การสร้างแมโครส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Microsoft Access แมโคที่แนบมากับผู้ติดต่อ (UI) ของวัตถุเช่นปุ่มคำสั่ง กล่องข้อความ ฟอร์ม รายงาน และจะเรียกว่าแมโคร UI นี้แยกความแตกต่างเหล่านั้นจากแมโครข้อมูล ที่แนบมากับตาราง คุณสามารถใช้ (UI) แมโครเพื่อชุดของการดำเนินการ เช่นเปิดวัตถุอื่น นำตัวกรอง เริ่มต้นการดำเนินการส่งออก และงานอื่น ๆ จำนวนมาก บทความนี้นำคุณไปยังตัวสร้างแมโครการออกแบบใหม่เพิ่ง และแสดงงานพื้นฐานเกี่ยวข้องในการสร้างแมโคร UI

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้ไม่ได้กับ Access Web App ซึ่งเป็นชนิดฐานข้อมูลที่คุณออกแบบด้วย Access และประกาศแบบออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างแอป Access

ในบทความนี้

ภาพรวม

มีอะไรใหม่

สร้างแมโคแบบสแตนด์อโลน

สร้างแมโครฝังตัว

เพิ่มแอคชันแมโคร

ควบคุมการไหลเวียนโปรแกรม ด้วย If อื่นถ้า และ Else

สร้าง submacros

จัดกลุ่มการกระทำที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกัน

ขยาย และยุบแมโครแอคชันหรือบล็อก

คัดลอก และวางแอคชันแมโคร

ใช้แมโครร่วมกับผู้อื่น

เรียกใช้แมโคร

ดีบักแมโคร

แปลงแมโครเป็นโค้ด VBA

ภาพรวม

สามารถประกอบด้วยแมโครในวัตถุแมโคร (บางครั้งเรียกว่าแมโครแบบสแตนด์อโลน), หรือพวกเขาสามารถฝังตัวลงในเหตุการณ์คุณสมบัติของฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุม ฝังแมโครกลายเป็น ส่วนหนึ่งของวัตถุหรือตัวควบคุมที่ฝังตัว วัตถุแมโครคุณจะเห็นในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้แมโคร ฝังแมโครคุณไม่ได้

แต่ละแมโครประกอบอย่าง น้อยหนึ่งแมโครแอคชัน ขึ้นอยู่กับบริบทคุณกำลังทำงานใน แมโครแอคชันบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณกำลังออกแบบฐานข้อมูลเว็บ คุณจะไม่สามารถใช้แมโครแอคชันบางอย่างที่ไม่เข้ากันกับประกาศไปยัง Access Services ลักษณะการทำงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลเว็บ ดูบทความสร้างฐานข้อมูล Access เพื่อแชร์บนเว็บ

ด้านบนสุดของเอกสาร

มีอะไรใหม่

เข้าถึงฟีเจอร์ตัวออกแบบใหม่สำหรับการสร้างแมโคที่จุดเริ่มต้น ด้วย Access 2010 บางประการของการออกแบบใหม่นี้รวมถึง:

 • กระทำแค็ตตาล็อก    แมโครแอคชันจะจัดระเบียบตามชนิด และค้นหาได้

 • IntelliSense    เมื่อต้องการพิมพ์นิพจน์ IntelliSense แนะนำสุดค่า และช่วยให้คุณสามารถเลือกรายการที่ถูกต้อง

 • คีย์ลัด    ใช้แป้นพร้อมสำหรับการเขียนแมโครรวดเร็ว ได้ง่ายขึ้น

 • ขั้นตอนโปรแกรม    สร้างแมโครอ่านได้ง่ายขึ้น ด้วยบรรทัดข้อคิดเห็นและกลุ่มการกระทำ

 • คำสั่งตามเงื่อนไข    อนุญาตให้สำหรับการดำเนินการตรรกะซับซ้อนยิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุนสำหรับซ้อนกัน ถ้า/Else/Else ถ้า

 • การนำมาใช้ใหม่แมโคร    แค็ตตาล็อกแอคชันแสดงแมโคอื่น ๆ ที่คุณได้สร้าง คุณคัดลอกลงในแบบคุณกำลังทำงานอยู่

 • การแชร์ได้ง่ายขึ้น    คัดลอกแมโคร จาก นั้นวางเป็น XML ลงในอีเมล ข้อความติดประกาศข่าว บล็อก หรือรหัสตัวอย่างเว็บไซต์

ด้านบนสุดของเอกสาร

สร้างแมโคแบบสแตนด์อโลน

กระบวนงานนี้สร้างเป็นวัตถุแบบสแตนด์อโลนแมโครซึ่งจะปรากฏภายใต้แมโคร ในบานหน้าต่างนำทาง แมโคแบบสแตนด์อโลนจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการนำแมโครใน places จำนวนมากของแอปพลิเคชัน โดยเรียกใช้แมโคจากอื่น ๆ แมโคร คุณสามารถหลีกเลี่ยงการทำซ้ำรหัสเดียวกันในหลายตำแหน่ง

