การสร้างและติดตามงานที่มอบหมาย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นอกจากการสร้างงานของคุณเอง คุณสามารถสร้างงานการกำหนดให้กับผู้อื่น

ในบทความนี้

เกี่ยวกับการมอบหมายงาน

มอบหมายงานให้แก่บุคคลอื่น

ส่งต่องานให้คนอื่นเพื่อติดตาม

เนื้อที่การมอบหมายงานที่ถูกปฏิเสธ

ติดตามงานที่คุณมอบหมาย

ยอมรับ หรือปฏิเสธการมอบหมายงาน

ส่งรายงานสถานะหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการมอบหมายงาน

เกี่ยวกับการมอบหมายงาน

หลังจากที่คุณสร้างงาน และกำหนดให้แก่บุคคลอื่น คุณอาจมีบางหน้าที่ management เพื่อดำเนินการในการดูแลจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่าง คุณอาจต้องปรับปรุงความคืบหน้าของงานและรายงานสถานะ ยัง ถ้าบุคคลที่คุณมอบหมายให้งานปฏิเสธ คุณอาจต้องการกำหนดให้ผู้อื่น

มอบหมายงาน คุณก่อน สร้างงาน จากนั้น ส่งเป็นงานร้องขอให้ผู้อื่น บุคคลที่ได้รับการร้องของานกลายเป็น เจ้าของงานชั่วคราว บุคคลนี้สามารถปฏิเสธงาน ยอมรับงาน หรือมอบหมายงานให้กับบุคคลอื่น ถ้างานถูกปฏิเสธ จะส่งกลับคุณ

หมายเหตุ: ถึงแม้ว่างานถูกปฏิเสธจะส่งกลับคุณ งานจะยังคงเป็นเจ้าของผู้รับจนกระทั่งคุณเป็นเจ้าของ ด้วยส่งคืนงานกับรายการงานของคุณเอง

ถ้าผู้รับยอมรับงาน บุคคลนั้นกลายเป็น เจ้าของอย่างถาวร ถ้าบุคคลนั้นในภายหลังมอบหมายงานให้คนอื่น มอบใหม่กลายเป็น เจ้าของ เจ้าของเป็นผู้เดียวที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงงาน เมื่อเจ้าของการอัปเดงานMicrosoft Outlook อัปเดสำเนาทั้งหมดของงาน — สำเนากับคนที่ส่งการร้องของานแรก และสำเนาทั้งหมด ด้วยอื่น ๆ ก่อนหน้าเจ้าของทั้งหมดของงาน เมื่อเจ้าของงานที่เสร็จสมบูรณ์ Outlook ส่งรายงานสถานะไปยังบุคคลที่มอบหมายงาน เจ้าของก่อนอื่น ๆ ทั้งหมด และบุคคลอื่นที่ร้องขอรายงานแรก โดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมอบหมายงานให้กับบุคคลมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณไม่สามารถเก็บสำเนาของงานที่การปรับปรุงในรายการงานของคุณ ดังนั้น การกำหนดโครงการที่เกี่ยวข้องกับหลายคน และยังคง มี Outlook ให้คุณทราบความคืบหน้า แบ่งโครงการเป็นงานที่แยกต่างหาก และการมอบหมายงานแต่ละรายการแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น เพื่อติดตามรายงานการเขียน โดยผู้เขียนสาม สร้างสามงานที่แยกต่างหากเขียนรายงานที่มีชื่อ: ผู้เขียน 1 เขียนรายงาน: ผู้เขียน 2 รายงานและการเขียน: ผู้เขียน 3 และมอบหมายงานแต่ละบุคคลเมื่อต้องการเขียนที่เหมาะสม

ยังมีบางครั้งเมื่อคุณเป็นผู้รับการมอบหมายงานได้ เมื่อคุณได้รับการมอบหมายงาน คุณต้องตัดสินใจว่า จะยอมรับ หรือปฏิเสธงาน คุณอาจถูกขอให้ให้อัปเดตที่เกี่ยวกับความคืบหน้าของคุณ ด้วย Outlook จัดการงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ด้านบนของหน้า

มอบหมายงานให้แก่บุคคลอื่น

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • มอบหมายงานใหม่     บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่ใหม่ แล้ว คลิ กการร้องของาน

   ส่งการร้องของานให้ผู้อื่น

  • เมื่อต้องการกำหนดให้เป็นงานที่มีอยู่     ในรายการงาน เปิดงานที่คุณต้องการกำหนด บนแท็บงาน ในกลุ่มจัดการงาน คลิกมอบหมายงาน

