การสร้างแม่แบบใหม่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ไม่ว่าคุณจะเริ่มจากเทมเพลตที่มีอยู่แล้วหรืออัปเดตหนึ่งในเทมเพลตของคุณเอง เครื่องมือที่มีอยู่แล้วใน Word จะช่วยคุณอัปเดตเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการของคุณ เมื่อต้องการอัปเดตเทมเพลตของคุณ ให้เปิดไฟล์ จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วบันทึกเทมเพลต

ใน Microsoft Word คุณสามารถสร้างเทมเพลต โดยการบันทึกเอกสารเป็นไฟล์.dotx ไฟล์.dot หรือ.dotm แบบเข (ชนิดไฟล์.dotm ช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานแมโครในไฟล์) ได้

 1. คลิก ไฟล์ > เปิด

 2. ดับเบิลคลิกที่พีซีนี้ (ใน Word 2013 ดับเบิลคลิกที่คอมพิวเตอร์ )

 3. เรียกดูโฟลเดอร์ เทมเพลต Office แบบกำหนดเอง ที่อยู่ภายใต้ เอกสารของฉัน

 4. คลิกเทมเพลตของคุณ แล้วคลิก เปิด

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ จากนั้นบันทึกแล้วปิดเทมเพลต

เพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาลงในเทมเพลตของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตของคุณยืดหยุ่นโดยการเพิ่มและกำหนดค่าตัวควบคุมเนื้อหา เช่น คัวควบคุม Rich Text, รูปภาพ, รายการดรอปดาวน์ หรือตัวใช้เลือกวันที่

ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างเทมเพลตที่รวมรายการดรอปดาวน์เอาไว้ ถ้าคุณอนุญาตให้มีการแก้ไขในรายการดรอปดาวน์ บุคคลอื่นจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวเลือกรายการตามที่ต้องการได้

หมายเหตุ: ถ้าตัวควบคุมเนื้อหาไม่พร้อมใช้งาน อาจเป็นไปได้ว่าคุณเปิดเอกสารหรือเทมเพลตที่สร้างใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อต้องการใช้ตัวควบคุมเนื้อหา คุณจะต้องแปลงเอกสารไปเป็นรูปแบบไฟล์ Word 2013 โดยการคลิกที่ ไฟล์ > ข้อมูล > แปลง แล้วคลิก ตกลง หลังจากที่คุณแปลงเอกสารหรือเทมเพลตแล้ว ให้บันทึก

ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหา คุณจำเป็นต้องแสดงแท็บ นักพัฒนา

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > กำหนด Ribbon เอง

 2. ภายใต้ กำหนด Ribbon เอง ให้เลือก แท็บหลัก

 3. ในรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา แล้วคลิก ตกลง

การเปิดแท็บ นักพัฒนา ใน Ribbon ของ Word

เพิ่มตัวควบคุมเนื้อหา

บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก โหมดออกแบบ แล้วแทรกตัวควบคุมที่คุณต้องการ

ปุ่มออกแบบในโหมดนักพัฒนา

แทรกตัวควบคุมข้อความตรงจุดที่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความได้

ในตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text ผู้ใช้สามารถจัดรูปแบบข้อความเป็นตัวหนาหรือตัวเอียง และพวกเขาสามารถพิมพ์หลายย่อหน้าได้ ถ้าคุณต้องการจำกัดสิ่งที่ผู้ใช้เพิ่ม ให้แทรกตัวควบคุมเนื้อหาข้อความธรรมดา

 1. ในเอกสารของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text ตัวควบคุม Rich Text หรือ ตัวควบคุมเนื้อหาข้อความธรรมดา ตัวควบคุมข้อความธรรมดา

แทรกตัวควบคุมรูปภาพ
 1. คลิกตรงตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมรูปภาพ ตัวควบคุมรูปภาพ

แทรกกล่องคำสั่งผสมหรือรายการแบบหล่นลง

ในกล่องคำสั่งผสม ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการตัวเลือกที่คุณให้ไว้หรือพวกเขาสามารถพิมพ์ข้อมูลของพวกเขาเองได้ ในรายการแบบหล่นลง ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการตัวเลือกเท่านั้น

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหากล่องคำสั่งผสม ตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสม หรือ ตัวควบคุมเนื้อหารายการดรอปดาวน์ ตัวควบคุมเมนูดรอปดาวน์

 2. เลือกตัวควบคุมเนื้อหา จากนั้น บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

  คุณสมบัติตัวควบคุมโหมดนักพัฒนา

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการตัวเลือก ให้คลิก เพิ่ม ภายใต้ คุณสมบัติของกล่องคำสั่งผสม หรือ คุณสมบัติของรายการแบบหล่นลง

 4. พิมพ์ตัวเลือกลงในกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง เช่น ใช่, ไม่ใช่ หรือ อาจจะ ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกระทั่งตัวเลือกทั้งหมดอยู่ในรายการดรอปดาวน์

 5. กรอกคุณสมบัติอื่นๆ ลงไปตามที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ ผู้ใช้จะไม่สามารถคลิกตัวเลือกได้

แทรกตัวใช้เลือกวันที่
 1. คลิกตรงที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหาตัวใช้เลือกวันที่ ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่

แทรกกล่องกาเครื่องหมาย
 1. คลิกตรงที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหากล่องกาเครื่องหมาย ตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย

แทรกตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูป

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปเมื่อคุณต้องการให้คนอื่นเลือกกลุ่มข้อความกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปเมื่อคุณต้องการให้บุคคลอื่นสามารถเลือกกลุ่มข้อความกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปจะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังตั้งค่าเทมเพลตสัญญา และคุณต้องการเพิ่มข้อความต้นแบบอื่นๆ ตามความต้องการเฉพาะของสัญญานั้นๆ คุณสามารถสร้างตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text สำหรับข้อความต้นแบบแต่ละเวอร์ชัน แล้วคุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปเป็นคอนเทนเนอร์สำหรับตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text นั้น

คุณยังสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปในฟอร์มได้

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหาแบบเอกสารสำเร็จรูป ตัวควบคุมแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูป

 3. คลิกตัวควบคุมเนื้อหาเพื่อเลือก

 4. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

  คุณสมบัติตัวควบคุมโหมดนักพัฒนา

 5. คลิก แกลเลอรี และ ประเภท สำหรับเอกสารสำเร็จรูปที่คุณต้องการให้ใช้งานได้ในตัวควบคุมเอกสารสำเร็จรูป

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

 1. เลือกตัวควบคุมเนื้อหา แล้วคลิก คุณสมบัติ ในกลุ่ม ตัวควบคุม

  คุณสมบัติตัวควบคุมโหมดนักพัฒนา

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ให้เลือกว่าตัวควบคุมเนื้อหาจะสมารถลบหรือแก้ไข เมื่อมีคนใช้เทมเพลตของคุณได้หรือไม่

 3. เมื่อต้องการรวมตัวควบคุมเนื้อหาหลายรายการ หรือย่อหน้าบางส่วนของข้อความไว้ด้วยกัน ให้เลือกตัวควบคุมหรือข้อความนั้น แล้วคลิก กลุ่ม ในกลุ่ม ตัวควบคุม

  ปุ่ม กลุ่มโหมดนักพัฒนา

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีย่อหน้าเกี่ยวกับการปฏิเสธความรับผิดชอบสามย่อหน้า ถ้าคุณใช้คำสั่ง กลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มทั้งสามย่อหน้า ย่อหน้าเกี่ยวกับการปฏิเสธความรับผิดชอบสามย่อหน้านี้จะไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้แบบเป็นกลุ่มเท่านั้น

เพิ่มข้อความแนะนำวิธีใช้ลงในเทมเพลต

ข้อความแนะนำวิธีใช้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเทมเพลตที่คุณสร้าง คุณสามารถเปลี่ยนข้อความแนะนำวิธีใช้เริ่มต้นได้ในตัวควบคุมเนื้อหา

เมื่อต้องการกำหนดข้อความแนะนำวิธีใช้เริ่มต้นสำหรับผู้ใช้เทมเพลตของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม คลิก โหมดออกแบบ

  ปุ่มออกแบบในโหมดนักพัฒนา

 2. คลิกที่ตัวควบคุมเนื้อหาในที่ซึ่งคุณต้องการแก้ไขข้อความแนะนำวิธีใช้พื้นที่ที่สำรองไว้

 3. แก้ไขตัวแทนข้อความและจัดรูปแบบตัวแทนข้อความตามที่คุณต้องการ

 4. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก โหมดออกแบบ เพื่อปิดคุณลักษณะการออกแบบและบันทึกข้อความแนะนำวิธีใช้

เพิ่มการป้องกันลงในแม่แบบ

คุณสามารถเพิ่มการป้องกันในแต่ละตัวควบคุมเนื้อหาในแม่แบบเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ใครลบหรือแก้ไขตัวควบคุมเนื้อหาเฉพาะหรือกลุ่มของตัวควบคุม หรือคุณสามารถช่วยป้องกันเนื้อหาแม่แบบทั้งหมดด้วยรหัสผ่าน

เพิ่มการป้องกันให้กับบางส่วนของแม่แบบ
 1. เปิดแม่แบบที่คุณต้องการเพิ่มการป้องกัน

 2. เลือกตัวควบคุมเนื้อหาที่คุณต้องการจำกัดการเปลี่ยนแปลง

  เคล็ดลับ: เลือกตัวควบคุมหลายรายการโดยการกดแป้น CRTL ค้างไว้ในขณะที่คลิกตัวควบคุมเหล่านั้น

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก กลุ่ม จากนั้นคลิก กลุ่ม อีกครั้ง

  ตัวควบคุมกลุ่มโหมดนักพัฒนา

 4. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

  คุณสมบัติตัวควบคุมโหมดนักพัฒนา

 5. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ภายใต้ การล็อก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถลบตัวควบคุมเนื้อหาได้ ซึ่งเป็นการอนุญาตให้แก้ไขเนื้อหาของตัวควบคุมได้แต่จะไม่สามารถลบตัวควบคุมออกจากแม่แบบหรือเอกสารที่ยึดตามแม่แบบดังกล่าวได้

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ ซึ่งอนุญาตให้คุณลบตัวควบคุมได้แต่ไม่อนุญาตให้คุณแก้ไขเนื้อหาในตัวควบคุมได้

ใช้การตั้งค่านี้เมื่อคุณต้องการป้องกันข้อความถ้าข้อความรวมอยู่ด้วย ถ้าคุณมักรวมคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ คุณสามารถช่วยทำให้แน่ใจว่าข้อความจะยังคงเหมือนเดิม และคุณสามารถลบคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องมีคำแถลงการณ์นี้

