การสร้างและจัดการประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองในบานหน้าต่างนำทาง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการใช้ และจัดการวัตถุฐานข้อมูลของคุณในMicrosoft Access 2010 คุณใช้บานหน้าต่างนำทาง บานหน้าต่างเครื่องมือที่เก่ากว่าแทนที่นั่นคือหน้าต่างฐานข้อมูล คุณยังสามารถสร้างประเภทแบบกำหนดเองและกลุ่มในบานหน้าต่างนำทาง เพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบวัตถุฐานข้อมูลของคุณในแบบที่คุณต้องการ คุณสามารถ ตัวอย่าง แสดงทางลัดไปยังวัตถุที่ผู้ใช้จำเป็นต้องดู ทำให้ง่ายขึ้นอยู่กับงาน

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการสร้างและจัดการประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองในบานหน้าต่างนำทาง

หมายเหตุ:  บานหน้าต่างนำทางจะไม่สามารถใช้งานได้ในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อต้องการใช้บานหน้าต่างนำทางกับฐานข้อมูลเว็บ คุณจะต้องเปิดฐานข้อมูลนั้นโดยใช้ Access ก่อน

ในบทความนี้

ภาพรวม

สร้างประเภทแบบกำหนดเองและกลุ่ม

แสดง หรือซ่อนกลุ่มและวัตถุในประเภท

การเอาออก และคืนค่าวัตถุในกลุ่มแบบกำหนดเอง

ภาพโดยรวม

ใน Access 2003 และเวอร์ชันก่อนหน้า คุณใช้หน้าต่างฐานข้อมูลเพื่อเรียกใช้ และจัดการวัตถุเช่นตาราง รายงาน ฟอร์ม และอื่น ๆ ซึ่งในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างรายงาน หรือเปลี่ยนแปลงการออกแบบของฟอร์มการป้อนข้อมูล คุณไม่ได้จากหน้าต่างฐานข้อมูล

ถ้าคุณต้องการให้การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งและการใช้งานชุดวัตถุต่างๆ เช่น ฟอร์มการป้อนข้อมูลหรือรายงานที่คุณเรียกใช้ทุกสัปดาห์ง่ายขึ้น คุณสามารถทำได้ด้วยการสร้างสวิตช์บอร์ด สวิตช์บอร์ดคือหน้าจอขนาดเล็กที่มีปุ่มหรือการเชื่อมโยงหลายมิติสำหรับการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เปิดฟอร์มหรือรายงาน การใช้สวิตช์บอร์ดเป็นวิธีหนึ่งในการซ่อนวัตถุฐานข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้รายอื่นมองเห็นและป้องกันไม่ให้ข้อมูลได้รับความเสียหาย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางต้นแบบ คุณสามารถกำหนดค่าฐานข้อมูลของคุณให้แสดงเฉพาะสวิตช์บอร์ด ซึ่งจะเป็นการจำกัดผู้ใช้ให้ใช้งานได้เฉพาะชุดเครื่องมือที่เหมาะสมบางชุดเท่านั้น

ตั้งแต่ Access 2007 เป็นต้นมา หน้าต่างฐานข้อมูลได้ถูกแทนที่ด้วยบานหน้าต่างนำทาง บานหน้าต่างนำทางจะช่วยให้คุณสามารถใช้ฐานข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นในหลายๆ วิธี

 • บานหน้าต่างช่วยให้วัตถุในฐานข้อมูลของคุณสามารถมองเห็นได้     คุณไม่สามารถซ่อนบานหน้าต่างนำทางอยู่ด้านหลังของหน้าจออื่น ๆ โดยไม่ตั้งใจ

 • คุณสามารถจัดการวัตถุต่าง ๆ ที่ผู้อื่นเห็น และใช้ โดยการกำหนดบานหน้าต่างนำทางประเภทและกลุ่ม     ตัวอย่าง สมมติว่า คุณเรียกใช้ชุดของรายงานที่สามเช้าทุกวันศุกร์ คุณสามารถสร้างประเภทแบบกำหนดเองในบานหน้าต่างนำทาง และวางทางลัดให้กับรายงานเหล่านั้นในประเภทนั้นแทนที่จะเลื่อนไปตามรายการแบบเต็มของวัตถุฐานข้อมูลเพื่อค้นหารายงาน

 • คุณสามารถจัดระเบียบวัตถุฐานข้อมูลในบานหน้าต่างนำทางเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ     คุณสามารถสร้างสูงสุด 10 ประเภทแบบกำหนดเอง และคุณสามารถเปลี่ยนแปลง หรือลบประเภทแบบกำหนดเองตลอดเวลา