 1. บนแท็บสร้าง ในกลุ่มแมโครและโค้ด คลิกแมโคร

  Access เปิดตัวสร้างแมโคร

 2. บนแถบเครื่องมือด่วน คลิกบันทึก

 3. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น พิมพ์ชื่อสำหรับแมโคร จากนั้น คลิกตกลง

 4. ทำงานในส่วนการกระทำเพิ่มให้กับแมโคขึ้น

บนของเอกสาร

สร้างแมโครฝังตัว

กระบวนงานนี้สร้างแมโครที่จะฝังอยู่ในคุณสมบัติเหตุการณ์ของวัตถุ แมโคไม่ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง แต่สามารถเรียกใช้จากเหตุการณ์เช่นโหลดบนหรือบน

เนื่องจากแมโครกลายเป็น ส่วนหนึ่งของวัตถุฟอร์มหรือรายงาน แมโครฝังตัวจะแนะนำสำหรับการทำงานที่เฉพาะเจาะจงในฟอร์มหรือรายงานเฉพาะโดยอัตโนมัติ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาฟอร์มหรือรายงาน ที่จะประกอบด้วยแมโคร แล้ว คลิกมุมมองเค้าโครง

 2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่แล้ว ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. คลิกตัวควบคุมหรือส่วนที่ประกอบด้วยคุณสมบัติเหตุการณ์ที่คุณต้องการฝังแมโคร คุณยังสามารถเลือกตัวควบคุม หรือส่วน (หรือทั้งฟอร์ มหรือรายงาน) โดยใช้รายการแบบหล่นลงที่อยู่ภายใต้ชนิดการเลือก ที่ด้านบนของแผ่นคุณสมบัติ

 4. ในบานหน้าต่างงานแผ่นคุณสมบัติ คลิกแท็บเหตุการณ์

 5. คลิกในกล่องคุณสมบัติสำหรับเหตุการณ์คุณต้องการทริกเกอร์แมโคร ตัวอย่าง สำหรับปุ่มคำสั่ง ถ้าคุณต้องการให้แมโครให้ทำงานเมื่อคลิกปุ่ม คลิกในกล่องคุณสมบัติบน

 6. ถ้ากล่องคุณสมบัติประกอบด้วยคำว่า[แมโครฝัง], ซึ่งหมายความว่า มีสร้างแมโครแล้วสำหรับเหตุการณ์นี้ คุณสามารถแก้ไขแมโค โดยทำตามขั้นตอนที่เหลืออยู่ในกระบวนงานนี้

 7. ถ้ากล่องคุณสมบัติประกอบด้วยคำว่า[กระบวนงานเหตุการณ์], ซึ่งหมายความ ว่า ของ Visual Basic for Applications (VBA) กระบวนงานสร้างแล้วสำหรับเหตุการณ์นี้ ก่อนที่คุณสามารถฝังแมโครในเหตุการณ์ คุณจะต้องเอากระบวนงาน คุณสามารถทำได้ โดยการลบคำ[กระบวนงานเหตุการณ์], แต่ก่อนอื่นคุณควรตรวจสอบกระบวนงานเหตุการณ์เพื่อให้แน่ใจว่า เอาจะไม่แบ่งหน้าที่การใช้งานที่จำเป็นในฐานข้อมูล ในบางกรณี คุณสามารถสร้างหน้าที่การใช้งานของกระบวนงาน VBA ใหม่ โดยใช้แมโครฝังตัว

 8. คลิกปุ่มที่สร้าง รูปปุ่ม

 9. ถ้ากล่องโต้ตอบเลือกตัวสร้าง ปรากฏ ให้แน่ใจว่า มีเลือกตัวสร้างแมโคร นั้นแล้ว คลิกตกลง

  Access เปิดตัวสร้างแมโคร ยังคง มีส่วนถัดไปเพื่อเพิ่มแอคชันแมโคร

บนของเอกสาร

เพิ่มแอคชันแมโคร

การดำเนินการคำสั่งแต่ละรายการที่ประกอบขึ้นแมโคร และแต่ละชื่อตามอะไรได้บ้าง ตัวอย่างเช่นFindRecord หรือCloseDatabase

ขั้นตอนที่ 1: เรียกดู หรือค้นหาแมโครแอคชัน

ขั้นตอนแรกในการเพิ่มการกระทำจะพบได้ ในรายการดรอปดาวน์ของเพิ่มแอคชันใหม่ หรือ ในแค็ตตา ล็อกแอคชัน

หมายเหตุ: 

