การสร้างแมโคร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างแมโคร เพื่อดำเนินการชุดเฉพาะของการกระทำ และคุณสามารถสร้างกลุ่มแมโคร เพื่อดำเนินการกระทำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ใน Microsoft Office Access 2007 แมโครสามารถมีอยู่ในวัตถุแมโครได้ (บางครั้งเรียกว่า แมโครเดี่ยว) หรือสามารถฝังอยู่ในคุณสมบัติเหตุการณ์ของฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุม แมโครที่ฝังตัวจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุหรือตัวควบคุมที่แมโครนั้นฝังตัวอยู่ วัตถุแมโครจะสามารถมองเห็นได้ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ แมโคร ส่วนแมโครที่ฝังตัวนั้นจะไม่สามารถมองเห็นได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับตัวสร้างแมโคร

สร้างแมโคแบบสแตนด์อโลน

สร้างกลุ่มแมโคร

สร้างแมโครฝังตัว

แก้ไขแมโคร

ใช้เงื่อนไขเพื่อควบคุมแมโครแอคชัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแมโครแอคชัน

เรียนรู้เกี่ยวกับตัวสร้างแมโคร

คุณใช้ตัวสร้างแมโครเพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนแมโครได้ เมื่อต้องการเปิดตัวสร้างแมโคร

 • บนแท็บสร้าง ในกลุ่มอื่น ๆ คลิกแมโคร ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน คลิกลูกศรอยู่ใต้ปุ่มคลาสมอดูลของ หรือมอดูล แล้ว คลิ กแมโคร รูปปุ่ม

  ตัวสร้างแมโครจะปรากฏ

ตัวสร้างแมโคร

ในหน้าต่างตัวสร้างแมโคร ให้คุณสร้างรายการของแอคชันที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อแมโครทำงาน เมื่อคุณเปิดตัวสร้างแมโครครั้งแรก คอลัมน์ แอคชัน คอลัมน์ อาร์กิวเมนต์ และคอลัมน์ ข้อคิดเห็น จะแสดงขึ้นมา

ภายใต้ อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน คุณสามารถป้อนและแก้ไขอาร์กิวเมนต์ทางด้านซ้ายของแมโครแอคชันแต่ละตัวได้ ถ้าจำเป็น โดยกล่องคำอธิบายที่ให้คำอธิบายอย่างสั้นเกี่ยวกับแอคชันหรืออาร์กิวเมนต์แต่ละตัวกับคุณนั้นจะแสดงทางด้านขวา ให้คลิกแอคชันหรืออาร์กิวเมนต์ของแอคชันเพื่ออ่านคำอธิบายในกล่องนั้น

คุณสามารถใช้คำสั่งบนแท็บ ออกแบบ ของตัวสร้างแมโครเพื่อสร้าง ทดสอบ และเรียกใช้งานแมโครได้

ตารางต่อไปนี้อธิบายคำสั่งต่างๆ ที่มีอยู่บนแท็บ ออกแบบ

จัดกลุ่ม

คำสั่ง

คำอธิบาย

เครื่องมือ

เรียกใช้

ดำเนินการแอคชันต่างๆ ที่แสดงอยู่ในแมโคร

ทีละขั้น

เปิดใช้งานโหมดทีละขั้น เมื่อคุณเรียกใช้แมโครในโหมดนี้ แต่ละแอคชันจะทำงานทีละขั้น หลังจากที่แอคชันทำงานเสร็จสมบูรณ์ กล่องโต้ตอบ แมโครทีละขั้น จะปรากฏ ให้คลิก แสดงทีละขั้น ในกล่องโต้ตอบเพื่อเลื่อนไปยังแอคชันถัดไป คลิก หยุดแมโครทั้งหมด เมื่อต้องการหยุดแมโครนี้และแมโครอื่นๆ ที่กำลังทำงานอยู่ คลิก ทำต่อไป เพื่อออกจากโหมดทีละขั้นแล้วทำแอคชันที่เหลือต่อไปโดยไม่หยุด

