การสร้างและการกำหนดค่าชนิดเนื้อหาของชุดเอกสารใหม่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หัวข้อนี้จะอธิบายถึงวิธีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ ชุดเอกสาร สำหรับไซต์คอลเลกชัน และวิธีการกำหนดค่าชนิดเนื้อหาของชุดเอกสารนั้น

ในบทความนี้

เปิดใช้งานชุดเอกสารสำหรับไซต์คอลเลกชัน

สร้างชุดเอกสารชนิดเนื้อหาใหม่

กำหนดค่า หรือกำหนดชนิดเนื้อหาชุดเอกสาร

งานที่เกี่ยวข้อง

การเปิดใช้งานชุดเอกสารสำหรับไซต์คอลเลกชัน

ถ้ายังไม่มีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ ชุดเอกสาร สำหรับไซต์คอลเลกชันของคุณไว้ คุณจะต้องเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ก่อนจึงจะสามารถสร้างหรือกำหนดค่าชนิดเนื้อหาของชุดเอกสารใหม่ได้ คุณต้องเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันจึงจะสามารถเปิดใช้งานคุณลักษณะ ชุดเอกสาร ได้

 1. ไปที่ไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันที่คุณต้องการเปิดใช้งาน ชุดเอกสาร

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก คุณลักษณะของไซต์คอลเลกชัน

 4. ค้นหา ชุดเอกสาร ในรายการ แล้วคลิก เปิดใช้งาน

การสร้างชนิดเนื้อหาของชุดเอกสารใหม่

เมื่อต้องการให้ผู้ใช้ไซต์สามารถใช้ ชุดเอกสาร ในการสร้างอินสแตนซ์ของผลิตภัณฑ์งานแบบหลายเอกสารอินสแตนซ์ใหม่ได้นั้น คุณจะต้องสร้างและกำหนดค่าชนิดเนื้อหาของชุดเอกสารสำหรับผลิตภัณฑ์งานแต่ละผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการจัดการก่อน จากนั้นจึงเพิ่มลงในไลบรารีเอกสารที่จะมีการใช้งาน เมื่อคุณสร้างและกำหนดค่าชนิดเนื้อหาของชุดเอกสารแล้ว คุณจะต้องเพิ่มชนิดเนื้อหาของชุดเอกสารลงในไลบรารีที่คุณต้องการให้ผู้ใช้นำไปใช้ในการสร้างชุดเอกสารของตนเอง

คุณต้องเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันหรือเจ้าของไซต์จึงจะสามารถสร้างหรือกำหนดค่าชนิดเนื้อหาของชุดเอกสารได้

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 3. บนเพจ ชนิดเนื้อหาของไซต์ ให้คลิก สร้าง

 4. ในส่วน ชื่อและคำอธิบาย ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการตั้งให้กับชุดเอกสารใหม่ของคุณ ชื่อนี้จะเป็นชื่อที่ผู้ใช้มองเห็นเมื่อพวกเขาสร้างอินสแตนซ์ใหม่ของชุดเอกสาร

 5. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายของชุดเอกสาร

 6. ภายใต้ เลือกชนิดเนื้อหาแม่จาก ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของชุดเอกสาร (ถ้าไม่มี ชนิดเนื้อหาของชุดเอกสาร เป็นตัวเลือก แสดงว่าอาจไม่ได้เปิดใช้งานคุณลักษณะ ชุดเอกสาร สำหรับไซต์คอลเลกชันนี้ไว้)

 7. ในส่วน กลุ่ม ให้ระบุว่าคุณต้องการจัดประเภทชนิดเนื้อหาของชุดเอกสารใหม่ในกลุ่มใหม่หรือกลุ่มที่มีอยู่แล้ว

 8. คลิก ตกลง
  เมื่อชนิดเนื้อหาของชุดเอกสารใหม่ของคุณถูกสร้างขึ้นแล้ว คุณจะเห็นเพจข้อมูล ชนิดเนื้อหาของไซต์ สำหรับชนิดเนื้อหานั้น ซึ่งคุณสามารถกำหนดค่าเพิ่มเติมให้กับชนิดเนื้อหานั้นได้

การกำหนดค่าหรือกำหนดชนิดเนื้อหาของชุดเอกสารเอง

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 3. บนเพจ ชนิดเนื้อหาของไซต์ ให้คลิกชื่อชนิดเนื้อหาของชุดเอกสารที่คุณต้องการกำหนดค่า

 4. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าชุดเอกสาร

 5. ในส่วน ชนิดเนื้อหาที่อนุญาต ภายใต้ ชนิดเนื้อหาของไซต์ที่พร้อมใช้งาน ให้เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการอนุญาตให้ใช้ได้ภายในชุดเอกสาร แล้วคลิกปุ่ม เพิ่ม เพื่อย้ายไปยังกล่อง ชนิดเนื้อหาที่อนุญาตในชุดเอกสาร ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับชนิดเนื้อหาแต่ละชนิดที่คุณต้องการรวมไว้ในชุดเอกสาร

