การสร้างและจัดการเพจการประกาศ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณลักษณะการประกาศใน Microsoft Office SharePoint Server 2007 ช่วยให้เจ้าของเนื้อหาสามารถสร้างเว็บเพจใหม่ได้อย่างง่ายดายจากแม่แบบเพจที่เรียกว่าเค้าโครงเพจ เค้าโครงเพจจะควบคุมรูปลักษณ์ของเพจต่างๆ ที่สร้างจากเค้าโครงเพจเหล่านี้ และกำหนดเขตข้อมูลที่ผู้สนับสนุนสามารถใส่เนื้อหาของตนได้ เช่น ข้อความ กราฟิก การเชื่อมโยงหลายมิติ เป็นต้น

บทความนี้จะแสดงวิธีที่คุณสามารถสร้างเพจการประกาศใหม่จากเค้าโครงเพจที่มีอยู่ และยังแสดงตำแหน่งที่จัดเก็บเพจการประกาศ รวมถึงวิธีการแก้ไขเพจเหล่านี้ใน Microsoft Office SharePoint Designer 2007 อีกด้วย

สิ่งสำคัญ: เพื่อให้คุณสามารถสร้างเพจการประกาศได้ ไซต์ของคุณจะต้องอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Office SharePoint Server 2007 และจะต้องเปิดใช้งานการประกาศในไซต์คอลเลกชันระดับบนสุด นอกจากนี้ คุณจะต้องมีสิทธิ์การเขียนแก้ของไซต์ระดับบนสุดเพื่อเปิดและแก้ไขเค้าโครงเพจ

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างหน้าการประกาศในเบราว์เซอร์

จัดการ หรือแก้ไขการประกาศหน้าใน Office SharePoint Designer 2007

สร้างเพจการประกาศในเบราว์เซอร์

เพจการประกาศได้รับการออกแบบสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างหรือแก้ไขเว็บไซต์ ดังนั้น เจ้าของเนื้อหาจะสร้างเพจเหล่านี้ในเบราว์เซอร์ ในส่วนนี้ คุณจะพบขั้นตอนในการสร้างเพจการประกาศเพจใหม่จากเค้าโครงเพจที่มีอยู่ เช่น เพจหัวข้อข่าวที่สร้างจากเค้าโครงเพจบทความ และที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

เพจหัวข้อข่าวที่สร้างเค้าโครงเพจบทความ

 1. ในเบราว์เซอร์ ให้เปิดไซต์ Office SharePoint Server 2007 ของคุณ

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก สร้างเพจ

 3. ในหน้า สร้างเพจ ให้ทำดังต่อไปนี้

  • ใส่ชื่อเรื่องลงในกล่อง ชื่อเรื่อง โดยชื่อเรื่องจะปรากฏขึ้นทั้งที่ด้านบนและด้านล่างของเพจที่สร้าง และในแถบชื่อเรื่องของหน้าต่างเบราว์เซอร์

  • ใส่คำอธิบายลงในกล่อง คำอธิบาย ข้อความนี้จะถูกเก็บในคอลัมน์ 'คำอธิบาย' ของไลบรารีเอกสาร 'เพจ' ตามค่าเริ่มต้นนั้น คอลัมน์นี้จะไม่ปรากฏในไลบรารี แต่คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์นี้ได้เช่นเดียวกันกับคอลัมน์อื่น (ขั้นตอนนี้จะทำหรือไม่ก็ได้)

  • ใส่ชื่อสำหรับหน้าในกล่องชื่อ URL นี่คือชื่อสำหรับไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้น ชื่อนี้ปรากฏใน URL สำหรับหน้าของคุณใหม่ เช่น http://your_top_level_site/subsite/Pages/my_page.aspx, my_page อยู่ที่ไหนชื่อที่คุณใส่ในกล่องชื่อ URL

 4. ในรายการ เค้าโครงเพจ ให้คลิกชื่อของเค้าโครงเพจที่คุณต้องการให้เพจใหม่นี้ยึดตาม เช่น เพจบทความแบบมีการเชื่อมโยงสรุป

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างเค้าโครงหน้า ดูบทความการสร้างเค้าโครงหน้าการประกาศ

 5. คลิก สร้าง

  เค้าโครงเพจจะเปิดขึ้นในเบราว์เซอร์สำหรับการแก้ไข โดยมีเขตข้อมูลต่างๆ ที่คุณสามารถใส่เนื้อหาได้ ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

  เค้าโครงเพจในโหมดแก้ไขในเบราว์เซอร์

 6. คลิกแล้วพิมพ์ในแต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเนื้อหา เนื้อหาที่คุณเพิ่มลงในเขตข้อมูลจะกลายเป็นเนื้อหาในเพจของคุณ หลังจากคุณใส่เนื้อหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือกคลิกรายการใดๆ ต่อไปนี้ที่ด้านบนสุดของเพจ