 • ตามค่าเริ่มต้น รายการดรอปดาวน์ของเพิ่มแอคชันใหม่ และแค็ตตาล็อกแอคชันแสดงเฉพาะการกระทำที่จะดำเนินการในไม่น่าเชื่อถือฐานข้อมูลนั้น เมื่อต้องการดูการดำเนินการทั้งหมด:

  • บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก แสดงแอคชันทั้งหมด

 • ถ้าแค็ตตาล็อกแอกระทำจะไม่แสดง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกแค็ตตาล็อกการดำเนินการ

เมื่อต้องการค้นหาการกระทำ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

 • คลิกลูกศรในรายการดรอปดาวน์ของเพิ่มแอคชันใหม่ และเลื่อนลงเพื่อค้นหาแอคชัน องค์ประกอบกระแสโปรแกรมอยู่ก่อน แล้ว แมโครแอคชันจะแสดงตามลำดับตัวอักษร

 • เรียกดูสำหรับการดำเนินการในบานหน้าต่างแค็ตตาล็อกการดำเนินการ การกระทำที่มีการจัดกลุ่มตามประเภท ขยายแต่ละประเภทเพื่อดูการดำเนินการ ถ้าคุณเลือกการกระทำ คำอธิบายสั้น ๆ ของการกระทำปรากฏที่ด้านล่างของแค็ตตาล็อกแอคชัน

 • ค้นหาแอคชันในบานหน้าต่างแค็ตตาล็อกแอคชัน โดยพิมพ์ในกล่องค้นหาที่ด้านบนของบานหน้าต่าง ขณะที่คุณพิมพ์ รายการของการกระทำจะถูกกรองเพื่อแสดงแมโครทั้งหมดที่ประกอบด้วยข้อความนั้น Access ค้นหาทั้งชื่อแมโครและคำอธิบายสำหรับข้อความคุณใส่

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มแอคชันให้แมโคร

เมื่อคุณพบแมโครแอคชันที่คุณต้องการ เพิ่มลงในแมโค โดยใช้วิธีต่อไปนี้:

 • เลือกการกระทำในรายเพิ่มแอคชันใหม่ หรือเพียงแค่เริ่มพิมพ์ชื่อแอคชันในกล่อง Access เพิ่มแอคชัน ณจุดที่ถูกแสดงรายการของแอคชันที่เพิ่มใหม่

 • ลากแอคชันจากแค็ตตาล็อกแอคชันไปยังบานหน้าต่างแมโคร แถบการแทรกปรากฏขึ้นเพื่อ แสดงตำแหน่งที่กระทำที่จะถูกแทรกเมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

 • ดับเบิลคลิกที่แอคชันในแค็ตตาล็อกแอคชัน

  • ถ้ามีเลือกการกระทำในบานหน้าต่างแมโคร Access เพิ่มการกระทำใหม่ด้านล่างที่เลือก

  • ถ้ามีเลือกกลุ่มเป็นบุ๊กมาร์กกลุ่มIfอีกถ้าElse หรือแมโครย่อย ในบานหน้าต่างแมโคร Access เพิ่มการกระทำใหม่เมื่อต้องการบล็อกที่

  • ถ้าไม่มีการกระทำหรือบล็อกถูกเลือกในบานหน้าต่างแมโคร Access เพิ่มการกระทำใหม่ไปยังส่วนท้ายของแมโคร

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าคุณได้สร้างแมโครอย่าง น้อยหนึ่ง จะแสดงรายการอยู่ภายใต้โหนในฐานข้อมูลนี้ ในแค็ตตาล็อกแอคชัน

    • ลากแมโครแบบสแตนด์อโลน (หนึ่งที่แสดงอยู่ภายใต้แมโคร ) ลงในบานหน้าต่างแมโครสร้างคชันที่เรียกใช้แมโครคุณลากใน แล้วคุณสามารถใช้รายการดรอปดาวน์จะโทร submacros ถ้ามี

    • ถ้าคุณต้องการคัดลอกการกระทำจากแมโครแบบสแตนด์อโลนลงในแมโครปัจจุบัน (แทนที่จะสร้างแบบคชัน ), คลิกขวาในแค็ตตาล็อกแอคชัน แล้ว คลิ กเพิ่มสำเนาของแมโคร

    • ลากแมโครฝังตัว (หนึ่งที่แสดงอยู่ภายใต้วัตถุฟอร์มหรือรายงาน) ลงในบานหน้าต่างแมโครคัดลอกการกระทำจากแมโครนั้นลงในแมโคปัจจุบัน

   • คุณยังสามารถสร้างการดำเนินการ โดยการลากวัตถุฐานข้อมูลจากบานหน้าต่างนำทางไปยังบานหน้าต่างแมโคร ถ้าคุณลากตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน หรือมอดูลไปยังบานหน้าต่างแมโคร Access เพิ่มการกระทำที่เปิดตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม หรือรายงาน ถ้าคุณลากแมโครใหม่ลงในบานหน้าต่างแมโคร Access เพิ่มการกระทำที่เรียกใช้แมโคร

