การดูงานนำเสนอในมุมมองเค้าร่าง

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

 2. ในบานหน้าต่างที่มีแท็บเค้าร่างและภาพนิ่งให้คลิกแท็บเค้าร่าง

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการพิมพ์

 2. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 3. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ภายใต้การตั้งค่าให้เลือกกล่องที่สอง (ซึ่งตามค่าเริ่มต้นจะถูกตั้งค่าเป็นภาพนิ่งแบบเต็มหน้า) เพื่อขยายรายการตัวเลือก จากนั้นภายใต้เค้าโครงเหมือนพิมพ์ให้เลือกเค้าร่าง

  เค้าโครงสำหรับการพิมพ์เค้าร่าง

  คุณสามารถเลือกการวางแนวหน้ากระดาษ (แนวตั้งหรือแนวนอน) ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

 4. คลิก พิมพ์

(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ให้ดูบทความพิมพ์สไลด์ PowerPoint หรือเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ)

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

 3. ในบานหน้าต่างที่มีแท็บเค้าร่างและภาพนิ่งให้คลิกแท็บเค้าร่าง

 4. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ลูกศรที่อยู่ถัดจากพิมพ์แล้วคลิกแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 5. ในกลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษให้คลิกลูกศรภายใต้พิมพ์สิ่งที่แล้วคลิกมุมมองเค้าร่าง

 6. เมื่อต้องการระบุการวางแนวหน้ากระดาษให้คลิกลูกศรภายใต้การวางแนวแล้วคลิกแนวนอนหรือแนวตั้ง

 7. คลิก พิมพ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×