ตัวสร้าง

เมื่อคุณป้อนอาร์กิวเมนต์ของแอคชันที่มีนิพจน์ จะมีการเปิดใช้งานปุ่มนี้ คลิก ตัวสร้าง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวสร้างนิพจน์ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสร้างนิพจน์ได้

แถว

แทรกแถว

แทรกแถวแอคชันว่างอย่างน้อย 1 แถวเหนือแถวที่เลือก

ลบแถว

ลบแถวแอคชันที่เลือก

แสดง/ซ่อน

แสดงแอคชันทั้งหมด

แสดงแมโครแอคชันแบบยาวหรือสั้นในรายการแบบหล่นลงของ แอคชัน

 • เมื่อต้องการแสดงรายการที่ยาวขึ้นของแมโครแอคชัน ให้คลิก แสดงแอคชันทั้งหมด เมื่อมีรายการของแมโครแอคชันที่ยาวขึ้น ปุ่ม แสดงแอคชันทั้งหมด จะปรากฏเป็นปุ่มที่เลือกไว้ ถ้าคุณเลือกแมโครแอคชันจากรายการแมโครแอคชันที่ยาวขึ้น คุณอาจต้องให้สถานะความน่าเชื่อถือที่เด่นชัดกับฐานข้อมูลก่อนที่จะเรียกใช้แอคชันนั้น

 • เมื่อต้องการสลับจากรายการของแมโครแอคชันแบบยาวไปเป็นรายการที่สั้นกว่าซึ่งจะแสดงเฉพาะแมโครแอคชันที่สามารถใช้ได้ในฐานข้อมูลที่ยังไม่ได้รับความเชื่อถือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกปุ่ม แสดงแอคชันทั้งหมด ไว้

  เคล็ดลับ: ถ้ามีการเลือกปุ่ม แสดงแอคชันทั้งหมด ให้คลิกปุ่ม แสดงแอคชันทั้งหมด เพื่อล้างการเลือก เมื่อไม่มีการเลือกปุ่ม แสดงแอคชันทั้งหมด ไว้ รายการแบบสั้นของแมโครแอคชันที่เชื่อถือได้จึงจะพร้อมใช้งาน

ชื่อแมโคร

แสดง หรือซ่อนคอลัมน์ชื่อแมโคร ชื่อแมโครจำเป็นในกลุ่มแมโครเพื่อแยกความแตกต่างของแต่ละแมโคจากกัน แต่มิฉะนั้น ชื่อแมโครจะไม่จำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วนการสร้างกลุ่มแมโคร

เงื่อนไข

แสดงหรือซ่อนคอลัมน์ เงื่อนไข คุณใช้คอลัมน์นี้เพื่อป้อนนิพจน์ที่ควบคุมการทำงานของแอคชัน

อาร์กิวเมนต์

แสดงหรือซ่อนคอลัมน์ อาร์กิวเมนต์ คอลัมน์นี้แสดงอาร์กิวเมนต์สำหรับแต่ละแมโครแอคชันซึ่งทำให้อ่านแมโครง่ายขึ้น ถ้าคอลัมน์ อาร์กิวเมนต์ ไม่ถูกแสดง คุณต้องคลิกแต่ละแอคชันแล้วอ่านอาร์กิวเมนต์ภายใต้ อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน คุณไม่สามารถใส่อาร์กิวเมนต์ในคอลัมน์ อาร์กิวเมนต์ ได้

เคล็ดลับ: ตัวสร้างแมโครได้ถูกออกแบบใหม่ใน Access 2010 เพื่อทำให้ง่ายยิ่งเพื่อสร้าง แก้ไข และแชร์แมโคร Access

ด้านบนของหน้า

สร้างแมโครเดี่ยว

 1. บนแท็บสร้าง ในกลุ่มอื่น ๆ คลิกแมโคร ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน คลิกลูกศรอยู่ใต้ปุ่มคลาสมอดูลของ หรือมอดูล แล้ว คลิ กแมโคร รูปปุ่ม

