การสร้างและจัดการประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองในบานหน้าต่างนำทาง

เมื่อต้องการใช้และจัดการวัตถุฐานข้อมูลของคุณใน Access คุณสามารถใช้บานหน้าต่างนำทางได้ คุณยังสามารถสร้างกลุ่มและประเภทแบบกำหนดเองในบานหน้าต่างนำทางได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบวัตถุฐานข้อมูลของคุณในแบบที่คุณต้องการได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดทางลัดไปยังวัตถุที่ผู้ใช้จำเป็นต้องดูเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีสร้างและจัดการประเภทแบบกำหนดเองและกลุ่มในบานหน้าต่างนำทาง

ในบทความนี้

การสร้างประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเอง

การแสดงหรือซ่อนกลุ่มและวัตถุในประเภท

การเอาวัตถุออกและคืนค่าวัตถุในกลุ่มแบบกำหนดเอง

การสร้างประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณสร้างประเภทแบบกำหนดเอง คุณจะสร้างประเภทขึ้นสำหรับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ และประเภทที่กำหนดเองนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลนั้น คุณไม่สามารถถ่ายโอนประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองไปยังฐานข้อมูลอื่นได้

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง ในการสร้างและจัดการประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองได้ การดำเนินการนี้มีขั้นตอนคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

 • ขั้นแรก คุณจะต้องสร้างประเภทแบบกำหนดเองขึ้นก่อน โดย Access จะมีประเภทให้คุณอยู่แล้วหนึ่งประเภท นั่นคือประเภท กำหนดเอง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อประเภทนี้ และเพิ่มหรือเอากลุ่มต่างๆ ออกได้ตามความต้องการ หรือคุณจะสร้างประเภทใหม่ขึ้นมาเมื่อใดก็ได้

 • หลังจากที่คุณสร้างประเภทขึ้นมาหนึ่งประเภท ให้สร้างกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มสำหรับประเภทใหม่ดังกล่าว

 • ปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง และในบานหน้าต่างนำทาง ให้ลากหรือคัดลอกแล้ววางวัตถุฐานข้อมูลที่คุณต้องการมอบหมายให้กับกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณ ลากหรือคัดลอกวัตถุจากกลุ่มพิเศษที่ชื่อ วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ซึ่ง Access สร้างไว้ให้คุณเมื่อคุณสร้างประเภทแบบกำหนดเอง

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มวัตถุฐานข้อมูลจากกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ลงในกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณ Access จะสร้างทางลัดไปยังวัตถุนั้น  ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้กำลังย้ายหรือคัดลอกตัววัตถุนั้น ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อหรือลบทางลัดในกลุ่มกำหนดเอง การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุจริง แต่จะส่งผลกระทบต่อทางลัดเท่านั้น

 • หลังจากคุณสร้างกลุ่มกำหนดเองกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม คุณสามารถซ่อนกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย และกลุ่มอื่นๆ ที่คุณไม่ต้องการแสดงได้

การสร้างประเภทแบบกำหนดเอง

 1. คลิกขวาเมนูที่อยู่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้นคลิก ตัวเลือกการนำทาง

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง ภายใต้รายการ ประเภท ให้คลิก เพิ่มรายการ ประเภทใหม่จะปรากฏขึ้นในรายการนั้น รูปนี้แสดงประเภทแบบกำหนดเองที่สร้างใหม่

  ประเภทแบบกำหนดเองที่สร้างใหม่ในบานหน้าต่างนำทาง

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับประเภทใหม่ จากนั้นกด ENTER

  พยายามตั้งชื่อที่สื่อความหมายสำหรับผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณ หลังจากที่คุณตั้งชื่อแล้ว ให้สังเกตว่าคำบรรยายสำหรับรายการนั้นที่ด้านขวาจะเปลี่ยนไป โดยจะตรงกับชื่อที่ตั้งนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งชื่อประเภทใหม่เป็น สวิตช์บอร์ดของฉัน คำอธิบายในรายการที่ด้านขวาควรแสดงเป็น กลุ่มสำหรับ "สวิตช์บอร์ดของฉัน" นอกจากนั้น ให้สังเกตว่ารายการจะประกอบด้วยกลุ่มที่ชื่อ วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย Access จะสร้างกลุ่มนี้ขึ้นตามค่าเริ่มต้น กลุ่มนี้ประกอบด้วยวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูลของคุณ และคุณจะใช้วัตถุเหล่านั้นในการสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณ

  หลังจากที่คุณสร้างประเภทแบบกำหนดเองของคุณแล้ว ให้สร้างกลุ่มขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มสำหรับประเภทนั้น คุณสามารถสร้างกลุ่มเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ ให้เปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง ทิ้งไว้ และทำขั้นตอนต่อไป