กำหนดรหัสผ่านให้กับเพื่อนร่วมงาน

เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านให้กับเอกสารและให้ผู้รีวิวที่ทราบรหัสผ่านเท่านั้นที่จะสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดเทมเพลตที่คุณต้องการกำหนดรหัสผ่าน

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ป้องกัน ให้คลิก จำกัดการแก้ไข

 3. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

 4. พิมพ์รหัสผ่านในกล่อง ใส่รหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ใช่รหัสผ่าน ทุกคนจะสามารถเปลี่ยนแปลงการจำกัดการแก้ไขของคุณได้

ให้ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากซึ่งประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านที่คาดเดาง่ายจะไม่รวมองค์ประกอบเหล่านี้ไว้ด้วยกัน รหัสผ่านที่คาดเดายาก Y6dh!et5 รหัสผ่านที่คาดเดาง่าย House27 รหัสผ่านควรมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งรหัสผ่านมีความยาวมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้น

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องจดจำรหัสผ่านของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนรหัสผ่านให้ โปรดเก็บรหัสผ่านที่คุณจดบันทึกไว้ในที่ปลอดภัย และห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นเพื่อป้องกัน

เทมเพลตเป็นชนิดเอกสารที่สร้างสำเนาของตัวเองเมื่อคุณเปิดเอกสาร

ตัวอย่างเช่น แผนธุรกิจเป็นเอกสารทั่วไปที่เขียนใน Word แทนที่จะสร้างโครงสร้างของแผนธุรกิจตั้งแต่เริ่มแรก คุณสามารถใช้แม่แบบที่มีเค้าโครงหน้า แบบอักษร ระยะขอบ และลักษณะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สิ่งที่คุณต้องทำคือเปิดแม่แบบ และกรอกข้อความและข้อมูลสำหรับเอกสารของคุณโดยเฉพาะ เมื่อคุณบันทึกเอกสารเป็นแฟ้ม .docx หรือ .docm คุณจะบันทึกเอกสารของคุณแยกต่างหากจากแม่แบบซึ่งเอกสารนั้นยึดตาม

ในเทมเพลต คุณสามารถใส่ส่วนแนะนำหรือข้อความที่จำเป็นสำหรับผู้อื่นเพื่อใช้ ตลอดจนตัวควบคุมเนื้อหาเช่นรายการแบบหล่นลงกำหนดไว้ล่วงหน้าหรือโลโก้พิเศษ คุณสามารถเพิ่มการป้องกันไปยังส่วนของเทมเพลต หรือคุณสามารถใช้รหัสผ่านเทมเพลตนี้เพื่อช่วยป้องกันเนื้อหาของเทมเพลจากการเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถค้นหาเทมเพลต Word สำหรับส่วนใหญ่ชนิดเอกสารบน Office.com ถ้าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คลิกที่แท็บไฟล์ คลิกใหม่ แล้ว คลิกประเภทแม่แบบที่คุณต้อง คุณยังสามารถคุณสามารถสร้างต้นแบบของคุณเองได้

คุณสามารถเริ่มด้วยเอกสารเปล่าและบันทึกเป็นแม่แบบ หรือคุณสามารถสร้างแม่แบบที่ยึดตามเอกสารหรือแม่แบบที่มีอยู่

เริ่มด้วยแม่แบบว่าง

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก สร้าง

 2. คลิก เอกสารเปล่า จากนั้นให้คลิก สร้าง

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการให้กับการตั้งค่าระยะขอบ ขนาดหน้ากระดาษและการวางแนว ลักษณะ และรูปแบบอื่น

  คุณยังสามารถเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาเช่นในตัวใช้เลือกวันที่ ข้อความแนะนำ และกราฟิกที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่คุณยึดตามแม่แบบ

 4. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 5. ตั้งชื่อแฟ้มแม่แบบใหม่ ให้เลือก Word Template ในรายการ บันทึกเป็นชนิด จากนั้นคลิก บันทึก

  หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกแม่แบบเป็น Word Macro-Enabled Template (แฟ้ม .dotm) หรือ Word 97-2003 Template (แฟ้ม .dot)

 6. ปิดแม่แบบ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก สร้าง

 2. ภายใต้เทมเพลตที่พร้อมใช้งาน คลิกใหม่จากที่มีอยู่

 3. คลิกเทมเพลตหรือเอกสารที่คล้ายกันกับคุณต้องการสร้าง แล้ว คลิ กสร้างใหม่

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการให้กับการตั้งค่าระยะขอบ ขนาดหน้ากระดาษและการวางแนว ลักษณะ และรูปแบบอื่น

  คุณยังสามารถเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาเช่นในตัวใช้เลือกวันที่ ข้อความแนะนำ และกราฟิกที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่คุณยึดตามแม่แบบ

 5. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 6. ตั้งชื่อแฟ้มแม่แบบใหม่ ให้เลือก Word Template ในรายการ บันทึกเป็นชนิด จากนั้นคลิก บันทึก

  หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกแม่แบบเป็น Word Macro-Enabled Template (แฟ้ม .dotm) หรือ Word 97-2003 Template (แฟ้ม .dot)

 7. ปิดแม่แบบ

เอกสารสำเร็จรูปเป็นบางส่วนของเนื้อหาหรือส่วนของเอกสารอื่นๆ ที่นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งถูกเก็บไว้ในแกลเลอรีต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้ตลอดเวลา คุณสามารถบันทึกเอกสารสำเร็จรูปและแจกจ่ายไปยังเทมเพลตต่างๆ ได้

ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างเทมเพลตรายงานที่มีจดหมายปะหน้าสองรายการให้กับผู้ใช้ของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถเลือกใช้ได้ เมื่อพวกเขาสร้างรายงานของตนเองโดยยึดตามเทมเพลตของคุณ

 1. บันทึกและปิดแม่แบบที่คุณได้ออกแบบในวิธีที่คุณต้องการและที่คุณต้องการเพิ่มแบบเอกสารสำเร็จรูปเพื่อให้ผู้ใช้แม่แบบเลือก

 2. เปิดแม่แบบ

  เปิดแม่แบบที่คุณต้องการเพิ่มตัวเลือกแบบเอกสารสำเร็จรูปสำหรับผู้ใช้แม่แบบค้างไว้

 3. สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปที่คุณต้องการจัดเตรียมให้ผู้ใช้แม่แบบของคุณ

  เมื่อคุณกรอกข้อมูลในกล่องโต้ตอบ สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ ในกล่อง บันทึกใน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คลิกชื่อแม่แบบ

 4. กระจายแม่แบบ

  เมื่อคุณส่งหรือทำให้แม่แบบพร้อมใช้งานสำหรับผู้อื่น แบบเอกสารสำเร็จรูปที่คุณบันทึกด้วยแม่แบบจะพร้อมใช้งานในแกลเลอรีที่คุณระบุ

คุณสามารถให้บุคคลใดก็ตามที่อาจใช้แม่แบบของคุณมีความยืดหยุ่นในการเพิ่มและกำหนดค่าตัวควบคุมเนื้อหา เช่นตัวควบคุม Rich Text รูปภาพ รายการแบบหล่นลง หรือ ตัวใช้เลือกวันที่

ตัวอย่างเช่น คุณอาจจัดเตรียมแม่แบบที่รวมรายการแบบหล่นลงให้แก่ผู้ร่วมงานของคุณ แต่ผู้ร่วมงานของคุณต้องการใช้ชุดตัวเลือกที่แตกต่างในรายการแบบหล่นลงในเอกสารที่ผู้ร่วมงานนั้นได้กระจายโดยยึดตามแม่แบบของคุณ เนื่องจากคุณได้อนุญาตการแก้ไขรายการแบบหล่นลงเมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาในแม่แบบ ผู้ร่วมงานของคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงแม่แบบเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้ร่วมงานนั้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

หมายเหตุ: ถ้าตัวควบคุมเนื้อหาจะไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจเปิดเอกสารหรือเทมเพลตที่สร้างขึ้นใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อต้องการใช้ตัวควบคุมเนื้อหา คุณต้องแปลงเอกสารเป็นรูปแบบไฟล์ Word 2010 โดยคลิกที่แท็บไฟล์ คลิกข้อมูล คลิกแปลง แล้ว คลิกตกลง หลังจากคุณแปลงเอกสารหรือเทมเพล บันทึก

เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหา คุณต้องการแสดงแท็บนักพัฒนา

แสดงแท็บนักพัฒนา

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก กำหนด Ribbon เอง

 4. ภายใต้ Ribbon ที่กำหนดเองให้คลิก แท็บหลัก

 5. ในรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา แล้วคลิก ตกลง

  กล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

เพิ่มตัวควบคุมเนื้อหา

บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก โหมดออกแบบ แล้วแทรกตัวควบคุมที่คุณต้องการ

Ribbon ของ Office 2010

แทรกตัวควบคุมข้อความในตำแหน่งที่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความได้

ในตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text ผู้ใช้สามารถจัดรูปแบบข้อความเป็นตัวหนาหรือตัวเอียง และพวกเขาสามารถพิมพ์หลายย่อหน้าได้ ถ้าคุณต้องการจำกัดสิ่งที่ผู้ใช้เพิ่ม ให้แทรกตัวควบคุมเนื้อหาข้อความธรรมดา

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกตัวควบคุมเนื้อหาของข้อความแบบ Rich รูป Ribbon หรือตัวควบคุมเนื้อหาข้อความธรรมดา รูป Ribbon

แทรกตัวควบคุมรูปภาพ

 1. คลิกตรงตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมรูปภาพ

  ตัวควบคุมเนื้อหารูปภาพ

แทรกกล่องคำสั่งผสมหรือรายการดรอปดาวน์

ในกล่องคำสั่งผสม ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการตัวเลือกที่คุณให้ไว้หรือพวกเขาสามารถพิมพ์ข้อมูลของพวกเขาเองได้ ในรายการแบบหล่นลง ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการตัวเลือกเท่านั้น

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม คลิก ตัวควบคุมเนื้อหาชุดคำสั่ง รูปปุ่ม หรือ ตัวควบคุมเนื้อหารายการดรอปดาวน์ รูป Ribbon

 2. เลือกตัวควบคุมเนื้อหา จากนั้น บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

  Ribbon ของ Office 2010

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการตัวเลือก ให้คลิก เพิ่ม ภายใต้ คุณสมบัติของกล่องคำสั่งผสม หรือ คุณสมบัติของรายการแบบหล่นลง

 4. พิมพ์ตัวเลือกในกล่อง ชื่อที่แสดง เช่น ใช่ไม่ใช่ หรืออาจจะ

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกระทั่งตัวเลือกทั้งหมดอยู่ในรายการแบบหล่นลง

 5. กรอกคุณสมบัติอื่นๆ ลงไปตามที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เนื้อหาไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขตัวเลือกได้

แทรกตัวเลือกวันที่

 1. คลิกตรงที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหาตัวใช้เลือกวันที่