  ตัวสร้างแมโครจะปรากฏ

 2. เพิ่มแอคชันให้กับแมโคร

  • ในตัวสร้างแมโคร ให้คลิกเซลล์ว่างเซลล์แรกในคอลัมน์ แอคชัน

  • พิมพ์แอคชันที่คุณต้องการใช้ หรือคลิกลูกศรเพื่อแสดงรายการของแอคชันต่างๆ ที่สามารถใช้ได้ แล้วเลือกแอคชันที่คุณต้องการใช้

   เลือกแมโครแอคชัน

  • ภายใต้ อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน (ในส่วนล่างของตัวสร้างแมโคร) ให้ระบุอาร์กิวเมนต์สำหรับแอคชัน ถ้าจำเป็น

   ป้อนอาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อคุณพิมพ์อาร์กิวเมนต์ในบานหน้าต่าง อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน อาร์กิวเมนต์เหล่านั้นจะปรากฏในคอลัมน์ อาร์กิวเมนต์ ที่อยู่ในรายการแอคชัน อย่างไรก็ตาม คอลัมน์ อาร์กิวเมนต์ เป็นคอลัมน์ที่ใช้แสดงข้อมูลเท่านั้น คุณไม่สามารถป้อนอาร์กิวเมนต์ใดๆ ลงในคอลัมน์นั้นได้

   • เมื่อต้องการดูคำอธิบายอย่างสั้นของแต่ละอาร์กิวเมนต์ ในบานหน้าต่าง อาร์กิวเมนต์แอคชัน ให้คลิกในกล่องอาร์กิวเมนต์ แล้วอ่านคำอธิบายในกล่องที่อยู่ติดกัน

    เคล็ดลับ

    • สำหรับความอาร์กิวเมนต์ของแอคชัน ที่มีการตั้งค่าเป็นชื่อวัตถุฐานข้อมูล คุณสามารถตั้งค่าอาร์กิวเมนต์ โดยการลากวัตถุจากบานหน้าต่างนำทางไปยังกล่องอาร์กิวเมนต์ชื่อวัตถุ ของการดำเนินการ

    • นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแอคชันได้ด้วยการลากวัตถุฐานข้อมูลจากบานหน้าต่างนำทางไปยังแถวว่างในตัวสร้างแมโคร ถ้าคุณลากตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน หรือโมดูลไปยังตัวสร้างแมโคร Access จะเพิ่มแอคชันที่จะไปเปิดตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม หรือรายงานนั้น ถ้าคุณลากแมโครไปยังตัวสร้างแมโคร Access จะเพิ่มแอคชันที่เรียกใช้แมโครนั้น

  • จะพิมพ์ข้อคิดเห็นสำหรับแอคชันในคอลัมน์ ข้อคิดเห็น หรือไม่ก็ได้

 3. เมื่อต้องการเพิ่มแอคชันเพิ่มเติมให้กับแมโคร ให้ย้ายไปยังแถวแอคชันอีกแถวหนึ่ง แล้วทำซ้ำในขั้นตอนที่ 2

เมื่อคุณเรียกใช้แมโคร Access จะดำเนินการแอคชันตามลำดับที่คุณแสดงรายการไว้

ด้านบนของหน้า

สร้างกลุ่มแมโคร

ถ้าคุณต้องการจัดกลุ่มแมโครที่สัมพันธ์กันไว้ในวัตถุแมโครเดียว คุณสามารถสร้างเป็นกลุ่มแมโครได้

 1. บนแท็บสร้าง ในกลุ่มอื่น ๆ คลิกแมโคร ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน คลิกลูกศรอยู่ใต้ปุ่มคลาสมอดูลของ หรือมอดูล แล้ว คลิ กแมโคร รูปปุ่ม

