การสร้างแมโครที่พร้อมทำงานเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการดำเนินการชุดของการกระทำเฉพาะทุกครั้งที่ฐานข้อมูลเริ่มทำงาน คุณสามารถสร้างแมโคร AutoExec ขึ้นมาได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อฐานข้อมูลเริ่มทำงาน คุณอาจต้องการขยายหน้าต่างแอปพลิเคชันให้ใหญ่สุดโดยอัตโนมัติ ล็อกบานหน้าต่างนำทาง แล้วเปิดรายงานใดรายงานหนึ่ง

แมโคร AutoExec เป็นเพียงแมโครที่มีชื่อว่า AutoExec เมื่อฐานข้อมูลเริ่มต้น Access เรียกใช้แมโคร AutoExec ก่อนที่จะเรียกใช้แมโครหรือโค้ด VBA อื่น ๆ

หมายเหตุ:  บทความนี้ใช้ไม่ได้กับเว็บแอป Access ซึ่งเป็นฐานข้อมูลประเภทที่คุณออกแบบด้วย Access และเผยแพร่แบบออนไลน์

การสร้างแมโคร AutoExec

ถ้าคุณได้สร้างแมโครที่ประกอบด้วยการกระทำที่คุณต้องการเกิดขึ้นเมื่อฐานข้อมูลเริ่มต้น เพิ่งเปลี่ยนชื่อแมโครAutoExecและจะทำงานในครั้งถัดไปที่คุณเปิดฐานข้อมูล ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างแมโครมิฉะนั้น :

  1. บนแท็บสร้าง ในกลุ่มแมโครและโค้ด คลิกแมโคร

    รูป Ribbon

  2. ในรายการดรอปดาวน์ที่ด้านบนของตัวสร้างแมโคร ให้เลือกแอคชันที่คุณต้องการให้ดำเนินการ ถ้ามีแอคชันที่ปรับใช้ได้ ให้พิมพ์ค่าที่เหมาะสมในกล่องอาร์กิวเมนต์

    • ถ้าคุณไม่พบการกระทำที่คุณต้องการ บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน ให้แน่ใจว่าแสดงแอคชันทั้งหมด จะถูกเลือกไว้ ซึ่งขยายรายการของการกระทำที่คุณสามารถใช้ แต่รายการจะมีการดำเนินการบางอย่างจะเดียวสถานะที่เชื่อถือได้ถ้าฐานข้อมูลมีสิทธิ์ในการเรียกใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความการตัดสินใจว่า จะเชื่อถือฐานข้อมูล

  3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 สำหรับแต่ละแอคชันเพิ่มเติมที่คุณต้องการให้เกิดขึ้น

  4. คลิกบันทึก และในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น พิมพ์AutoExec

  5. คลิก ตกลง แล้วปิดตัวสร้างแมโคร แมโครใหม่จะทำงานเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลครั้งถัดไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแมโคร ดูบทความสร้างแมโคร (UI) ของส่วนติดต่อผู้ใช้

หมายเหตุ:

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×