  ตัวควบคุมเนื้อหาตัวใช้เลือกวันที่

แทรกกล่องกาเครื่องหมาย

 1. คลิกตรงที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหากล่องกาเครื่องหมาย

  ตัวควบคุมเนื้อหากล่องกาเครื่องหมาย

แทรกตัวควบคุมแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูป

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปเมื่อคุณต้องการให้คนอื่นเลือกกลุ่มข้อความกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปเมื่อคุณต้องการให้บุคคลอื่นสามารถเลือกกลุ่มข้อความกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปจะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังตั้งค่าเทมเพลตสัญญา และคุณต้องการเพิ่มข้อความต้นแบบอื่นๆ ตามความต้องการเฉพาะของสัญญานั้นๆ คุณสามารถสร้างตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text สำหรับข้อความต้นแบบแต่ละเวอร์ชัน แล้วคุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปเป็นคอนเทนเนอร์สำหรับตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text นั้น

คุณยังสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปในฟอร์มได้

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกตัวควบคุมเนื้อหาของแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูป

  ตัวควบคุมเนื้อหาแบบเอกสารสำเร็จรูป

 3. คลิกตัวควบคุมเนื้อหาเพื่อเลือก

 4. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

 5. คลิก แกลเลอรี และ ประเภท สำหรับเอกสารสำเร็จรูปที่คุณต้องการให้ใช้งานได้ในตัวควบคุมเอกสารสำเร็จรูป

ตั้งค่า หรือเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

 1. เลือกตัวควบคุมเนื้อหาแล้วคลิก คุณสมบัติ ในกลุ่ม ตัวควบคุม

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ให้เลือกว่าจะให้ลบหรือแก้ไขตัวควบคุมเนื้อหาได้หรือไม่เมื่อมีผู้ใช้แม่แบบของคุณ

 3. เมื่อต้องการเก็บตัวควบคุมเนื้อหาหลากหลายหรือแม้แต่ย่อหน้าของข้อความสองสามย่อหน้าไว้ด้วยกัน ให้เลือกตัวควบคุมหรือข้อความ จากนั้นให้คลิก จัดกลุ่ม ในกลุ่ม ตัวควบคุม

  ตัวอย่างเช่น บางทีคุณมีคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบสามย่อหน้า ถ้าคุณใช้คำสั่ง จัดกลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มสามย่อหน้า คำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบสามย่อหน้านั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้และจะลบออกได้ต่อเมื่อลบทั้งกลุ่มเท่านั้น

เพิ่มข้อความแนะนำเทมเพลต

ข้อความแนะนำวิธีใช้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเทมเพลตที่คุณสร้าง คุณสามารถเปลี่ยนข้อความแนะนำวิธีใช้เริ่มต้นได้ในตัวควบคุมเนื้อหา

เมื่อต้องการกำหนดข้อความแนะนำวิธีใช้เริ่มต้นสำหรับผู้ใช้เทมเพลตของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. บนด้านนักพัฒนา tab ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกโหมดออกแบบ

  Ribbon ของ Office 2010

 2. คลิกที่ตัวควบคุมเนื้อหาในที่ซึ่งคุณต้องการแก้ไขข้อความแนะนำวิธีใช้พื้นที่ที่สำรองไว้

 3. แก้ไขตัวแทนข้อความและจัดรูปแบบตัวแทนข้อความตามที่คุณต้องการ

 4. บนด้านนักพัฒนา tab ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกโหมดออกแบบ เพื่อปิดใช้งานฟีเจอร์การออกแบบ และบันทึกข้อความแนะนำ

คุณสามารถเพิ่มการป้องกันในแต่ละตัวควบคุมเนื้อหาในแม่แบบเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ใครลบหรือแก้ไขตัวควบคุมเนื้อหาเฉพาะหรือกลุ่มของตัวควบคุม หรือคุณสามารถช่วยป้องกันเนื้อหาแม่แบบทั้งหมดด้วยรหัสผ่าน

เพิ่มการป้องกันส่วนต่าง ๆ ของเทมเพลต

 1. เปิดเทมเพลตที่คุณต้องการเพิ่มการป้องกัน

 2. เลือกตัวควบคุมเนื้อหาที่คุณต้องการจำกัดการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อต้องการเลือก ตัวควบคุมหลายค้างแป้น CTRL ในขณะที่คุณคลิกตัวควบคุม

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก กลุ่ม จากนั้นคลิก กลุ่ม อีกครั้ง

 4. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

 5. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ภายใต้ การล็อก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถลบตัวควบคุมเนื้อหาได้ ซึ่งเป็นการอนุญาตให้แก้ไขเนื้อหาของตัวควบคุมได้แต่จะไม่สามารถลบตัวควบคุมออกจากแม่แบบหรือเอกสารที่ยึดตามแม่แบบดังกล่าวได้

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ ซึ่งอนุญาตให้คุณลบตัวควบคุมได้แต่ไม่อนุญาตให้คุณแก้ไขเนื้อหาในตัวควบคุมได้

   ใช้การตั้งค่านี้เมื่อคุณต้องการป้องกันข้อความถ้าข้อความรวมอยู่ด้วย ถ้าคุณมักรวมคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ คุณสามารถช่วยทำให้แน่ใจว่าข้อความจะยังคงเหมือนเดิม และคุณสามารถลบคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องมีคำแถลงการณ์นี้