  ตัวสร้างแมโครจะปรากฏ

 2. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกชื่อแมโคร รูปปุ่ม ถ้ายังไม่ได้เลือก

  คอลัมน์ ชื่อแมโคร จะปรากฏในตัวสร้างแมโคร

  หมายเหตุ: ในกลุ่มแมโคร ชื่อแมโครจำเป็นสำหรับการแยกแยะความแตกต่างของแมโครแต่ละตัว ชื่อแมโครจะปรากฏอยู่ในบรรทัดเดียวกันกับแอคชันแรกของแมโคร คอลัมน์ชื่อแมโครจะถูกปล่อยให้ว่างไว้สำหรับแอคชันต่างๆ ที่จะตามมาในแมโครนั้น และแมโครจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการพบชื่อแมโครตัวถัดไป

 3. ในคอลัมน์ ชื่อแมโคร ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแมโครตัวแรกในกลุ่มแมโคร

 4. เพิ่มแอคชันที่คุณต้องการให้แมโครตัวแรกดำเนินการ

  • ในคอลัมน์ แอคชัน ให้คลิกลูกศรเพื่อแสดงรายการแอคชัน

  • คลิกแอคชันที่คุณต้องการใช้

  • ภายใต้ อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน ให้ระบุอาร์กิวเมนต์สำหรับแอคชันนั้น ถ้าจำเป็น

   เมื่อต้องการดูคำบรรยายอย่างสั้นของแต่ละอาร์กิวเมนต์ ให้คลิกในกล่องอาร์กิวเมนต์ แล้วอ่านคำอธิบายที่ด้านขวาของอาร์กิวเมนต์นั้น

   เคล็ดลับ

   • สำหรับอาร์กิวเมนต์ของแอคชันที่มีการตั้งค่าเป็นชื่อวัตถุฐานข้อมูล คุณสามารถตั้งค่าอาร์กิวเมนต์ได้ด้วยการลากวัตถุจากบานหน้าต่างนำทางไปยังกล่องอาร์กิวเมนต์ ชื่อวัตถุ ของแอคชัน

   • นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแอคชันได้ด้วยการลากวัตถุฐานข้อมูลจากบานหน้าต่างนำทางไปยังแถวว่างในตัวสร้างแมโคร ถ้าคุณลากตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน หรือโมดูลไปยังตัวสร้างแมโคร Access จะเพิ่มแอคชันที่จะไปเปิดตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม หรือรายงานนั้น ถ้าคุณลากแมโครไปยังตัวสร้างแมโคร Access จะเพิ่มแอคชันที่เรียกใช้แมโครนั้น

  • จะพิมพ์ข้อคิดเห็นสำหรับแอคชันนั้นหรือไม่ก็ได้

 5. ย้ายไปแถวว่างถัดไป แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับแมโครตัวถัดไปในคอลัมน์ ชื่อแมโคร

 6. เพิ่มแอคชันต่างๆ ที่คุณต้องการให้แมโครดำเนินการ

 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6 สำหรับแต่ละแมโครในกลุ่มแมโคร

รูปต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นกลุ่มแมโครขนาดเล็กที่มีแมโครสองตัว โดยชื่อของแมโครแต่ละตัวจะแสดงอยู่ในคอลัมน์ ชื่อแมโคร แมโครแต่ละตัวจะมีแอคชัน 2 แอคชัน

ตัวอย่างกลุ่มแมโคร

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณบันทึกกลุ่มแมโคร ชื่อที่คุณระบุจะเป็นชื่อของกลุ่มแมโคร ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ ชื่อของกลุ่มแมโครคือ Macro3 ชื่อนี้จะแสดงอยู่ภายใต้ แมโคร ในบานหน้าต่างนำทาง เมื่อต้องการอ้างถึงแมโครแต่ละตัวในกลุ่มแมโคร ให้ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้

