การสร้างและการเปลี่ยนแบบแผนแบบอักษรเพื่อผลงานอย่างมืออาชีพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แผนฟอนต์จะกำหนดชุดฟอนต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์ ภายในแต่ละแบบแผนฟอนต์ ทั้งแบบอักษรหลักและรองฟอนต์จะถูกระบุไว้ โดยทั่วไป แบบอักษรหลักจะใช้สำหรับชื่อเรื่องและหัวเรื่อง นั้นฟอนต์รองจะใช้สำหรับเนื้อความ

แบบแผนฟอนต์ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดฟอนต์ในสิ่งพิมพ์เพื่อให้มีลักษณะที่ปรากฏแบบมืออาชีพ สอดคล้องกัน เมื่อคุณนำแผนฟอนต์ Publisher เปลี่ยนสไตล์ในสิ่งพิมพ์ของคุณเมื่อต้องการใช้ฟอนต์สองในแบบแผนฟอนต์หนึ่งแทนที่เป็นแบบอักษรเริ่มต้นสำหรับสไตล์เหล่านั้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างแผนฟอนต์

เปลี่ยนแบบแผนชุดฟอนต์

สร้างแผนฟอนต์

คุณสามารถสร้างแผนฟอนต์ใหม่ทั้งหมด หรือคุณสามารถสร้างแผนฟอนต์ใหม่บนแผนฟอนต์อื่น

สร้างแผนฟอนต์ใหม่

 1. ในสิ่งพิมพ์ของรูปแบบ บานหน้าต่างงาน ในแบบแผนฟอนต์ คลิกสร้างแบบแผนชุดฟอนต์ใหม่

 2. เลือกแบบอักษรหัวเรื่องและฟอนต์เนื้อความ และแสดงตัวอย่างในกล่องตัวอย่าง

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดใช้งานได้มากกว่าหนึ่งชนิดภาษา (ละติน ภาษาเอเชียตะวันออก และซับซ้อน), คุณสามารถระบุคู่ของฟอนต์สำหรับแต่ละชนิดภาษาอื่น

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับชุดแบบอักษรใหม่ของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแบบแผนชุดฟอนต์

คุณสามารถเปลี่ยนแบบแผนฟอนต์ในหลายวิธี คุณสามารถลบ หรือเปลี่ยนชื่อของแบบแผนฟอนต์ที่คุณสร้างขึ้น แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยน ลบ หรือเปลี่ยนชื่อแบบแผนชุดแบบอักษรเริ่มต้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบแผนชุดฟอนต์ เปลี่ยนสไตล์ในสิ่งพิมพ์ของคุณแล้ว นำสไตล์ไปใช้กับแบบแผนฟอนต์

เปลี่ยนชื่อแบบแผนชุดฟอนต์ที่คุณสร้างขึ้น

 1. ในสิ่งพิมพ์ของรูปแบบ บานหน้าต่างงาน ในแบบแผนฟอนต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแบบแผนฟอนต์ที่คุณสร้างขึ้น นั้นแล้ว คลิกเปลี่ยนชื่อแบบแผน

 2. ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนชื่อแบบแผนฟอนต์ พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับชุดแบบอักษรของคุณ

ลบแผนฟอนต์ที่คุณสร้างขึ้น

 • ในบานหน้าต่างงานฟอนต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแบบแผนฟอนต์ที่คุณสร้างขึ้น แล้ว คลิ กลบแบบแผน

เปลี่ยนแบบแผนชุดฟอนต์ที่คุณสร้างขึ้น

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงแบบแผนฟอนต์ที่คุณสร้างขึ้น ได้เปลี่ยนแปลงเหล่านี้นำไปใช้กับสิ่งพิมพ์ใหม่ที่ใช้แบบแผนฟอนต์เหล่านี้เท่านั้น

 1. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกสไตล์

 2. ในบานหน้าต่างงานสไตล์ ทำการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด ๆ ที่คุณต้อง แล้ว คลิ กฟอนต์

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนฟอนต์ของหัวเรื่อง คลิกบางข้อความที่ใช้ลักษณะหัวเรื่องที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ในบานหน้าต่างงานสไตล์และการจัดรูปแบบ คลิกลูกศรทางด้านขวาของชื่อสไตล์ที่เลือก คลิกปรับเปลี่ยน คลิกฟอนต์ แล้ว เลือกฟอนต์อื่น

 3. ในสิ่งพิมพ์ของรูปแบบ บานหน้าต่างงาน ในแบบแผนฟอนต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแบบแผนฟอนต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กแผนอัปเดตข้อมูลจากสไตล์สิ่งพิมพ์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×