กำหนดรหัสผ่านให้เทมเพลต

เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านให้กับเอกสารและให้ผู้รีวิวที่ทราบรหัสผ่านเท่านั้นที่จะสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดเทมเพลตที่คุณต้องการกำหนดรหัสผ่าน

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ป้องกัน ให้คลิก จำกัดการแก้ไข

 3. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

 4. พิมพ์รหัสผ่านในกล่อง ใส่รหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ใช่รหัสผ่าน ทุกคนจะสามารถเปลี่ยนแปลงการจำกัดการแก้ไขของคุณได้

  รหัสผ่านใหม่ควรเป็นอย่าง น้อย 8 อักขระ

  เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องจดจำรหัสผ่านของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนรหัสผ่านให้ โปรดเก็บรหัสผ่านที่คุณจดบันทึกไว้ในที่ปลอดภัย และห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นเพื่อป้องกัน

เทมเพลตเป็นชนิดเอกสารที่สร้างสำเนาของตัวเองเมื่อคุณเปิดเอกสาร

ตัวอย่างเช่น แผนธุรกิจเป็นเอกสารทั่วไปที่เขียนใน Word แทนที่จะสร้างโครงสร้างของแผนธุรกิจตั้งแต่เริ่มแรก คุณสามารถใช้แม่แบบที่มีเค้าโครงหน้า แบบอักษร ระยะขอบ และลักษณะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สิ่งที่คุณต้องทำคือเปิดแม่แบบ และกรอกข้อความและข้อมูลสำหรับเอกสารของคุณโดยเฉพาะ เมื่อคุณบันทึกเอกสารเป็นแฟ้ม .docx หรือ .docm คุณจะบันทึกเอกสารของคุณแยกต่างหากจากแม่แบบซึ่งเอกสารนั้นยึดตาม

ในเทมเพลต คุณสามารถใส่ส่วนแนะนำหรือข้อความที่จำเป็นสำหรับผู้อื่นเพื่อใช้ ตลอดจนตัวควบคุมเนื้อหาเช่นรายการแบบหล่นลงกำหนดไว้ล่วงหน้าหรือโลโก้พิเศษ คุณสามารถเพิ่มการป้องกันไปยังส่วนของเทมเพลต หรือคุณสามารถใช้รหัสผ่านเทมเพลตนี้เพื่อช่วยป้องกันเนื้อหาของเทมเพลจากการเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถค้นหาเทมเพลต Word สำหรับส่วนใหญ่ชนิดเอกสารบน Office.com ถ้าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คลิกที่แท็บไฟล์ คลิกใหม่ แล้ว คลิกประเภทแม่แบบที่คุณต้อง คุณยังสามารถคุณสามารถสร้างต้นแบบของคุณเองได้

คุณสามารถเริ่มด้วยเอกสารเปล่าและบันทึกเป็นแม่แบบ หรือคุณสามารถสร้างแม่แบบที่ยึดตามเอกสารหรือแม่แบบที่มีอยู่

เริ่มด้วยแม่แบบว่าง

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก สร้าง

 2. คลิก เอกสารเปล่า จากนั้นให้คลิก สร้าง

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการให้กับการตั้งค่าระยะขอบ ขนาดหน้ากระดาษและการวางแนว ลักษณะ และรูปแบบอื่น

  คุณยังสามารถเพิ่มข้อความแนะนำ ตัวควบคุมเนื้อหา เช่น ตัวใช้เลือกวันที่ และกราฟิกที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่คุณยึดตามแม่แบบ

 4. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 5. ตั้งชื่อแฟ้มแม่แบบใหม่ ให้เลือก Word Template ในรายการ บันทึกเป็นชนิด จากนั้นคลิก บันทึก

  หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกแม่แบบเป็น Word Macro-Enabled Template (แฟ้ม .dotm) หรือ Word 97-2003 Template (แฟ้ม .dot)

 6. ปิดแม่แบบ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. เปิดเอกสารที่คุณต้องการ

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่คุณยึดตามแม่แบบ

 4. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 5. ตั้งชื่อแฟ้มแม่แบบใหม่ ให้เลือก Word Template ในรายการ บันทึกเป็นชนิด จากนั้นคลิก บันทึก

  หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกแม่แบบเป็น Word Macro-Enabled Template (แฟ้ม .dotm) หรือ Word 97-2003 Template (แฟ้ม .dot)

 6. ปิดแม่แบบ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก สร้าง

 2. ภายใต้ แม่แบบ ให้คลิก สร้างจากที่มีอยู่

 3. คลิกแม่แบบที่คล้ายกับที่คุณต้องการสร้าง จากนั้นให้คลิก สร้างใหม่

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการให้กับการตั้งค่าระยะขอบ ขนาดหน้ากระดาษและการวางแนว ลักษณะ และรูปแบบอื่น

  คุณยังสามารถเพิ่มข้อความแนะนำ ตัวควบคุมเนื้อหา เช่น ตัวใช้เลือกวันที่ และกราฟิกที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่คุณยึดตามแม่แบบ

 5. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 6. กำหนดชื่อให้กับแม่แบบใหม่ แล้วคลิก แม่แบบของ Word ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด จากนั้นให้คลิก บันทึก

  หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกแม่แบบเป็น Word Macro-Enabled Template (แฟ้ม .dotm) หรือ Word 97-2003 Template (แฟ้ม .dot)