  โปรด

  ตัวอย่างเช่น ในรูปก่อนหน้านี้ Macro3.FoundMsg คือแมโครตัวที่สองในกลุ่มแมโคร

 • ถ้าคุณเรียกใช้แมโครกลุ่มหรือ ด้วยการดับเบิลคลิกที่ในบานหน้าต่างนำทาง ด้วยการคลิกเรียกใช้ รูปปุ่ม ในกลุ่มเครื่องมือ บนแท็บออกแบบ Access ดำเนินแมโครแรกเท่านั้นในกลุ่ม หยุดเมื่อถึงชื่อแมโครที่สอง

ด้านบนของหน้า

สร้างแมโครฝังตัว

แมโครฝังตัวแตกต่างจากแมโครเดี่ยวตรงที่แมโครฝังตัวจะเก็บอยู่ในคุณสมบัติเหตุการณ์ของฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุม โดยไม่ได้แสดงเป็นวัตถุภายใต้ แมโคร ในบานหน้าต่างนำทาง สิ่งนี้ทำให้คุณจัดการฐานข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากคุณไม่ต้องติดตามวัตถุแมโครแต่ละตัวที่มีแมโครต่างๆ สำหรับฟอร์มหรือรายงาน นอกจากนี้ แมโครฝังตัวจะรวมอยู่ในฟอร์มหรือรายงานทุกครั้งที่คุณคัดลอก นำเข้า และส่งออกฟอร์มหรือรายงาน

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้มีการแสดงรายงานที่ไม่มีข้อมูล คุณสามารถฝังแมโครในคุณสมบัติเหตุการณ์ เมื่อไม่มีข้อมูล ของรายงานนั้นได้ คุณอาจใช้แอคชัน MsgBox เพื่อแสดงข้อความ แล้วใช้แอคชัน CancelEvent เพื่อยกเลิกรายงานนั้นแทนการแสดงหน้าเปล่าขึ้นมา

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาฟอร์มหรือรายงาน ที่จะประกอบด้วยแมโคร แล้ว คลิกมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม หรือมุมมองเค้าโครง รูปปุ่ม

 2. ถ้ายังไม่มีการแสดงแผ่นคุณสมบัติ ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. คลิกตัวควบคุมหรือส่วนที่มีคุณสมบัติเหตุการณ์ซึ่งคุณต้องการฝังแมโครนั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตัวควบคุมหรือส่วน (หรือฟอร์มหรือรายงานทั้งหมด) ได้โดยใช้รายการแบบหล่นลงภายใต้ ชนิดการเลือก ที่ด้านบนสุดของแผ่นคุณสมบัติ

 4. บนแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ เหตุการณ์

 5. คลิกคุณสมบัติเหตุการณ์คุณต้องการฝังแมโคร แล้ว คลิ ก ปุ่มตัวสร้าง

 6. ในกล่องโต้ตอบ เลือกตัวสร้าง ให้คลิก ตัวสร้างแมโคร แล้วคลิก ตกลง

 7. ในตัวสร้างแมโคร ให้คลิกแถวแรกของคอลัมน์ แอคชัน

 8. ในรายการแบบหล่นลงของ แอคชัน ให้คลิกแอคชันที่คุณต้องการ

 9. ป้อนอาร์กิวเมนต์ที่ต้องการภายใต้ อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

 10. ถ้าคุณต้องการเพิ่มแอคชันอื่น ให้คลิกแถวถัดไปของคอลัมน์ แอคชัน และทำซ้ำในขั้นตอนที่ 8 และ 9

 11. เมื่อแมโครของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก บันทึก แล้วคลิก ปิด

แมโครจะทำงานทุกครั้งที่มีการทริกเกอร์คุณสมบัติเหตุการณ์

หมายเหตุ: Access ช่วยให้คุณสามารถสร้างกลุ่มแมโครเป็นแมโครฝังตัว อย่างไรก็ตาม เท่านั้นแมโคแรกในกลุ่มทำงานเมื่อถูกทริกเกอร์เหตุการณ์ แมโครในกลุ่มตามมาจะถูกละเว้น

