การสร้างและการกำหนดประเภทสี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ประเภทสีที่ช่วยให้คุณสามารถระบุได้อย่างง่ายดาย และจัดกลุ่มรายการที่เกี่ยวข้องในMicrosoft Outlook กำหนดประเภทสีให้กับกลุ่มของรายการที่เกี่ยวข้องซึ่งเช่นบันทึกย่อ ติดต่อ การนัดหมาย และข้อความอีเมลเช่นเพื่อให้คุณสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว และจัดระเบียบเหล่านั้น คุณยังสามารถกำหนดประเภทสีมากกว่าหนึ่งไปยังรายการ

แสดงประเภทสีในกล่องจดหมายเข้าของคุณ
ประเภทสีที่ช่วยให้คุณเพื่อสแกนได้อย่างรวดเร็ว และค้นหารายการที่เกี่ยวข้อง

ประเภทสีที่ช่วยให้คุณเพื่อสแกนได้อย่างรวดเร็ว และค้นหารายการที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถเลือกจากชุดของประเภทเริ่มต้น หรือสร้างของคุณเอง จากนั้น กำหนดประเภทOutlook รายการของคุณ ประเภทสีโดดเด่นจะแสดงในมุมมองตาราง เช่นกล่องจดหมายเข้าของคุณ และภาย ในรายการเปิดอยู่เอง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อประเภทสีที่สื่อความหมายถึงคุณ หรือเลือกสีที่แตกต่างกันสำหรับประเภท ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณสามารถออกแบบระบบประเภทสีที่เหมาะสมกับลักษณะการทำงานส่วนบุคคลของคุณ

การกำหนดประเภทสีให้กับข้อความอีเมล

เมื่อต้องการกำหนดประเภทสีให้กับข้อความจากรายการข้อความ คลิกขวาข้อความ เลือกการจัดประเภท แล้วเลือกประเภทจากรายการ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณคลิกขวาที่ข้อความ และคุณเห็นตัวเลือกการตั้งค่าสถานะข้อความเท่านั้น ลองคลิกขวาในช่องว่างที่ด้านขวาของชื่อผู้ส่ง

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณต้องการกำหนดประเภทสีที่สอง หรือสาม คุณสามารถดำเนินการกระทำนี้หลายครั้ง

 • คุณไม่สามารถกำหนดประเภทสีให้กับข้อความ จากบานหน้าต่างการอ่าน หรือ จากรายการข้อความถ้าคุณกำลังใช้มุมมองการสนทนาใน Outlook 2016 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองการสนทนา

เมื่อต้องการกำหนดประเภทสีออกจากบานหน้าต่างการอ่านหรือข้อความเปิด เลือกจัดประเภท จากกลุ่มแท็ก บน ribbon จากนั้น เลือกประเภทจากรายการ

ถ้าคุณไม่เห็นจัดประเภท บน Ribbon เลือกรายการแบบหล่นลงภายใต้แท็ก

เลือกแท็กดรอปดาวน์ จาก นั้นเลือกจัดประเภท

หมายเหตุ: การจัดประเภท ดรอปดาวน์แสดงประเภทที่ใช้ล่าสุด 10 ถ้าคุณมีข้อมูลเพิ่มเติมประเภท คุณจะต้องเลือกประเภททั้งหมด เพื่อดูส่วนเหลือของรายการ

 1. ในโฟลเดอร์ใด ๆ ข้อความ ในกลุ่มแท็ก บน Ribbon เลือกจัดประเภท >ประเภททั้งหมด  

  คำสั่ง 'ทุกประเภท' ในกลุ่ม แท็ก

  หมายเหตุ: สำหรับรายการปฏิทิน กลุ่มแท็กปรากฏบนแท็บการนัดหมายหรือการประชุม สำหรับการเปิดที่ติดต่อหรืองาน กลุ่มแท็กปรากฏบนแท็บที่ติดต่อหรืองาน

 2. ในกล่องโต้ตอบประเภทสี เลือกใหม่

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับประเภท แล้วเลือกสีและเลือก แป้นพิมพ์ลัด แล้ว เลือกตกลง