ขั้นตอนที่ 3: กรอกข้อมูลในอาร์กิวเมนต์

ส่วนใหญ่แมโครแอคชันจำเป็นต้องมีอย่างน้อยหนึ่งอาร์กิวเมนต์ คุณสามารถดูคำอธิบายของแต่ละอาร์กิวเมนต์ โดยการเลือกการกระทำที่แล้ว ย้ายตัวชี้เหนืออาร์กิวเมนต์ สำหรับอาร์กิวเมนต์หลาย คุณสามารถเลือกค่าจากรายการแบบหล่นลง ถ้าอาร์กิวเมนต์คุณต้องการพิมพ์ในนิพจน์ IntelliSense ช่วยให้คุณใส่นิพจน์ ด้วยเสนอแนะค่าเป็นไปได้ขณะที่คุณพิมพ์ ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้:

การใช้ IntelliSense ในการป้อนนิพจน์

เมื่อคุณดูค่าที่คุณต้องการใช้ เพิ่มไว้นิพจน์ของคุณ โดยดับเบิลคลิกที่ หรือใช้แป้นลูกศรเพื่อเน้นแล้ว กดแป้น TAB หรือ ENTER หรือไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนิพจน์ ดูบทความบทนำสู่นิพจน์

เกี่ยวกับการใช้ IntelliSense กับคุณสมบัติในฐานข้อมูลบนเว็บ

เมื่อคุณกำลังสร้างแมโคร UI ฝังตัวบนฟอร์ม web กัน IntelliSense ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติฟอร์มใด ๆ ลงในนิพจน์ อย่างไรก็ตาม ในฐานข้อมูล web เฉพาะส่วนย่อยของคุณสมบัติฟอร์มสามารถเข้าถึง โดยใช้แมโคร UI ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมที่ชื่อ Control1 บนฟอร์ม Form1 ที่มีชื่อที่กำหนด IntelliSense จะแจ้งให้คุณเพิ่ม [Forms] [Form1] [Control1] [แหล่งตัวควบคุม] กับนิพจน์ในแมโคร UI อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณแล้วเผยแพร่ฐานข้อมูลไปยัง Access Services แมโครที่ประกอบด้วยนิพจน์ที่จะสร้างข้อผิดพลาดเมื่อมีการทำงานบนเซิร์ฟเวอร์

ตารางต่อไปนี้แสดงคุณสมบัติที่คุณสามารถใช้ในแมโคร UI ในฐานข้อมูลเว็บ:

วัตถุหรือตัวควบคุม

คุณสมบัติที่คุณสามารถใช้ได้

ฟอร์ม

คำอธิบาย สกปรก อนุญาต อนุญาตให้ลบ อนุญาตให้แก้ไข

ควบคุมแท็บ

สามารถมองเห็นได้

ป้ายชื่อ

คำอธิบาย สามารถมองเห็นได้ ก่อนสี สีพื้นหลัง

Attachment

เปิดใช้งาน มองเห็นได้

ปุ่มคำสั่ง

คำอธิบาย สามารถมองเห็นได้ เปิดใช้ งาน สีพื้นหน้า

TBox ข้อความ

เปิดใช้งาน มองเห็นได้ ล็อก สีพื้นหน้า สีกลับ ค่า

กล่องกาเครื่องหมาย

เปิดใช้งาน มองเห็น ได้ ล็อค ค่า

ภาพ

สีย้อนกลับ สามารถมองเห็นได้

กล่องคำสั่งผสม

เปิดใช้งาน สามารถมองเห็น ได้ ล็อค ค่า

กล่องรายการ

เปิดใช้งาน สามารถมองเห็น ได้ ล็อค ค่า

เว็บเบราว์เซอร์

สามารถมองเห็นได้

ฟอร์มย่อย

เปิดการใช้งาน การมองเห็นได้ถูกล็อก

ควบคุมการนำทาง

เปิดใช้งาน มองเห็นได้

ย้ายการกระทำ

จะมีดำเนินการกระทำในใบสั่ง จากบนลงล่างของแมโคร เมื่อต้องการย้ายการกระทำขึ้น หรือลงในแมโคร ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

 • ลากแอคชันขึ้น หรือลงไป ยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

 • เลือกการกระทำ จากนั้น กด CTRL + ลูกศร ขึ้นหรือ CTRL + ลูกศรลง

 • เลือกการกระทำ นั้นแล้ว คลิกย้ายขึ้น หรือเลื่อนลง ลูกศรทางด้านขวาของบานหน้าต่างแมโคร

ลบแอคชัน

เมื่อต้องการลบแมโครแอคชัน:

