การสร้างแม่แบบแผนภูมิ การนำแม่แบบแผนภูมิไปใช้ หรือการเอาแม่แบบแผนภูมิออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการนำมาใช้ใหม่ในแผนภูมิที่ชื่นชอบที่คุณกำหนดเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถบันทึกแผนภูมินั้นเป็นเทมเพลแผนภูมิ (*.crtx) ในโฟลเดอร์เทมเพลแผนภูมิ แม่แบบแผนภูมิที่คุณสร้างได้ในความเป็นจริงชนิดแผนภูมิแบบกำหนดเองที่คุณสามารถนำไปใช้เช่นชนิดแผนภูมิอื่น

แทนที่จะสร้างแผนภูมิใหม่ คุณสามารถนำเทมเพลตแผนภูมิไปยังข้อมูลเวิร์กชีตเมื่อคุณสร้างแผนภูมิใหม่ คุณยังสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของแผนภูมิที่มีอยู่ โดยการใช้แม่แบบแผนภูมิ

ถ้าคุณไม่ต้องการแม่แบบแผนภูมิแบบใดก็สามารถเอาออกได้จากโฟลเดอร์แม่แบบแผนภูมิ หรือลบออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

บันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลตแผนภูมิ

ใช้แม่แบบแผนภูมิ

การเอาออก หรือลบเทมเพลแผนภูมิ

บันทึกแผนภูมิเป็นแม่แบบแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการบันทึกเป็นแม่แบบ

  เคล็ดลับ: วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มชนิด คลิกบันทึกเป็นเทมเพลต

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่อง บันทึกใน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟลเดอร์ แผนภูมิ ถูกเลือกอยู่

  หมายเหตุ: โดยทั่วไปจะมีเลือกโฟลเดอร์แผนภูมิ ตามค่าเริ่มต้น แม่แบบแผนภูมิที่คุณบันทึกในโฟลเดอร์นี้โดยอัตโนมัติจะถูกเพิ่มลงในโฟลเดอร์เทมเพลต ในแทรกแผนภูมิ และกล่องโต้ตอบเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ เพื่อให้คุณสามารถเลือกเมื่อคุณสร้าง หรือปรับปรุงแผนภูมิ

 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับแม่แบบแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

นำแม่แบบแผนภูมิไปใช้

คุณสามารถนำเทมเพลตแผนภูมิเมื่อคุณสร้างแผนภูมิใหม่ หรือคุณสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของเทมเพลแผนภูมิเพื่อแผนภูมิที่มีอยู่

ใช้แม่แบบแผนภูมิลงในแผนภูมิใหม่

 1. บนแผ่นงาน เลือกข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ ให้คลิกแผนภูมิชนิดใดๆ แล้วคลิก ชนิดแผนภูมิทั้งหมด

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจากแผนภูมิ ในแผนภูมิ กลุ่มบนแท็บแทรก

 3. ในกล่องโต้ตอบแทรกแผนภูมิ คลิกเทมเพลต ในกล่องแรก แล้ว คลิ กเทมเพลตที่คุณต้องการใช้ในกล่องสองภายใต้เทมเพลตของฉัน

  หมายเหตุ: ถ้าแม่แบบแผนภูมิอยู่ในโฟลเดอร์อื่นที่ไม่ใช่โฟลเดอร์ แผนภูมิ ให้คลิก จัดการแม่แบบ ที่อยู่ในแม่แบบแผนภูมิ แล้วคัดลอกหรือย้ายไปที่โฟลเดอร์ แผนภูมิ ภายใต้ แม่แบบ

ใช้แม่แบบแผนภูมิไปยังแผนภูมิที่มีอยู่

 1. คลิกพื้นที่แผนภูมิ ของแผนภูมิที่คุณต้องการนำเทมเพลตแผนภูมิ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิด ให้คลิก เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ คลิกเทมเพลต ในกล่องแรก แล้ว คลิ กเทมเพลตที่คุณต้องการใช้ในกล่องสองภายใต้เทมเพลตของฉัน

  หมายเหตุ: ถ้าแม่แบบแผนภูมิอยู่ในโฟลเดอร์อื่นที่ไม่ใช่โฟลเดอร์ แผนภูมิ ให้คลิก จัดการแม่แบบ ที่อยู่ในแม่แบบแผนภูมิ แล้วคัดลอกหรือย้ายไปที่โฟลเดอร์ แผนภูมิ ภายใต้ แม่แบบ

ด้านบนของหน้า

เอาออกหรือลบแม่แบบแผนภูมิ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ ให้คลิกแผนภูมิชนิดใดๆ แล้วคลิก ชนิดแผนภูมิทั้งหมด

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจากแผนภูมิ ในแผนภูมิ กลุ่มบนแท็บแทรก

 2. คลิก จัดการแม่แบบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอาแม่แบบแผนภูมิออกจากโฟลเดอร์ แผนภูมิ ให้ลากแม่แบบนั้นไปที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บแม่แบบ

  • เมื่อต้องการลบแม่แบบแผนภูมิจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกขวาบนแม่แบบ แล้วคลิก ลบ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×