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มประเภทใหม่

การประเภทคลิกด่วนจะเริ่มต้นประเภทที่คุณสามารถตั้งค่าในมุมมองตารางบางอย่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปิดบานหน้าต่างการอ่าน หรือย้ายบานหน้าต่างการอ่านภายใต้รายการข้อความของคุณ คุณจะเห็นคอลัมน์เพิ่มเติมในกล่องจดหมายเข้าของคุณ รวมถึงฟังก์ชัน Received ประเภท และการกล่าวถึง เมื่อต้องการกำหนดประเภทคลิกด่วนในมุมมองเหล่านี้ คุณสามารถคลิในคอลัมน์ประเภทการตั้งค่าประเภท

 1. บน ribbon ในกลุ่มแท็ก เลือกจัดประเภท > ตั้งค่าการคลิกด่วน

 2. ใช้รายการแบบหล่นลงเพื่อเลือกประเภทสี แล้วเลือกตกลง

หมายเหตุ: จากข้อความอีเมลที่เปิดอยู่ คุณสามารถคลิก ตั้งค่าการคลิกด่วน บนเมนู จัดประเภท เพื่อกำหนดประเภทสีเริ่มต้นให้กับข้อความอีเมลทั้งหมดในอนาคตได้ ไม่ใช่แค่เพียงข้อความอีเมลที่ได้เลือกไว้แล้วเท่านั้น

คุณต้องการทำอะไร

สีเพิ่มการมองเห็นกับรายการ Outlook ของคุณ ถ้าคุณสร้างประเภทชื่อโครงการ Morris ตัวอย่างเช่น และกำหนดรายการ คุณสามารถติดตามการทั้งหมดประชุม ติดต่อ และข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ประเภทสีในปฏิทิน
ประเภทสีที่เชื่อมต่อรายการ Outlook ที่เกี่ยวข้องสำหรับง่ายต่อการระบุ ที่นี่ กับประเภทสีแสดง อยู่ ในส่วนหัวของรายการเปิดปฏิทิน คุณสามารถดูว่า ทั้งสองรายการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Morris

ประเภทสีที่เชื่อมต่อรายการ Outlook ที่เกี่ยวข้องสำหรับง่ายต่อการระบุ ที่นี่ กับประเภทสีแสดง อยู่ ในส่วนหัวของรายการเปิดปฏิทิน คุณสามารถดูว่า ทั้งสองรายการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Morris

ประเภทสีที่โดดเด่นแสดงอยู่ในมุมมองตาราง เช่นกล่องจดหมายเข้าของคุณ และภาย ในรายการเปิดอยู่เอง การตั้งค่าเริ่มต้นของประเภทสีที่หกถูกออกแบบมาเพื่อกำหนดเอง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อประเภทสีที่สื่อความหมายถึงคุณ หรือเลือกสีที่แตกต่างกันสำหรับประเภท นอกจากนี้หก คุณสามารถสร้างมากประเภทสีเพิ่มเติม ตามที่คุณต้องการ และคุณสามารถกำหนดประเภทสีหลายรายการด้วย ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณสามารถออกแบบระบบประเภทสีที่เหมาะสมกับลักษณะการทำงานส่วนบุคคลของคุณ

แสดงประเภทสีในกล่องจดหมายเข้าของคุณ
ประเภทสีที่ช่วยให้คุณเพื่อสแกนได้อย่างรวดเร็ว และค้นหารายการที่เกี่ยวข้อง

ประเภทสีที่ช่วยให้คุณเพื่อสแกนได้อย่างรวดเร็ว และค้นหารายการที่เกี่ยวข้อง

คุณยังสามารถเลือกประเภทคลิกด่วน ที่ช่วยให้คุณคลิกในกล่องจดหมายเข้าของคุณหรือมุมมองตารางอื่นเมื่อต้องการกำหนดประเภทสีเริ่มต้นสำหรับรายการMicrosoft Outlook เพียงครั้งเดียว ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในการกำหนดประเภทคลิกด่วน

เพื่อทำให้การค้นหาของคุณจัดประเภทรายการจดหมายได้ง่ายขึ้น การจัดประเภทจดหมาย โฟลเดอร์การค้นหาถูกเพิ่มลงในโฟลเดอร์การค้นหา ในบานหน้าต่างนำทาง และแสดงมุมมองของรายการจดหมายที่จัดประเภททั้งหมดของคุณ คุณสามารถเรียงลำดับ และจัดกลุ่มรายการที่จัดประเภทภายในโฟลเดอร์นี้ คุณยังสามารถสร้างโฟลเดอร์การค้นหาประเภทเพิ่มเติมสำหรับประเภทที่เฉพาะเจาะจง