ด้านบนของหน้า

การสร้างประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณสร้างประเภทแบบกำหนดเอง ให้คุณสร้างขึ้นจากฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ และประเภทที่กำหนดเองนี้จะอยู่กับฐานข้อมูลดังกล่าว คุณไม่สามารถถ่ายโอนประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองไปยังฐานข้อมูลอื่นๆ ได้

คุณใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง เพื่อสร้างและจัดการประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเอง กระบวนการมีขั้นตอนคร่าวๆ ต่อไปนี้

 • เมื่อคุณสร้างประเภทแบบกำหนดเองในครั้งแรก Access จะให้ประเภทแบบ กำหนดเอง กับคุณอยู่แล้วหนึ่งรายการ โดยคุณสามารถเปลี่ยนชื่อประเภทดังกล่าว และเพิ่มหรือเอากลุ่มต่างๆ ออกได้ตามความต้องการ หรือคุณจะสร้างประเภทใหม่ขึ้นมาเมื่อใดก็ได้

 • หลังจากที่คุณสร้างประเภทขึ้นมาหนึ่งประเภท ให้สร้างกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มสำหรับประเภทใหม่ดังกล่าว

 • คุณปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง และในบานหน้าต่างนำทาง ให้คุณลากหรือคัดลอกและวางวัตถุฐานข้อมูลที่คุณต้องการกำหนดให้กับกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณ คุณสามารถลากหรือคัดลอกวัตถุจากกลุ่มพิเศษที่ชื่อว่า วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ซึ่ง Access จะสร้างให้ทุกครั้งที่คุณสร้างประเภทแบบกำหนดเองขึ้น

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มวัตถุฐานข้อมูลจากกลุ่ม 'วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย' ไปยังกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณ Access จะสร้างทางลัดไปยังวัตถุนั้น  ดังนั้น คุณไม่ได้กำลังย้ายหรือกำลังคัดลอกตัววัตถุนั้น ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อหรือลบทางลัดในกลุ่มแบบกำหนดเอง การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุจริง การกระทำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อทางลัดเท่านั้น

 • หลังจากคุณสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม คุณสามารถซ่อนกลุ่ม 'วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย' และกลุ่มอื่นๆ ที่คุณไม่ต้องการแสดงได้

การสร้างประเภทแบบกำหนดเอง

 1. คลิกขวาเมนูที่อยู่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้นคลิก ตัวเลือกการนำทาง

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง ภายใต้รายการ ประเภท ให้คลิก เพิ่มรายการ ประเภทใหม่จะปรากฏขึ้นในรายการดังกล่าว รูปนี้จะแสดงประเภทแบบกำหนดเองที่สร้างใหม่ดังนี้

  ประเภทแบบกำหนดเองที่สร้างใหม่ในบานหน้าต่างนำทาง

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับประเภทใหม่ จากนั้นกด ENTER

  ลองตั้งชื่อที่มีความหมายให้เข้าใจได้สำหรับบุคคลอื่นที่ใช้ฐานข้อมูลของคุณอยู่ หลังจากที่ตั้งชื่อแล้ว สังเกตุว่าป้ายคำอธิบายสำหรับรายการที่อยู่ด้านขวาจะเปลี่ยนไปให้ตรงกับชื่อที่สร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งชื่อประเภทใหม่ว่า สวิตช์บอร์ดของฉัน ป้ายคำอธิบายในรายการที่อยู่ด้านขวาจะเขียนว่า กลุ่มสำหรับ "สวิตช์บอร์ดของฉัน" นอกจากนี้ โปรดสังเกตุว่ารายการจะมีกลุ่มชื่อ 'วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย' ด้วยเช่นกัน Access จะสร้างกลุ่มดังกล่าวตามค่าเริ่มต้น กลุ่มนี้จะมีวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูลของคุณ และคุณจะใช้วัตถุต่างๆ เหล่านั้นเพื่อใส่ในกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณ

  หลังจากที่คุณสร้างประเภทแบบกำหนดเองแล้ว ให้คุณสร้างกลุ่มขึ้นอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มสำหรับประเภทนั้น คุณสามารถสร้างกลุ่มได้มากตามต้องการ ให้เปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง ไว้และทำตามขั้นตอนถัดไป

การสร้างกลุ่มกำหนดเอง

 1. ภายใต้รายการจัดกลุ่มสำหรับ "ชื่อกลุ่ม" คลิกเพิ่ม กลุ่ม แล้ว พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่ม คุณสามารถทำซ้ำกระบวนการนี้มักคุณจำเป็นต้องทำ ตัวอย่างเช่นสวิตช์บอร์ดของฉันสามารถประกอบด้วยสามกลุ่มได้แก่ฟอร์ มการป้อนข้อมูล รายงาน และแบบสอบถามได้ ความต้องการของผู้ใช้ของคุณ หรือกำหนดลักษณะของคุณเอง ควรควบคุมกลุ่มที่คุณเพิ่มในขั้นตอนนี้

