ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การสร้างและนำเสนอการนำเสนอแบบกำหนดเอง

คุณสามารถแท็กชุดย่อยของสไลด์ในไฟล์งานนำเสนอสำหรับวัตถุประสงค์ในการแสดงชุดย่อยนั้นให้กับผู้ชมที่เฉพาะเจาะจงได้ คุณอาจคิดว่าเป็นรายการที่จะเล่น PowerPoint เรียกใช้การนำเสนอแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองใน PowerPoint คุณสามารถปรับเปลี่ยนงานนำเสนอสำหรับผู้ชมที่แตกต่างกันได้ ใช้การนำเสนอแบบกำหนดเองเพื่อนำเสนอเฉพาะบางสไลด์จากงานนำเสนอของคุณหรือเมื่อต้องการสร้าง ไฮเปอร์ลิงก์ ไปยังกลุ่มของสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

มีสองชนิดของการแสดงแบบกำหนดเอง:พื้นฐานและไฮเปอร์ลิงก์ การนำเสนอแบบกำหนดเองแบบพื้นฐานเป็นงานนำเสนอแยกต่างหากหรืองานนำเสนอที่มีสไลด์ของต้นฉบับบางส่วน การนำเสนอแบบกำหนดเองของไฮเปอร์ลิงก์เป็นวิธีที่รวดเร็วในการนำทางไปยังงานนำเสนอที่แยกต่างหากอย่างน้อยหนึ่งงานนำเสนอ

การนำเสนอแบบกำหนดเองแบบพื้นฐาน

ใช้การนำเสนอแบบกำหนดเองแบบพื้นฐานเพื่อนำเสนอชุดย่อยของสไลด์ในไฟล์งานนำเสนอ ตัวอย่างเช่นถ้างานนำเสนอของคุณมีภาพนิ่งทั้งหมด5สไลด์การนำเสนอแบบกำหนดเองที่ชื่อว่า "ไซต์ 1" อาจมีเพียงสไลด์ 1, 3 และ5 การนำเสนอแบบกำหนดเองที่สองที่ชื่อว่า "ไซต์ 2" อาจมีสไลด์ 1, 2, 4 และ5 เมื่อคุณสร้างงานนำเสนอแบบกำหนดเองจากงานนำเสนอคุณสามารถเรียกใช้งานนำเสนอทั้งหมดตามลำดับต้นฉบับได้ตลอดเวลาเช่นกัน

การนำเสนอแบบกำหนดเองแบบพื้นฐาน

1 สไลด์สำหรับไซต์ 1

2 สไลด์สำหรับไซต์ 2

การนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ

ใช้การนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาในงานนำเสนอ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองหลักเกี่ยวกับองค์กรโดยรวมใหม่ของบริษัท คุณสามารถสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองสำหรับแต่ละแผนกภายในองค์กร และเชื่อมโยงไปยังการนำเสนอเหล่านี้จากการนำเสนอหลัก

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อสร้างสารบัญภาพนิ่งได้ สารบัญภาพนิ่งทำให้คุณสามารถนำทางไปยังส่วนอื่นๆ ของงานนำเสนอของคุณได้ คุณจึงสามารถเลือกส่วนที่จะนำเสนอต่อผู้ชมของคุณในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงได้

การนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีไฮเปอร์ลิงก์

1 สไลด์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์

2 การนำเสนอแบบกำหนดเองสำหรับแผนก A

3 การนำเสนอแบบกำหนดเองสำหรับแผนก B

สร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองและนำเสนอ

การสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองแบบพื้นฐาน

 1. ไปที่ การนำเสนอสไลด์ > การนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเอง แล้วเลือก การนำเสนอแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ การนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้เลือก ใหม่

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างการนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิกชื่อของการนำเสนอในกล่องโต้ตอบ การนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิก แสดง

 3. ภายใต้ ภาพนิ่งในงานนำเสนอ ให้เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วเลือก เพิ่ม

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับภาพนิ่งที่ปรากฏ ภายใต้ ภาพนิ่งในการนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้เลือกสไลด์ แล้วคลิกลูกศรใดลูกศรหนึ่งเพื่อย้ายภาพนิ่งขึ้นหรือลงในรายการ

 5. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อการนำเสนอสไลด์ แล้วคลิก ตกลง

การสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ

 1. ไปที่ การนำเสนอสไลด์ > การนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเอง แล้วเลือก การนำเสนอแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ การนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้เลือก ใหม่

 3. ภายใต้ ภาพนิ่งในงานนำเสนอ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอหลักแบบกำหนดเอง แล้วคลิก เพิ่ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับภาพนิ่งที่ปรากฏ ภายใต้ ภาพนิ่งในการนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้เลือกสไลด์ แล้วคลิกลูกศรใดลูกศรหนึ่งเพื่อย้ายภาพนิ่งขึ้นหรือลงในรายการ