แม้ว่าคุณสามารถใช้ และกำหนดประเภทสีเริ่มต้นที่หก คุณอาจต้องการสร้างไฟล์ใหม่ในขณะที่คุณทำการจัดระเบียบรายการของคุณ คุณสมบัติที่คุณสามารถนำไปใช้กับประเภทใดเป็นสี ชื่อ และแป้นพิมพ์ลัด

 1. บนแถบเครื่องมือ คลิกจัดประเภท รูปปุ่ม

 2. คลิก ทุกประเภท

  เมนู ประเภทสี

 3. คลิก ใหม่

  กล่องโต้ตอบเพิ่มประเภทใหม่ เปิดขึ้น

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มประเภทใหม่

 4. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับประเภทสีใหม่

 5. ในรายการสี เลือกสีที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

  หมายเหตุ: 

  • เลือกแป้นพิมพ์ลัดไม่ทำก็

  • ถ้าคุณต้องการสร้างประเภทสี โดยไม่มีสีที่กำหนดไว้ คลิกไม่มี ในชุดแบบสี ประเภทจะใช้ชื่อ (และแป้นพิมพ์ลัดถ้าคุณเลือก) กับรายการ และคุณสามารถเรียงลำดับ และจัดกลุ่มรายการตามประเภท ข้อมูลเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานในโฟลเดอร์การค้นหาประเภทที่เหมาะสม

กำหนดประเภทสีให้กับรายการOutlook

ประเภทสีต้องอยู่ในรายการประเภทสีก่อนที่คุณสามารถกำหนด ถ้าประเภทสีไม่ได้แสดงอยู่ คุณสามารถลองใช้พร้อมกันสร้างประเภทสีใหม่และกำหนดให้กับรายการนั้น

หมายเหตุ: ในครั้งแรกที่คุณกำหนดประเภทสีเริ่มต้นให้กับรายการ คุณได้รับพร้อมท์ให้เปลี่ยนชื่อประเภท ในขณะนั้น คุณสามารถเปลี่ยนสีของประเภท เปลี่ยนชื่อ และเลือกแป้นพิมพ์ลัดออก

กำหนดประเภทสีให้กับรายการในมุมมองตาราง

การกำหนดประเภทสีให้กับรายการในกล่องจดหมายเข้าของคุณหรือมุมมองอื่นตาราง จะคล้ายกับทุกชนิดของรายการ Outlook

หมายเหตุ: การกำหนดประเภทสีในมุมมองบัตรที่ติดต่อ (เช่นมุมมองนามบัตร) หรือไอคอนมุมมองในบันทึกย่อจะเหมือนกับการกำหนดประเภทสีในมุมมองตาราง

 • เมื่อต้องการกำหนดประเภทสี ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกรายการ คลิกจัดประเภท รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ แล้ว คลิ กประเภทสี

  • คลิกขวารายการ ชี้ไปที่จัดประเภท รูปปุ่ม บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กประเภทสี

   เฉพาะ 15 ปรากฏประเภทสีที่ใช้ล่าสุดบนเมนูจัดประเภท เมื่อต้อง การดูประเภทเพิ่มเติม หรือสร้างประเภทใหม่ คลิกทุกประเภท เมื่อต้องการกำหนดประเภทสีออกจากกล่องโต้ตอบประเภทสี คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากประเภทสี

   กล่องโต้ตอบประเภทสี คือ วิธีที่รวดเร็วเมื่อต้องการกำหนดหลายประเภทให้กับรายการนั้น

   หมายเหตุ: 

   • ในมุมมองไทม์ไลน์เช่นผู้นำเสนอในงานและบันทึกประจำวัน วิธีเดียวที่จะกำหนดประเภทสีให้กับรายการได้ โดยใช้เมธอดเมนูทางลัดที่อธิบายไว้ข้างต้น

   • สำหรับมุมมองบันทึกประจำวัน ปุ่มจัดประเภท จะไม่แสดงบนแถบเครื่องมือตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเพิ่มปุ่มนี้ บนเมนูเครื่องมือ คลิกกำหนดเอง บนแท็บคำสั่ง ในรายการประเภท คลิกการกระทำ ในรายการคำสั่ง คลิกจัดประเภท และลากไปเครื่องมือที่คุณต้องการให้ปรากฏ