 2. ปล่อยให้กล่องกาเครื่องหมายถัดจาก 'วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย' ถูกเลือก แล้วคลิก ตกลง จากนั้น Access จะปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง แล้วเพิ่มกลุ่มกำหนดเองใหม่ลงในบานหน้าต่างนำทาง แต่คุณจะยังไม่เห็นกลุ่มใหม่ในตอนนี้

 3. ไปที่ขั้นตอนชุดถัดไปเพื่อทำให้กลุ่มใหม่นี้ปรากฏขึ้น และเพื่อเพิ่มวัตถุลงในกลุ่ม

การเพิ่มวัตถุในกลุ่มแบบกำหนดเอง

 1. คลิกเมนูที่อยู่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง และในส่วนของเมนูด้านบน ให้คลิกประเภทใหม่ของคุณ กลุ่มหนึ่งกลุ่มหรือหลายกลุ่มที่คุณสร้างขึ้นสำหรับประเภทของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนของเมนูที่อยู่ด้านล่าง พร้อมกับกลุ่ม 'วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย'

 2. ในกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ให้เลือกรายการที่คุณต้องการใช้ในกลุ่มแบบกำหนดเอง แล้วจัดการย้ายไปยังกลุ่มดังกล่าว Access มีวิธีย้ายรายการที่ถูกเลือกอยู่หลายวิธีด้วยกัน ได้แก่

  • ลากรายการแต่ละรายการโดยตรง

  • กดแป้น CTRL ค้างไว้ คลิกหลายๆ รายการ จากนั้นลากรายการดังกล่าวไปยังกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณ

  • คลิกขวารายการที่เลือกหนึ่งรายการ แล้วชี้ไปที่ เพิ่มในกลุ่ม จากนั้นคลิกชื่อกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณ

เมื่อคุณเสร็จสิ้น คุณสามารถปล่อยให้กลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างนำทาง หรือคุณสามารถซ่อนวัตถุนั้นได้

การซ่อนกลุ่ม 'วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย'

 1. คลิกขวาที่เมนูด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวเลือกการนำทาง

 2. ในบานหน้าต่าง จัดกลุ่มสำหรับประเภท ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย

หลังจากที่คุณสร้างประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเอง และคุณเพิ่มทางลัดจำนวนหนึ่งลงในกลุ่มนั้นแล้ว คุณสามารถใช้ทางลัดเหล่านี้เพื่อสร้างกลุ่มเพิ่มเติมได้ ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีดำเนินการดังกล่าว

การสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองใหม่โดยใช้วัตถุในกลุ่มแบบกำหนดเองที่มีอยู่แล้ว

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้เทคนิคนี้ ก่อนอื่นคุณต้องสร้างประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองด้วยการทำตามขั้นตอนในส่วนก่อนหน้านี้

 1. เมื่อประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองเปิดอยู่ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาวัตถุที่คุณต้องการวางในกลุ่มใหม่

 2. ชี้ไปที่ เพิ่มในกลุ่ม แล้วคลิก สร้างกลุ่ม

  กลุ่มใหม่ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง กลุ่มแบบกำหนดเองใหม่ในบานหน้าต่างนำทาง ใส่ชื่อสำหรับกลุ่มใหม่ จากนั้น ลากลัดเพิ่มเติมลงในกลุ่มใหม่ตามที่จำเป็น

ด้านบนของหน้า

การแสดงหรือซ่อนกลุ่มและวัตถุในประเภท

คุณสามารถซ่อนกลุ่มจำนวนหนึ่งหรือทั้งหมดในประเภทแบบกำหนดเองและซ่อนวัตถุจำนวนหนึ่งหรือทั้งหมดในกลุ่มได้ โปรดจดจำสิ่งต่อไปนี้ขณะที่คุณดำเนินการ

 • Access มีวิธีซ่อนวัตถุสองวิธี นั่นคือ คุณสามารถใช้คำสั่งที่มีในบานหน้าต่างนำทางเพื่อซ่อนวัตถุจากกลุ่มและประเภทแม่ หรือคุณสามารถเลือกคุณสมบัติสำหรับแต่ละวัตถุแล้วซ่อนจากกลุ่มและประเภททั้งหมดในฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ได้