 4. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อการนำเสนอสไลด์ แล้วคลิก ตกลง

 5. เมื่อต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังการนำเสนอรอง ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการทำให้เป็นลิงก์

 6. ไปที่ แทรก > ไฮเปอร์ลิงก์

 7. ในกล่องโต้ตอบ แทรกการเชื่อมโยง ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก ตำแหน่งในเอกสารนี้

 8. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเอง ในรายการ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้เลือกการนำเสนอแบบกำหนดเองที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปถึง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำเสนอแล้วกลับไปที่เดิม

  • เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่ตั้งในงานนำเสนอปัจจุบัน ในรายการ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปถึง

เริ่มการนำเสนอแบบกำหนดเองจากภายใน PowerPoint

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอภาพนิ่ง

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการนำเสนอ ภายใต้ แสดงภาพนิ่ง ให้คลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิกการนำเสนอแบบกำหนดเองที่คุณต้องการ

 3. คลิก ตกลง

 4. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิก การนำเสนอภาพนิ่งแบบกำหนดเอง แล้วคลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง

 5. ในรายการ การนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้เลือกการนำเสนอ แล้วคลิก แสดง

การสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองแบบพื้นฐาน

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การนำเสนอภาพนิ่งแบบกำหนดเอง แล้วคลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ การนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิก ใหม่

 3. ภายใต้ ภาพนิ่งในงานนำเสนอ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิก เพิ่ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกสไลด์แบบเรียงลำดับหลายแผ่น คลิกสไลดแผ่นแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกสไลดแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก เมื่อต้องการเลือกสไลด์แบบไม่เรียงลำดับหลายแผ่น ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแต่ละสไลด์ที่คุณต้องการเลือก

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับภาพนิ่งที่ปรากฏ ภายใต้ ภาพนิ่งในการนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิกภาพนิ่ง แล้วคลิกลูกศรใดลูกศรหนึ่งเพื่อย้ายภาพนิ่งขึ้นหรือลงในรายการ

 5. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อการนำเสนอภาพนิ่ง แล้วคลิก ตกลง เมื่อต้องการสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองเพิ่มเติมที่มีภาพนิ่งใดๆ ในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5

การสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การนำเสนอภาพนิ่งแบบกำหนดเอง แล้วคลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ การนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิก ใหม่

 3. ภายใต้ ภาพนิ่งในงานนำเสนอ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอหลักแบบกำหนดเอง แล้วคลิก เพิ่ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกสไลด์แบบเรียงลำดับหลายแผ่น คลิกสไลดแผ่นแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกสไลดแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก เมื่อต้องการเลือกสไลด์แบบไม่เรียงลำดับหลายแผ่น ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแต่ละสไลด์ที่คุณต้องการเลือก

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับภาพนิ่งที่ปรากฏ ภายใต้ ภาพนิ่งในการนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิกภาพนิ่ง แล้วคลิกลูกศรใดลูกศรหนึ่งเพื่อย้ายภาพนิ่งขึ้นหรือลงในรายการ

 5. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อการนำเสนอภาพนิ่ง แล้วคลิก ตกลง เมื่อต้องการสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองเพิ่มเติมที่มีภาพนิ่งใดๆ ในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5

 6. เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติจากการนำเสนอหลักไปยังการนำเสนอรอง ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการแสดงการเชื่อมโยงหลายมิติ

 7. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

 8. ภายใต้ ลิงก์ไปยัง ให้คลิก ตําแหน่งในเอกสารนี้

 9. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเอง ในรายการ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้เลือกการนำเสนอแบบกำหนดเองที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปถึง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำเสนอแล้วกลับไปที่เดิม

  • เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่ตั้งในงานนำเสนอปัจจุบัน ในรายการ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปถึง

เริ่มการนำเสนอแบบกำหนดเองจากภายใน PowerPoint

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอภาพนิ่ง

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการนำเสนอ ภายใต้ แสดงภาพนิ่ง ให้คลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิกการนำเสนอแบบกำหนดเองที่คุณต้องการ

 3. คลิก ตกลง

 4. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิก การนำเสนอภาพนิ่งแบบกำหนดเอง แล้วคลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง

 5. ในรายการ การนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้เลือกการนำเสนอ แล้วคลิก แสดง

การสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเอง

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการใช้เพื่อสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเอง

 2. บนแท็บการนำเสนอสไลด์ให้คลิกการนำเสนอแบบกำหนดเองแล้วคลิกการนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเอง

  คลิกการนำเสนอแบบกำหนดเอง

 3. คลิก+

 4. ภายใต้ ภาพนิ่งในงานนำเสนอ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิก เพิ่ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ให้กด คำสั่ง ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกภาพนิ่ง