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขแมโคร

 • เมื่อต้องการแทรกแถวแอคชัน     คลิกขวาแถวกระทำเหนือซึ่งคุณต้องการแทรกแถวแอคชันใหม่ แล้ว คลิ กแทรกแถว รูปปุ่ม

 • เมื่อต้องการลบแถวแอคชัน     คลิกขวาแถวของการกระทำที่คุณต้องการลบ แล้ว คลิ กลบแถว รูปปุ่ม

 • เมื่อต้องการย้ายแถวแอคชัน     ให้เลือกแถวแอคชันด้วยการคลิกส่วนหัวของแถวทางซ้ายของแอคชัน แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

คุณสามารถแทรก ลบ หรือย้ายแถวหลายๆ แถวพร้อมกันได้ด้วยการเลือกกลุ่มของแถวเป็นอันดับแรก จากนั้นทำการดำเนินการที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกกลุ่มของแถว ให้คลิกส่วนหัวของแถวแรกที่คุณต้องการเลือก กดแป้น SHIFT ค้างไว้ แล้วคลิกส่วนหัวของแถวสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก (ส่วนหัวของแถว คือ กล่องที่มีการแรเงาซึ่งอยู่ด้านซ้ายของแถวแอคชันแต่ละแถว)

อีกวิธีการหนึ่งของการเลือกแถวหลายๆ แถวพร้อมกัน คือ วางตำแหน่งตัวชี้ไว้เหนือส่วนหัวของแถวแรกที่คุณต้องการเลือก แล้วคลิกและลากขึ้นหรือลากลงเพื่อเลือกแถวอื่นๆ

หมายเหตุ: เมื่อทำการเลือกแถวด้วยการคลิกและลาก แถวแรกที่คุณเลือกจะต้องไม่มีการเลือกไว้แล้ว ถ้ามีการเลือกแถวแรกไว้ Access จะถือว่าคุณกำลังลากแถวนั้นไปยังตำแหน่งใหม่

ด้านบนของหน้า

ใช้เงื่อนไขต่างๆ เพื่อควบคุมแอคชันของแมโคร

คุณสามารถใช้นิพจน์ใดๆ ที่ประเมินค่าเป็น True/False หรือ Yes/Noได้ ใน เงื่อนไข จะมีการใช้แอคชันของแมโครนั้นถ้าเงื่อนไขการประเมินค่าเป็น True (หรือ Yes)

เมื่อต้องการป้อนเงื่อนไขสำหรับแอคชันของแมโคร อันดับแรกคุณต้องแสดงคอลัมน์ เงื่อนไข ในตัวสร้างแมโครก่อน

 • บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกเงื่อนไข รูปปุ่ม

พิมพ์นิพจน์ในคอลัมน์ เงื่อนไข อย่าใช้เครื่องหมายเท่ากับ (=) นำหน้านิพจน์ เมื่อต้องการให้เงื่อนไขสามารถนำไปใช้ได้กับแอคชันหลายๆ แอคชันพร้อมกัน ให้พิมพ์ ... ในแถวที่ตามมาแต่ละแถว ตัวอย่างเช่น

เงื่อนไขที่นำไปใช้กับแอคชันของแมโครหลายแอคชัน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำให้เกิดการเข้าถึงชั่วคราวละเว้นการกระทำ ใส่Falseเป็นเงื่อนไข ละเว้นการกระทำชั่วคราวจะมีประโยชน์เมื่อคุณพยายามจะพบปัญหาในแมโคร

ตัวอย่างเงื่อนไขต่างๆ ของแมโคร

ใช้นิพจน์นี้

เมื่อต้องการดำเนินการแอคชันถ้า

[เมือง]="Paris"