  • เช็คอินเพื่อใช้แบบร่างร่วมกัน     ในขณะที่คุณกำลังทำงานในเพจของคุณ เพจดังกล่าวจะเช็คเอาท์โดยอัตโนมัติสำหรับคุณ (เพื่อที่บุคคลอื่นจะไม่สามารถเขียนทับการเปลี่ยนแปลงของคุณได้) ให้คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเช็คอินเพจดังกล่าวเพื่อให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสามารถแก้ไขเพจได้

  • ส่งเพื่อขออนุมัติ     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อจัดคิวเพจสำหรับการอนุมัติจากผู้จัดการเนื้อหาของไซต์ ให้สังเกตว่าปุ่มนี้อาจไม่ปรากฏขึ้นในเพจของคุณ ถ้าเวิร์กโฟลว์การประกาศได้รับการกำหนดค่าให้เนื้อหาใหม่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะนำไปประกาศได้

  • ประกาศ     คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณพร้อมที่จะประกาศเพจในทันที และมีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนี้ ให้สังเกตว่าปุ่มนี้อาจไม่ปรากฏบนเพจของคุณถ้าเวิร์กโฟลว์การประกาศถูกกำหนดค่าให้เนื้อหาใหม่จะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะประกาศได้

ด้านบนของหน้า

จัดการหรือแก้ไขเพจการประกาศใน Office SharePoint Designer 2007

เพจการประกาศถูกสร้างและจัดเก็บในไลบรารีเอกสาร 'เพจ' ของไซต์ Office SharePoint Server 2007 ของคุณ เมื่อคุณเปิดไซต์ของคุณใน Office SharePoint Designer 2007 คุณจะพบเพจการประกาศในโฟลเดอร์ 'เพจ' ดังที่แสดงในรูปภาพต่อไปนี้

รายการโฟลเดอร์ที่มีโฟลเดอร์ 'เพจ' แบบขยาย

ถ้าคุณพยายามเปิดเพจการประกาศเพื่อแก้ไขใน Office SharePoint Designer 2007 คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้

ข้อความแจ้งว่าคุณไม่สามารถแก้ไขเพจ แต่คุณสามารถแก้ไขเค้าโครงเพจที่เกี่ยวข้องได้

ข้อความนี้แจ้งให้คุณทราบว่าเพจการประกาศที่ยึดตามเค้าโครงเพจจะไม่สามารถแก้ไขได้ใน Office SharePoint Designer 2007 และสามารถแก้ไขเนื้อหาของเพจเหล่านี้ได้ในเบราว์เซอร์เท่านั้น เมื่อต้องการแก้ไขเค้าโครงเพจพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างเพจดังกล่าว คุณอาจคลิก แก้ไขเค้าโครงเพจ (ให้สังเกตว่าคุณสามารถเปลี่ยนชื่อเพจใน SharePoint Designer ได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกขวาที่เพจใน รายการโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก เปลี่ยนชื่อ บนเมนูทางลัด)

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือก คุณสามารถแก้ไขเพจการประกาศใน Office SharePoint Designer 2007 ด้วยการแยกออกจากเค้าโครงเพจที่ยึดตาม ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการกำหนด Web Part สำหรับผลลัพธ์การค้นหาเองในเพจการประกาศ คุณสามารถทำเช่นนี้ได้โดยการแยกเพจการประกาศออกจากเค้าโครงเพจ จากนั้นกำหนด Web Part เองใน SharePoint Designer และแนบเพจการประกาศลงในเค้าโครงเพจการประกาศอีกครั้งในขั้นตอนสุดท้าย เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้คลิกขวาที่เพจใน รายการโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก แยกออกจากเค้าโครงเพจ บนเมนูทางลัด คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้

ข้อความเกี่ยวกับการแยกออกจากเค้าโครงเพจ

ข้อความนี้แจ้งให้คุณทราบว่าคุณสามารถคัดลอกเนื้อหาทั้งหมดจากเค้าโครงเพจลงในเพจการประกาศ แล้วกำหนดเพจการประกาศเองได้ อย่างไรก็ตาม ให้สังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ตามมาที่ทำในเค้าโครงเพจจะไม่สะท้อนในเพจการประกาศ หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงในเพจการประกาศและบันทึกแฟ้ม คุณสามารถแนบแฟ้มกับเค้าโครงเพจอีกครั้งได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกขวาที่เพจใน รายการโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก แนบกับเค้าโครงเพจใหม่ บนเมนูทางลัด

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเค้าโครงหน้า ดูบทความปรับแต่งเค้าโครงหน้าการประกาศ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×