ประเภทสีเริ่มต้นมีชื่อทั่วไป เช่นประเภทสีแดงและสีฟ้าประเภท เมื่อต้องการระบุ และจัดระเบียบรายการจัดประเภทของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเปลี่ยนชื่อประเภทสีที่ระบุ โดยใช้ชื่อที่สื่อความหมายถึงคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนประเภทสีที่ได้รับมอบหมายไปยังรายการ รายการที่มีประเภทที่มอบหมายให้ทั้งหมดจะถูกอัปเดไปชื่อใหม่

 1. บนแถบเครื่องมือ คลิกจัดประเภท รูปปุ่ม

 2. คลิก ทุกประเภท

  เมนู ประเภทสี

 3. ในรายการชื่อ คลิกชื่อของประเภทสี แล้ว คลิ กเปลี่ยนชื่อ

 4. ในรายการชื่อ พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับประเภทสี

  • เมื่อต้องการกำหนดประเภทสีที่คุณเปลี่ยนชื่อรายการที่เลือกในหน้าต่างหลักMicrosoft Outlook โดยอัตโนมัติเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากประเภทสีในรายการชื่อ ทางแล้ว คลิกตกลง

  • ในครั้งแรกที่คุณกำหนดประเภทสีที่มีอยู่ให้กับรายการ คุณถูกพร้อมท์ให้เปลี่ยนชื่อประเภทสี

 1. บนแถบเครื่องมือ คลิกจัดประเภท รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตั้งค่าการคลิกด่วน

 2. ในการตั้งค่าการคลิกด่วน กล่องโต้ตอบ ในรายการ เลือกประเภทสี

การเปลี่ยนแปลงไปแตกต่างกันประเภทคลิกด่วนไม่เปลี่ยนแปลงประเภทสีที่กำหนดให้กับรายการใด ๆ แล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อหรือสีของประเภทสีใด ๆ รายการที่มีที่กำหนดประเภทสีทั้งหมดจะถูกอัปเดเพื่อแสดงชื่อใหม่หรือสี

คุณยังสามารถกำหนดประเภทคลิกด่วนปัจจุบันของคุณจากเมนูประเภท ในข้อมูลใด ๆ ที่เปิดอยู่

คุณสามารถกำหนดประเภทคลิกด่วนกับรายการ Outlook ส่วนใหญ่เมื่อคุณดูได้ ในตาราง มุมมอง เช่นกล่องจดหมายเข้าของคุณ หรือ ใน แถบรายการที่ต้องทำ

 • ในกล่องจดหมายเข้า ของคุณหรือมุมมองตารางอื่น คลิกคอลัมน์ประเภท อยู่ถัดจากข้อความ เพิ่มสีเกี่ยวข้องกับการประเภทคลิกด่วนไปยังคอลัมน์ ถ้าคุณเปิดรายการ สีและชื่อของประเภทสีปรากฏขึ้นใกล้กับด้านบนของรายการ

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถเอาการประเภทคลิกด่วน โดยเพียงแค่คลิกที่คอลัมน์ประเภท อีกครั้ง

  • คุณสามารถกำหนดประเภทคลิกด่วนให้หลายรายการในเวลาเดียวกัน เลือกรายการทั้งหมด แล้ว คลิ กคอลัมน์ประเภท อยู่ถัดจากรายการหนึ่ง

จโดยแป้นพิมพ์ลัดกับแบบประเภทสี คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วกำหนดประเภทสีให้กับรายการ เช่นข้อความอีเมล โดยการเลือกรายการในกล่องจดหมายเข้าของคุณหรือมุมมองตาราง อื่นแล้ว กดแป้นพิมพ์ลัด คุณยังสามารถใช้คีย์ลัดเพื่อกำหนดประเภทสีให้กับหลายรายการในเวลาเดียวกัน

 1. บนแถบเครื่องมือของหน้าต่างหลักMicrosoft Office Outlook 2007 คลิกจัดประเภท รูปปุ่ม

 2. ที่ด้านล่างของเมนู คลิกทุกประเภท

 3. ในรายการชื่อ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับประเภทสี

 4. ในรายการคีย์ลัด เลือกแป้นพิมพ์ลัด

คุณไม่สามารถตั้งค่ารายการไปยังประเภทหกเริ่มต้นจากภายในOffice Outlook 2007 ตามค่าเริ่มต้นประเภทจะได้รับเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้เพื่อให้คุณสามารถกำหนดเอง ตามที่จำเป็น