 • คุณสามารถทำให้วัตถุและกลุ่มที่ซ่อนอยู่ไม่ปรากฏให้เห็นได้โดยสิ้นเชิง หรือคุณจะแสดงวัตถุและกลุ่มเหล่านี้ในบานหน้าต่างนำทางเป็นไอคอนสีจางและไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถทำการตัดสินใจนี้ได้ด้วยการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงวัตถุที่ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้กล่องกาเครื่องหมายดังกล่าวเมื่อคุณจำเป็นต้องซ่อน หรือคืนค่ากลุ่มหรือวัตถุได้

ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีดำเนินการในแต่ละอย่าง

การซ่อนกลุ่มในประเภท

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่แถบชื่อเรื่องของกลุ่มที่คุณต้องการซ่อน จากนั้นคลิก ซ่อน

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถทำงานนี้ได้ โดยใช้กล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทาง เปิดกล่องโต้ตอบ (ดูขั้นตอนในส่วนถัดไปถ้าคุณไม่ทราบวิธี), และในรายการจัดกลุ่มสำหรับ "ประเภท" ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากกลุ่มที่คุณต้องการซ่อน

การคืนกลุ่มที่ซ่อนในประเภท

 1. คลิกขวาที่แถบเมนูที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวเลือกการนำทาง บนเมนูทางลัด

 2. ในรายการ ประเภท ให้เลือกประเภทที่มีกลุ่มที่ซ่อนอยู่

 3. ในรายการจัดกลุ่มสำหรับ "ประเภท" เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากกลุ่มซ่อนอยู่

 4. คลิก ตกลง

การซ่อนวัตถุในกลุ่มแม่ของวัตถุ

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่วัตถุ แล้วคลิก ซ่อน

การซ่อนวัตถุจากทุกประเภทและทุกกลุ่ม

 1. คลิกขวาวัตถุที่คุณต้องการซ่อน แล้วคลิก คุณสมบัติวัตถุ

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น และ Access จะผนวกชื่อของวัตถุเข้ากับชื่อกล่องโต้ตอบ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดฟอร์มชื่อ 'ใบสั่งซื้อ' ชื่อกล่องโต้ตอบจะเขียนว่า คุณสมบัติของใบสั่งซื้อ รูปต่อไปนี้จะแสดงกล่องโต้ตอบดังกล่าว

  กล่องโต้ตอบคุณสมบัติสำหรับวัตถุฐานข้อมูลใน Access

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน

 3. คลิก ตกลง

การคืนค่า (ยกเลิกการซ่อน) วัตถุที่ซ่อนอยู่

 1. คลิกขวาที่เมนูด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวเลือกการนำทาง บนเมนูทางลัด

 2. ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงผล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงวัตถุที่ซ่อน

 3. คลิก ตกลง แล้วกลับไปที่บานหน้าต่างนำทาง บานหน้าต่างจะแสดงวัตถุที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดเป็นไอคอนสีจาง

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณซ่อนวัตถุเฉพาะจากตัวกลุ่มแม่เองและประเภทเท่านั้น ให้คลิกขวาที่วัตถุแล้วคลิก ยกเลิกการซ่อน

  • ถ้าคุณซ่อนวัตถุจากประเภทและกลุ่มทั้งหมดด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติ ซ่อน ให้คลิกขวาที่วัตถุ แล้วคลิก แสดงคุณสมบัติ จากนั้นล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน

ด้านบนของหน้า

การเอาวัตถุออกและคืนค่าวัตถุในกลุ่มกำหนดเอง

กลุ่มแบบกำหนดเองของคุณอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปตามความต้องการของผู้ใช้หรือธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง คุณสามารถเพิ่มหรือเอาวัตถุในกลุ่มออกได้ตลอดเวลา กระบวนงานต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการดังกล่าว

การลบวัตถุออกจากกลุ่มแบบกำหนดเอง

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่วัตถุที่คุณต้องการเอาออก จากนั้นคลิก ลบ

การคืนค่าวัตถุในกลุ่มแบบกำหนดเอง

 1. ถ้ากลุ่ม 'วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย' ซ่อนอยู่ ให้แสดงขึ้นมา

  ฉันจะแสดงกลุ่มวัตถุที่ไม่ได้มอบหมายได้อย่างไร

  1. คลิกขวาที่เมนูด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวเลือกการนำทาง บนเมนูทางลัด

  2. ในบานหน้าต่างจัดกลุ่มสำหรับ "ประเภท" เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากประเภท

 2. ลากหรือคัดลอกและวางวัตถุที่คุณต้องการจากกลุ่ม 'วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย' ลงในกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณตามที่ต้องการ

การเปลี่ยนชื่อวัตถุในกลุ่มแบบกำหนดเอง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อทางลัด

 2. ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับทางลัด แล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×