การสร้างกลุ่มกำหนดเอง

 1. ภายใต้รายการ จัดกลุ่มสำหรับ "ชื่อกลุ่ม" ให้คลิก เพิ่มกลุ่ม แล้วพิมพ์ชื่อกลุ่ม คุณสามารถทำขั้นตอนนี้ซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น สวิตช์บอร์ดของฉัน อาจมีกลุ่มได้สามกลุ่ม ซึ่งได้แก่  ฟอร์มการป้อนข้อมูล รายงาน และคิวรี กลุ่มที่คุณจะเพิ่มในขั้นตอนนี้ควรขึ้นอยู่กับความจำเป็นของผู้ใช้ของคุณ หรือความต้องการส่วนตัวของคุณเอง

 2. ปล่อยให้กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย อยู่ในสถานะมีการเลือกไว้ แล้วคลิก ตกลง Access จะปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง และเพิ่มกลุ่มแบบกำหนดเองกลุ่มใหม่ของคุณลงในบานหน้าต่างนำทาง แต่คุณจะยังไม่เห็นกลุ่มใหม่นั้นในตอนนี้

 3. ไปที่ขั้นตอนชุดถัดไปเพื่อทำให้กลุ่มใหม่นี้ปรากฏขึ้น และเพื่อเพิ่มวัตถุลงในกลุ่ม

การเพิ่มวัตถุลงในกลุ่มกำหนดเอง

 1. คลิกเมนูที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้นในส่วนบนของเมนู ให้คลิกประเภทใหม่ของคุณ กลุ่มที่คุณสร้างขึ้นสำหรับประเภทของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนล่างของเมนู ร่วมกับกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย

 2. ในกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ให้เลือกรายการที่คุณต้องการใช้ในกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณ แล้วย้ายรายการเหล่านั้นไปยังกลุ่มนั้น Access มีวิธีการย้ายรายการที่เลือกไว้หลายวิธีด้วยกัน คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

  • ลากรายการแต่ละรายการโดยตรง

  • กดแป้น CTRL ค้างไว้ คลิกหลายๆ รายการ แล้วลากรายการนั้นไปยังกลุ่มกำหนดเองของคุณ

  • คลิกขวารายการที่เลือกหนึ่งรายการ แล้วชี้ไปที่ เพิ่มในกลุ่ม จากนั้นคลิกชื่อกลุ่มกำหนดเองของคุณ

เมื่อคุณเลือกรายการเสร็จแล้ว คุณสามารถปล่อยให้กลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย แสดงอยู่ในบานหน้าต่างนำทาง หรือคุณสามารถซ่อนวัตถุนั้นได้

การซ่อนกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย

 1. คลิกขวาที่เมนูด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวเลือกการนำทาง

 2. ในบานหน้าต่าง จัดกลุ่มสำหรับประเภท ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย

หลังจากที่คุณสร้างประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเอง และเพิ่มทางลัดจำนวนหนึ่งลงในกลุ่มนั้นแล้ว คุณสามารถใช้ทางลัดเหล่านี้เพื่อสร้างกลุ่มเพิ่มเติมได้ ขั้นตอนการดำเนินการมีดังต่อไปนี้

สร้างกลุ่มกำหนดเองใหม่โดยใช้วัตถุในกลุ่มกำหนดเองที่มีอยู่แล้ว

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้เทคนิคนี้ ก่อนอื่นคุณต้องสร้างประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองด้วยการทำตามขั้นตอนในส่วนก่อนหน้านี้

 1. เมื่อประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองเปิดอยู่ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาวัตถุที่คุณต้องการวางในกลุ่มใหม่

 2. ชี้ไปยัง เพิ่มในกลุ่ม แล้วคลิก กลุ่มใหม่
  กลุ่มใหม่จะปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง
  กลุ่มแบบกำหนดเองใหม่ในบานหน้าต่างนำทาง
  ป้อนชื่อสำหรับกลุ่มใหม่ แล้วลากทางลัดเพิ่มเติมไปยังกลุ่มใหม่ตามต้องการ

ด้านบนของหน้า

การแสดงหรือซ่อนกลุ่มและวัตถุในประเภท

คุณสามารถซ่อนกลุ่มบางกลุ่มหรือกลุ่มทั้งหมดในประเภทแบบกำหนดเองประเภทหนึ่งๆ และซ่อนวัตถุบางวัตถุหรือวัตถุทั้งหมดในกลุ่มหนึ่งๆ ได้ โปรดจำข้อเท็จจริงเหล่านี้ขณะที่คุณดำเนินการ

 • Access มีวิธีการซ่อนวัตถุอยู่สองวิธีด้วยกัน คุณสามารถใช้คำสั่งที่มีอยู่ในบานหน้าต่างนำทางเพื่อซ่อนวัตถุจากกลุ่มและประเภทแม่ของวัตถุนั้นๆ หรือคุณจะเลือกคุณสมบัติของวัตถุแต่ละวัตถุ แล้วซ่อนวัตถุนั้นจากกลุ่มและประเภททั้งหมดในฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ก็ได้