 7. ปิดแม่แบบ

คุณสามารถให้บุคคลใดก็ตามที่อาจใช้แม่แบบของคุณมีความยืดหยุ่นในการเพิ่มและกำหนดค่าตัวควบคุมเนื้อหา เช่นตัวควบคุม Rich Text รูปภาพ รายการแบบหล่นลง หรือ ตัวใช้เลือกวันที่

ตัวอย่างเช่น คุณอาจจัดเตรียมแม่แบบที่รวมรายการแบบหล่นลงให้แก่ผู้ร่วมงานของคุณ แต่ผู้ร่วมงานของคุณต้องการใช้ชุดตัวเลือกที่แตกต่างในรายการแบบหล่นลงในเอกสารที่ผู้ร่วมงานนั้นได้กระจายโดยยึดตามแม่แบบของคุณ เนื่องจากคุณได้อนุญาตการแก้ไขรายการแบบหล่นลงเมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาในแม่แบบ ผู้ร่วมงานของคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงแม่แบบเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้ร่วมงานนั้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

เพิ่มตัวควบคุมเนื้อหา

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาในเอกสาร

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก เป็นที่นิยม

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon จากนั้นคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 4. เปิดแม่แบบที่คุณต้องการเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหา จากนั้นให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 5. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม คลิกตัวควบคุมเนื้อหาที่คุณต้องการเพิ่มในเอกสารหรือแม่แบบ

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคลิก Rich Text เพื่อแทรกตัวควบคุม Rich Text ที่จะปรากฏในเอกสารใดๆ ที่สร้างโดยใช้แม่แบบ

  หมายเหตุ: ถ้าตัวควบคุมเนื้อหาจะไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจเปิดเอกสารที่สร้างขึ้นใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อต้องการใช้ตัวควบคุมเนื้อหา คุณต้องแปลงเอกสารเป็นรูปแบบไฟล์Word 2007 โดยคลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกแปลง แล้ว คลิกตกลง หลังจากคุณแปลงเอกสาร บันทึกข้อมูลนั้น

 6. เลือกตัวควบคุมเนื้อหาแล้วคลิก คุณสมบัติ ในกลุ่ม ตัวควบคุม

 7. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ให้เลือกว่าจะให้ลบหรือแก้ไขตัวควบคุมเนื้อหาได้หรือไม่เมื่อมีผู้ใช้แม่แบบของคุณ

 8. เมื่อต้องการเก็บตัวควบคุมเนื้อหาหลากหลายหรือแม้แต่ย่อหน้าของข้อความสองสามย่อหน้าไว้ด้วยกัน ให้เลือกตัวควบคุมหรือข้อความ จากนั้นให้คลิก จัดกลุ่ม ในกลุ่ม ตัวควบคุม

  ตัวอย่างเช่น บางทีคุณมีคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบสามย่อหน้า ถ้าคุณใช้คำสั่ง จัดกลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มสามย่อหน้า คำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบสามย่อหน้านั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้และจะลบออกได้ต่อเมื่อลบทั้งกลุ่มเท่านั้น

เพิ่มข้อความแนะนำเทมเพลต

บางครั้งอาจจะเป็นประโยชน์ถ้าจะรวมคำแนะนำตัวยึดสำหรับวิธีกรอกตัวควบคุมเนื้อหาเฉพาะที่คุณได้เพิ่มในแม่แบบ คำแนะนำนี้จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อหาเมื่อมีผู้ใช้แม่แบบ

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก โหมดออกแบบ

 2. ถ้าคุณยังไม่ได้เพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาลงในเอกสารของคุณ ให้คลิกตรงตำแหน่งที่คุณต้องการให้ตัวควบคุมปรากฏขึ้น จากนั้นให้คลิกที่ตัวควบคุม

  หมายเหตุ: ถ้าตัวควบคุมเนื้อหาจะไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจเปิดเอกสารที่สร้างใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อต้องการใช้ตัวควบคุมเนื้อหา คุณต้องแปลงเอกสารเป็นรูปแบบไฟล์Word 2007 โดยคลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกแปลง แล้ว คลิกตกลง หลังจากคุณแปลงเอกสาร บันทึกข้อมูลนั้น

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก โหมดออกแบบ

 4. คลิกตัวควบคุมเนื้อหาที่คุณต้องการเพิ่มข้อความตัวยึด

 5. แก้ไขข้อความตัวยึดและจัดรูปแบบข้อความตัวยึดตามที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณต้องการเพ่มเนื้อหาของกล่องข้อความและคุณต้องการให้ข้อความตัวยึดปรากฏเมื่อมีบางคนพิมพ์ข้อความของผู้นั้น ในกลุ่ม ตัวควบคุม คลิก คุณสมบัติ จากนั้นให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอาตัวควบคุมเนื้อหาออกเมื่อมีการแก้ไขเนื้อหา

บันทึก และเผยแพร่สำเร็จ ด้วยเทมเพลต

แบบเอกสารสำเร็จรูปเป็นส่วนเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่หรือส่วนอื่นของเอกสารที่จัดเก็บในแกลเลอรีเพื่อจะเข้าถึงและกลับมาใช้ใหม่ได้ทุกเมื่อ คุณยังสามารถบันทึกแบบเอกสารสำเร็จรูปและกระจายด้วยแม่แบบ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างแม่แบบรายงานที่จัดเตรียมจดหมายปะหน้าสองชนิดเพื่อให้ผู้ใช้แม่แบบของคุณเลือกเมื่อผู้ใช้นั้นสร้างรายงานของผู้ใช้เองโดยยึดตามแม่แบบของคุณ

