การสร้างและบันทึกแบบแผนชุดสีกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. บนแท็บออกแบบหน้า ในกลุ่มแบบแผน คลิกลูกศรเพิ่มเติมในแกลเลอรีแบบแผนชุดสี
    แบบแผนชุดสีเพิ่มเติมใน Publisher 2010

  2. คลิก สร้างแบบแผนชุดสีใหม่

  3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างแบบแผนชุดสีใหม่ ภายใต้ สร้าง ให้คลิกที่ลูกศรที่ติดกับแต่ละสีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือกสีใหม่

    • เมื่อต้องการดูตัวเลือกสีเพิ่มเติม คลิกสีเพิ่มเติม

  4. พิมพ์ชื่อของคุณแบบกำหนดเองแบบแผนชุดสี แล้ว คลิ กบันทึก

    วัตถุทั้งหมดในสิ่งพิมพ์ของคุณที่ถูกเติมด้วยแบบแผนชุดสีจะถูกเติมด้วยสีในแบบแผนชุดสีกำหนดเองของคุณ

หมายเหตุ: แบบแผนชุดสีกำหนดเองของคุณเป็นแบบแผนชุดสีเริ่มต้นแล้วในขณะนี้ ขณะนี้สีที่คุณเลือกสามารถใช้เป็นแบบแผนชุดสีเมื่อเลือกสีสำหรับใช้ในสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของคุณได้แล้ว ตัวอย่างเช่น เมื่อเลือกสีเติมสำหรับเซลล์ตาราง รูปร่าง พื้นหลังของเพจ หรือสีแบบอักษร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×