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับที่สไลด์ปรากฏ ภายใต้ สไลด์ในการนำเสนอแบบกำหนดเอง คลิกที่สไลด์ แล้วคลิก เปลี่ยนลำดับลูกศรขึ้น  หรือ เปลี่ยนลำดับลูกศรลง  เพื่อย้ายสไลด์ขึ้นหรือลงในรายการ

 6. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อการนำเสนอสไลด์ แล้วคลิก ตกลง เมื่อต้องการสร้างการแสดงแบบกำหนดเองเพิ่มเติมที่มีสไลด์ใดๆในงานนำเสนอของคุณให้ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูว่าการนำเสนอแบบกำหนดเองจะปรากฏอย่างไรในมุมมองการนำเสนอสไลด์ในกล่องโต้ตอบการนำเสนอแบบกำหนดเองให้คลิกชื่อของรายการนั้นแล้วคลิกเริ่มการนำเสนอ

ลิงก์ไปยังการแสดงศุลกากรอื่นๆ

การนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีไฮเปอร์ลิงก์คือวิธีนำทางที่รวดเร็วไปยังการนำเสนอที่กำหนดเองจากงานนำเสนอหลัก คุณยังสามารถสร้างสไลด์สารบัญเพื่อลิงก์ได้ด้วย การออกแบบงานนำเสนอของคุณด้วยวิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถนำทางจากสไลด์สารบัญไปยังส่วนอื่นของงานนำเสนอของคุณ คุณจึงสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงส่วนใดแก่ผู้ชมในแต่ละช่วงเวลา คำแนะนำต่อไปนี้อธิบายวิธีสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองหนึ่งรายการขึ้นไป จากนั้นเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์จากงานนำเสนอหลักไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์จากงานนำเสนอหนึ่งไปยังงานนำเสนออื่นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คุณสามารถเพิ่มไฮเปอณ์ลิงก์ไปยังเอกสารอื่นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู สร้าง แก้ไข หรือนำไฮเปอร์ลิงก์ออก

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการแสดงไฮเปอร์ลิงก์ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างสารบัญและการเชื่อมโยงหลายมิติจากรายการข้อความแต่ละรายการเป็นวิธีนำทางในการนำเสนอแบบกำหนดเองของคุณได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ให้แทรกสไลด์ใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณแล้วพิมพ์สารบัญแล้วคลิกลิงก์จากรายการแต่ละรายการ

 2. ในแท็บ แทรก ให้คลิก การดำเนินการ

  คลิกการดำเนินการ

 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการกระทำ ให้เลือกวิธีเริ่มต้นการกระทำด้วยการทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการเริ่มต้นการกระทำ

  คลิก

  เมื่อคุณคลิกปุ่มการกระทำ

  แท็บ คลิกเมาส์

  เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนปุ่มการกระทำ

  แท็บ เมาส์อยู่เหนือ

 4. คลิก ไฮเปอร์ลิงก์ไปยัง จากนั้นบนเมนูที่ปรากฏขึ้น คลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง

 5. ภายใต้ การนำเสนอแบบกำหนดเอง เลือกสไลด์แบบกำหนดเองที่คุณต้องการลิงก์

  เมื่อต้องการกลับไปยังสไลด์ที่คุณเริ่มต้นการนำเสนอแบบกำหนดเองหลังจากแสดงการนำเสนอแบบกำหนดเองแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นําเสนอแล้วกลับไปที่เดิม ตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าคุณมีสไลด์ที่ทำหน้าที่เป็นสารบัญของการนำเสนอแบบกำหนดเอง

 6. คลิก ตกลง

  เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์เพิ่มเติมไปยังการแสดงแบบกำหนดเองอื่นๆให้ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้

เล่นการนำเสนอแบบกำหนดเอง

 • บนแท็บการนำเสนอสไลด์ให้คลิกการนำเสนอแบบกำหนดเองแล้วคลิกการนำเสนอแบบกำหนดเองที่คุณต้องการเล่น

  แท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม เล่นการนำเสนอสไลด์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณยังไม่ได้สร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองให้คลิกการนำเสนอแบบกำหนดเองแล้วคลิกการนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเองจากนั้นคลิก+

การสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเอง

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการใช้เพื่อสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเอง

 2. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ใน แสดงภาพสไลด์, คลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิก แก้ไขการนำเสนอแบบกำหนดเอง

  แท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม เล่นการนำเสนอสไลด์

 3. คลิก ใหม่

 4. ภายใต้ ภาพนิ่งในงานนำเสนอ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิก เพิ่ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ให้กด คำสั่ง ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกภาพนิ่ง