 1. บันทึกและปิดแม่แบบที่คุณได้ออกแบบในวิธีที่คุณต้องการและที่คุณต้องการเพิ่มแบบเอกสารสำเร็จรูปเพื่อให้ผู้ใช้แม่แบบเลือก

 2. เปิดแม่แบบ

  เปิดแม่แบบที่คุณต้องการเพิ่มตัวเลือกแบบเอกสารสำเร็จรูปสำหรับผู้ใช้แม่แบบค้างไว้

 3. สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปที่คุณต้องการจัดเตรียมให้ผู้ใช้แม่แบบของคุณ

  เมื่อคุณกรอกข้อมูลในกล่องโต้ตอบ สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ ในกล่อง บันทึกใน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คลิกชื่อแม่แบบ

 4. กระจายแม่แบบ

  เมื่อคุณส่งหรือทำให้แม่แบบพร้อมใช้งานสำหรับผู้อื่น แบบเอกสารสำเร็จรูปที่คุณบันทึกด้วยแม่แบบจะพร้อมใช้งานในแกลเลอรีที่คุณระบุ

คุณสามารถเพิ่มการป้องกันในแต่ละตัวควบคุมเนื้อหาในแม่แบบเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ใครลบหรือแก้ไขตัวควบคุมเนื้อหาเฉพาะหรือกลุ่มของตัวควบคุม หรือคุณสามารถช่วยป้องกันเนื้อหาแม่แบบทั้งหมดด้วยรหัสผ่าน

เพิ่มการป้องกันส่วนต่าง ๆ ของเทมเพลต

 1. เปิดแม่แบบที่คุณต้องการเพิ่มการป้องกัน

 2. เลือกตัวควบคุมเนื้อหาหรือกลุ่มตัวควบคุมที่คุณต้องการจำกัดการเปลี่ยนแปลง

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

 4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ภายใต้ การล็อก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถลบตัวควบคุมเนื้อหาได้ ซึ่งเป็นการอนุญาตให้แก้ไขเนื้อหาของตัวควบคุมได้แต่จะไม่สามารถลบตัวควบคุมออกจากแม่แบบหรือเอกสารที่ยึดตามแม่แบบดังกล่าวได้

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ ซึ่งอนุญาตให้คุณลบตัวควบคุมได้แต่ไม่อนุญาตให้คุณแก้ไขเนื้อหาในตัวควบคุมได้

   ใช้การตั้งค่านี้เมื่อคุณต้องการป้องกันข้อความถ้าข้อความรวมอยู่ด้วย ถ้าคุณมักรวมคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ คุณสามารถช่วยทำให้แน่ใจว่าข้อความจะยังคงเหมือนเดิม และคุณสามารถลบคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องมีคำแถลงการณ์นี้

เพิ่มการป้องกันทั้งหมดของเนื้อหาของเทมเพลต

 1. เปิดแม่แบบที่คุณต้องการช่วยป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม การป้องกัน ให้คลิก ป้องกันเอกสาร แล้วคลิก จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

 3. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันเอกสาร ใต้คำว่า ข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้เพียงรูปแบบของการแก้ไขนี้ในเอกสาร

 4. ในรายการของข้อจำกัดการแก้ไข ให้คลิกข้อจำกัดที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกข้อจำกัดเพิ่มเติม เช่น ผู้ใช้ที่สามารถอ่านหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารได้ ให้คลิก จำกัดสิทธิ์

  ตัวเลือกข้อจำกัดจะรวมถึงการตั้งค่าวันหมดอายุของเอกสารและการอนุญาตให้ผู้ใช้คัดลอกเนื้อหาได้

 6. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

 7. เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านสำหรับเอกสารเพื่อให้เฉพาะผู้ตรวจทานที่ทราบรหัสผ่านสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง ป้อนรหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ใช้รหัสผ่าน ใครก็ตามจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดของการแก้ไขของคุณได้

ตัวอย่าง แผนทางธุรกิจคือ เขียนใน Word เอกสารทั่วไป แทนที่จะสร้างโครงสร้างของแผนธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น คุณสามารถใช้เทมเพลตกับเค้าโครงหน้ากระดาษที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ฟอนต์ ระยะขอบ และสไตล์ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำคือเปิดเทมเพลต และกรอกข้อมูลลงในข้อความและข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงลงในเอกสารของคุณ เมื่อคุณบันทึกเอกสารเป็นไฟล์.docx หรือ.docm คุณบันทึกเอกสารของคุณแยกต่างหากจากแม่แบบจะใช้

แม่แบบจะเหมือนกับเอกสารที่คุณสามารถจัดเตรียมส่วนแนะนำหรือข้อความที่จำเป็นต้องมีสำหรับให้ผู้อื่นใช้ เช่นเดียวกับตัวควบคุมเนื้อหา เช่น รายการแบบหล่นลงที่กำหนดล่วงหน้า หรือโลโก้พิเศษ คุณสามารถเพิ่มการป้องกันในส่วนของแม่แบบ หรือคุณสามารถนำรหัสผ่านไปใช้กับแม่แบบเพื่อช่วยป้องกันเนื้อหาของแม่แบบไม่ให้ถูกเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถค้นหาเทมเพลต Word สำหรับชนิดเอกสารบน Microsoft Office Online ส่วนใหญ่ ถ้าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกใหม่ แล้ว คลิ กประเภทแม่แบบที่คุณต้องการ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถสร้างต้นแบบของคุณเอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×