การสร้างและนำเสนอการนำเสนอแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองใน PowerPoint คุณสามารถปรับใช้งานนำเสนอให้เหมาะกับผู้ชมกลุ่มต่างๆ ได้ ใช้การนำเสนอแบบกำหนดเองเพื่อนำเสนอสไลด์เดียวจากงานนำเสนอของคุณ หรือเพื่อสร้าง ไฮเปอร์ลิงก์ ไปยังกลุ่มสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

การนำเสนอแบบกำหนดเองมีอยู่ด้วยกันสองชนิด คือแบบพื้นฐานและแบบที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ การนำเสนอแบบกำหนดเองแบบพื้นฐานเป็นงานนำเสนอแบบแยกต่างหาก หรือเป็นงานนำเสนอที่มีภาพนิ่งบางส่วนจากต้นฉบับ การนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ คือวิธีที่รวดเร็วเพื่อนำทางไปยังงานนำเสนอที่แยกต่างหากอย่างน้อยหนึ่งรายการ

การนำเสนอแบบกำหนดเองแบบพื้นฐาน

ใช้การนำเสนอแบบกำหนดเองแบบพื้นฐานเพื่อแยกการนำเสนอตามกลุ่มต่างๆ ในองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้างานนำเสนอของคุณมีภาพนิ่งรวมห้าภาพ คุณสามารถสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองชื่อ "ไซต์ 1" ที่มีเพียงภาพนิ่ง 1, 3 และ 5 คุณสามารถสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองที่สองชื่อ "ไซต์ 2" ที่มีภาพนิ่ง 1, 2, 4 และ 5 เมื่อคุณสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองจากงานนำเสนอ คุณสามารถเรียกใช้งานนำเสนอทั้งหมดตามลำดับเดิมได้เสมอ

การนำเสนอแบบกำหนดเองแบบพื้นฐาน

1 สไลด์สำหรับไซต์ 1

2 สไลด์สำหรับไซต์ 2

การนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ

ใช้การนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาในงานนำเสนอ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองหลักเกี่ยวกับองค์กรโดยรวมใหม่ของบริษัท คุณสามารถสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองสำหรับแต่ละแผนกภายในองค์กร และเชื่อมโยงไปยังการนำเสนอเหล่านี้จากการนำเสนอหลัก

การนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีไฮเปอร์ลิงก์

1 สไลด์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์

2 การนำเสนอแบบกำหนดเองสำหรับแผนก A

3 การนำเสนอแบบกำหนดเองสำหรับแผนก B

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อสร้างสารบัญภาพนิ่งได้ สารบัญภาพนิ่งทำให้คุณสามารถนำทางไปยังส่วนอื่นๆ ของงานนำเสนอของคุณได้ คุณจึงสามารถเลือกส่วนที่จะนำเสนอต่อผู้ชมของคุณในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงได้

การสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองแบบพื้นฐาน

 1. ไปที่ การนำเสนอสไลด์ > การนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเอง แล้วเลือก การนำเสนอแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ การนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้เลือก ใหม่

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างการนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิกชื่อของการนำเสนอในกล่องโต้ตอบ การนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิก แสดง

 3. ภายใต้ ภาพนิ่งในงานนำเสนอ ให้เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วเลือก เพิ่ม

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับภาพนิ่งที่ปรากฏ ภายใต้ ภาพนิ่งในการนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้เลือกสไลด์ แล้วคลิกลูกศรใดลูกศรหนึ่งเพื่อย้ายภาพนิ่งขึ้นหรือลงในรายการ

 5. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อการนำเสนอสไลด์ แล้วคลิก ตกลง

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การนำเสนอภาพนิ่งแบบกำหนดเอง แล้วคลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ การนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิก ใหม่

 3. ภายใต้ ภาพนิ่งในงานนำเสนอ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิก เพิ่ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกสไลด์แบบเรียงลำดับหลายแผ่น คลิกสไลดแผ่นแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกสไลดแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก เมื่อต้องการเลือกสไลด์แบบไม่เรียงลำดับหลายแผ่น ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแต่ละสไลด์ที่คุณต้องการเลือก