 6. ในส่วน เนื้อหาเริ่มต้น ให้เลือกชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการอัปโหลดเนื้อหาเริ่มต้น แล้วคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาแฟ้มที่คุณต้องการอัปโหลด เมื่อผู้สร้างทำการสร้างอินสแตนซ์ใหม่ของชุดเอกสารขึ้น จะมีการสร้างเนื้อหาเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังสร้างชุดเอกสารเพื่อจัดการกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ชุดเอกสารนี้อาจประกอบด้วยเอกสารการออกแบบผลิตภัณฑ์ (เอกสาร Microsoft Word), รูปวาดของการออกแบบ (รูปวาดของ Microsoft Visio) และข้อมูลจำเพาะประสิทธิภาพ (แผ่นงาน Microsoft Excel) องค์กรของคุณอาจมีแม่แบบเอกสาร Microsoft Word มาตรฐานสำหรับเอกสารการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการกรอกข้อมูลให้ล่วงหน้าด้วยข้อมูลมาตรฐานบางอย่างที่ผู้สร้างจำเป็นต้องกรอก คุณสามารถอัปโหลดแม่แบบนี้เป็นเนื้อหาเริ่มต้นได้ เมื่อผู้สร้างทำการสร้างอินสแตนซ์ใหม่ของชุดเอกสารการออกแบบผลิตภัณฑ์ สำเนาของเอกสารการออกแบบผลิตภัณฑ์จะถูกสร้างขึ้น และผู้สร้างสามารถแก้ไขสำเนานั้นเพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้

  ถ้าคุณเลือกที่จะไม่รวมเนื้อหาเริ่มต้นของชนิดเนื้อหาไว้ในชุดเอกสาร จะไม่มีการสร้างแฟ้มโดยอัตโนมัติให้กับผู้สร้างเมื่อพวกเขาสร้างอินสแตนซ์ใหม่ของชุดเอกสาร และผู้สร้างจะสามารถสร้างแฟ้มเองตั้งแต่ต้นภายในชุดเอกสาร หรือจะอัปโหลดเอกสารไปยังชุดเอกสารก็ได้

 7. ถ้ามีชนิดเนื้อหาจำนวนมากภายในชุดเอกสารนี้ และคุณต้องการอัปโหลดเนื้อหาเริ่มต้นของชนิดเนื้อหาแต่ละชนิด ให้คลิก เพิ่มเนื้อหาเริ่มต้นใหม่ จากนั้นให้เลือกชนิดเนื้อหาถัดไปที่คุณต้องการระบุเนื้อหาเริ่มต้น แล้วคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาแฟ้มที่คุณต้องการอัปโหลด ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกระทั่งคุณได้ระบุเนื้อหาเริ่มต้นที่ต้องการของชนิดเนื้อหาแต่ละชนิดทั้งหมดในชุดเอกสารนี้แล้ว

 8. ถ้าคุณต้องการเพิ่มชื่อของชุดเอกสารลงในชื่อแฟ้มแต่ละแฟ้มภายในอินสแตนซ์ของชุดเอกสาร ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก เพิ่มชื่อของชุดเอกสารเข้ากับชื่อแฟ้มแต่ละชื่อ การรวมข้อมูลนี้อาจช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุแฟ้มในบางมุมมองของไลบรารีได้ โดยเฉพาะถ้าไลบรารีมีชนิดของชุดเอกสารมากกว่าหนึ่งชนิด

 9. ในส่วน คอลัมน์ที่ใช้ร่วมกัน ให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการให้ชนิดเนื้อหาแต่ละชนิดภายในชุดเอกสารใช้ร่วมกัน

  คอลัมน์ที่ใช้ร่วมกันจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับเอกสารเหล่านั้นภายในชุดเอกสารดังกล่าว และจะสามารถแก้ไขคอลัมน์ที่ใช้ร่วมกันได้เฉพาะในชุดเอกสารของตนเองเท่านั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าของคอลัมน์ที่ใช้ร่วมกันของชุดเอกสาร การปรับปรุงดังกล่าวจะถูกทำข้อมูลให้ตรงกันกับค่าของคอลัมน์ที่ใช้ร่วมกันของเอกสารต่างๆ ภายในชุดเอกสารนั้น

 10. ในส่วน คอลัมน์หน้ายินดีต้อนรับ ให้ระบุคอลัมน์ที่คุณต้องการแสดงบนหน้ายินดีต้อนรับของชุดเอกสาร

 11. ในส่วน หน้ายินดีต้อนรับ ให้คลิก กำหนดหน้ายินดีต้อนรับเอง เพื่อกำหนดลักษณะที่ปรากฏของหน้ายินดีต้อนรับที่จะแสดงต่อผู้ใช้ในแต่ละอินสแตนซ์ของชุดเอกสาร

 12. ถ้าคุณต้องการนำการเปลี่ยนแปลงของหน้ายินดีต้อนรับไปใช้กับชุดเอกสารที่สืบทอดมาจากชุดเอกสารนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก ปรับปรุงหน้ายินดีต้อนรับของชุดเอกสารที่สืบทอดจากชนิดเนื้อหานี้

 13. ในส่วน ปรับปรุงรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ ให้ระบุว่าคุณต้องการปรับปรุงชนิดเนื้อหาที่สืบทอดมาจากชุดเอกสารนี้ที่คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

 14. คลิก ตกลง

เมื่อคุณสร้างและกำหนดค่าชนิดเนื้อหาของชุดเอกสารแล้ว คุณจะต้องเพิ่มลงในไลบรารีที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สร้างชุดเอกสารของตนเอง

ด้านบนของหน้า

งานที่เกี่ยวข้อง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×