 • คุณสามารถทำให้วัตถุและกลุ่มที่ซ่อนอยู่ไม่ปรากฏขึ้นโดยสิ้นเชิง หรือจะแสดงวัตถุและกลุ่มเหล่านี้ในบานหน้าต่างนำทางด้วยไอคอนสีจางที่ไม่พร้อมใช้งานได้ คุณสามารถดำเนินการนี้ได้ด้วยการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงวัตถุที่ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้กล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อคุณจำเป็นต้องซ่อน หรือคืนค่ากลุ่มหรือวัตถุได้อีกด้วย

ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีดำเนินการในแต่ละอย่าง

การซ่อนกลุ่มในประเภท

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่แถบชื่อเรื่องของกลุ่มที่คุณต้องการซ่อน จากนั้นคลิก ซ่อน

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถทำงานนี้ได้โดยใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง ได้อีกด้วย เปิดกล่องโต้ตอบ (ถ้าคุณไม่ทราบวิธีการเปิดกล่องโต้ตอบ ให้ดูขั้นตอนในส่วนถัดไป) และในรายการ จัดกลุ่มสำหรับ "ประเภท" ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากกลุ่มที่คุณต้องการซ่อน

การคืนกลุ่มที่ซ่อนในประเภท

 1. คลิกขวาที่แถบเมนูด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวเลือกการนำทาง บนเมนูทางลัด

 2. ในรายการ ประเภท ให้เลือกประเภทที่มีกลุ่มที่ซ่อนอยู่

 3. ในรายการ จัดกลุ่มสำหรับ "ประเภท" ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากกลุ่มที่ซ่อนอยู่

 4. คลิก ตกลง

การซ่อนวัตถุในกลุ่มแม่ของวัตถุ

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่วัตถุ แล้วคลิก ซ่อน

การซ่อนวัตถุจากทุกประเภทและทุกกลุ่ม

 1. คลิกขวาวัตถุที่คุณต้องการซ่อน แล้วคลิก คุณสมบัติของวัตถุ

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น และ Access จะผนวกชื่อของวัตถุเข้ากับชื่อของกล่องโต้ตอบ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดฟอร์มชื่อ ใบสั่งซื้อ ชื่อของกล่องโต้ตอบจะเป็น คุณสมบัติของใบสั่งซื้อ รูปต่อไปนี้แสดงกล่องโต้ตอบ

  กล่องโต้ตอบคุณสมบัติสำหรับวัตถุฐานข้อมูลใน Access

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน

 3. คลิก ตกลง

การคืนค่า (ยกเลิกการซ่อน) วัตถุที่ซ่อนอยู่

 1. คลิกขวาที่เมนูด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวเลือกการนำทาง บนเมนูทางลัด

 2. ภายใต้ ตัวเลือกการแสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงวัตถุที่ซ่อน

 3. คลิก ตกลง และกลับไปยังบานหน้าต่างนำทาง บานหน้าต่างจะแสดงไอคอนของวัตถุที่ซ่อนไว้ทั้งหมดด้วยสีจาง

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณซ่อนวัตถุเฉพาะจากตัวกลุ่มแม่เองและประเภทเท่านั้น ให้คลิกขวาที่วัตถุแล้วคลิก ยกเลิกการซ่อน

  • ถ้าคุณซ่อนวัตถุจากประเภทและกลุ่มทั้งหมดด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติ ซ่อน ให้คลิกขวาที่วัตถุ แล้วคลิก คุณสมบัติของมุมมอง จากนั้นล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน

ด้านบนของหน้า

การเอาวัตถุออกและคืนค่าวัตถุในกลุ่มกำหนดเอง

เมื่อเวลาผ่านไป ความต้องการของผู้ใช้หรือธุรกิจอาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย คุณสามารถเพิ่มหรือเอาวัตถุในกลุ่มออกได้ตลอดเวลา ขั้นตอนการดำเนินการมีดังต่อไปนี้

การลบวัตถุออกจากกลุ่มกำหนดเอง

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่วัตถุที่คุณต้องการเอาออก จากนั้นคลิก ลบ

การคืนค่าวัตถุในกลุ่มกำหนดเอง

 1. ถ้ากลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ซ่อนอยู่ ให้แสดงกลุ่มนั้นขึ้นมา

  ฉันจะแสดงกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ได้อย่างไร

  1. คลิกขวาที่เมนูด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวเลือกการนำทาง บนเมนูทางลัด

  2. ในบานหน้าต่าง จัดกลุ่มสำหรับ "ประเภท" ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย

 2. ลากหรือคัดลอกและวางวัตถุที่คุณต้องการจากกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ลงในกลุ่มกำหนดเองของคุณตามที่ต้องการ

การเปลี่ยนชื่อวัตถุในกลุ่มกำหนดเอง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อทางลัด

 2. ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับทางลัด แล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×