 2. ในกล่องถึง ใส่อยู่อีเมลหรือชื่อของบุคคลคุณต้องการมอบหมายงาน

  เมื่อต้องการเลือกชื่อจากรายการ คลิกที่ปุ่มเมื่อต้องการ

 3. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับงาน

  หมายเหตุ: แล้วใส่ข้อมูลในกล่องชื่อเรื่อง สำหรับงานเวิร์กที่มีอยู่ ใน

 4. เลือกวันครบกำหนด และตัวเลือกสถานะ ที่คุณต้องการ

 5. เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บสำเนาของงานนี้ไว้ในรายการงานของฉันการปรับปรุง และกล่องกาเครื่องหมายส่งรายงานสถานะให้ฉันเมื่องานนี้เสร็จสมบูรณ์

 6. ถ้าคุณต้องการทำงานเมื่อต้องการทำซ้ำ บนแท็บงาน ในกลุ่มตัวเลือก คลิกกิจวัตร ตัวเลือกที่คุณต้องเลือก นั้นแล้ว คลิกตกลง

 7. ในเนื้อความของงานเป็นกิจวัตร พิมพ์ข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการรวมไว้ในงาน

 8. คลิกส่ง รูปปุ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมอบหมายงานเป็นกิจวัตร สำเนาของงานจะยังคงอยู่ในรายการงานของคุณ แต่นั้นจะไม่สามารถปรับปรุง ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งรายงานสถานะให้ฉันเมื่องานนี้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับรายงานสถานะสำหรับแต่ละรายการของงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ด้านบนของหน้า

ส่งต่องานให้คนอื่นเพื่อติดตาม

 1. เปิดงานที่คุณต้องการส่ง

 2. บนแท็บงาน ในกลุ่มจัดการงาน คลิกส่งต่อ

  แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการส่งต่องาน กด CTRL + F

 3. ใส่ชื่อผู้รับหรือที่อยู่อีเมลในกล่องถึง และสำเนาถึง

 4. ในเนื้อความของงาน พิมพ์ข้อความใด ๆ ที่คุณต้องการรวม เมื่อต้องการส่งงานมากกว่าหนึ่ง ลากงานเพิ่มเติมจากรายการงานลงในเนื้อความของงานที่คุณกำลังส่งต่อ

 5. คลิกส่ง รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

เนื้อที่การมอบหมายงานที่ถูกปฏิเสธ

 1. เปิดข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยการร้องของาน ข้อความนี้นั้นมักจะอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง ของคุณ

 2. บนแท็บงาน ในกลุ่มจัดการงาน คลิกกลับไปยังรายการงาน

คุณยังสามารถเพิ่มงานจากข้อความงานถูกปฏิเสธได้ ด้วยการคลิกกลับไปยังรายการงาน

ด้านบนของหน้า

ติดตามงานที่คุณมอบหมาย

มีสามวิธีในการติดตามงานที่คุณได้กำหนดให้กับบุคคลอื่น:

 • โดยอัตโนมัติเก็บสำเนาของงานที่คุณมอบหมาย และได้รับรายงานสถานะแบบอัตโนมัติ   

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. คลิกตัวเลือกของงาน

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บสำเนาของงานที่มอบหมายในรายการงานของฉันปรับปรุง

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งรายงานสถานะเมื่องานที่มอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์

 • มุมมองงานที่คุณได้กำหนดให้กับผู้อื่น   

  1. คลิกงาน

  2. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กกำหนด

 • มุมมองรายการของบุคคลที่ได้รับการปรับปรุงสำเนาของงานมอบหมาย   

  1. เปิดงานถูกกำหนดแล้วซึ่งคุณต้องการดูรายการ

  2. บนแท็บรายละเอียด ดูชื่อในกล่องอัปเดตรายการ

ด้านบนของหน้า

ยอมรับหรือปฏิเสธการมอบหมายงาน

 1. เปิดงานหรือการร้องของาน

 2. บนแท็บงาน ในกลุ่มจัดการงาน คลิกยอมรับ หรือปฏิเสธ

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกแก้ไขคำตอบก่อนที่จะส่ง พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณในข้อความ แล้ว คลิ กส่ง

  • คลิกส่งการตอบกลับในขณะนี้

ด้านบนของหน้า

ส่งรายงานสถานะหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการมอบหมายงาน

 1. เปิดงานที่คุณต้องการส่งรายงานสถานะหรือข้อคิดเห็น

 2. บนแท็บงาน ในกลุ่มจัดการงาน คลิกส่งรายงานสถานะตอบกลับ หรือตอบกลับทั้งหมด

 3. ใส่ชื่อผู้รับหรือที่อยู่อีเมลในกล่องถึง และสำเนาถึง

  ถ้างานถูกมอบหมายให้คุณ จาก นั้นให้เพิ่มชื่อของบุคคลที่ได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

 4. ในเนื้อความของข้อความ พิมพ์ข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงานสถานะ

 5. คลิกส่ง รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

สุดท้ายปรับปรุงแผน-11-06

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×