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับที่สไลด์ปรากฏ ภายใต้ สไลด์ในการนำเสนอแบบกำหนดเอง คลิกที่สไลด์ แล้วคลิก เปลี่ยนลำดับลูกศรขึ้น  หรือ เปลี่ยนลำดับลูกศรลง  เพื่อย้ายสไลด์ขึ้นหรือลงในรายการ

 6. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อการนำเสนอสไลด์ แล้วคลิก ตกลง เมื่อต้องการสร้างการแสดงแบบกำหนดเองเพิ่มเติมที่มีสไลด์ใดๆในงานนำเสนอของคุณให้ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูว่าการนำเสนอแบบกำหนดเองจะปรากฏในมุมมองการนำเสนอสไลด์ในกล่องโต้ตอบการนำเสนอแบบกำหนดเองให้คลิกชื่อของการนำเสนอนั้นแล้วคลิกแสดง

ลิงก์ไปยังการแสดงศุลกากรอื่นๆ

การนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีไฮเปอร์ลิงก์คือวิธีนำทางที่รวดเร็วไปยังการนำเสนอที่กำหนดเองจากงานนำเสนอหลัก คุณยังสามารถสร้างสไลด์สารบัญเพื่อลิงก์ได้ด้วย การออกแบบงานนำเสนอของคุณด้วยวิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถนำทางจากสไลด์สารบัญไปยังส่วนอื่นของงานนำเสนอของคุณ คุณจึงสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงส่วนใดแก่ผู้ชมในแต่ละช่วงเวลา คำแนะนำต่อไปนี้อธิบายวิธีสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองหนึ่งรายการขึ้นไป จากนั้นเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์จากงานนำเสนอหลักไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์จากงานนำเสนอหนึ่งไปยังงานนำเสนออื่นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คุณสามารถเพิ่มไฮเปอณ์ลิงก์ไปยังเอกสารอื่นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู สร้าง แก้ไข หรือนำไฮเปอร์ลิงก์ออก

 1. เมื่อต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์จากงานนำเสนอหลักเพื่อสนับสนุนการนำเสนอแบบกำหนดเองในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการแทนไฮเปอร์ลิงก์ คุณยังสามารถสร้างสารบัญและไฮเปอร์ลิงก์จากรายการข้อความแต่ละรายการเป็นการนำทางผ่านทางการนำเสนอแบบกำหนดเองของคุณ เมื่อต้องการทำ ให้แทรกสไลด์แผ่นใหม่ในงานนำเสนอ แล้วพิมพ์สารบัญ และลิงก์จากรายการแต่ละรายการ

 2. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ใน ตั้งค่า คลิก การตั้งค่าการกระทำ

  แท็บการนำเสนอสไลด์ กลุ่มตั้งค่า

 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการกระทำ ให้เลือกวิธีเริ่มต้นการกระทำด้วยการทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการเริ่มต้นการกระทำ

  คลิก

  เมื่อคุณคลิกปุ่มการกระทำ

  แท็บ คลิกเมาส์

  เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนปุ่มการกระทำ

  แท็บ เมาส์อยู่เหนือ

 4. คลิก ไฮเปอร์ลิงก์ไปยัง จากนั้นบนเมนูที่ปรากฏขึ้น คลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง

 5. ภายใต้ การนำเสนอแบบกำหนดเอง เลือกสไลด์แบบกำหนดเองที่คุณต้องการลิงก์

  เมื่อต้องการกลับไปยังสไลด์ที่คุณเริ่มต้นการนำเสนอแบบกำหนดเองหลังจากแสดงการนำเสนอแบบกำหนดเองแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นําเสนอแล้วกลับไปที่เดิม ตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าคุณมีสไลด์ที่ทำหน้าที่เป็นสารบัญของการนำเสนอแบบกำหนดเอง

 6. คลิก ตกลง

  เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์เพิ่มเติมไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเองอื่นๆให้ทำซ้ำขั้นตอนที่1ถึง6

เล่นการนำเสนอแบบกำหนดเอง

 • บนแท็บการนำเสนอสไลด์ภายใต้เล่นการนำเสนอสไลด์ให้คลิกการนำเสนอแบบกำหนดเองแล้วคลิกการนำเสนอแบบกำหนดเองที่คุณต้องการเล่น

  แท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม เล่นการนำเสนอสไลด์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณยังไม่ได้สร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองให้คลิกแก้ไขการนำเสนอแบบกำหนดเองแล้วคลิกใหม่

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มแก้ไขหรือเอาการเปลี่ยนระหว่างสไลด์ออก

PowerPoint สำหรับเว็บ ไม่สนับสนุนการแสดงแบบกำหนดเอง คุณจำเป็นต้องใช้ PowerPoint เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปเพื่อสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×