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับภาพนิ่งที่ปรากฏ ภายใต้ ภาพนิ่งในการนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิกภาพนิ่ง แล้วคลิกลูกศรใดลูกศรหนึ่งเพื่อย้ายภาพนิ่งขึ้นหรือลงในรายการ

 5. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อการนำเสนอภาพนิ่ง แล้วคลิก ตกลง เมื่อต้องการสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองเพิ่มเติมที่มีภาพนิ่งใดๆ ในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5

การสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ

 1. ไปที่ การนำเสนอสไลด์ > การนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเอง แล้วเลือก การนำเสนอแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ การนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้เลือก ใหม่

 3. ภายใต้ ภาพนิ่งในงานนำเสนอ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอหลักแบบกำหนดเอง แล้วคลิก เพิ่ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับภาพนิ่งที่ปรากฏ ภายใต้ ภาพนิ่งในการนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้เลือกสไลด์ แล้วคลิกลูกศรใดลูกศรหนึ่งเพื่อย้ายภาพนิ่งขึ้นหรือลงในรายการ

 4. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อการนำเสนอสไลด์ แล้วคลิก ตกลง

 5. เมื่อต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังการนำเสนอรอง ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการทำให้เป็นลิงก์

 6. ไปที่ แทรก > ไฮเปอร์ลิงก์

 7. ในกล่องโต้ตอบ แทรกการเชื่อมโยง ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก ตำแหน่งในเอกสารนี้

 8. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเอง ในรายการ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้เลือกการนำเสนอแบบกำหนดเองที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปถึง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำเสนอแล้วกลับไปที่เดิม

  • เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่ตั้งในงานนำเสนอปัจจุบัน ในรายการ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปถึง

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การนำเสนอภาพนิ่งแบบกำหนดเอง แล้วคลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ การนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิก ใหม่

 3. ภายใต้ ภาพนิ่งในงานนำเสนอ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอหลักแบบกำหนดเอง แล้วคลิก เพิ่ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกสไลด์แบบเรียงลำดับหลายแผ่น คลิกสไลดแผ่นแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกสไลดแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก เมื่อต้องการเลือกสไลด์แบบไม่เรียงลำดับหลายแผ่น ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแต่ละสไลด์ที่คุณต้องการเลือก

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับภาพนิ่งที่ปรากฏ ภายใต้ ภาพนิ่งในการนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้คลิกภาพนิ่ง แล้วคลิกลูกศรใดลูกศรหนึ่งเพื่อย้ายภาพนิ่งขึ้นหรือลงในรายการ

 5. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อการนำเสนอภาพนิ่ง แล้วคลิก ตกลง เมื่อต้องการสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองเพิ่มเติมที่มีภาพนิ่งใดๆ ในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5

 6. เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติจากการนำเสนอหลักไปยังการนำเสนอรอง ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการแสดงการเชื่อมโยงหลายมิติ

 7. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

 8. ภายใต้ ลิงก์ไปยัง ให้คลิก ตําแหน่งในเอกสารนี้

 9. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเอง ในรายการ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้เลือกการนำเสนอแบบกำหนดเองที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปถึง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำเสนอแล้วกลับไปที่เดิม

  • เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่ตั้งในงานนำเสนอปัจจุบัน ในรายการ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปถึง

เริ่มการนำเสนอแบบกำหนดเองจากภายใน PowerPoint

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอภาพนิ่ง

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการนำเสนอ ภายใต้ แสดงภาพนิ่ง ให้คลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิกการนำเสนอแบบกำหนดเองที่คุณต้องการ

 3. คลิก ตกลง

 4. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิก การนำเสนอภาพนิ่งแบบกำหนดเอง แล้วคลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง

 5. ในรายการ การนำเสนอแบบกำหนดเอง ให้เลือกการนำเสนอ แล้วคลิก แสดง

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×