 • เลือกแอคชัน นั้นแล้ว กดแป้น DELETE อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถคลิกปุ่มลบ (X) ที่ด้านขวาของบานหน้าต่างแมโคร

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณลบกลุ่มของการดำเนินการ เช่นบล็อกการถ้า หรือบล็อกกลุ่ม การดำเนินการทั้งหมดในช่วงจะถูกลบออกด้วย

  • คำสั่งย้ายขึ้นเลื่อน และลบ จะพร้อมใช้งานบนเมนูทางลัดที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกขวาแมโครแอคชัน

ด้านบนสุดของเอกสาร

ควบคุมการไหลเวียนโปรแกรม ด้วย If อื่นถ้า และ Else

เมื่อต้องการเรียกใช้แมโครแอคชันก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบางอย่างจะเป็นจริง คุณใช้บล็อกการถ้า ซึ่งแทนคอลัมน์เงื่อนไข ที่ใช้ใน Access เวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถขยายบล็อกถ้า มีอีกถ้า และElse บล็อก คล้ายกับภาษาการเขียนโปรแกรมอื่น ๆ ตามลำดับเช่น VBA

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงบล็อกIf ง่าย ๆ รวมถึงอื่นถ้า และบล็อกElse:

แมโครที่มีคำสั่ง If/Else If/Else

บล็อกถ้า ดำเนินถ้าเขตข้อมูล ExpirationDate น้อยกว่าวันปัจจุบัน

บล็อกอีกถ้า ดำเนินถ้าเขตข้อมูล ExpirationDate เท่ากับวันปัจจุบัน

บล็อกElse ดำเนินการถ้าไม่มีบล็อกก่อนหน้าทำ

บล็อกถ้า สิ้นสุดต่อไปนี้

เพิ่ม If บล็อกการแมโคร

 1. เลือกจากรายการดรอปดาวน์ของเพิ่มแอคชันใหม่หรือลากจากบานหน้าต่างแค็ตตาล็อกแอคชันไปยังบานหน้าต่างแมโคร

 2. ในกล่องที่ด้านบนสุดของบล็อกถ้า พิมพ์นิพจน์ที่ระบุเมื่อจะดำเนินการช่วง นิพจน์ต้องเป็นบูลีน (นั่นคือ หนึ่งที่ประเมินเป็นใดใช่หรือไม่)

 3. เพิ่มแอคชันเพื่อบล็อกถ้า โดยการเลือกจากรายการดรอปดาวน์เพิ่มแอคชันใหม่ ที่ปรากฏขึ้นภายในช่วง หรือ โดยการลากจากบานหน้าต่างแค็ตตาล็อกแอคชันเพื่อบล็อกถ้า

เพิ่มอีก หรือบล็อกอื่นถ้าบล็อก If เมื่อต้องการ

 1. เลือกตัว If บล็อก และที่มุมขวาล่างของบล็อก คลิ เพิ่มอีก หรือเพิ่มอีกถ้า

 2. ถ้าคุณกำลังเพิ่มส่วน Else if พิมพ์นิพจน์ที่ระบุเมื่อจะดำเนินการช่วง นิพจน์ต้องเป็นบูลีน (นั่นคือ หนึ่งที่ประเมินเป็น True หรือ False)

 3. เพิ่มแอคชันเพื่อบล็อกอีกถ้า หรือElse โดยการเลือกจากรายการดรอปดาวน์เพิ่มแอคชันใหม่ ที่ปรากฏขึ้นภายในช่วง หรือ โดยการลากจากบานหน้าต่างแค็ตตาล็อกแอคชันการบล็อก

  หมายเหตุ: 

  • คำสั่งเมื่อต้องการเพิ่มบล็อกถ้าอื่นถ้า และElse จะพร้อมใช้งานบนเมนูทางลัดที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกขวาแมโครแอคชัน

  • ถ้า บล็อกสามารถซ้อนได้ถึง 10 ระดับความลึก

ด้านบนสุดของเอกสาร

สร้าง submacros

แต่ละแมโครที่ประกอบด้วย submacros หลาย มีวัตถุประสงค์แมโครย่อยที่เรียกว่าตามชื่อจากแมโครแอคชันRunMacro หรือOnError

คุณสามารถเพิ่มแบบแมโครย่อย บล็อกให้กับแมโคในแบบเดียวกับที่คุณแมโครแอคชัน ตามที่อธิบายไว้ในส่วนการกระทำเพิ่มให้กับแมโค เมื่อคุณได้เพิ่มแมโครย่อย บล็อก คุณสามารถลากแมโครแอคชันลงไป หรือเลือกการกระทำจากรายการเพิ่มแอคชันใหม่ ที่ปรากฏขึ้นภายในช่วง

หมายเหตุ: 