Paris เป็นค่าของเมืองในเขตข้อมูลบนฟอร์มที่มีการเรียกใช้แมโคร

DCount("[ID ใบสั่งซื้อ]", "ใบสั่งซื้อ")>35

มีข้อมูลมากกว่า 35 รายการในเขตข้อมูล ID ใบสั่งซื้อของตารางใบสั่งซื้อ

DCount("*", "รายละเอียดใบสั่งซื้อ", "[ID ใบสั่งซื้อ]=ฟอร์ม![ใบสั่งซื้อ]![ID ใบสั่งซื้อ]")>3

มีข้อมูลมากกว่าสามรายการในตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อที่มีเขตข้อมูล ID ใบสั่งซื้อของตารางตรงกับเขตข้อมูล ID ใบสั่งซื้อบนฟอร์มใบสั่งซื้อ

[วันที่ส่งสินค้า] Between #2-ก.พ.-2550# And #2-มี.ค.-2550#

ค่าของเขตข้อมูลวันที่ส่งสินค้าบนฟอร์มที่มีการเรียกใช้แมโครไม่มีวันที่ก่อนหน้า 2-ก.พ.-2550 หรือหลังวันที่ 2-มี.ค.-2550

ฟอร์ม![ผลิตภัณฑ์]![จำนวนหน่วยในคลังสินค้า]<5

ค่าของเขตข้อมูลจำนวนหน่วยในคลังสินค้าบนฟอร์มผลิตภัณฑ์มีค่าน้อยกว่า 5

IsNull([ชื่อ])

ค่า FirstName บนฟอร์มที่มีการเรียกใช้แมโครเป็นNull (ซึ่งมีค่าไม่มี) นิพจน์นี้จะเหมือนกับการ[FirstName] คือNull

[ประเทศ]="UK" And ฟอร์ม![ยอดขายทั้งหมด]![ยอดรวมใบสั่งซื้อ]>100

ค่าในเขตข้อมูลประเทศบนฟอร์มที่มีการใช้แมโคร คือ UK และค่าของเขตข้อมูลยอดรวมใบสั่งซื้อบนฟอร์มยอดขายทั้งหมดมีค่ามากกว่า 100

[ประเทศ] In ("France", "Italy", "Spain") And Len([รหัสไปรษณีย์])<>5

ค่าในเขตข้อมูลประเทศบนฟอร์มที่มีการเรียกใช้แมโคร คือ France, Italy หรือ Spain และความยาวของรหัสไปรษณีย์ไม่ใช่ 5 อักขระ

MsgBox("ยืนยันการเปลี่ยนแปลงหรือไม่",1)=1

คุณคลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบซึ่งฟังก์ชัน MsgBox แสดงข้อความว่า ยืนยันการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าคุณคลิก ยกเลิก ในกล่องโต้ตอบ Access จะละเว้นแอคชันนั้น

[TempVars]![MyVar]=43

ค่าของ MyVar ตัวแปรชั่วคราว (สร้างขึ้น โดยใช้ตัวSetTempVarแมโครแอคชัน) เท่ากับ 43

[MacroError]<>0

ค่าของคุณสมบัติจำนวนของวัตถุMacroErrorไม่เท่ากับ 0 ซึ่งหมายความว่า เกิดข้อผิดพลาดในแมโคร เงื่อนไขนี้สามารถใช้ร่วมกับการClearMacroErrorและOnErrorแมโครแอคชันเพื่อควบคุมเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์ ดูบทความสร้างนิพจน์

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอคชันของแมโคร

ขณะที่คุณทำงานอยู่ในตัวสร้างแมโคร คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอคชันหรืออาร์กิวเมนต์ได้ด้วยการคลิกแอคชันหรืออาร์กิวเมนต์นั้น แล้วอ่านคำอธิบายในกล่องซึ่งอยู่มุมขวาล่างของหน้าต่างตัวสร้างแมโคร นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อ 'วิธีใช้' ซึ่งสัมพันธ์กับแอคชันของแมโครแต่ละตัวด้วย เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอคชันใด ให้เลือกแอคชันนั้นจากรายการแอคชัน แล้วกด F1

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×