แม้ว่าคุณไม่สามารถคืนค่าประเภทหกเริ่มต้นจากภายใน Outlook คุณสามารถสร้างรายการใหม่ หรือ คุณสามารถเรียกใช้คำสั่ง โดยใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่งในกล่องโต้ตอบ Windowsเรียกใช้ เพื่อคืนค่ารายการค่าเริ่มต้นของประเภทที่หกโดยอัตโนมัติ

สร้างรายการใน Outlook

ชุดนี้พื้นฐานของประเภทสีออกแบบมาเพื่อกำหนดเอง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อประเภท และสามารถเชื่อมโยงกับสีที่แตกต่างกัน นอกเหนือจากตามประเภทสีที่หก ได้ง่าย ๆ ในการสร้างประเภทสีใหม่ ต่อไปนี้เป็นหก ประเภทสีเริ่มต้นใน Outlook 2007

ประเภทสีแดง

ประเภทสีเหลือง

ประเภทสีน้ำเงิน

ประเภทสีส้ม

ประเภทสีเขียว

ประเภทสีม่วง

คุณสมบัติที่คุณสามารถนำไปใช้กับประเภทใดเป็นสี ชื่อ และแป้นพิมพ์ลัด ถ้าคุณเปลี่ยนประเภทสีที่ได้รับมอบหมายไปยังรายการ ประเภทสีจะอัปเดตในรายการเหล่านั้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณอัปเกรดจาก Outlook เวอร์ชันอื่นเมื่อคุณติดตั้งOffice Outlook 2007 ครั้งแรกที่คุณเปิดรายการประเภทสี 6 ประเภทสีเริ่มต้นจะแสดง พร้อมกับประเภทใดที่ได้ถูกนำไปใช้กับรายการในรุ่นก่อนหน้า Outlook

คืนค่ารายการ โดยใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่ง

สวิตช์บรรทัดคำสั่งที่จะคืนค่าหก เริ่มต้นประเภทสี และชื่อในรายการประเภท ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่ง

หมายเหตุ: สวิตช์บรรทัดคำสั่งนี้ทำงานอยู่จะเป็นลบประเภทแบบกำหนดเองใด ๆ ที่คุณสร้างขึ้น ถ้าคุณอัปเกรดเป็นOffice Outlook 2007 จาก Outlook เวอร์ชันอื่น ประเภทแบบกำหนดเองหรือประเภทจากรายการประเภทหลักใด ๆ จะถูกลบ รายการจะยังคงเก็บชื่อประเภท แต่ไม่สี

ก่อนอื่น ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของ outlook.exe บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณได้ยอมรับตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์เริ่มต้นเมื่อคุณติดตั้งOffice Outlook 2007, outlook.exe จะอยู่ที่ c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe

ถ้าคุณไม่พบ outlook.exe ที่ตำแหน่งที่ตั้ง ค้นหาไฟล์ และจดเส้นทางแบบเต็ม

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • Windows Vista   

   • คลิกเริ่ม รูปปุ่ม ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมด คลิกเบ็ดเตล็ด แล้ว คลิ กเรียกใช้

  • Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003   

   • คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้

 2. ในกล่องโต้ตอบ เรียกใช้ ให้พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศเปิด จากนั้นให้ใส่เส้นทางแบบเต็มของไฟล์ outlook.exe แล้วพิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศปิด หรือคลิก เรียกดู เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งและเลือกไฟล์นั้น ในกรณีนี้ เครื่องหมายอัญประกาศจะถูกเพิ่มให้โดยอัตโนมัติ

 3. หลังจากเครื่องหมายอัญประกาศปิด พิมพ์ช่องว่าง จากนั้น สลับ/cleancategories ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ตำแหน่งที่ตั้งการติดตั้งค่าเริ่มต้น ข้อความคุณพิมพ์จะมีลักษณะดังนี้:

  /cleancategorie "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" s

 4. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • สวิตช์ไม่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น/CLEANCATEGORIESฟังก์ชันเหมือนกับ/cleancategories

  • โปรดอย่าลืมรวมช่องว่างหนึ่งก่อนที่จะเปลี่ยน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×