 • คุณยังสามารถสร้างกลุ่มแมโครย่อย โดยเลือกอย่าง น้อยหนึ่งอย่าง คลิกขวาที่พวกเขา แล้ว เลือกทำให้แมโครย่อยบล็อก

 • Submacros ต้องเสมอบล็อกสุดท้ายในแมโคร คุณไม่สามารถเพิ่มการดำเนินการใด ๆ (ยกเว้น submacros เพิ่มเติม) ด้านล่างแมโครย่อยการ ถ้าคุณเรียกใช้แมโครที่ประกอบด้วย submacros โดยไม่มีแมโครย่อยที่คุณต้องการตั้งชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่านั้น จะเรียกใช้แมโครย่อยแรกเท่านั้น

 • เมื่อต้องการเรียกในแมโครย่อย (ตัวอย่างเช่น ในคุณสมบัติเหตุการณ์ หรือ โดยใช้แอคชัน หรือแอคชัน OnError ) ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:

  macroname.submacroname

ด้านบนสุดของเอกสาร

จัดกลุ่มการกระทำที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกัน

คุณสามารถเพิ่มอ่านง่ายของแมโครจัดกลุ่มการกระทำเข้าด้วยกัน และการกำหนดชื่อที่สื่อความหมายลงในกลุ่มการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดกลุ่มการกระทำที่เปิด และกรองฟอร์มลงในกลุ่มมีชื่อว่า "เปิดและตัวกรองฟอร์มได้" จะทำให้ง่ายต่อการดูการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกัน บล็อกกลุ่ม ไม่มีผลกระทบต่อวิธีดำเนินการการกระทำ และไม่สามารถเรียกว่า หรือเรียกใช้แต่ละกลุ่ม ของใช้หลักคือสำหรับป้ายชื่อในกลุ่มการกระทำที่จะช่วยให้คุณเข้าใจแมโค ตามที่คุณอ่านข้อความได้ นอกจากนี้ ขณะแก้ไขแมโครขนาดใหญ่ คุณสามารถยุบบล็อกแต่ละกลุ่มลงไปยังบรรทัดเดียว ลดจำนวนเลื่อนคุณจำเป็นต้องทำได้

ถ้าคุณต้องการจัดกลุ่มการกระทำที่มีอยู่แล้วในแมโค ใช้กระบวนงานนี้เพื่อเพิ่มลงในกลุ่มกลุ่ม:

 1. เลือกการกระทำที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

 2. คลิกขวาที่การกระทำที่เลือก แล้ว คลิ กทำให้กลุ่มบล็อก

 3. ในกล่องที่ด้านบนสุดของบล็อกกลุ่ม พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มการ

ถ้าการกระทำจะไม่ได้ นำเสนอ:

 1. ลากบล็อกกลุ่ม จากแค็ตตาล็อกแอคชันไปยังบานหน้าต่างแมโคร

 2. ในกล่องที่ด้านบนสุดของบล็อกกลุ่ม พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่ม

 3. ลากแมโครแอคชันจากแค็ตตาล็อกแอกระทำลงในบล็อกกลุ่ม หรือเลือกการกระทำจากรายการกระทำที่เพิ่มใหม่ ที่ปรากฏขึ้นภายในช่วง

บล็อกกลุ่ม สามารถประกอบด้วยบล็อกกลุ่ม อื่น ๆ และสามารถซ้อนกันได้สูงสุด 9 ระดับความลึก

ด้านบนสุดของเอกสาร

ขยาย และยุบแมโครแอคชันหรือบล็อก

เมื่อคุณสร้างแมโครใหม่ ตัวสร้างแมโครแสดงแมโครแอคชันกับอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดมองเห็นได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของแมโคร คุณอาจต้องการยุบบางส่วน หรือทั้งหมดของแมโครแอคชัน (และบล็อกของการกระทำ) ในขณะที่คุณกำลังแก้ไขแมโคร จะทำให้ง่ายต่อการดูมุมมองโดยรวมของโครงสร้างของแมโครของคุณ คุณสามารถขยายบางส่วนหรือการดำเนินการทั้งหมดตามที่ต้องการแก้ไขพวกเขา

ขยาย หรือยุบแอคชันแมโคเดียวหรือบล็อก

 • คลิกที่เครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-) ทางด้านซ้ายของชื่อแมโครหรือบล็อก หรืออีกวิธีหนึ่ง กดลูกศรขึ้นและแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกการกระทำหรือบล็อก นั้นแล้ว กดแป้นลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวาเมื่อต้องการยุบ หรือขยายได้

ขยาย หรือยุบแมโครแอคชันทั้งหมด (แต่ไม่บล็อก)

 • บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มการขยาย/ยุบ คลิกการกระทำขยาย หรือยุบแอคชัน

ขยาย หรือยุบแมโครแอคชันทั้งหมดและบล็อก

 • บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มการขยาย/ยุบ คลิกขยายทั้งหมด หรือยุบทั้งหมด

เคล็ดลับ: คุณสามารถ "peek" ภายในการดำเนินการยุบ ด้วยการย้ายตัวชี้เหนือการดำเนินการ Access แสดงอาร์กิวเมนต์ของแอคชันในคำแนะนำ

ด้านบนสุดของเอกสาร

คัดลอก และวางแอคชันแมโคร

ถ้าคุณต้องการทำซ้ำการกระทำที่คุณได้เพิ่มไปแมโคร คุณสามารถคัดลอก และวางการกระทำที่มีอยู่มากเท่ากับที่คุณต้องทำกับย่อหน้าของข้อความใน word ตัวประมวลผล เมื่อคุณวางกระทำ พวกเขาจะถูกแทรกอยู่ด้านล่างการกระทำที่เลือกในปัจจุบัน ถ้ามีเลือกกลุ่ม การกระทำที่จะวางภายในบล็อก

เคล็ดลับ: การได้อย่างรวดเร็วทำซ้ำการกระทำที่เลือก แป้น CTRL ค้างไว้ แล้วลากที่กระทำไปยังตำแหน่งในแมโคที่คุณต้องการจะคัดลอก

ใช้แมโครร่วมกับผู้อื่น

เมื่อคุณคัดลอกแมโครแอคชันไปยังคลิปบอร์ด พวกเขาสามารถวางเป็น Extensible Markup Language (XML) ลงในโปรแกรมประยุกต์ที่ยอมรับข้อความ ทำให้คุณสามารถส่งแมโครให้เพื่อนร่วมงานผ่านทางข้อความอีเมล หรือโพสต์แมโครบนศูนย์ข้อมูลอภิปราย บล็อก หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ผู้รับสามารถคัดลอก XML และวางลงในของพวกเขาสร้าง Access 2010 แมโคร แมโครที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เช่นเดียวกับที่คุณเขียนเท่านั้น

เรียกใช้แมโคร

คุณสามารถเรียกใช้แมโคร โดยใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

 • ดับเบิลคลิกที่แมโครในบานหน้าต่างนำทาง

 • โทรหาแมโค โดยใช้แมโครแอคชันRunMacro หรือOnError

 • ใส่ชื่อแมโครในคุณสมบัติเหตุการณ์ของวัตถุ แมโครที่จะทำงานเมื่อเหตุการณ์นั้นจะถูกทริกเกอร์

ด้านบนสุดของเอกสาร

ดีบักแมโคร

ถ้าคุณมีปัญหาในการเรียกใช้แมโคร มีสองสามของเครื่องมือที่คุณสามารถใช้เพื่อเข้าถึงแหล่งมาของปัญหา

เพิ่มแอคชันจัดการข้อผิดพลาดให้แมโคร

เราขอแนะนำเพิ่มผิดพลาดในการจัดการการดำเนินการที่แต่ละแมโคขณะที่คุณทำเขียน และปล่อยไว้ในแมโคอย่างถาวร เมื่อคุณใช้วิธีนี้ Access แสดงคำอธิบายของข้อผิดพลาดในทันที คำอธิบายข้อผิดพลาดช่วยให้คุณเข้าใจถึงข้อผิดพลาดเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อต้องการเพิ่มแมโครย่อยการจัดการข้อผิดพลาดให้กับแมโค:

 1. เปิดแมโครในมุมมองออกแบบ

 2. ที่ด้านล่างของแมโคร เลือกแมโครย่อย จากรายการดรอปดาวน์ของเพิ่มแอคชันใหม่

 3. ในกล่องเพียงทางด้านขวาของ wordแมโครย่อย พิมพ์ชื่อสำหรับแมโครย่อย เช่นErrorHandler

 4. จากรายการดรอปดาวน์เพิ่มแอคชันใหม่ ที่ปรากฏขึ้นภายในกลุ่มแมโครย่อย เลือกแมโครแอคชันMessageBox

 5. ในกล่องข้อความ พิมพ์ข้อความต่อไปนี้: = [MacroError] [ คำอธิบาย]

 6. ที่ด้านล่างของแมโคร เลือกOnError จากรายการแบบหล่นลงเพิ่มการดำเนินการใหม่

 7. ตั้งอาร์กิวเมนต์ไปที่ ให้ชื่อแมโคร

 8. ในกล่องชื่อแมโคร พิมพ์ชื่อของแมโครย่อยของคุณจัดการข้อผิดพลาด (ในตัวอย่างนี้ErrorHandler)

 9. ลากแอคชันแมโครOnError ไปยังด้านบนสุดของแมโคร

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงแมโครที่ มีแอคชัน OnError และแมโครย่อยที่มีชื่อว่าErrorHandler

แมโครที่มีแมโครย่อยการจัดการข้อผิดพลาด

แมโครแอคชันOnError อยู่ที่ด้านบนของแมโคร และเรียกใช้แมโครย่อยErrorHandler ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด

แมโครย่อยErrorHandler ทำงานเฉพาะถ้าจะเรียกว่า โดยแอคชัน OnError และแสดงในกล่องข้อความที่อธิบายถึงข้อผิดพลาด

ใช้คำสั่งขั้นตอนเดียว

ขั้นตอนเดียวมีแมโครแก้จุดบกพร่องโหมดที่คุณสามารถใช้เพื่อดำเนินการแมโครหนึ่งครั้ง หลังจากทำการกระทำแต่ละ กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำ รหัสข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีไม่มีคำอธิบายของข้อผิดพลาดในกล่องโต้ตอบแมโครขั้นตอนเดียว เราขอแนะนำโดยใช้เมธอดแมโครย่อยจัดการข้อผิดพลาดที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้

เมื่อต้องการเริ่มโหมดขั้นตอนเดียว:

 1. เปิดแมโครในมุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกขั้นตอนเดียว

 3. บันทึกและปิดแมโคร

ครั้งถัดไปที่คุณเรียกใช้แมโคร กล่องโต้ตอบแมโครขั้นตอนเดียว ปรากฏขึ้น กล่องโต้ตอบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละแอคชันต่อไปนี้:

 • ชื่อแมโคร

 • เงื่อนไข (สำหรับ If บล็อก)

 • ชื่อของการกระทำ

 • อาร์กิวเมนต์

 • ข้อผิดพลาด (หมายเลขมีข้อผิดพลาดของ 0 หมายถึงไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น)

ขณะที่คุณแต่ละขั้นตอนที่กระทำ คลิกหนึ่งทั้งสามปุ่มในกล่องโต้ตอบ:

 • เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการถัดไปในแมโคร กดขั้นตอน

 • เมื่อต้องการหยุดแมโครที่กำลังเรียกใช้ คลิกหยุดแมโครทั้งหมด โหมดขั้นตอนเดียวจะยังคงมีผลในครั้งถัดไปที่คุณเรียกใช้งานแมโครที่

 • เมื่อต้องการออกจากโหมดขั้นตอนเดียว และยังคงใช้งานแมโคร คลิกContinue

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณกดขั้นตอน หลังจากการกระทำล่าสุดในแมโคร โหมดขั้นตอนเดียวจะยังคงมีผลในครั้งถัดไปที่คุณเรียกใช้แมโคร

  • เมื่อต้องการเข้าสู่โหมดขั้นตอนเดียวในขณะที่กำลังทำงานแมโคร กด CTRL + แบ่ง

  • เมื่อต้องการเข้าสู่โหมดขั้นตอนเดียวที่จุดระบุในแมโคร เพิ่มตัวSingleStep แมโครแอคชันณจุด

  • โหมดขั้นตอนเดียวจะไม่พร้อมใช้งานในฐานข้อมูลเว็บใน

ด้านบนสุดของเอกสาร

แปลงแมโครเป็นโค้ด VBA

แมโครให้ชุดย่อยของคำสั่งที่พร้อมใช้งานใน Visual Basic for Applications (VBA) ภาษาการเขียนโปรแกรม ถ้า คุณตัดสินใจว่า คุณต้องการเพิ่มเติมหน้าที่การใช้งานมากกว่าที่สามารถให้แมโคร คุณสามารถทำ ได้อย่างง่ายดายแปลงแมโครแบบสแตนด์อโลนวัตถุเป็นโค้ด VBA และการแล้ว ทำใช้การตั้งค่าคุณลักษณะขยาย VBA ที่แสดง โปรดจำไว้ อย่างไรก็ตาม ที่โค้ด VBA จะไม่ทำงานในเบราว์เซอร์ โค้ด VBA ใด ๆ ที่คุณเพิ่มลงในฐานข้อมูลเว็บจะทำงานได้เฉพาะเมื่อฐานข้อมูลเปิดอยู่ในการเข้าถึง

หมายเหตุ: คุณไม่แปลงแมโคฝังตัวโค้ด VBA

เพื่อแปลงแมโครโค้ด VBA:

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาวัตถุแมโครแล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกแปลงแมโคร

 3. ในกล่องโต้ตอบแปลงแมโคร ระบุว่า คุณต้องการจัดการรหัสและข้อคิดเห็นในการเพิ่มมอดูล VBA ข้อผิดพลาด แล้ว คลิ กแปลง

Access ยืนยันว่า แมโครที่ถูกแปลง และเปิด Visual Basic Editor คลิกสองครั้งที่ถูกแปลงแมโครในบานหน้าต่าง Project เพื่อดู และแก้ไขมอดูล

ด้านบนสุดของเอกสาร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×